Eerste Briefing: Het Universum Waarin Jullie Nu Opkomen

Wij groeten. We zijn zeer verheugd dat we deze kans hebben om opnieuw met jullie te spreken en de informatie te geven die we op het punt staan te verstrekken. Wij begrijpen dat onze eerste serie commentaren veel belangstelling heeft gewekt, veel vragen en misschien ook wel enige verwarring. Wij hopen in dit tweede deel dus meer inzicht te kunnen verschaffen; een paar van deze vragen te kunnen bespreken, als ze [al] kunnen worden beantwoord; en jullie een venster te verschaffen naar het grotere universum waarin jullie leven zodat jullie voorbij de grenzen van jullie eigen wereld in de realiteit van het leven in de Grotere Gemeenschap kunnen kijken. Dit is nu een noodzakelijk onderdeel van jullie scholing, want jullie wereld komt op in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven, een Grotere Gemeenschap waarin jullie altijd [al] hebben geleefd. Wij zijn gezonden om een serie briefings af te leveren om de mensheid te helpen zich voor te bereiden op deze grote drempel. In deze briefings zijn onze observaties van de buitenaardse Interventie opgenomen die vandaag de dag in de wereld gaande is, waarom deze Interventie gaande is, hoe ze uitgevoerd wordt en hoe ze voor jullie eigen welzijn geneutraliseerd kan worden. Dit vereist dat jullie leren over het leven in de Grotere Gemeenschap zodat jullie je goed kunnen oriënteren op deze nieuwe en veel grotere realiteit waarin jullie nu opkomen.

Jullie vermogen om de waarheid te herkennen over wat we op het punt staan mede te delen is absoluut fundamenteel voor jullie overleving, voor jullie vooruitgang, en zeker ook voor het behoud van juist die vrijheden waar jullie het meest op gesteld zijn. Want de Grotere Gemeenschap waarin jullie opkomen is misschien heel anders dan jullie eerder wel gedacht hebben.

Wij zijn hierheen gestuurd om de bondgenoten van de mensheid te vertegenwoordigen. Wij zijn hun vertegenwoordigers. Wij bevinden ons niet in jullie wereld, maar hebben jullie wereld geobserveerd vanaf een nabijgelegen, verborgen locatie. Wij zijn hier niet gekomen om onszelf te vestigen, om relaties aan te gaan met de menselijke familie of om economische of politieke betrekkingen met jullie regeringen aan te knopen. Wij zijn daarentegen gekomen met een hele simpele missie. Onze missie is de buitenaardse Interventie te observeren die vandaag de dag in jullie wereld plaatsvindt en als we de kans krijgen een perspectief te bieden dat jullie nodig hebben om deze Interventie te begrijpen en de neutraliseren en om jullie voor te bereiden op de realiteiten van het leven in het universum.

Bijna alles wat we op het punt staan met jullie te delen en wat we al gedeeld hebben kan begrepen worden vanuit jullie ervaring met natuur. Daarom is de buitenaardse Interventie geen mysterie. Het is een demonstratie van de natuur.

Onze eerste serie briefings gaven een algemeen beeld van de Interventie, hoe die uitgevoerd wordt en wat mensen moeten gaan begrijpen om de invloed en de verleiding ervan te vermijden en de realiteit ervan te erkennen. En toch zijn er meer zaken die jullie moeten leren met betrekking hierop om de ogen te krijgen om te zien en om deze zaken voor jezelf te begrijpen. Hoewel dit allemaal misschien vreemd en nieuw lijkt voor jullie , het is slechts opnieuw een demonstratie van de natuur, natuur die jullie begrijpen en bevatten binnen jullie eigen domein.

