Втори Документ: Изизкванията за Свобода във Вселената

Съществуват три изисквания, на които всички нации трябва да отговорят, за да установят и запазят своята свобода и самоопределение във Великата Общност. Това важи както за нации, живеещи в силно населени райони на космоса, какъвто е вашия свят, така и за нации, които живеят в отдалечени региони, дори в неизследвани територии, където контактът с други раси може да бъде много рядък и изключително опасен. Земята е дадена на човечеството като роден свят, като място на пребиваване и като прекрасна среда, в която човечеството може да еволюира, да изгражда своите цивилизации и да научи уроците на мира и сътрудничеството, ръководено от принципи и грешки. Никога не си мислете, че този свят е собственост на някой друг, че която и да е друга раса във вселената има права върху него или притежава специална привилегия да го посещава, или може да предяви претенции за собственост към него, или да има претенции за авторство към човешката еволюция.

Има три изисквания, на които всички нации трябва да отговарят, ако искат да установят и запазят своята свобода и самоопределение във Великата Общност.

Това е вашата родна планета. Тя ви е дадена от Създателя на вселената с надеждата и желанието да просперирате тук и да поддържате този свят като ценен ресурс, какъвто наистина е той. Той ви е даден, за да ви поддържа през трудните фази на развитие и да ви поддържа, докато се появите във Великата Общност на интелигентния живот, където подобни светове с такова биологично разнообразие са голяма рядкост.

Трите изисквания са единство, самодостатъчност и изключителна дискретност. Ще ви дадем повече информация за всяко едно от тях, за да разберете по-пълно тяхната важност, какво всъщност означават и какво ще изискват.

Единството във вашия свят не означава, че всички вие сте еднакви, мислите еднакво или се държите по еднакъв начин. То може да обхване разнообразието от култури, които светът притежава сега. Но трябва да има единство на целите, обща цел за защита на ресурсите на света и установяване на граници в космоса, където всички нации си сътрудничат помежду си, не само за своите интереси в националната си сигурност, но и за сигурността на целия свят. Това разбира се, ще изисква безпрецедентно сътрудничество между вашите народи и правителства. С образование и с осъзнаване на Великата Общност, това е напълно постижимо.

Трябва да насочите погледа си към небесата. Нямате защита срещу живота, който нахлува отвъд. Нямате умения да различите приятел от враг или да разпознаете евентуален ваш конкурент. Вие сте обсебени от нуждите на вашата нация и от трудностите ви с други нации.

Ще имате нужда от това единство също така, за да се изправите срещу намаляващите ресурси във вашия свят и големите и опасни последици от това за човешкото семейство. Това включва екологичните щети, които сте създали във вашия свят – щетите върху вашите климатични системи, водата и другите животворни ресурси, които са снабдявали и поддържали човечеството през неговата дълга и бавна еволюция.

Човешкото единство сега няма да бъде следствие на идеология, а на необходимост, защото, ако сте разделени и ако не можете да установите това единство на волята и целта, вие ще се провалите пред голямата промяна във вашия свят и пред лицето на Великата Общност. Всички свободни нации във Вселената трябва да установят единство на волята и целта, особено по отношение на използването на родните си светове, на тяхното съзнание и подход към Великата Общност. Следователно тази нужда е универсална.

Вашата еволюция винаги е била към по-голямо единство и сътрудничество, но сега тя трябва да навлезе в по-зряла фаза. Защото никоя раса няма да просперира и да остане свободна, ако отделни народи във вашия свят попаднат под чуждо убеждение – убеждение, което ще насърчи човешките конфликти, за да отслаби силата на човешкото семейство, като го разцепи и направи по-податливо на убеждаване, на чужда манипулация и на нуждата от чужда технология.

