תדריך שני: הדרישות לחופש ביקום

בקרוב

ישנן שלוש דרישות שכל המדינות צריכות לעמוד בהן אם הן מבססות ושומרות על החירות וההגדרה העצמית שלהן בקהילת היקום הגדולה.