Alle Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid zijn gratis online beschikbaar. Begin de reis met Bondgenoten Boek Drie.

De Bondgenoten van de Mensheid Boek Drie presenteert de derde set “Briefings” van een mysterieuze buitenplanetaire bron wiens verklaarde doel is om de menselijke familie te richten op de realiteit van het leven in ons lokale universum en ons te waarschuwen voor een gevaarlijke Interventie die nu hier op Aarde plaatsvindt. De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid zijn een ware communicatie van een groep die beweert de “vrije rassen” in onze lokale regio van de ruimte te vertegenwoordigen. De Bondgenoten onderscheiden zich van die rassen die vandaag de dag in de wereld ingrijpen. Zij waarschuwen ons voor de aanwezigheid van deze interventie en dringen erop aan dat geen enkel buitenlands ras onze wereld mag bezoeken, nu of in de toekomst, totdat de mensheid de kracht, de eenheid en de volwassenheid heeft verworven die nodig zijn om zich met succes in te zetten voor een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum.

Of de mensheid dit ooit kan bereiken is onzeker, maar de Bondgenoten vertellen ons dat het ingrijpen in onze wereld al is begonnen door verschillende niet-militaire rassen die hun invloed en dominantie in onze wereld met bedrieglijke en overredende middelen proberen te vestigen.
De Briefings onthullen dat we in de ongelukkige positie verkeren dat we het ras zijn dat ontdekt wordt. De geschiedenis heeft ons het gevaar en de tragedie geleerd waarmee de inheemse volkeren werden geconfronteerd toen zij voor het eerst in aanraking kwamen met krachten van buitenaf. Nu zijn we allemaal de inboorlingen van een nieuwe wereld en de dreiging van Interventie is op ons gericht. Als gevolg daarvan roepen de Bondgenoten ons op om voldoende menselijke eenheid tot stand te brengen tussen de stammen, naties en religies op aarde, zodat we onze vrijheid in een niet-menselijk universum kunnen beschermen.

Marshall Vian Summers ontving deze unieke berichtgeving van de Bondgenoten van de Mensheid in een staat van openbaring die begon in november 1997. In de jaren daarna hebben de Bondgenoten van de Mensheid drie sets Briefings afgeleverd.

Met de Briefings van de Bondgenoten krijgen we voor het eerst een venster op de realiteit van het leven buiten onze wereld, een blik die we anders nooit zouden hebben. Dit creëert een grotere context om te begrijpen waarom de Interventie plaatsvindt, wie deze teweegbrengt en wat de mensheid zal moeten weten om de menselijke vrijheid en soevereiniteit te behouden en op te bouwen, zodat we ons lot als vrij ras in het universum kunnen vervullen.

E-boek is verkrijgbaar bij Amazon, iTunes en de New Knowledge Library.

 


Begin nu met het online lezen van de Briefings

Inhoudsopgave:

Eerste Briefing: De Realiteit van Contact

Tweede Briefing: De Vereisten voor Vrijheid in het Universum

Derde Briefing: De Werktuigen van de Interventie

Vierde Briefing: Verborgen Krachten

Vijfde Briefing: Vele Stemmen in het Universum

Zesde Briefing: Realiteiten van de Grotere Gemeenschap

De Society for The New Message stelt nu alle vier de delen van The Allies of Humanity gratis online ter beschikking. We doen dit zodat deze boodschap zoveel mogelijk mensen kan bereiken, zowel aan de basis als in posities van politieke, economische en religieuze macht.