Bijna alles wat we op het punt staan met jullie te delen en wat we al gedeeld hebben kan begrepen worden vanuit jullie ervaring met natuur. Daarom is de buitenaardse Interventie geen mysterie. Het is een demonstratie van de natuur. De moeilijkheid ervan echter is dat het jullie in een andere rol plaatst dan jullie gewend zijn. Want jullie zijn gewend dat jullie superieur zijn in jullie eigen wereld. Jullie zijn gewend aan het idee dat jullie een groot evolutionair voordeel hebben binnen jullie eigen domein. Maar binnen de Grotere Gemeenschap hebben jullie deze superioriteit of dit voordeel niet. Daarom moeten jullie een grotere bekwaamheid en een grotere onderlinge samenwerking ontwikkelen.

dit is geen mysterie. Het is slechts een beschrijving van jullie leven in de Grotere Gemeenschap. Het is de realiteit van de natuur, die jullie zelf kunnen begrijpen.

Dit is zowel een grote moeilijkheid als een grote kans voor jullie ras, want het is misschien alleen de donkere wolk van de Grotere Gemeenschap en de moeilijkheden waar ze jullie mee zal confronteren waardoor de mensheid in staat zal zijn zich aaneen te sluiten en een gezamenlijke basis te vinden. Of dit gerealiseerd kan worden valt nog te bezien. Maar de uitdaging ligt er voor jullie en met die uitdaging worden het leven en de toekomst van iedere persoon die vandaag de dag in de wereld leeft geconfronteerd.

Het ene moment lijkt dit misschien vreemd en onbegrijpelijk, terwijl je het volgende moment kunt begrijpen dat dit de natuur is die zich verwezenlijkt. Jullie bezitten een leefomgeving en grondstoffen die op prijs gesteld worden door anderen die ernaar streven deze zaken voor zichzelf te gebruiken en te hebben. Het is jullie leefomgeving die zij willen. Het is jullie hulp die ze nodig hebben. Ze zijn er niet op uit om jullie te vernietigen maar om jullie deel te laten uitmaken van hun Collectief in dienst van hen.

Dit moet heel vaak op vele verschillende manieren gezegd worden zodat jullie een heel helder begrip krijgen. Zoals we al hebben gezegd: dit is geen mysterie. Het is slechts een beschrijving van jullie leven in de Grotere Gemeenschap. Het is de realiteit van de natuur, die jullie zelf kunnen begrijpen. Maar jullie verkeren nu in een andere positie, en dit vereist kracht, onderscheidingsvermogen en menselijke samenwerking en een bepaalde mate van ernst met betrekking tot jullie begrip van de aard van het leven in het universum. Het is misschien alleen de donkere wolk van de Grotere Gemeenschap en de moeilijkheden waar ze jullie mee zal confronteren waardoor de mensheid in staat zal zijn zich aaneen te sluiten en een gezamenlijke basis te vinden.

is het onze wens en onze intentie om jullie te helpen bij deze voorbereiding door jullie een perspectief en een oriëntatie te bieden op de werkelijkheid waar jullie nu voor staan en die jullie vanaf dit moment voortdurend onder ogen moeten zien.

In deze tweede set briefings van ons willen we jullie een groter begrip geven en een bredere visie op hoe het leven in het universum om jullie heen echt is. Het is niet louter een zaak van perspectief. Wij hebben onderling behoorlijk wat ervaring in deze zaken. Wij hebben onze eigen unieke standpunten maar er zijn bepaalde realiteiten die zonneklaar zijn voor ons, want wij zijn in de positie om ze te zien en te herkennen. Wij hebben de kansen en moeilijkheden van deze realiteiten meegemaakt – allemaal zaken die jullie nog voor jezelf moeten ervaren. En toch willen jullie bondgenoten van buitenaf jullie graag behoeden voor de grote risico’s waar jullie nu mee te maken hebben, de risico’s van het opkomen in de Grotere Gemeenschap. Ze willen jullie graag laten zien hoe nodig het is dat jullie jullie vrijheid en integriteit als ras bewaren terwijl jullie deze moeilijke en langdurige transitie ondergaan.