Вашето единство трябва да бъде единство на целите, основано на по-голямо осъзнаване на вашата уязвимост в космоса и на основната необходимост от установяване на устойчиво използване на вашия свят, и на неговите жизненоважни, но ограничени ресурси. Никога не си мислете, че можете да отидете във Великата Общност и да вземете от нея каквото пожелаете. Защото Великата Общност, в която живеете и с която ще се сблъскате, е собственост на други, които са много по-могъщи от вас. Тогава вашата войнствена природа и склонности трябва да бъдат обуздавани, за да постигнете това единство на целта и волята, както и силата да устоявате на чужда намеса и убеждаване. 

Човешкото единство тук може да бъде изковано само пред голямо предизвикателство, поради твърде голямото разделение на целите и намеренията, което пречи на народите да установят такава съществена основа. Необходимостта ще ви накара да създадете това единство, ако някога го направите. Това ще бъде непоколебима и упорита нужда, която ще принуди човечеството да се обедини в собствената си защита – защита срещу вътрешен колапс и външно нахлуване.

В рамките на вашите народи и култури трябва да има единство на целите или големите ресурси и таланта на човечеството няма да бъдат използвани, когато се изправите пред големите екологични предизвикателства и пред трудностите на появяването ви във Великата Общност на живота.

Бъдещето на човечеството във Вселената до голяма степен ще бъде определено не само от чуждо убеждение или намеса, но и от способността ви да създадете устойчиво използване на света. Тук човечеството трябва да влезе в по-зряла фаза на своето развитие. Няма да можете да се съсредоточите върху растежа и разширяването, тъй като вашите ресурси ще ограничат  разширяването ви, а вашият растеж и вселената няма да ви позволят да протегнете ръка и да грабите от други светове извън тази слънчева система това, от което се нуждаете.

Расите, които осъзнават вашето присъствие и които не се намесват във вашия свят, ще уважават вашата сфера на влияние, ако тя е установена само в тази слънчева система. Но отвъд това, на евентуални ваши нахлувания в космоса или в територии или светове, управлявани или притежавани от други, ще бъде оказана интензивна съпротива.

Вече имате граници и ограничения и те са нови за вас, тъй като растете и се разширявате от дълги векове. Но този растеж има граници. Вашият свят ще ви ограничи и Великата Общност ще ви ограничи също така.

Неизвестна на човечеството е реалността, че големите империи във Вселената са рядкост и са склонни да бъдат много нестабилни, и неспособни да се снабдяват и поддържат за дълги периоди от време. Те или се сгромолясват по периметрите си, или поради нестабилност в основата си. Именно по-малките нации и мрежите от нации са успели да установят дългосрочна стабилност помежду си чрез много стриктно прилагани правила за търговия и установяване на по-голям консенсус за взаимно благополучие и стабилност.

Следователно, вашите представи за растеж и експанзия, ще трябва да се променят, защото не можете да грабите Земята, без да  изпаднете в бедстващо положение, положение, при което лесно можете да бъдете превзети от други във Вселената. Поради това, че открито завладяване на вашия свят не е разрешено в този регион на космоса, други раси могат да се намесят, ако са налице две условия: първо, ако изглежда, че местните народи на вашия свят приветстват чужда намеса и не й се противопоставят; и второ, ако човечеството изпадне в наистина окаяно състояние. При втория набор от обстоятелства, други нации биха били свободни да дойдат и да завладеят света за себе си, използвайки човечеството като ресурс за собствените си цели.

Именно тези две условия позволяват интервенция в тази част на космоса. Завладяването със сила обаче не е разрешено, защото живеете в гъсто населена част на вселената. Опитите за такова завоевание създават нестабилност и конфликти, а на нестабилността и конфликтите се противопоставят мрежи от мощни нации, които се стремят да поддържат стабилност и сигурност на всяка цена, жертвайки дори собствената си свобода. Това е установяване на по-стабилно и устойчиво състояние, което всички светове във Вселената трябва да се стремят да постигнат в определен момент от своето развитие.

