Első Jelentés: A Világegyetem, amelybe beleolvadtok

Köszöntünk. Nagyon örölünk, hogy ismét lehetőségünk van beszélni veled és átadhatjuk az általunk közölt információt. Megértjük, hogy első kommentársorozatunk nagy érdeklődést, sok kérdést és talán némi zavart is kiváltott. Reméljük, hogy ebben a második kötetben további betekintést nyújtunk; e kérdések némelyikének megválaszolására, ha megválaszolhatók; és hogy betekintést biztosítunk a nagyobb világegyetembe, melyben éltek, hogy a saját világod határain túlra láthass a Nagyobb Közösség életének valóságába.Ez most elengedhetetlen része az oktatásodnak, mert a világod az intelligens élet Nagyobb Közösségévé válik, egy Nagyobb Közösséggé, amelyben mindig is éltél.

Azért küldtek bennünket, hogy egy sor tájékoztatót adjunk, hogy segítsünk felkészíteni az emberiséget erre a nagy küszöbre. Ezek a jelentések tartalmazzák megfigyeléseinket a földönkívüli Beavatkozásról, amely ma a világban történik, miért történik ez a Beavatkozás, hogyan hajtják végre, és hogyan lehet ellensúlyozni a saját jólétedért. Ez megköveteli, hogy tanuljatok a Nagyobb Közösségben lévő életről, hogy megfelelően tájékozottá váljatok ehhez az új és sokkal nagyobb valósághoz, amelybe beleolvadtok.

Az a képességed, hogy felismerjed az igazságát annak, amit közölni készülünk, elengedhetetlen a túléléshez, az előrehaladáshoz, és valójában azon szabadságjogok megőrzéséhez, amelyeket a legfontosabbnak tartasz. Mert a Nagyobb Közösség, amelybe bekerülsz, talán messze eltér attól, amit korábban gondoltál.

Azért küldtek minket, hogy képviseljük az emberiség szövetségeseit. Mi vagyunk a képviselőik. Nem a te világodban vagyunk, hanem egy közeli rejtett helyről figyeljük a világodat. Nem azért jöttünk, hogy megtelepedjünk, kapcsolatokat építsünk ki az emberi családdal, vagy hogy gazdasági vagy politikai kapcsolatot létesítsünk a kormányaitokkal. Ehelyett egy nagyon egyszerű küldetéssel jöttünk. Küldetésünk, hogy megfigyeljük a földönkívüli Beavatkozást, ami a mai világotokban történik, és ezt a lehetőséget megkapva,  olyan perspektívát biztosítsunk, amelyre szükséged lesz ennek a beavatkozásnak a megértéséhez és ellensúlyozásához, valamint hogy felkészülj az univerzumban lévő élet valóságaira.

Az első tájékoztatósorozatunk általános képet nyújtott a Beavatkozásról, annak kivitelezéséről, és arról, hogy mit kell az embereknek megérteniük ahhoz, hogy elkerüljék a befolyását és meggyőzését, és felismerjék valóságát. És mégis van még több dolog, amit tanulnod kell ezzel kapcsolatban ahhoz, hogy ezeket a dolgokat saját magadtól meg tudd látni és érteni. Bár mindez furcsának és újnak tűnhet számodra, ez csak a természetnek egy újabb demonstrációja, a természet, ami a saját birodalmodon belül felfogható és megérthető.

Szinte minden, amit át fogunk adni neked, és amit már átadtunk, megérthető a természettel kapcsolatos tapasztalataidból. Éppen ezért a földönkívüli Beavatkozás nem rejtély. Ez a természet bemutatója. Nehézsége viszont az, hogy másfajta szerepbe tesz téged, mint amihez hozzá vagy szokva. Mert megszoktad, hogy a saját világodban elsőrendű legyél. Megszoktad azt az érzést, hogy nagy evolúciós előnyöd van a saját birodalmadon belül. De a Nagyobb Közösségen belül nem rendelkezel ezzel az elsőbbséggel vagy ezzel az előnnyel. Ezért nagyobb készségekre és nagyobb együttműködésre kell szert tennetek egymás között.

