Vijfde Briefing: Wat ze willen

Zoals we al hebben gezegd: zij die vandaag in jullie wereld interveniëren willen de controle over deze wereld verkrijgen om voor de hand liggende redenen én om redenen die niet zo voor de hand liggen. Zij zien deze wereld als een grote prijs, rijk aan grondstoffen, beheerd door een ras dat in hun beleving ongedisciplineerd en onwaardig is om de rentmeesters van zo’n prachtige plek te zijn. Zij vinden jullie wereld ook waardevol, zoals we hebben gezegd, vanwege haar strategisch belang en vanwege de verborgen opslagplaatsen die er zijn in vele delen van de wereld. Maar dit beantwoordt niet helemaal de vraag wat de bezoekers echt willen. Hier moeten we een nieuwe deur openen naar de meer duistere kant van de Interventie en zodoende meer onthullen over de aard van handel voeren dat bestaat in dit deel van het Melkwegstelsel.

Zoals gezegd is de Interventie voornamelijk een verzameling commerciële machten, geen militaire machten. Zij beoordelen jullie wereld om haar vooruitzichten, haar grondstoffen, haar strategisch belang en haar verborgen schatten. Maar wat jullie nu moeten begrijpen is dat ook jullie van waarde zijn voor hen.

zij jullie zien als een biologische grondstof, onderdeel van een bestaand netwerk van grondstoffen in deze wereld.

Zoals we hebben benadrukt in al onze briefings: zij hebben menselijke hulp nodig om zichzelf in jullie wereld te vestigen. Zij hebben de menselijke infrastructuur nodig. Zij hebben menselijk bestuur en menselijke religie nodig. Zij hebben jullie hulp nodig om hun operaties hier volledig en betrouwbaar te kunnen uitvoeren. En ze zullen jullie een zweem van jullie vroegere leven geven om de menselijke orde en loyaliteit zo goed mogelijk te kunnen handhaven. Om dit te bereiken en te handhaven moeten zij echter een zeer diepgaand netwerk van misleiding opbouwen dat we voortdurend hebben beschreven.

Je moet ook begrijpen dat zij jullie óók als grondstof zien. Zij beschouwen jullie niet als hun gelijken. Ze waarderen jullie religies, culturen of gewoonten niet. Ze zien jullie in de eerste plaats als een van de grondstoffen van de wereld. Als zodanig proberen ze van jullie te profiteren op alle mogelijke manieren die zij maar winstgevend en van waarde voor hun belangen beschouwen.

In de Grotere Gemeenschap kunnen biologische grondstoffen zoals bloed, plasma, DNA, beenmerg, huid en lichaamsorganen gebruikt worden vanwege hun chemische samenstelling. Hiervan worden medicijnen gemaakt.

Voor hen zijn jullie een potentieel bedrijfsmiddel. Als bezit worden jullie alleen ingeschat op wat jullie voor hen waard zijn, hoe jullie hen kunnen assisteren en wat jullie waard kunnen zijn als wezen en als grondstof in en van jullie zelf. Jullie moeten ophouden na te denken wat dit echt betekent. Het betekent dat zij jullie zien als een biologische grondstof, onderdeel van een bestaand netwerk van grondstoffen in deze wereld. In dit opzicht zien ze jullie op eenzelfde manier als jullie huisdieren zien die jullie als hulpbron gebruiken. Jullie gebruiken deze dieren om verschillende redenen begrijpen wij. En dit is gangbaar in de Grotere Gemeenschap in werelden waar zulke dieren gebruikt kunnen worden als voedselbron. We begrijpen dat jullie je dieren op vele manieren gebruiken, ze leveren velerlei voordelen en stoffen enzovoorts op. Dit is het beeld dat zij die jullie wereld bezoeken, de Interventie  van jullie hebben. Zij beschouwen jullie niet als hun gelijken. Zij beschouwen jullie als grondstof.

 

Wat jullie misschien niet begrijpen is dat elk jaar duizenden mensen ontvoerd worden en niet terugkeren naar de wereld. Deze mensen worden niet eenvoudigweg geconditioneerd. Ze worden vastgehouden. Sommige van hen teren weg in gevangenschap. Sommige van hen overleven het proces van hun gevangenneming niet. Ze worden ziek en gaan dood. Wie niet kan overleven en toch nog beschouwd wordt als nuttig voor de Interventie wordt gebruikt als biologische grondstof. Dat betekent dat hun bloed, hun lichaamsdelen, alles wordt gebruikt naar gelang de waarde ervan in de Grotere Gemeenschap. In de Grotere Gemeenschap kunnen biologische grondstoffen zoals bloed, plasma, DNA, beenmerg, huid en lichaamsorganen gebruikt worden vanwege hun chemische samenstelling. Hiervan worden medicijnen gemaakt. Hiervan worden nieuwe levensvormen gekweekt. Deze stoffen zijn waardevolle handelswaar in bepaalde delen van de Grotere Gemeenschap.

