Четвърти Документ: Колективите

Обществата във Великата Общност съществуват на всяко възможно ниво на социално и духовно развитие. Това включва предземеделски общества, та чак до империи, Колективи и други организации установени между световете за съвместна отбрана и търговия. Всяко ниво на тази еволюция, включва в себе си безброй проявления. Въпреки това, както вече споменахме, има обширни региони в галактиката, които не са изследвани, не са познати, които са рядко населени и в които обществата живеят тайно. Съществуват също така и много култури, които никога не са били открити. В предишния доклад, ние направихме аналогия между нашата галактиката, която е свързана с мрежа от маршрути и пътна карта във вашия свят. В нея има основни пътища, има второстепенни пътища и има области, където изобщо не съществуват „пътища“.

Впечатленията, които бихме искали да споделим с вас по отношение на Великата Общност, са най-подходящи за вашата позиция в космоса и са най-описателни за средите, които са в непосредствена близост до вашия свят. Вашият поглед обаче, е все още много ограничен и вие дори не можете да надникнете отвъд най-близките планети във вашата Слънчева Система. Опитите ви за радио комуникации са безсмислени, защото никой не използва подобна технология за междупланетарна комуникация.

Ако един Колектив се опита да превземе този свят със сила, той ще се противопостави на други Колективи, които също имат интерес към този свят и на техните конкуренти, които биха следили за подобен вид действия.

Пътешествията във вселената са доста бързи за вашите стандарти, но са все още прекалено бавни, в сравнение с размерите на огромната физическа среда. Големите империи и Колективи могат да се разширяват само там, където са изградили своя инфраструктура. Управлението на далечни бази е много трудно от логистична гледна точка и включва рискове по отношение на интервенция от други раси, както и проблеми и спорове с регионалните юрисдикции. Поради тази причина, не можете да откриете Колективи в слабонаселените райони на галактиката. Дори огромни империи рядко биха пратили търсачи на ресурси до тези региони, защото са прекалено далечни и дори да бъдат открити ресурси в тях, логистичните проблеми при изпращането на доставки и получаването на достъп до тези ресурси, са огромни. В допълнение на това, в много от населените райони на галактиката съществуват регионални правила на поведение. Така че нациите не са толкова свободни да се движат навсякъде, където пожелаят, за да осъществят своите изследвания.

Ние, разбира се, не очакваме човешкото семейство да разбере това. Вашата сегашна перспектива е, че вселената трябва да бъде изследвана за вашите нужди. Вие обаче, уви, не сте първите, които са в нея, за да сторят това. Има много цивилизации и империи, които са далеч по-стари от всичко, което човечеството е създало на Земята.

Войни и големи конфликти избухват изключително рядко във вселената. Бунтове и вътрешни спорове избухват по-често, но войните между големите нации и империи във Вселената са много по-редки, отколкото си мислите. Ние не можем да говорим за други галактики, защото никога не сме ги посещавали. Но това, което знаем от нашите пътувания в тази галактика е, че това е реалността на нещата в нея.

Човечеството все още открива много тайни относно технологията и там са неговите надежди и обещания. Между по-напредналите раси обаче, силата на влиянието в менталната среда е много по-голяма арена на влияние. Защото както казахме, технологията може да се закупи и да се копира. Не в нея обаче, са истинските предимства.

Ресурсите са ценни и затова на унищожаването на природната среда обикновено се гледа с неприязън. За да запазят тези ресурси и околната среда, повечето изследователи на ресурси, включително Колективите, ще се опитат да убедят местната раса да влезе в съюз с тях, вместо да опитват да превземат тази раса със сила. Тази стратегия е разбрана от много напреднали цивилизации, които са я усвоили посредством много изпитания и грешки, и през множеството трудни периоди в историята на техните светове. Тъй като обществата стават все по-развити в технологично отношение, необходимостта от ресурси нараства и запазването на природните ресурси става приоритет. В много случаи световете са изчерпили ресурсите на собствените си планети до такава степен, че тези светове са станали безплодни и пусти.