Следователно войната във Вселената, каквато си я представяте, се случва много, много рядко. Тя може да избухне в неизследвани региони, където две противоположни нации могат да воюват за плячката на даден свят или за ресурси, които ценят. Но в силно развитите части на космоса, подобни конфликти не са разрешени. Проучването и експлоатацията на ресурси там трябва да се извършват при определени условия, които не генерират война, конфликт или нестабилност между местните народи.

В този смисъл Великата Общност е по-различна среда, отколкото тази, с която сте свикнали. Тя е постигнала устойчиво състояние, поне във вашия регион на космоса по отношение на нациите, които ще срещнете. В неизследваните региони, ситуацията може да бъде много по-нестабилна и конфликтът да избухне драматично. Но в крайна сметка, нациите осъзнават, че войната и конфликтът унищожават ресурсите, а ресурсите трябва да се придобият и запазят. Ето защо силите на убеждаването и прозорливостта са установени в много висока степен в много региони на Вселената.  Знаем за няколко изключения от това правило в добре населените региони.

След като нациите осъзнаят, че не могат да воюват помежду си без взаимни загуби, те сключват споразумения за сътрудничество и поддържат тези споразумения много стриктно за дълги периоди от време. Това са условията, с които ще се сблъскате, когато се включите във вашата локална вселена. Затова на вашето безразсъдство, агресивност и употреба на груба сила, се гледа с такова презрение и загриженост от установените нации във вашия регион. Няма да ви бъде позволено да упражнявате подобна агресия извън тази слънчева система. Сдържаността между установените нации, служи за обуздаване на агресията и ограничава разпространението на войни и конфликти. Това се е оказало ефективно и се практикува във Вселената.

Вашето единство тук ви дава сила и уважение в очите на другите.  Малко вероятно е други нации да се опитат да ви убедят чрез неподходящи средства или дори чрез средства, разрешени от законите на този регион, ако трябва да се изправят пред обединена и проницателна раса от същества. Ако човешкото семейство може да установи такова единство на целите и се образова за живота във Вселената, информация за което ви предоставяме в тези Брифинги, тогава всеки опит за намеса или убеждаване ще бъде много по-труден. Но в този момент, вие сте с гръб към космоса. Вие не обръщате внимание. Вие не търсите. А тези от вас, които търсят, често попадат под убеждението на собствените си желания и предпочитания, без да имат необходимата яснота на погледа.

Ако сте по-обединени, вие ще запазите ресурсите си и ще ги споделяте справедливо, защото ще осъзнаете, че трябва да установите състояние на стабилност и сигурност. Това, което другите нации във Вселената са установили, за да поддържат мир и спокойствие, е това, което човечеството ще трябва да установи в собствения си свят. Изборът тук е основен. Това е най-големият избор, който ще трябва да направите и ще трябва да го правите многократно – да изберете или война и конфликт, или споразумение и сътрудничество.

Вашите намаляващи ресурси ще ви помогнат в това отношение, тъй като, ако някоя нация във вашия свят се стреми да остане агресивна и враждебна, полагащите й се ресурси могат да й бъдат отказани от останалия свят. Това се случва във Великата Общност, когато някоя нация е агресивна и враждебна, когато се стреми да доминира или да надделее над други нации, когато се опитва да завладее дадена територия или да елиминира своите конкуренти. Такава нация ще трябва да се сблъска с обединената опозиция на всички останали, които участват в техните търговски мрежи. Това ефективно елиминира голяма част от конфликтите във Вселената.

Следователно необходимостта е онова, което движи такова сътрудничество. Но човечеството все още не е установило подобни споразумения, тъй като не му се е налагало да се изправи срещу това, с което всички напредващи нации във Вселената трябва да се сблъскат, а именно изчерпването на техните ресурси.

Именно изчерпването на ресурсите може да даде възможност за изграждане на по-голям съюз между вашите народи. От друга страна, изчерпването на ресурсите може да доведе до конкуренция, конфликти и войни. Има много нации, за които знаем и за които сме чували, които са се самоунищожили на прага на Великата Общност – борейки се за господство, за богатство и за приоритет в собствените си светове.