Als degenen die gevangen genomen zijn en niet teruggegeven worden in leven blijven, zullen ze gebruikt worden voor andere doeleinden. Mocht de Interventie de volledige controle verkrijgen over jullie wereld dan zullen veel mensen die zij als ongewenst zien, of die niet in de sociale patronen passen die door de Interventie ingesteld zijn, op deze manier gebruikt worden als biologische grondstof.

Misschien is dit schokkend, maar jullie kunnen dit begrijpen, want dit is hoe jullie je dieren behandelen: als biologische grondstoffen - voor voedsel, kleding, medicijnen en brandstof.

Misschien is dit schokkend, maar jullie kunnen dit begrijpen, want dit is hoe jullie je dieren behandelen: als biologische grondstoffen – voor voedsel, kleding, medicijnen en brandstof. In de Grotere Gemeenschap zijn biologische grondstoffen erg waardevol want ze kunnen gebruikt en aangepast worden voor verschillende doeleinden, zoals we al genoemd hebben – voor medicinale doeleinden, ter ondersteuning van het leven en voor het kweken en genereren van nieuwe soorten.

Dit is waarom veel van jullie dieren zijn ontvoerd. Ze worden niet gewoon ontvoerd om bloedproducten te leveren voor het kruisingsprogramma. Ze worden ontvoerd omdat deze bloedproducten zelf zeer waardevol zijn en met veel succes verhandeld kunnen worden.

In technologische samenlevingen zoals de Collectieven zijn biologische grondstoffen uiterst waardevol en moeilijk te vinden in de Grotere Gemeenschap. Zoals we herhaaldelijk gezegd hebben: jullie wereld wordt beschouwd als een biologisch pakhuis. Dus terwijl de bezoekers de minerale grondstoffen van jullie wereld willen, willen ze ook dingen die van meer elementaire aard zijn voor de behoeften van het leven. Ze hebben water nodig. Ze hebben zuurstof nodig. Ze hebben bloed nodig. Ze hebben de weerstandsfactoren in het bloed nodig. Ze hebben plasma nodig. Ze hebben de biologische elementen nodig die levensvoorwaarden vormen en fundamenteel zijn voor leven overal.

Dit betekent dat zij jullie nodig hebben als biologische grondstof. Het is één ding te bedenken dat jullie wereld gebruikt zal worden om andere mogendheden te dienen. Maar het idee dat jullie gebruikt zullen worden om andere mogendheden te dienen is een compleet andere zaak en een verdere schending van jullie fundamentele rechten.

Dit is natuurlijk helemaal verborgen achter hun openbare agenda. Aan hen die zij overhalen hun aanhangers en hun vertegenwoordigers te worden zullen deze dingen nooit verteld worden. Een onderdeel van hun Pacificatie Programma is jullie verzekeren dat ze hier zijn voor jullie welzijn en voor jullie redding en voor het behoud van de wereld. Maar zoals we al zo vaak hebben gezegd: het is het behoud van de wereld voor hún behoeften. De planten, de dieren, de atmosfeer die je kunt inademen en het water zijn allemaal bruikbare hulpbronnen die op zichzelf waardevol zijn, evenals de minerale rijkdom van deze wereld. Maar het ontbrekende deel in dit alles is jullie rol als biologische grondstof. Dit is hoe de Interventie jullie ziet – als grondstof. Dit wordt natuurlijk nooit bekendgemaakt aan hen die zoet gehouden worden of zelfs aan hen die vandaag de dag als vertegenwoordigers en verdedigers van de Interventie kunnen fungeren. Maar dit is zo ontzettend waar.

Jullie vragen je misschien af: waar zijn alle mensen gebleven die verdwenen en niet teruggekomen zijn? Jullie mogen dit vragen. Zijn ze allemaal weggelopen? Sommigen waren inderdaad slachtoffer van menselijk geweld. Sommigen zijn inderdaad weggelopen. Maar wij praten over vele mensen wereldwijd die verdwenen zijn, zonder een spoor, zonder een aanwijzing. Wij weten dit omdat we de uitzendingen van jullie regeringen hebben bestudeerd. We weten dit van wat de Ongezienen ons hebben verteld. En we weten dit omdat dit duidelijk blijkt uit de invallen van de Collectieven in andere werelden. Op  mysterieuze wijze beginnen personen te verdwijnen in de vroege stadia van deze Interventies. En mensen die erkennen dat deze verdwijningen plaatsvinden zullen denken dat het ligt aan de normale maar onfortuinlijke omstandigheden binnen hun eigen culturen. Het zal in deze termen verklaard worden.

In technologische samenlevingen zoals de Collectieven zijn biologische grondstoffen uiterst waardevol en moeilijk te vinden in de Grotere Gemeenschap.

