The Allies of Humanity Book Four: Freedom in the Universe
Alle Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid zijn gratis online beschikbaar. Begin de reis met Bondgenoten Boek Vier.

De Bondgenoten van de Mensheid zijn een groep individuen uit verschillende werelden die in de nabijheid van de Aarde zijn gekomen om de buitenaardse Interventie die in onze wereld plaatsvindt te observeren en verslag uit te brengen over de activiteiten van deze Interventie en de implicaties ervan voor het menselijk ras.

Door middel van hun Briefings onthullen de Bondgenoten de realiteit van het Contact dat zich vandaag de dag in de wereld afspeelt – wie de bezoekers zijn, waarom ze hier zijn en de bredere agenda achter hun activiteiten. Door dit te doen vullen de Briefings veel van de kritische gaten op in ons begrip van de realiteit van buitenaardse bezoeken en het Ufofenomeen, dat al meer dan zeventig jaar het onderwerp is van onderzoek en het inwinnen van informatie.

Deze Briefings maken deel uit van een grotere communicatie van die rassen in ons lokale universum die de vrijheid en de soevereiniteit van de mensheid ondersteunen als ze in een “Grotere Gemeenschap” van het leven opkomt. Dit is een authentieke boodschap van een buitenaardse bron, die ons waarschuwt voor de gevaren van interventies van buitenaf en ons aanspoort ons voor te bereiden op de uitdagingen van het leven in het universum.

Klik hier om de Briefings te bespreken op onze Communitysite.

 


Begin nu met het online lezen van de Briefings

Inhoudsopgave:

A Message from Marshall Vian Summers

Eerste Briefing: WIE WIJ ZIJN EN WAT WE VERTEGENWOORDIGEN

Tweede Briefing: Het Belang van Terughoudendheid

Derde Briefing: Vrijheid in het Universum

Vierde Briefing:  Hogere Machten

Vijfde Briefing: De Grote Coördinatie

Zesde Briefing: De Netwerken der Wijzen

12-Point Summary of the Allies of Humanity Briefings


De Society for The New Message stelt nu alle vier de delen van The Allies of Humanity gratis online ter beschikking. We doen dit zodat deze boodschap zoveel mogelijk mensen kan bereiken, zowel aan de basis als in posities van politieke, economische en religieuze macht.