Рано или късно трябва да се установи единство за една раса. То може да бъде постигнато или чрез подчинение и господство, или чрез консенсус и мъдрост. Това също е фундаментален избор. За съжаление, повечето нации, които познаваме ние и със сигурност повечето нации в този регион на космоса, са избрали първия вариант. Те са избрали подчинението и господството на своите народи, за да установят единство на целите и да смажат несъгласието и съпротивата. Свободните нации, които са толкова малко във Вселената, са избрали консенсуса и мъдростта като основна нужда и акцент.

Човечеството, което е изправено пред изчерпване на своите ресурси и разорение на собствения си свят, ще трябва да вземе решение какъв вид единство да установи. Ако не установите единство, просто ще унищожите останалите ресурси и значително ще ограничите способността си да живеете в този свят. 

Има раси, които не искат да видят това и затова част от техния акцент върху намесата, е да предотвратят унищожаването на околната среда, която те смятат за много по-ценна от човешкото присъствие тук. И все пак трябва да разберете, че тези раси, които се състезават за достъп до този свят, не искат да унищожат човешкото семейство, защото се нуждаят от вас като техни посредници, които да работят за тях в този свят. Те не могат да живеят в него, не могат да живеят в неговата среда и не могат да елиминират биологичната опасност от безбройните му организми. Расите, които са еволюирали в стерилна среда, не могат да живеят в светове като вашия поради огромната опасност и риска да заразят не само себе си, но и родните си светове с чужди биологични агенти.

Следователно човечеството е ценно за намесващите се раси – ценно като работна сила, ценно с труда си на света в полза на чужди сили. Но тази полза няма да бъде за вас и ако загубите свободата си от чужда намеса и убеждаване, животът, който тези раси ще създадат за вас, ще бъде наистина трагичен и нещастен.

Във Великата Общност, всички напредващи нации са изправени пред проблема с изчерпване на ресурсите. В резултат на това, придобиването на ресурси и стабилността, и устойчивостта на придобиването на ресурси се превърнаха в основен акцент. Нациите, които имат напреднала технология, изискваща ресурси от чужди места, стават изключително зависими от поддържането на достъпа до тези ресурси и от установяването на мирни и дипломатически отношения с тези, които ги доставят.

Тук модерната технология ви прави още по-уязвими за чуждо убеждаване и контрол. Ако имате нужда от редки елементи, които са налични само в отдалечени региони или са притежание на определени раси, тогава трябва да се съобразявате с техните нужди, изисквания и предпочитания, за да имате привилегията да получавате такива ресурси. Конкуренцията за тези ресурси ще бъде интензивна. Това прави всяка нация, която изпитва подобни нужди, уязвима и изложена на голям риск от нестабилност и от колапс. Ако технологията и структурата на едно общество зависят от чуждестранно производство и от чужди ресурси, тогава това общество е много уязвимо.

Човечеството трябва да избягва такава уязвимост. Не бъдете наивни, като приемате подаръци от онези, които посещават вашия свят. Не се убеждавайте, че трябва да имате тази чужда технология за ваша собствена изгода. Ако приемете такива неща, вие ще станете зависими и уязвими. Тогава няма да можете да се осигурявате сами и ще трябва да изпълнявате условията на вашите доставчици.

Тук свободата и самостоятелността се преплитат. Ако не сте самостоятелни, вие няма да бъдете свободни. Дори ако получите достъп до онези ресурси, с които сте свикнали и върху които сте изградили инфраструктурата на новото ви общество, вие ще загубите свободата си. Ще загубите механизмите, които притежавате, за да взаимодействате с другите и необходимите условия за тези взаимодействия. 

Това е основно разбиране, което трябва да имате, за да доближите Великата Общност. Не приемайте дрънкулки от космоса, защото ще подкопаете свободата си. Нищо наистина важно няма да бъде дадено на човечеството от тези, които се намесват във вашия свят. Те се стремят да създадат зависимост и пристрастяване. Това им осигурява власт и механизми, независимо от тяхната малобройност, над много по-голямото човешко семейство, което не подозира нищо и може лесно да бъде убедено.

