תדריך ראשון: מי אנחנו ומה אנו מייצגים

בקרוב

אנו מדברים בשם אותם גזעים חופשיים שחיים בקרב רבים אחרים שאינם חופשיים. אבל אנחנו לא מייצגים את ממשלותיהם כאן. במקום זאת, נשלחנו על ידי כוחות עליונים מהתחום הרוחני למסור את התדריכים הללו לאנושות.