Това доказва защо вашия свят предизвиква толкова голям интерес за расите, които знаят за вас. Биологично богат, щедър на ресурси, със стратегическо положение и достъпен за много от Колективите, които живеят в тази част на галактиката, той е една истинска награда.

Близостта му до сравнително гъсто населени райони има както положителни, така и отрицателни страни за вас. Отрицателните, разбира се са, че вашия свят ще бъде забелязан и е достъпен за Колективите, които са една от формите на социална структура във вселената. Положителното за вас е, че вашия свят не може да бъде завладян със сила, защото живеете в регион с установени правила на поведение. Ако се намирахте в отдалечен район на галактиката, в който такива правила не съществуваха, вашия свят би бил завладян със сила. Това би се осъществило от търсачи на ресурси, от пирати, от по-големи нации или от всеки, който има достъп до него и може да осъществява власт и контрол.

Затова фактът, че живеете в нека я наречем “цивилизована“ част от вселената, ви защитава донякъде. В този регион, в който живеем и ние, не е позволено млади светове като вашия да бъдат завладяни без съгласието на местната раса. Това означава, че вашия свят не може да стане част от по-голяма асоциация, ако човечеството не покаже, че е съгласно и че приветства дадена намеса.

Вашият свят ще бъде признат, той е разпознат и е в обсега на Колективите, които са само една форма на социална структура във Вселената.

Поради това, че Великата Общност и по-специално района, в който живеете, е много съревнователна среда и поради множеството Колективи в нея, те взаимно се възпират и контролират, и ще предприемат легални средства, ако основните правила на поведение са нарушени. Следователно, ако един Колектив се опита да завземе вашия свят със сила, то той ще се изправи срещу интересите на други Колективи, които също се интересуват от този свят, както и срещу своите съперници, които наблюдават подобни действия.

Ние не очакваме да осъзнаете детайлите на подобна сложна ситуация, но е важно да знаете, че вселената около вас не е лишено от живот празно пространство. Важно е също така да знаете, че вселената близо до вашите брегове не е примитивна и нерегулирана. Това ще ви помогне да разберете как функционират Колективите намесващи се във вашия свят и как можете да им се противопоставите. Това ви дава определени преимущества, които трябва да се учите да разпознавате и да използвате във ваша полза.

В някои части от вселената съществуват големи империи, които  имат малко съперници в близост до тях и в които те установяват свои собствени правила и закони. Има и райони, където много народи са се обединили в икономически, политически или военни асоциации за взаимна търговия и отбрана. Това е често срещано в добре населените райони на вселената.

Районът, в който живеете и който по ваши изчисления обхваща една много обширна област, съдържа приблизително пет хиляди звезди. Наричаме го регион, защото така е очертан той. Това е една много малка част от галактиката, както се досещате, но доста голяма съобразно вашите интереси и нужди. В този регион съществуват важни правила на поведение. В него има малки империи, които бихте определили като диктаторски, както и други, които бихте определили като по-демократични. Има Колективи, които са доста силни, но и ограничени в определени територии, в които нямат влияние. И все пак, в този регион всички области, които са свързани с главни търговски пътища, се управляват от кодекси и съвети. Това е, за да се осигури спокойствие и сигурност, и да се гарантира, че няма да има насилие, което да прерасне в тотална война. Спорове възникват често и се решават или чрез преговори, или по законови процедури.

Тези управляващи институции обаче, наблюдават предимно търговските пътища. Те са подкрепяни от организации на държави, които им принадлежат, за взаимна изгода и сигурност. Някои от тези организации са по-силни от останалите. И все пак, когато има по-големи конкурентни сили, правилата на поведение се приемат доста сериозно и се прилагат доста сериозно.

В районът, в който се намирате, не се разрешава на Колективите да разполагат със свои военни сили. Те могат да имат стражеви и охранителни отряди за собствената си безопасност. Понеже са предимно икономически институции, Колективите не се опитват да защитят своите интереси и търговските си пътища със собствени сили. Те не притежават огромни армии, каквито вие вероятно си представяте. Те могат да наемат охранителни отряди, когато пътуват в райони, които не са безопасни за търговия или са политически нестабилни поради народите, които ги населяват. Но по същество Колективите, които бихме искали да ви опишем сега, не са военни сили. Те са икономически сили. Те са фокусирани върху търговията, придобиването на ресурси и изграждането на съюзи със светове като вашия.