Внедряването на нови източници на сила във вашия свят ще ви направи зависими от онези, които са тук и те ще се възползват от света за собствените си цели. Човечеството все още не е единно, за да използва технологията изцяло за полезни цели. Сега нямате нужда от по-мощни и още по-разрушителни оръжия. Използването на оръжия в космоса е много ограничено. Това не е начинът, по който ще получите предимство или защита във Великата Общност. Научаването на това представлява по-зряла фаза от еволюцията на човечеството. Тук не използването на сила, а убеждаването и прозорливостта, свободата и по-дълбокото знание, са нещата, които ще гарантират вашето благополучие.

Нациите във вашия регион на космоса разполагат със сили за сигурност и могат да натрупат заедно голяма военна сила, но това е само за защита на търговските им мрежи. Те са осъзнали, че не могат да се завладеят един друг със сила и се стремят да си влияят чрез убеждаване и мисъл. Това представлява по-зряло използване на силата във Вселената и е нов праг на учене за човечеството.

Безразсъдното използване на ресурсите на вашия свят и мисълта, че технологията ще ви спаси от последиците от тяхното изчерпване, са две много глупави и вредни занимания. Ще трябва да оцелявате с това, което имате в този свят, ако искате да останете свободни. Дори вашите съюзници във вселената няма да могат да ви поддържат отдалеч, защото нямат тези способности. Те няма да ви съблазнят, за да станете зависими от тяхната технология или от тяхното управление, защото представляват свободни раси, а не такива, които се стремят да се възползват и да експлоатират по-слаби нации, като вашата.

Трябва да гледате на собствения си свят като на склад за храна, вода и енергия, и за всички неща, от които ще имате нужда както сега, така и в бъдеще. Ако ги изчерпите, вие ще пропаднете, погубвайки целия напредък, който сте постигнали. Дори вашият технологичен потенциал няма да се реализира при голям социален разпад. Това ще ви направи уязвими към една от големите възможности, които другите раси ще имат относно слаба и неуспешна раса, възможности, които са разрешени във Великата Общност. Тези възможности се разглеждат като спасяване на ресурсите на планетата от прекомерната експлоатация на нейната родна раса, което е допустимо предвид етиката и правилата на участие, които съществуват в тази част на галактиката.

Ние не искаме да насърчаваме подчинението или разрухата на човечеството, а неговата сила, неговото единство и осъществяването на големия му потенциал във Вселената. И все пак, някои неща трябва да се разберат. Технологията сама по себе си няма да ви спаси от изчерпване на ресурсите, а изчерпването на ресурсите ще погуби вашата технология. С времето, чрез консенсус и сътрудничество, вие трябва да установите устойчиво използване на вашия свят – да поддържате неговото биологично разнообразие, качеството на атмосферата, качеството на водите и качеството на почвите и земите му.

Трудностите и бедите ще ви помогнат да се примирите и да разберете, че те са необходими. Но бедите и нещастията също така могат да ви унищожат, като задействат разрушителни сили, които много трудно могат да бъдат спрени.

Вашите съюзници във Вселената са много загрижени за това. Чрез излъчванията ви в космоса, те са видели вашият потенциал тук. Те знаят пътя, който повечето раси следват в изчерпването на своите ресурси, неизбежните резултати от това изчерпване и произтичащата загуба на техния суверенитет и контрол от други нации. Това е пътят, по който са поели повечето раси. Последиците са предвидими и до голяма степен са едни и същи.

В този момент, по-големите сили във Вселената, които са наясно с вас, ви имат за безразсъдни и разрушителни. Въпреки че не се намесват във вашия свят, те ще позволят на други независими търговски сили да опитат да получат достъп до вашия свят. Ако този достъп бъде осъществен и ако властта на управлението бъде прехвърлена от човешкото семейство към други, тогава по-големите сили ще дойдат, за да се възползват от ситуацията.