Ez egyszerre nagy nehézség és nagyszerű lehetőség a fajotok számára, mert talán csak a Nagyobb Közösség beárnyékolása és azok a nehézségek, amelyekkel szembesít benneteket teszi lehetővé az emberiség számára, hogy egyesüljön és megtalálja a közös nevezőjét. Hogy ez megvalósítható-e, az majd kiderül. De a kihívás előtted áll, és ez a kihívás szembesíti a világon ma élő minden ember életét és jövőjét.

Egyik pillanatban ez furcsának és érthetetlennek tűnhet, de a következő pillanatban már megértheted, hogy ez a természet kivitelezése. Olyan környezettel és erőforrásokkal rendelkezel, amelyeket mások értékelnek, akik szeretnék ezeket a dolgokat maguk javára használni és megszerezni. A te környezetedre vágynak. A te segítségedre van szükségük. Nem elpusztítani akarnak benneteket, hanem azt, hogy az őket szolgáló Kollektívájuk részévé váljatok.

Ezt sokszor, sokféleképpen el kell mondani, hogy nagyon világos megértést nyerhes. Mint mondtuk, ez nem rejtély. Ez csak a Nagyobb Közösségben lévő életed bemutatása. Ez a természet valósága, amelyet te magad is megérthetsz. Mégis most más helyzetben vagy, és ehhez erőre, belátásra és emberi együttműködésre van szükség, valamint bizonyos fajta józanságra a világegyetemben lévő élet természetének megértésében.

Ebben a második tájékoztatósorozatunkban azt szeretnénk, hogy jobban megértsd és jobban láthasd, milyen is az élet valójában a körülötted lévő univerzumban. Ez nem pusztán nézőpont kérdése. Ezekben az ügyekben szerzett tapasztalataink nagyon szélesek közöttünk. Megvannak a saját egyedi perspektíváink, de vannak bizonyos valóságok, amelyek nyilvánvalóak számunkra, mivel képesek vagyunk látni és felismerni ezeket. Megéltük ezen valóságok lehetőségeit és nehézségeit – mindazt, amit még meg kell tapasztalnotok. De mégis a Földön kívül élő szövetségeseid meg akarnak menteni benneteket azoktól a nagy kockázatoktól, amelyekkel most szembe kell néznetek, a Nagyobb Közösségbe való belépés kockázataitól. Meg akarják mutatni neked, hogy meg kell őrizned szabadságodat és faji integritásodat, miközben átesel ezen a nehéz és hosszan tartó átmeneten.

Ez a legnagyobb kihívás, amellyel az univerzumban bármely fajnak szembe kell néznie, és ennek következményei tartósak és messzemenőek lesznek. És mégis vannak az univerzumban a jót szolgáló hatalmas erők, olyan erők, amelyek az egyéni szabadság és minden élet sértetlensége érdekében dolgoznak, olyan erők, amelyek igyekeznek táplálni és életben tartani a nagyobb szellemi Tudást, amely potenciaként minden érző lényben rejlik. Szövetségeseid ennek a nagyobb erőnek csak egy kis kifejeződését képviselik. Mert ahol élet van, ott van ennek a spirituális Tudásnak a sértetlensége. Ez nem pusztán információ; ez egy élő „Jelenlét”. Szeretnénk bemutatni ennek a Tudásnak a valóságát és értelmét, és azt, hogy miért olyan alapvető fontosságú a világotok sebeinek begyógyításában és annak az egyetlen nagy kihívásnak a megválaszolásában, amely egyesítheti és felemelheti az emberiséget.

