De Briefings

De Bondgenoten van de Mensheid gaven hun briefings voor de mensheid in vier delen, verzameld in vier bundels.
Deze briefings zijn het gevolg van een enorme bijdrage en grote opoffering. Wij zijn dank verschuldigd aan de personen die dit belangrijke rapport hebben gebracht en ook aan de beschavingen die hen op deze grote en hachelijke missie hebben gezonden.