SLOTWOORDEN

  De mensheid staat aan een nieuw begin. Zij wordt geconfronteerd met een ernstige situatie. Er is dringend behoefte aan nieuw onderwijs en inzicht. Wij zijn hier om in deze behoefte te voorzien op verzoek van de Ongezienen. Zij rekenen op ons om onze wijsheid te delen, want wij leven in het fysieke universum, net als jullie. Wij zijn geen hemelse wezens. Wij zijn niet volmaakt. Wij hebben geen grote hoogten in spiritueel bewustzijn en kundigheid bereikt. En daarom vertrouwen wij erop dat onze boodschap aan jullie over de Grotere Gemeenschap relevanter en gemakkelijker te ontvangen zal zijn. De Ongezienen weten veel meer dan wij over het leven in het universum en over de niveaus van vooruitgang en vervulling die beschikbaar zijn en die op vele plaatsen worden beoefend. Toch hebben zij ons gevraagd te spreken over de realiteit van het fysieke leven omdat wij daar volledig bij betrokken zijn. En wij hebben met vallen en opstaan het belang en de betekenis geleerd van hetgeen wij met jullie delen.

Bijgevolg komen wij als de Bondgenoten van de Mensheid, want dat zijn wij. Wees dankbaar dat jullie bondgenoten hebben die jullie kunnen helpen en onderwijzen en die jullie kracht, vrijheid en kundigheid kunnen ondersteunen. Want zonder deze assistentie zou het vooruitzicht op jullie overleven van het soort buitenaardse infiltratie die jullie nu ervaren uiterst beperkt zijn. Ja, er zouden een paar individuen zijn die zich bewust zouden worden van de situatie zoals die werkelijk bestaat, maar hun aantal zou niet groot genoeg zijn en hun stem zou niet gehoord worden.

Hierin kunnen wij slechts vragen voor jullie vertrouwen. Wij hopen dat wij door de wijsheid van onze woorden en door de kansen die jullie krijgen om de betekenis en de relevantie ervan te leren kennen, dit vertrouwen mettertijd kunnen winnen, want jullie hebben bondgenoten in de Grotere Gemeenschap. Jullie hebben grote vrienden buiten deze wereld die met succes de uitdagingen hebben doorstaan waarvoor jullie nu staan. Omdat wij geholpen werden, moeten wij nu anderen helpen. Dat is ons heilige verbond. Hieraan hebben wij ons sterk gecommitteerd.