Всичко зависи от вашето разбиране и възприятие, както и от самостоятелността, която можете да установите и да поддържате на Земята. Ако вашите народи се съгласят да живеят просто, да споделят ресурсите и да ограничат населението си по етичен начин, тогава ще успеете да установите по-голяма стабилност и самостоятелност. Тогава по-големите сили във вашия регион няма да гледат на вас със същото желание за намеса, а ще ви уважават като обединен народ, който не може да бъде завладян с помощта на коварни средства.

Единството ви дава сила, но и уважение във Великата Общност. Въпреки че опитите да ви вкарат в търговските мрежи ще бъдат постоянни и убедителни, намеса, каквато се случва в света днес, вероятно няма да бъде предприета. Но във вашето разделено и конфликтно състояние, такава интервенция се осъществява и напредва. Тя ще се стреми да прехвърли авторитета на света към чужди сили с човешко участие и подкрепа. Тя ще се стреми да използва човешкото семейство. Тя ще се стреми да спечели големите предимства, които този свят предлага в своите огромни биологични ресурси, чрез използване на човешки труд и сътрудничество. 

От вашите излъчвания и от нашето собствено наблюдение на вашия свят знаем, че някои хора вярват, че други раси биха могли да дойдат, за да създадат колония на Земята и да се установят тук, използвайки своята напреднала технология. Но предвид биологичната опасност, която вашият свят представлява за тези, които го посещават, това не е лесно и никога не е било успешно осъществено. Вашият свят всъщност има силата да зарази и унищожи цели раси в локалната ви вселена, като се има предвид наличността и разнообразието на неговите биологични агенти. Има раси, които са разорили световете си и в много случаи са ги лишили от почти всички местни форми на живот. Тези раси имат малък или никакъв имунитет срещу заразяване.

Затова Земята може да се разглежда като голямо богатство, но и като огромен източник на зараза. Тя се разглежда по тези два  начина от всички раси, които осъзнават вашето присъствие, важността на вашия свят и състоянието на човечеството.

Третото изискване е необходимостта от изключителна дискретност. За да бъдете свободна раса в регион на космоса изпълнен с раси, които нямат свобода и не искат да насърчават свободата, вие трябва да бъдете изключително дискретни. Трябва да утвърдите незастрашаващо присъствие за тези светове. Не трябва да търгувате с тях в значителна степен. И не трябва да им позволявате да посещават вашия свят, и да изучават поведението ви.

Правилата за участие в този регион на космоса ще ви дадат тези права, ако можете да демонстрирате обединено намерение и цел в установяването и поддържането на вашите граници в космоса. Силните нации признават други могъщи нации и не се убеждават от други видове стимули. За тях властта е ресурс, а ресурсите представляват не само богатство, но и оцеляване. Защото напредналата им технология прави тяхното оцеляване по-трудно за поддържане, а ресурсите им по-трудни за придобиване.

Това е много по-различно от начина, по който народите на света гледат на подобни неща. Те смятат, че светът съществува, за да бъде ограбен и след като е ограбен, то съществува вселена, която да бъде ограбена. Те също така вярват, че с времето ще имат  нужната технология, за да го сторят. Но вие не можете да ограбите вселената. Много са опитвали и всички са се провалили в това начинание.

Тук вашата дискретност е критично важна. Ще трябва да се учите как да общувате без да излъчвате в космоса. Дори най-тайните дейности на вашите правителства се излъчват в космоса и могат лесно да бъдат разпознати от онези, които са придобили знания за вашия език и вашето поведение. Защото светът е наблюдаван много дълго от всички сили наоколо.

Тези, които искат да спечелят предимство тук, са изчакали, докато изградите инфраструктура, която могат да използват и сега се опитват да ви убедят да им предадете юздите на властта и да ви направят зависими от тяхната технология и от нейните източници.