Има много Колективи, които функционират в региона, в който съществува и вашия свят. Някои от тези Колективи са съсредоточени в този регион. Други имат центрове другаде и притежават големи сателитни съоражения тук. Интересен факт от живота е, че където съществуват Колективи, които се конкурират помежду си, съседните нации са създали свои собствени защити срещу тях, така че Колективите да не могат да се намесват в търговията, обмена и вътрешните дела на тези светове. Тъй като говорим за множество на брой нации в даден регион, много от които имат свои собствени военни обекти, Колективите трябва да спазват определени правила на поведение или ще бъдат изправени пред сериозни последици. Понеже не разполагат със значителни оръжия, те трябва да използват преговори, дипломация и влияние като основно средство за постигане на резултати.

Следоватено тези, които срещате във вселената днес, представляват високоорганизирани и йерархични организации, чиято функция е придобиването на ресурси и развитие. Колективите, в повечето случаи са изградени от няколко раси функциониращи на различни нива на подчинение и власт. Тези, които контролират Колективите функциониращи във вашия свят, по всяка вероятност още не са се срещали с вас. Вие познавате само работническата им класа, която е създадена да изпълнява специфични функции. Въпреки че са биологични същества, техният биологичен код, тяхното обучение, тяхното образование и генетичния им фокус, им дават много малко индивидуални възможности за разсъждение и проницателност. Те функционират като един общ ум, като едно общо съзнание. Те са контролирани много сурово и твърдо. Те имат много малко или почти никаква лична свобода. Тяхната област на действие е много специфична и се изпълнява с впечатляваща ефикасност.

В региона, в който съществува вашият свят, не е разрешено на Колективите да имат армии или военни сили. Разрешено им е обаче да разполагат сили за сигурност и за собствена защита.

И все пак, по своята същност Колективите са слаби, защото не са изградени върху това, което ние наричаме “Знание“. Ето защо, те не притежават вътрешна сила. Те не са креативни в своите похвати. Те копират едни от други. Те разчитат на своите структури, на своя код на поведение и на способността си да манипулират мислите и чувствата не само на своите членове, но и на расите, върху които искат да установят влияние. Въпреки че са много силни в определени аспекти, Колективите имат и присъщи слабости.

В своята история Колективите са изпитвали огромни затруднения в осъществяването на контрола и властта върху своите граждани, защото са изградени от много на брой и различни расови групи. Работническата им класа е създадена да служи, но дори тази класа притежава някои качества, които управляващите класи на Колективите имат трудности да ръководят. Избухват бунтове, от които Колективите претърпяват огромни загуби. Колективите не са перфектни със сигурност, но най-вече, те не са ръководени от Знанието или от силата на Духа. Това означава, че тяхната отбрана може да бъде пробита, техните тайни могат да бъдат разкрити, техните действия могат да бъдат разгадани и техните измами могат да бъдат разбрани от тези, които са силни със Знанието и които са свободни и могат да виждат, да знаят и да действат.

Съседните вам народи във вашия регион се отнасят с Колективите много, много внимателно и не им позволяват достъп до вътрешните си дела. Понякога Колективите са оценявани като необходимо зло за осигуряване на нужните ресурси за тези светове. Колективите разполагат с големи умения и възможности в сферите, в които са силни. Затова нациите, които са взаимодействали успешно с тях, е трябвало да запазват достатъчно разстояние и да бъдат изключително дискретни.

Разбира се, интервенции като тази, осъществяваща се във вашия свят, не се допускат от нито една раса, която разбира истинските интереси и реалността на живота във вселената. Фактът, че Интервенцията се осъществява във вашия свят показва, че човечеството не притежава такава съзнателност, не е обединено и няма социална сплотеност да се съпротивлява и да отблъсне нежелана и неоправдана интервенция като тази.