Dit is de grootste uitdaging waarmee een ras in het universum ooit geconfronteerd zal worden en de gevolgen ervan zullen langdurig en verreikend zijn. Er toch zijn er grote krachten ten goede in het universum, krachten die werken uit naam van individuele vrijheid en de integriteit van al het leven, krachten die ernaar streven de grotere spirituele kennis, die potentieel in alle bewuste wezens aanwezig is, te koesteren en levend te houden. Jullie bondgenoten zijn slechts een kleine uiting van deze grotere kracht. Want waar ook maar leven is vind je de integriteit van deze spirituele kennis. Het is niet louter informatie; het is een levende “Aanwezigheid”. We willen graag de realiteit en de betekenis van deze kennis laten zien en waarom ze van zo fundamenteel belang is voor jullie succes bij het helen van de wonden van jullie wereld en bij het aangaan van die ene grote uitdaging die de mensheid kan verenigen en verheffen.

Het universum is vol leven. Maar het universum is immens groot. En intelligent leven dat leeft in fysieke verschijningsvorm is wijd verspreid over een grote en uitgestrekte arena. In sommige plaatsen is het meer geconcentreerd dan in andere. Op een bepaalde manier lijkt dit op de kaarten van jullie landen, waar grote gebieden zijn waar veel mensen geconcentreerd zijn, en waar er gebieden zijn waar eigenlijk heel weinig mensen leven. Tussen deze sterk geconcentreerde gebieden in het universum lopen handelsroutes, grote wegen die druk bereisd worden. In spaarzaam bevolkte gebieden zijn er heel weinig routes, en vele daarvan worden zelden of nooit bereisd.

We willen jullie deze analogie geven van de verspreiding van intelligent leven in dit Sterrenstelsel. Wij hebben ons nooit buiten het Sterrenstelsel gewaagd, dus we kunnen niet spreken van andere mogelijkheden. Maar binnen dit Sterrenstelsel alleen [al] is er al zo’n verscheidenheid van leven. Wij zelf hebben slechts een zeer, zeer klein deel ervan gezien, want het Sterrenstelsel is heel groot.

Jullie wereld bevindt zich in een dichtbevolkt zone, een zone waar vele bewoonde werelden zijn. Jullie kunnen dit niet zien binnen jullie eigen Zonnestelsel, maar buiten jullie Zonnestelsel is dit zeer zeker waar. Jullie leven niet in een spaarzaam bevolkt deel van het universum. Jullie wonen niet in een regio die niet op de kaart staat en die bij anderen onbekend is. Dit geeft jullie bepaalde nadelen omdat jullie wereld kritisch bekeken wordt door vele krachtige machten. Zij streven nu naar een Interventie omdat de mensheid een punt in haar ontwikkeling heeft bereikt waarop ze een infrastructuur heeft opgebouwd waarvan andere rassen denken dat ze die voor zichzelf kunnen gebruiken. Daarom heeft de Interventie niet eerder plaatsgevonden. De mensheid mocht eerst de grondstoffen ontdekken en de infrastructuur opbouwen. Met andere woorden: jullie deden het werk voor hen die denken dat jullie hen in de toekomst gaan dienen.

Dus jullie leven niet in een afgelegen en ver verwijderd deel van het Sterrenstelsel. Jullie moeten dit begrijpen. Reizen in de ruimte geschiedt volgens bepaalde routes of snelwegen, net als in jullie wereld. Sommige wegen worden druk bereisd; anderen worden zelden bereisd. Jullie wereld bevindt zich in een gebied waar aanzienlijk gereisd wordt, wat betekent dat veel rassen deze routes gebruiken voor handel en commercie. Binnen deze regio zijn er verschillende opkomende rassen zoals die van jullie en ze worden allemaal aandachtig door anderen in de gaten gehouden.

Zoals we al gezegd hebben in onze eerdere verhandelingen is de Grotere Gemeenschap waarin jullie nu opkomen een concurrerende omgeving op een schaal die jullie je nauwelijks kunnen voorstellen. Handel en concurrentie om grondstoffen, om allianties en om werelden die een strategische waarde hebben zijn enorm. En toch is de situatie veel complexer dan ze op het eerste gezicht lijkt. Het veroveren van andere landen in dichtbevolkte gebieden wordt niet getolereerd. Vanwege de concurrentie zijn er beperkingen. Er zijn gedurende een lange tijdsperiode regels vastgesteld met betrekking tot hoe handel gevoerd moet worden en welke regels en richtlijnen gevolgd moeten worden. Schending van deze regels levert vergelding op door je tegenstanders en concurrenten en dus is er een systeem van controle en evenwicht. Gewoonlijk wordt dit systeem gevolgd, maar zoals zo vaak het geval is worden op veel verschillende manieren uitzonderingen bedacht. Voor jullie is het belangrijk te weten dat het niet toegestaan is dat jullie wereld militair gezien binnengevallen wordt. De machten die zich nu met jullie wereld bemoeien zijn geen sterke militaire machten. Het zijn grote handelsmachten. Wij noemen hen de “Collectieven”. En in deze tweede serie verhandelingen zullen jullie de kans krijgen meer te leren over hun aard en opbouw.