Az univerzum tele van élettel. De az univerzum hatalmas. És a fizikai megnyilvánulásban élő intelligens élet egy hatalmas és mérhetetlen arénában van szétszórva. Egyes helyeken jobban koncentrálódik, mint máshol. Bizonyos tekintetben ez hasonlít az országaidnak térképére, ahol nagy területek vannak, ahol sok ember gyűlik össze, és vannak olyan területek, ahol nagyon kevés ember él. A világegyetem nagy gyülekezeti területei között kereskedelmi utak vannak, nagy utak, amelyek sokat használtak. A ritkán lakott területeken nagyon kevés útvonal van, amelyek közül sok ritkán vagy soha nem használt.

Szeretnénk megadni nektek ezt a hasonlatot az intelligens élet szétszóródásáról ebben a galaxisban. Soha nem merészkedtünk túl a galaxison, így a többi lehetőségről nem beszélhetünk. Mégis csak ebben a galaxisban ilyen sokféle élet létezik. Mi magunk ennek csak egy nagyon-nagyon kis részét láttuk, mert a galaxis nagyon nagy.

A te világod egy gyülekezeti területen van, egy olyan területen, ahol sok lakott világ létezik. Ezt nem látod a saját Naprendszereden belül, de a Naprendszereden kívül ez egészen biztosan igaz. A világegyetemnek nem a ritkán lakott részén élsz. Nem olyan régióban élsz, amely feltérképezetlen és mások számára ismeretlen. Ez bizonyos hátrányokkal jár, mert a világotokat sok hatalmas erő vizsgálja. Beavatkozást keresnek most, mert az emberiség fejlődésének egy olyan pontjára érkezett, ahol olyan infrastruktúrát épített ki, amelyet más fajok úgy gondolnak, hogy használhatnak maguk számára. Ezért nem történt korábban a Beavatkozás. Megengedték, hogy az emberiség először felfedezze az erőforrásokat és kiépítse az infrastruktúrát. Más szóval, azokért végezted a munkát, akik abban hisznek, hogy a jövőben őket fogod szolgálni.

Ezért, a galaxisnak nem egy távoli és kietlen részén élsz. Ezt meg kell értened. Az űrutazás bizonyos útvonalakon vagy utakon történik, akárcsak a te világodban. Bizonyos utak sűrűbben jártak; másokon ritkán utaznak. Világotok egy olyan területen létezik, ahol jelentős az utazás, ami azt jelenti, hogy sok faj használja ezeket az útvonalakat cserére és kereskedelemre. Ezen a régión belül számos feltörekvő faj van, például a sajátod, és ezek mindegyikét mások figyelmesen figyelik.

Amint azt korábbi diskurzusainkban elmondtuk, a Nagyobb Közösség, amelybe bekerülsz, olyan versenyképes környezet, amelyet el sem tudsz képzelni. Jelentős a kereskedelem és a verseny az erőforrásokért, a szövetségekért és a stratégiai értékkel bíró világokért. És mégis, a helyzet sokkal összetettebb, mint amilyennek elsőre tűnhet. Más területek meghódítása nem tolerált a sűrűn lakott területeken. A versenykörnyezet miatt korlátok vannak. Hosszú időkön keresztül szabályokat hoztak létre arra vonatkozóan, hogy hogyan zajlik majd a kereskedelem, és milyen szabályokat és iránymutatásokat kell követni. E szabályok megsértése megtorlást von maga után az ellenfelek és a versenytársak részéről, így a fékek és ellensúlyok rendszere létezik. Ezt a rendszert általában betartják, de ahogy az lenni szokott, sokféle módon keresnek kivételeket. Fontos, hogy tudd, hogy katonailag szólva tilos a világod megszállása. A világotokba beavatkozó erők nem erős katonai erők. Nagy kereskedelmi erők. „Kollektíváknak” hívjuk őket. Ebben a második diskurzussorozatban lehetőséged lesz többet megtudni azok természetéről és szerkezeti felépítéséről.