Този подход изисква време и търпение, но така нациите получават контрол над други нации. Това се оказва най-ефективният път към разширяване на влиянието и силата, особено в силно населени части на вселената като тази.

Вие не трябва да бъдете отворени към Вселената. Вие не трябва да разкривате вашите дейности, конфликти, трудности, стремежи, планове и цели пред тези, които ви наблюдават. Вашите съюзници разбират това, защото е трябвало да пазят в тайна присъствието си във Вселената, както и ангажираността си с други нации. Само свободните раси могат да общуват помежду си по-свободно, но дори и тогава техният ангажимент е ограничен и трябва да бъде внимателно опазван.

Вие не осъзнавате вредата, която си нанасяте, излъчвайки вашите комуникации в космоса. Това е един от недостатъците да живеете на повърхността на вашия свят, където всичко може да се наблюдава. Много от напредналите нации във Вселената са избрали да живеят под земята за тази цел, а някои живеят под земята по необходимост, защото ако климатичната система на вашата планета е нарушена, животът на повърхността ще стане труден, ако не и невъзможен. Животът под земята има много предимства. Дискретността е едно от тях. Но вие не сте в такова положение сега, така че ще трябва да намерите други начини за поддържане на дискретност.

Вашият свят се наблюдава. Вашите правителства са наблюдавани. Вашите конфликти се наблюдават. Вашата търговия и обмен се наблюдават. Вашето поведение се наблюдава, както от вашите съюзници, така и от тези, които биха искали да ви експлоатират.

В бъдеще, ако станете по-единни и сте в състояние да поддържате вашия свят, развитието на дискретността ще има съществено значение. Защото недискретността винаги се експлоатира в природата. Това винаги прави някой уязвим в природата, а Вселената е природна среда по своята същност.

Технологията има граници. Пътуването има граници. Има граница това, което всеки може да постигне с машините. Вие все още не сте достигнали тези граници, но те съществуват. Във вашия космически регион има по-стари раси, които са достигнали тези граници и затова се стремят да използват силата в умствената среда. Те се  опитват да развият тази сила за собствена защита и за да се възползват от възможностите, които съществуват в тяхната сфера на влияние и в рамките на техните локални региони на космоса.

В крайна сметка никой отвън не трябва да знае какво се случва във вашия свят, дори вашите съюзници или потенциални приятели. Те ще уважат тази дискретност. Те я очакват и ще я разберат.

Това ще изисква много различен подход за начина, по който живеете и общувате. Разбира се, излъчването по начина, по който го правите, е абсолютно неподходящо. Ето защо вашите учени, които слушат за излъчвания във Вселената, няма да чуят много, защото никоя напреднала раса не излъчва по този начин. Изпраща се дискретна информация. Създадени са и се използват широко дискретни канали за комуникация, но основни излъчвания не се осъществяват поради причините, които вече описахме.

Следователно, до този момент, трите изисквания за свобода не са изпълнени от човешкото семейство. Вие не сте обединени и сте изправени пред риска от по-голямо разделение и конфликт между вашите народи и държави. Вие бързо унищожавате вашата самодостатъчност във вашия свят. И едва ли сте дискретни, излъчвайки свободно вашите силни и слаби страни на всички, които желаят да ги чуят.

Тези три области представляват основния фокус за напредъка на човечеството: установяване на човешкото единство и сътрудничество, основано на необходимост; прекратяване на прекомерната употреба на света и поддържането на неговите ресурси, както и изискванията по отношение на живота на хората и техния ангажимент един към друг във вашия свят; развитие на дискретни канали за комуникация – както чрез развиване на по-дълбоко съзнание, така и чрез технология.

Това са трите големи нужди на човечеството, не само за вашето собствено благополучие и за бъдещето ви на този свят, но и нужди, които ще ви дадат възможност да изградите истинска свобода и единство във Великата Общност. Всеки принос, който можете да направите като индивиди и като част от човешкото семейство в това отношение, е жизнено важен, за да може човечеството да получи по-голяма свобода и по-голямо обещание за бъдещето.