Jullie moeten hier zeker denken aan jullie welzijn en het welzijn van jullie familie, jullie kinderen, jullie vrienden en kennissen. En buiten dit moeten jullie denken aan het welzijn van jullie hele wereld en de veiligheid van menselijk leven. Als grondstof worden jullie verbruikt en als jullie nut voorbij is zullen jullie weggegooid worden. Zo worden grondstoffen verbruikt. Sommige worden bewaard. Sommige worden opgebruikt. Precies zoals jullie grondstoffen in jullie dagelijkse leven verbruiken.

Wat jullie denken over de menselijke ziel, de geest van de mensheid, heeft geen waarde voor de Interventie. Deze schending is zo volledig en zo grondig en het gebeurt al in al haar verschijningsvormen. Bestudeer deze kwestie en denk zelf na. En je zult het zelf zien. Wij geven jullie het perspectief van buitenaf naar binnen toe. Dit geeft jullie een objectieve kijk op de omstandigheden van jullie wereld en de krachten die op haar inwerken. Zoals we in onze eerste set verhandelingen noemden: mocht de Interventie hier volledig voet aan de grond krijgen en een bezetting compleet realiseren, dan zal de menselijke bevolking gereduceerd worden tot een efficiënte arbeidersklasse. Hoe zullen ze dit voor elkaar krijgen zonder protest en revolutie onder de menselijke bevolking op te roepen? Het zal bereikt worden door de verdwijning van mensen. Het zal bereikt worden door het isoleren van degenen die volgens hen niet bereid zijn tot samenwerking of die afwijkend zijn. Ze zullen weggehaald worden en nooit meer gezien worden. En terwijl de schijn van normaliteit in menselijke zaken opgehouden wordt zal achter de schermen alles veranderd zijn en zal alles bestuurd worden door andere krachten.

De Collectieven hopen dit zo lang mogelijk uitgevoerd kan worden, en dat er geen revolutie zal komen, want dat zou erg kostbaar zijn voor hun inspanningen. En eveneens erg kostbaar voor de mensheid. De bezoekers zijn hier om zaken te doen. Jullie zijn een deel van de zaken. Jullie handen. Jullie ogen. Jullie voortplantingsorganen. Jullie bloed. Jullie plasma. Jullie biochemie. Dit maakt allemaal deel uit van hun handel. Voor hen zijn jullie als intelligent vee – nuttig, interessant en commercieel belangrijk.

Vele technologisch vooruitstrevende naties hebben de biologische grondstoffen van hun wereld dermate uitgeput dat zij deze elders moeten zoeken.

Aanvankelijk zullen ze jullie met respect behandelen, diegenen van jullie die hen eventueel persoonlijk ontmoeten, maar zij zullen jullie geen macht geven. Zij zullen jullie geen keus geven. Ze zullen alleen maar proberen jullie te overtuigen van de wijsheid van hun zienswijze en de noodzaak van hun aanwezigheid in de wereld. En als jullie dat afslaan of je verzetten zullen ze jullie het leven moeilijk maken of opzij zetten voor later gebruik. Voor zover wij begrijpen zijn sommigen van hen die niet naar de wereld teruggekeerd zijn degenen die tegen hen vochten en dientengevolge geëlimineerd werden. Hoe weten we deze dingen? Wij weten het omdat we de Collectieven begrijpen. Wij begrijpen hun legale handel en we begrijpen hun illegale handel. Ze willen elk onderdeel van de wereld gebruiken. En ze willen elk onderdeel van jullie gebruiken. Net zoals jullie elk deel willen gebruiken van de koe of het schaap of elk ander gedomesticeerd dier dat jullie voor jullie eigen doeleinden fokken.

 

Hoe weten we dat zij deze dingen doen in de wereld? We weten het omdat wij toezicht houden op hun communicaties. Anders zouden we hun activiteiten niet volledig kunnen observeren of de aard van hun bemoeienis hier begrijpen. Het lijkt opvallend veel op hun bemoeienis in andere opkomende werelden. Wat wij niet kunnen zien hebben de Ongezienen ons onthuld.

Wij weten van hun uitzendingen, hun communicaties met hun bases in de wereld en hun satellieten buiten de wereld, dat veel van hun “specimens”,  zoals ze jullie noemen, ofwel bezweken zijn of om andere redenen gebruikt moesten worden. We weten van hun aardse uitzendingen dat veel mensen verdwijnen. Dus voor ons is het niet moeilijk om de connectie te zien.

Wat we hier bespreken is het meest verborgen en geheime deel van hun agenda, het deel dat zij nooit uit eigen wil aan jullie zullen onthullen, het deel dat jullie misschien nooit zullen zien zonder aanzienlijke hulp. Dit is het meest geheim van hun activiteiten. Zij verkopen biologische producten op wat jullie een “zwarte markt” in het universum zouden noemen. Maar de waarde van deze producten en de vraag ernaar is inderdaad aanzienlijk.