Беше ни казано, че съществуват големи икономически организации с интереси по цялото земно кълбо, които наемат групи от различни народи на служба в тези организации. Това би могло да ви послужи като пример за Колективите. Те обаче са многократно по-големи. Те могат да обхванат стотици светове и планетарни обединения, които съществуват в огромния и необятен космос. Те могат да имат значителен контрол и са винаги заинтересовани да печелят нови съюзи и членове.

Колективите са само една форма на социално устройство във вселената и се различават помежду си. Някои от тях са чисто икономически и светски в своето устройство, фокус, теории и философии. Други притежават религиозни елементи. Това, че притежават религиозни елементи обаче не значи, че са релгиозни по своята същност. Това означава, че част от тяхната философия включва духовността, независимо колко е духовното съзнание в техните членове и насочва духовното съзнание или интереса им, особено сред техните управляващи класи. Ние сме открили, че с малки изключения, Колективите считат своето оцеляване и своята структура за единствения фокус на своята преданост. Тяхната преданост има почти религиозен характер, въпреки че организациите им рядко са такива. Ако бяха силни със Знанието, те нямаше да бъдат Колективи.

Колективът се различава от империята поради това, че няма собствена планета. Той представлява група от отделни планети, които са се обединили, обикновено чрез завладяване и убеждаване, и са се превърнали в огромна икономическа сила. Докато империите се намират в един свят или в един регион и са съставени от една раса, Колективите са изградени от много различни раси. Ние никога не сме успявали да пробием йерархията на даден Колектив и затова не можем да говорим за състава на техните управления по отношение на расовия им произход. Но ние знаем, че те са разнообразни и управляват своята разнообразност със стриктен етичен код и йерархичен контрол, който вие бихте определили като напълно подтиснически. Ние естествено, не можем да живеем в подобно общество, въпреки че бяхме много близо до нещо подобно.

Често световете във Вселената стават зависими от Колективите, защото са изчерпали основните си ресурси и сега трябва да разчитат на търговията за основните неща, от които се нуждаят, за да живеят.

Истинска демокрация, според вашите възгледи, съществува във вселената, дори в големи проявления, но е много по-рядка, отколкото си мислите. Разбира се истинската демокрация трябва да бъде много силна във връзките си с Великата Общност и много внимателно да избягва взаимодействия с Колективите и с други агресивни видове империи.

Не съществува една империя или един Колектив, които да са доминиращи в галактиката. Разнообразието на живота и съревнованието са прекалено големи за нещо подобно. Освен това, съществуват много стари спорове между някои раси. Напредналите технологии са в изобилие сред много общества, така че желаните предимства не са технологични по своята същност. Въпреки че някои нации са по-богати от други, отбраната срещу насилствени нахлувания е станала внушителна във вселената. В този случай отново, Колективите притежават определени предимства поради това, че не използват сила. Те не разчитат на военно присъствие за постигане на своите цели.

Нашите родни светове съществуват в региона, в който е и вашия свят. Всички ние сме взаимодействали с Колективите. Всички ние сме имали отношения с търсачи на ресурси от други нации. Всички ние сме се научили да браним и отстояваме свободата си и да бъдем самодостатъчни доколкото можем, като в много случаи разчитаме едни на други за основните ресурси, които са необходими за нашето оцеляване и благополучие.

Колкото по-самодостатъчен е един свят и колкото по-добре отстоява тази своя самодостатъчност, толкова по-силен и независим е той във вселената. Много често нациите стават зависими от Колективите, защото са изчерпали своите ресурси и трябва да разчитат на търговията и обмена, за да си набавят основните ресурси за своето съществуване. Това естествено ги прави изключително уязвими към узурпация и в много случаи те се превръщат в част от Колективите или стават изключително зависими от тях.

Чрез разоряването на околната ви среда и бързото изчерпване на основните ви ресурси, вие сте в позиция на изключителна уязвимост и безсилие във вселената. Трябва да разберете това. Вие почти не осъзнавате реалността на живота, търговията и манипулацията във вселената и това е така дори във вашите правителства и управления. Ние научаваме много неща за това от вашите излъчвания и от Невидимите. Вашият свят в много отношения има проблеми, които са нормални за възникващия и развиващ се живот в цялата вселена.

