תדריך חמישי: מה הם רוצים

בקרוב

הם רואים בכם משאב ביולוגי, חלק מרשת משאבים שקיימת בעולם הזה.