Ahhoz, hogy a gazdasági hatalmak hozzáférjenek a világotokhoz, és átvegyék az irányítást a világotok felett, finomabb eszközöket kell alkalmazniuk – a meggyőzés, az ösztönzés eszközeit. Láttatniuk kell, hogy azt akarod, hogy itt legyenek, hogy üdvözöljék őket, hogy azt akarják, amit kínálnak, kérjék segítségüket és kezdeti felajánlásaikat. Azt akarják, hogy elhiggyed, hogy szükséged van rájuk, és nélkülük nem juthatsz sikerre. Ily módon eleget tesznek a rájuk rótt korlátoknak. Ily módon megszerezhetik az irányítást a világod felett a már megalapított szabályok szerint.

A rábeszélés és az ösztönzés, ami a világotokra lesz helyezve, nagyon erős és lenyűgöző. Sok embert saját hajlamai és élethelyzetük gyengesége miatt nagyon vonz ez a meggyőzés. És mégis, ez csak megtévesztés. Ez egy csábítás. Ekkor látszólag az emberiség általános jóváhagyásával megkezdődhet a Beavatkozás, és beteljesülhet anélkül, hogy megsértenének minden olyan korlátozást, amely megakadályozza az inváziót, a hódítást és így tovább.

Ha a világotok egy nagyon távoli vagy feltérképezetlen területen lenne, egy olyan területen, ahol a kereskedelem és magatartás efféle szabályai nem lennének kialakítva, akkor katonai hódítást kísérelnének meg, mert semmi sem akadályozná meg, hogy megtörténjen. De azok, akik megpróbálják kihasználni ezt a világot, nem vesznek részt katonai hódításban. Nem kell nekik. Nem ez a hangsúly. Nem ez a céljuk. Nem erre szerveződtek.

A gyengeségedre támaszkodnak, ahogy neked is meg kell tanulnod az erődre hagyatkozni. Az emberi lélekbe vetett bizalmatok hiányára támaszkodnak, ahogy nektek meg kell tanulnotok erre a szellemre támaszkodni magatokban. Jelenlétük nagy veszélyeket rejt az emberiség számára, és nagy lehetőségeket rejt magában, ha az emberiség felelősen és bölcsen tud reagálni.

Ezért az a vágyunk és szándékunk, hogy segítsünk ebben a felkészülésben azáltal, hogy perspektívát és eligazítást adunk a valósághoz, amellyel most szembesülsz, és amivel ettől kezdve folyamatosan szembesülsz majd. Mert nincs visszatérés korábbi elszigetelt állapotodhoz. Most meg kell tanulnod értékelni és megvédeni a szabadságodat, megszilárdítani a szabadságodat és fel kell építeni a szabadságodat egy olyan környezetben, ahol ez a szabadság állandó kihívások alatt lesz. Csak egy olyan világ tudja megőrizni autonómiáját és szabad maradni a világegyetemben, amely erős, egységes és bölcs a Nagyobb Közösséggel való kapcsolataiban. Ez minden szabad világra igaz, akár gyülekezeti területeken, akár távoli, ritkán látogatott területeken léteznek.

Ez a természet. Azért mert más világok magasabb szintű technológiát hoztak létre, ez nem változtatja meg az élet valóságát. Csak bonyolultabbá és gyakran nehezebben felismerhetővé teszi a világok közötti kölcsönhatásokat. Könnyebb felismerni a katonai összecsapást, mint felismerni azoknak a rejtett szándékát, akik úgy tünnek, hogy ajándékokat és válaszokat hoznak és a technika csodáit.

Az emberiségnek nincs műveltsége a Nagyobb Közösséggel kapcsolatban. És ezért vagy olyan sebezhető. Az emberiség meg van osztva nemzetei és kultúrái között. Ezért vagy olyan sebezhető. Beállítottságaid és vallási meggyőződéseid nem tudnak megfelelően felkészíteni arra, amivel most szembesülsz.