Als economische machten toegang willen verkrijgen tot jullie wereld en de controle willen verkrijgen over jullie wereld moeten ze subtielere middelen gebruiken – middelen van overtuiging, middelen van verleiding. Ze moeten het doen voorkomen alsof jullie hen hier willen hebben, alsof jullie hen welkom heten, alsof jullie willen wat zij aan te bieden hebben, alsof jullie hun hulp en hun eerste aanbiedingen wensen. Ze willen dat jullie denken dat jullie hen nodig hebben en dat jullie niet kunnen slagen zonder hen. Op deze manier voldoen ze aan de beperkingen die op hen rusten. Op deze manier kunnen ze de controle over jullie wereld verkrijgen volgens de regels die bepaald zijn.

Er zullen krachtige en zeer dwingende overredingskrachten en verleidingen over jullie wereld gelegd worden. Veel mensen zullen zich door hun eigen neigingen en door hun eigen zwakke positie in het leven zeer aangetrokken voelen tot deze verleiding. En toch, het is allemaal bedrog. Het is verleiding. Vervolgens, schijnbaar met algemene goedkeuring van de mensheid, kan de Interventie beginnen en kan ze uitgevoerd worden zonder de schending van enige beperkingen die een invasie, verovering enz. moeten voorkomen,

Als jullie wereld zich in een zeer afgelegen of niet in kaart gebracht gebied had bevonden, een gebied waar dit soort regels van handel en gedrag niet waren afgesproken, dan zou een poging tot militaire verovering ondernomen worden, want er zou niets zijn dat dat zou kunnen voorkomen. Maar zij die willen profiteren van deze wereld houden zich niet bezig met militaire verovering. Dat hoeven ze niet. Er ligt geen nadruk op bij hen. Het is niet hun doel.

Ze zijn hier niet op ingericht. Zij vertrouwen op jullie zwakte, zoals jullie moeten leren te vertrouwen op jullie kracht. Ze rekenen op jullie gebrek aan vertrouwen in de menselijke geest, zoals jullie moeten leren vertrouwen op deze geest binnenin jullie zelf. Hun aanwezigheid hier houdt grote gevaren in voor de mensheid én grote kansen als de mensheid op een verantwoordelijke en wijze manier kan antwoorden.

 

Daarom is het onze wens en onze intentie om jullie te helpen bij deze voorbereiding door jullie een perspectief en een oriëntatie te bieden op de werkelijkheid waar jullie nu voor staan en die jullie vanaf dit moment voortdurend onder ogen moeten zien. Want er is geen sprake van terugkeer naar jullie vroegere geïsoleerde toestand. Jullie moeten nu leren jullie vrijheid te waarderen en te beschermen, jullie vrijheid te consolideren en jullie vrijheid uit te bouwen in een omgeving waar die vrijheid voortdurend op de proef gesteld wordt.  Alleen een wereld die sterk en verenigd is en wijs in haar omgang met de Grotere Gemeenschap kan haar autonomie handhaven en vrij blijven in het universum. Dit geldt voor alle vrije werelden, of ze zich nu bevinden in dicht bevolkte zones of in afgelegen zones die zelden bezocht worden.

Dit is de natuur. Dat andere werelden hogere niveaus van technologie hebben gecreëerd verandert de realiteit van het leven niet. Het maakt de interacties tussen werelden gecompliceerder en vaak moeilijker te onderscheiden. Het is gemakkelijker een militaire confrontatie te herkennen dan de verborgen bedoeling van hen die schijnbaar geschenken en antwoorden en de wonderen van technologie komen brengen.