Вие имате вроден интерес в осигуряване и поддържане на основните ресурси, както и в успешното им възстановяване. Без това, Колективите биха имали голямо предимство в техните подбуди. Без това, дори ако се противопоставите на Колективите, вие вероятно ще се нуждаете от това, което предлагат те – сурови материали, енергия, храна, напреднала технология. Всичко това създава зависимост, както към Колективите, така и към много други народи и организации, които са включени в търговията и обмена. Вашият свят ще бъде в много по-неизгодна позиция, ако не се договаряте успешно за нещата, от които се нуждаете. В края на краищата, вие ще бъдете принудени да приемете условията, които те ви представят. Резултатът от това е очевиден. Вие ще бъдете включени в инфраструктурата на други светове, независимо дали са Колективи, империи или агресивни съюзи, които постоянно търсят нови територии и ресурси.

Невидимите ни казаха, в отговор на първия набор от документи, че много хора се чувстват безпомощни и безнадеждни пред лицето на тези неща. Ние добре разбираме това. Ние също сме преживявали подобни събития и сме били потърпевши, защото не бяхме подготвени за тях. Затова, както казахме, ще продължаваме да наблягаме, че човечеството притежава силата и потенциала да спре Интервенцията и да предотврати подобни интервенции в бъдеще. Вие притежавате вродено Знание, което живее във вас. Това е, което имаме предвид под духовност. Вие притежавате достатъчно индивидуална сила и технология да отблъснете Интервенцията, която се осъществява във вашия свят. Вие можете да я отблъснете, ако имате волята да го сторите. Трябва обаче да се обучавате за Великата Общност и да сте много наясно, срещу какво сте изправени в момента. Затова нашия съвет е толкова важен, ако можете да го получите.

Част от подбудите на Интервенцията е да обезкуражи тези, които осъзнават истинската й природа. С други думи, тези личности, които са съзнателни за нея, ще бъдат деморализирани и обезкуражавани, ще бъдат отслабени и неспособни пред нея, ще им бъде втълпено да мислят, че са посетени от огромни сили с безгранична мощ и че нямат абсолютно никакъв шанс да се противопоставят на посетителите и на тяхното присъствие на Земята.

Това е само част от манипулацията, която се извършва във вашия свят. На тези, които изглеждат кооперативни и възприемчиви, ще им бъдат подчертани славните ползи от сътрудничеството с посетителите. За тези, които се съмняват в тези неща или които не могат да бъдат убедени, обезкуражението и деморализацията ще бъдат основни въздействия.

Необходимо е да разберете, че вашите собствени чувства на слабост и безнадеждност не са единствено продукт от липсата ви на самочувствие, а са част от манипулацията, която се осъществява в менталната ви среда. Ние разбираме, че правителствата окуражават своите населения да се чувстват слаби и зависими от правителствените структури и от властта. В случая обаче, ние говорим за много по-голямо въздействие.

Човечеството ще се поддаде или защото е убедено да стори това, или защото е обезкуражено да се противопостави. Това са двете форми на манипулация с една обща цел. Следователно, вие не трябва да губите вярата си. Трябва да учите за живота във Великата Общност.

Вие имате силни и слаби страни. Колективите имат силни и слаби страни. Вашата позиция във вселената има предимства и недостатъци. Вие също така имате съюзници, които искат да видят човешките ви права защитени и се надяват да видят човечеството във Великата Общност като свободна, единна и защитена раса. Ние подкрепяме това навсякъде, защото това е истинската духовна нагласа. Във вселената, в която живеете, съществуват мощни сили, които се противопоставят на това. Има обаче и големи сили, които пазят жива свободата, окуражават я и я подхранват навсякъде, където тя може да бъде постигната.