Op de meeste plaatsen waar commercie tot stand gekomen is, zoals in jullie omgeving, is zulke handel illegaal omdat het beschouwd wordt als moreel en ethisch gezien afkeurenswaardig. Maar met zo veel technologische samenlevingen in het universum en de zeldzaamheid van biologische grondstoffen zoals in jullie wereld is de vraag naar deze fundamentele elementen aanzienlijk.

Vele technologisch vooruitstrevende naties hebben de biologische grondstoffen van hun wereld dermate uitgeput dat zij deze elders moeten zoeken, en een van hun belangrijkste inspanningen is dat ze erom moeten handelen en ruilen. Het gaat niet eenvoudig om voedselproducten, mineralen en metalen en elementen zoals deze. Het gaat ook om de noodzaak van biologische producten zoals we hebben beschreven, die in jullie wereld overvloedig aanwezig zijn en die binnen de menselijke familie overvloedig aanwezig zijn.

Dus als iemand vraagt: “Wat willen ze?” dan is het juiste antwoord: “Zij willen jullie wereld en de grondstoffen ervan. En ze willen jullie en jullie grondstoffen.” Zoals we hebben gezegd: dit is het meest verholen van hun agenda’s. Maar het is noodzakelijk dat jullie het weten want dit maakt de schending compleet.

De bezoekers “haten” de mensheid niet. Zij zijn niet wreed en moordzuchtig in de zin dat jullie misschien denken. Ze zien jullie gewoon als een grondstof zoals jullie jullie dieren als een grondstof zien. Hoewel jullie intelligentie bezitten houden ze jullie voor onverbeterlijk chaotisch en ongedisciplineerd en begrijpen ze jullie diepere beweegredenen niet. Ze zien jullie technologie als in puberale fase en kijken met zorg, angst en afkeer naar jullie destructief gedrag. Zonder Kennis, de spirituele fundering, zien ze niet in dat wat zij jullie wereld aandoen ethisch of moreel verwerpelijk is. Het is slechts een mogelijkheid om in hun praktische behoeften te voorzien.

Zoals we hebben gezegd proberen ze menselijkheid in hun Collectief te brengen, maar dit is slechts een zeer select deel van jullie bevolking. En dan zouden jullie niet in de hogere regionen van hun hiërarchie verkeren. Voor alle andere mensen in de wereld: wat zal er met hen gebeuren als de Interventie afgerond is, als de bezetting volledig doorgevoerd kan worden?

We zijn terughoudend geweest jullie bepaalde dingen te vertellen omdat we jullie aandacht niet willen verliezen. We willen niet dat jullie je in ontkenning afwenden en denken dat jullie deze zaken niet aankunnen. Dus hebben we uiterste voorzichtigheid betracht in de manier waarop we de situatie hebben voorgesteld. Maar desondanks zijn er bepaalde dingen die jullie moeten weten en die jullie niet makkelijk kunnen zien vanuit jullie positie. Wij moesten zelf leren over deze realiteiten hoewel wij ook hulp hadden zoals we nu aan jullie bieden. Maar de verwerpelijke aard van de Collectieven en hun gebrek aan moraliteit en ethiek is iets dat wij onder ogen hebben moeten zien. Daarom vermijden wij de Collectieven in onze werelden, waar ze niet kunnen doordringen.

Er zijn vele naties in het universum die allianties gesloten hebben om zichzelf te beschermen tegen dit soort Collectieven, met name in druk bevolkte gebieden van het Melkwegstelsel. Daarom worden veel activiteiten van de Collectieven bestuurd door handelsunies en regionale bestuurlijke overheden en autoriteiten. Ze worden in toom gehouden door vele andere mogendheden die niet onder hun verleiding of hun heerschappij willen vallen. Zelfs veel van hun handelspartners kijken bezorgd naar hen. En zelfs als zij gedwongen worden zaken te doen met Collectieven, moeten zij zichzelf beschermen tegen de invloed van de Collectieven.

Grondstoffen zijn kostbaar in het universum: minerale grondstoffen, waterbronnen , biologische grondstoffen, voedselgrondstoffen. Grote technologische samenlevingen als de Collectieven hebben enorme behoefte aan grondstoffen voor hun eigen levensonderhoud. Hun handel is gebaseerd op het verkrijgen van al deze dingen en op het onderzoek naar nieuwe bronnen. Dit maakt dat zij met name geïnteresseerd zijn in opkomende werelden zoals die van jullie, die opkomen in regio’s waar zij invloed en macht hebben.

 

Neem onze woorden in overweging. Nu zullen we jullie vertellen wat jullie moeten doen.