A Nagyobb Közösségben sok olyan faj van, akik nagyon magas érettségi szintet értek el spirituális megértésükben és olyan szabadságállapotot értek el, amelyhez az emberiség még a közelébe sem ért. Ellentétben azokkal, akik most látogatnak, ezek a társadalmak nem vesznek részt túl nagy mértékben a bolygóközi kereskedelemben, vagy egyáltalán nem. Nem vesznek részt az erőforrások felkutatásában. Nem erőforrás-kutatók. Nem törekednek politikai és gazdasági előnyök érdekében szövetségeket kötni, kivéve bizonyos helyzetekben saját védelmük érdekében. Nem használnak ki más világokat. Nem arra törekszenek, hogy elcsábítsák azokat a fiatal fajokat, akik a Nagyobb Közösségbe kerülnek. Nem vesznek részt háborúban. Nem tartoznak a Kollektívákhoz.

A szövetségeseid, akiket mi képviselünk, demonstrálják ezt a berendezkedést, a szabad fajok létrejöttét. Ezt a szabadságot nagyon nehéz elérni és fenntartani az univerzumban. A Nagyobb Közösségben való sikeres működéshez önellátónak kell lenned. Egységesnek kell lenned. És nagyon diszkrétnek kell lenned. Látod, hogy ezek a tulajdonságok megmutatkoznak az emberi családban ebben az időben? Megnyilvánulnak benned és a kapcsolataidban? Egy nagyobb Bölcsességet adunk át nektek, egy olyan Bölcsességet, amelyet nehéz volt elérni számunkra és amelyet nagy költségek árán értünk el. Az a képességünk, hogy itt lehetünk és segíthetünk az emberiségnek, ennek a teljesítménynek a bizonyítéka. Mert ellentétben azokkal, akik ebben az időben beavatkoznak a világotokba, mi csak megfigyelésre és tanácsadásra törekszünk. Ha az átadásaink teljesek, saját biztonságunk érdekében vissza kell vonulnunk. Mert mi a kereskedelmi hatóságok, felügyelő szervezetek bármiféle hivatalos engedélye nélkül vagyunk itt. Ha azok, akik beavatkoznak a világotokba, felfedeznének minket, biztosan elpusztulnánk.

Első tájékoztatónk bemutatásával saját biztonságunk veszélybe került. Azok a fajok, akik beavatkoznak a világotokba, már megkezdték az utánunk való kutatást a Naprendszeretekben. Ezért át kell adnunk ezt az információt, majd vissza kell vonulnunk egy olyan pontra, amely messze túl van a világotokon, egy olyan helyre, ahol már nem tudjuk közvetlenül megfigyelni a Beavatkozást. Ezért kell most ezt az információt átadnunk nektek. Éppen ezért törekedned kell ezt megtanulni és a legjobb tudásod szerint használni. Ha egyszer elmegyünk, nem tudunk további közvetlen segítséget nyújtani nektek.

Ezért tulajdonítjuk ezeknek a jelentéseknek a legnagyobb jelentőséget. Ezért kell elfogadnod és felismerned, hogy ez így van. Megadjuk nektek, amit tudnotok kell a Kollektívák természetéről, működésükről, miért vannak itt és mit csinálnak a világban. Áttekintést adunk az intelligens élet valóságáról az univerzumban és arról, hogy a kölcsönhatások hogyan valósulnak meg. Perspektívát adunk a világod stratégiai fontosságáról és arról, hogy hol áll a közeledben lévő többi lakott világhoz képest. Szólni fogunk a világegyetemben és az emberi családon belül létező Nagyobb Szellemi erőkről is.

Az elszigeteltségednek most vége. Soha többé nem lesz olyan, ahogyan azt korábban ismerted. Ezért figyelmesen hallgasd meg mindazt, amit mondani fogunk.