Ето защо разберете, че ако се чувствате слаби, беззащитни и зашеметени, то част от това чувство идва от самата Интервенция. Трябва да сте уверени в присъщата доброта на човечеството и да разберете истинската стойност на вашата свобода. Вие никога не сте били предизвиквани преди. Вашата свобода като раса, като хора и като свят никога не е била предизвиквана преди. Но всички на света могат най-малкото да оценят възможността за свобода и каква свобода имат в този момент. Сега всичко това е изложено на риск.

Тук е вашето единство и това е мястото, където ще излекувате вашите конфликти и древните си вражди. Тук уреждате сметките си, защото сега те нямат значение. Това, което има значение, е опазването на човешката свобода и превъзходство във вашия свят. Това, което има значение, е опазването на световните ресурси за вашето бъдещо оцеляване и сигурност. Това, което има значение, е да разпознаете Интервенцията и да предприемете необходимите мерки, за да я отклоните и спрете. Това е нужно да се осъществи на всяко ниво във вашите общества – в правителството, в религията и във волята на обикновените хора.

Има големи духовни сили на света, които подкрепят и окуражават това. Но техният глас и влияния могат да бъдат затъмнени от ефектите на Интервенцията и от невежеството на хората. В нашите светове бяха пратени емисари, които да ни съветват за предстоящата опасност, срещу която бяхме изправени и която беше породена от внедряването на чужди сили в нашите светове. Ние бяхме заблудени и съблазнени, както и вие сте съблазнени и заблудени в момента, да се присъединим към взаимните изгоди от търговията и обмена. Тези от нас, които бяха скептични, както и тези, които се съпротивляваха на това убеждаване, бяха отчуждени от нашите общества, бяха разубедени, обезкуражени и деморализирани до такава степен, че не можехме да имаме управляващ глас и не можехме да представляваме волята на гражданите.

Ако вие желаете малки подаръци и дрънкулки от вселената, нови технологични играчки, с които да играете и ако вашият свят отдаде свободата и автономността си за това, тогава нашите гласове със сигурност няма да бъдат достатъчни. Обучението обаче трябва да започне отнякъде. То трябва да докосне онези от вас, които вече са повлияни директно или индиректно от Интервенцията. Тази подготовка трябва да започне отнякъде. Трябва да знаете, че имате съюзници във Великата Общност, но също и да знаете, че човешката сила и човешката солидарност ще наклонят везните във ваша полза. Ние можем само да ви съветваме, без пряко да се намесваме във вашите дела.

Трябва да разберете без съмнение и объркване истинската същност и целта на Интервенцията, която се осъществява във вашия свят днес. В настоящия момент, вашите съюзници не са на света. Те не крачат по земята. Те не живеят във вашия свят. Те не влияят върху вашите правителства и върху личностите на властови позиции във вашите общества. Те не контактуват със сензитивни и психоразвити хора. Те не се опитват да убедят личностите с религиозни възгледи.

Ние говорим от името на вашите истински съюзници. Нашият съвет е да ви осигурим перспектива, разбиране и яснота, както и да ви помогнем да отблъснете влиянията, които се осъществяват върху вас от десетилетия. Вие имате силата да се защитите. Имате силата да се обедините. И имате силата да отхвърлите това влияние.

Колективите не вярват, че можете да се защитите и са по-невнимателни, отколкото би трябвало да бъдат в този случай. Те смятат, че това ще бъде продължителен времеви проект, но и проект, който ще бъде сравнително лесен и че крайната им цел ще бъде осъществена без затруднения. Затова трябва да говорим на тези от вас, които са готови да откликнат. В момента за вас няма по-належащ и по-важен проблем от този. Всичко, което сте изградили за доброто на вашата нация, на вашата група, на вашата култура или на вашата религиозна традиция ще бъде загубено пред лицето на Интервенцията. Не трябва да се превръщате в част от Колективите. Трябва да ни вярвате и да се отнасяте сериозно към нашите думи. Тук няма свобода. Вие ще се превърнете в слуги на новите си господари. И въпреки че тези от вас, които ще представляват новите ви господари, ще имат известни права и привилегии, вие всички ще бъдете роби. Тогава силата ви да се съпротивлявате, въпреки че може да се увеличи, ще бъде съпроводена от огромни загуби и от много негативни последици.