De naties en culturen van de mensheid zijn onderling verdeeld. En daarom zijn jullie zo kwetsbaar. Jullie instelling en jullie religieuze overtuigingen kunnen jullie niet adequaat voorbereiden op waar jullie nu mee te maken krijgen. Alleen een wereld die sterk is en verenigd en wijs in haar omgang met de Grotere Gemeenschap kan haar autonomie behouden en vrij blijven in het Universum.

In de Grotere Gemeenschap zijn er veel rassen die een hoge mate van rijpheid hebben bereikt in hun spirituele begrip en die een toestand van vrijheid hebben bereikt die de mensheid bij lange na nog niet bereikt heeft. Anders dan zij die jullie nu bezoeken houden deze samenlevingen zich niet in verregaande mate bezig met interplanetaire handel, als ze dat al doen. Ze houden zich niet bezig met verkenningen. Het zijn geen grondstoffen-verkenners. Ze streven niet naar allianties voor politiek en economisch voordeel, behalve in bepaalde situaties voor hun eigen verdediging. Ze exploiteren geen andere werelden. Ze proberen jonge rassen die aan het opkomen zijn in de Grotere Gemeenschap niet te verleiden. Ze gaan geen oorlogen aan. Ze maken geen deel uit van Collectieven.

Jullie bondgenoten, die wij vertegenwoordigen, zijn een bewijs van deze opstelling, de opstelling van vrije rassen. Deze vrijheid is moeilijk te verkrijgen en te behouden in het universum. Om succesvol te kunnen functioneren in de Grotere Gemeenschap moeten jullie zelfvoorzienend zijn. Jullie moeten verenigd zijn. En jullie moeten zeer discreet zijn. Zien jullie in deze tijd deze kwaliteiten terug bij de menselijke familie? Kunnen jullie ze terugzien in jezelf en in jullie relaties? Wij delen een grotere wijsheid met jullie, een wijsheid die voor ons moeilijk te bereiken was, die wij tegen hoge kosten hebben bereikt. Dat wij hier kunnen zijn om de mensheid bij te staan is een bewijs ervan. Want anders dan zij die in jullie wereld op dit moment interveniëren streven wij er alleen maar naar om te observeren en te adviseren. Zodra wij klaar zijn met wat wij moeten overbrengen zullen we ons voor onze eigen veiligheid moeten terugtrekken. Want wij zijn hier zonder officiële toestemming van handelsautoriteiten, toezichthoudende organisaties of iets dergelijks. Als zij die nu interveniëren in jullie wereld ons zouden ontdekken, zouden we zeker omkomen.

Door de presentatie van onze eerste serie briefings loopt onze eigen veiligheid nu gevaar. Die rassen die in jullie wereld interveniëren zijn al begonnen jullie Zonnestelstel naar ons af te zoeken. Daarom moeten we deze informatie delen en ons vervolgens terugtrekken naar een punt ver voorbij jullie wereld, naar een plek waar wij de Interventie niet langer rechtstreeks kunnen observeren. Daarom moeten we jullie deze informatie nu geven. Daarom moeten jullie ernaar streven het te bestuderen en het zo goed mogelijk te gebruiken. Want als we eenmaal vertrekken

Daarom hechten we het grootste belang aan deze briefings. Daarom moeten jullie ze als zodanig ontvangen en erkennen. We zullen jullie voorzien van wat jullie moeten weten omtrent de aard van de Collectieven, hoe ze functioneren, waarom ze hier zijn en wat ze in de wereld aan het doen zijn. We zullen jullie een overzicht geven van de realiteiten van intelligent leven in het universum en hoe interacties daadwerkelijk plaatsvinden. We zullen jullie een perspectief bieden op het strategische belang van jullie wereld en waar zij staat in relatie tot andere bewoonde werelden in jullie nabijheid. We zullen ook spreken over de grotere Spirituele Machten die er zijn in het universum en binnen de menselijke familie.

Volgende Briefing – Waarom de Interventie plaatsvindt: Waarom zijn de Aliens Hier?