תדריך חמישי: מה הם רוצים

הם רואים בכם משאב ביולוגי, חלק מרשת משאבים שקיימת בעולם הזה.
בקרוב

בקהילת היקום הגדולה ניתן להשתמש במשאבים ביולוגיים כגון דם, פלזמה, DNA, מוח עצם, איברי עור וגוף עבור החומרים הכימיים שלהם. מאלה מייצרים תרופות.

אולי זה מזעזע, אבל אתם יכולים להבין את זה, כי ככה אתם מתייחסים לבעלי החיים שלכם, כאל משאבים ביולוגיים - שישמשו למאכל, לבגדים, לתרופות, לדלק.