За онези управляващи сили, които наблюдават Колективите намесващи се във вашия свят, ще трябва да изглежда, че човечеството приветства присъствието на Колективите. Отвън трябва да изглежда, че човечеството е в подкрепа на тази Намеса. Затова са толкова големи усилията да се спечелят емисари за Намесата и да има личности с позиции във властта и управлението, които да защитават присъствието на посетителите и да потвърдят обещанията им за големи богатства, власт, свобода и мир. Можете ли да разберете за какво ви говорим в случая? Това е заблуда както във вашия свят, така и отвъд.

Докато няма силен глас, който да се опълчи срещу Интервенцията и който е познат на обществеността, за външните наблюдатели ще изглежда, че Намесата е приветствана, защитавана и поддържана от човечеството. Интервенцията вече има доста говорители и представители, но все още много малко критици. Дори гласът ви и гласно изразения ви критисизъм създава проблеми за Интервенцията. Дори хората, които говорят публично и казват, “Не, това е грешно! Ние сме посетени без нашето одобрение и разрешение! Ние сме манипулирани и убеждавани против нашата воля! Ние не одобряваме това! И искаме посетителите да напуснат Земята!“ Докато тези гласове не бъдат чути, за правителствата и за тези, които си съперничат с Колективите ще изглежда, че те са тук с ваше позволение. Дори предизвикването на обществен протест би имало голяма полза за вас.

Не е нужно физически да остранявате посетителите, а по-скоро да изразите вашето недоволство от тяхното присъствие и от техните действия. Трябва да покажете, че сте наясно относно техните заблуди и манипулации. И трябва да говорите срещу опитите им да се кръстостват с човечеството и да създават ново управление на Земята. Трябва да говорите за отвличанията на хора против волята им, защото тези неща се осъществяват тайно. Дори външните власти не знаят, че това се случва.

Трябва да продължим да акцентираме върху тези неща, за да можете ясно да ги видите и разберете. Говорете смело за Интервенцията и тя ще бъде застрашена. Опълчете се срещу Интервенцията и тя ще трябва да спре, а Колективите ще трябва да търсят други начини, за да спечелят вашето внимание и вашата лоялност.

Както казахме в предишните беседи, никой не би трябвало да стъпва на вашата земя без ваше знание и разрешение. Вашите съюзници не биха дошли тук без ваше знание, въпреки че преди време са опитали да установят контакт с определени личности на света, пред лицето на Интервенцията. Най-общо казано обаче, истинските ви съюзници не биха са месили в човешките дела.

Не си мислете, че ще можете да убедите работниците от Колективите, които вероятно ще срещнете. Те нямат прозорливостта и волята да разберат вашата гледна точка. Те единствено и само изпълняват своите задължения, за което са създадени. Въпреки че са биологични същества и притежават потенциал за Духа, вероятността да им повлияете е много, много минимална. Те функционират еднообразно. Те не притежават вашата морална основа. Личната свобода не им е позната и те не я ценят, защото са научени, че личната свобода е хаотична, неуправляема и разрушителна. Те няма да приемат вашите молби и съвети. Дори тези, които ги управляват и контролират, въпреки голямата си власт, няма да могат да разберат вашите оплаквания и убеждения.

Интервенцията няма да бъде спряна по този начин. Тя няма да бъде спряна поради това, че създавате разногласия сред нейните редици. Интервенцията ще бъде спряна, защото сте издигнали глас срещу нея и защото вашите хора са обединени, за да предотвратят нейното осъществяване на света. В този момент извънземните плавателни съдове идват и си отиват по желание. Хора биват отвличани на воля. Биологични ресурси се взимат по желание. Достъп до лица на властови позиции се прави по желание. Няма колективен договор или съпротива, необходими за компенсиране на която и да е от тези намеси и на което и да е от тези нарушения на основните ви права. Това трябва да се промени и трябва да започне от някого. Трябва да започне от вас или от други като вас, които имат по-голямо съзнание и чувствителност. Това трябва да започне от тези, които могат да отговорят на съобщения като нашето и които вярват, че ние говорим истината.