Fifth Briefing: The Great Coordination

Tudatában vagyunk annak, hogy egy nagy Kinyilatkoztatás van küldve a világba. Bár mi magunk nem kaptuk meg ezt a Kinyilatkoztatást, kapcsolatban vagyunk vele. Ez azért van, mert Isten arra kért minket, hogy ezt a Bölcsek Hálózatán keresztül megtegyük, hogy vegyük ezt az ígéretes világot és bölcsességet, bátorítást, erőt és célt adjunk, amellyel most rendelkeznie kell, hogy legyőzze hajlamait és felkészüljön a kihívásokkal teli jövőre. Ahogy segítettek nekünk abban, hogy elnyerjük szabadságunkat a saját világainkban, különböző időkben és különböző helyzetekben, ránk hárul, hogy hasonló módon segítsünk nektek, mert ez az egyik módja annak, hogy a bölcsesség és az erő megosztott legyen az univerzumban. Ez egy hosszú származási vonal. Nem ismerjük ősi történelmét, mégis részei vagyunk kifejezésének.

Az, hogy eljöttünk hozzátok ezekkel a Jelentésekkel, kapcsolódik ehhez a Kinyilatkoztatáshoz a világ számára. Annyira szerencsés vagy, hogy Kinyilatkoztatást kaptál Istentől a világ számára. Annyira kevés olyan világ van az univerzumban, ahol ez bármilyen nyilvános módon megtörténhet. Egy szabad országban ez lehetséges és meg is történik, de ez még mindig nagyon ritka.

Nem tudunk mindarról, amiről ez a Kinyilatkoztatás beszélni fog, de azt tudjuk, hogy ez a felkészülésed része azokra a dolgokra, amelyekről beszélünk. Tudjuk, hogy ez az erő és a felhatalmazás ajándék az emberiség számára.

Mégis arra vagyunk hivatva, hogy tanúskodjunk a világegyetem életének valóságáról és azoknak a dolgoknak a jelentéséről, amelyekről itt beszélünk, amelyek a legfontosabbak számodra és a jövőd számára. Mindez egy Nagyobb Koordináció része, hogy az emberiséghez eljusson ez a nagyszerű ígéret és nagy segítség.

Most távol vagyunk a világotoktól, így nem lehetünk szemtanúi annak, ami történik. Ennek ellenére továbbra is részesei vagyunk ennek a Nagyobb Koordinációnak. Ez az, ami mellett elköteleztük magunkat kis csoportunkban, azok, akik még megmaradtunk.

Megértjük, hogy van egy Üzenethozó ehhez a nagyszerű Kinyilatkoztatáshoz és ehhez az Üzenethozóhoz lettünk irányítva, hogy elküldjük a Jelentéseket az Emberiség Szövetségeseitől. A vele való kapcsolatunkat a Magasabb Hatalmak tették lehetővé, olyan módon történő kapcsolat, melyet semmilyen technológiai eszközzel nem lehetett megakadályozni vagy nyomon követni.

Ez része annak, ahogy az Isteni munkálkodik az univerzumban, hogy előmozdítsa a bölcsességet, a szabadságot és a Tudást, ahol csak lehetséges és amennyire csak lehetséges. Csak azért imádkozhatunk, ahogyan mi imádkozunk, hogy ez a nagyszerű Kinyilatkoztatás találkozzon és elérjen elegendő emberhez a világotokban ahhoz, hogy teljes hasznát és hatását kifejtse.

Ez beteljesíti a mi feladatunkat, amely az, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, amelyekről beszélünk és hogy Bölcsességet és Tudást hozzunk el az univerzumból, amelyet nagy megpróbáltatásokon és nagy szükségszerűségen keresztül kellett megtanulnunk.

Megértjük, hogy mindezek a dolgok, amelyekről most itt beszélünk sok ember számára nagyon zavaró lesz. És ezelőtt nem beszéltünk az Istentől kapott Kinyilatkoztatásról, mert úgy éreztük, túl sok lenne ezt az embereknek felfogni, mindamellett annak a kifejezésével, amivel mi meg vagyunk megbízva, a bölcsesség, aminek átadásával meg vagyunk bízva.

De most, hogy messze vagyunk, beszélhetünk más kérdésekről. Szükséges, hogy tanúi legyünk ennek, az Istentől eredő Kinyilatkoztatásnak, amiért olyan szerencsések vagytok, hogy közöttetek van. Bárcsak láthatnád, milyen szerencsés vagy, tekintve azt a szabadságot, amellyel ma rendelkezel, amely már oly sok emberi adakozás és áldozat eredménye. Ha megértenéd, milyen ritka esemény ez, a hálád túláradna és megértenéd annak nagy jelentőségét.

Ismét beszélnünk kell a szabadság valóságáról, arról, hogy hol állunk, és mit tudunk, mert arra kérnek bennünket, hogy tapasztalatunkból tegyünk tanúságot ezekről a dolgokról, nem pusztán az ideológiánkból vagy abból, ahogyan ezekről a dolgokról gondolkodunk. Tudjuk, hogy a szabadság nem jog az univerzumban. Ez egy ritka és értékes dolog. A legnagyobb elszántsággal kell létrehozni és biztosítani.

Kiérdemeltük azt a szabadságot, hogy ilyen módon szolgáljunk, hogy képesek legyünk egy másik fajt ilyen módon szolgálni—oly módon, hogy világotok népe hallja, hogy tanúságtételként rendelkezésre bocsátható legyen. Milyen ritka ez valóban.

Ily módon segítséget kaptunk, mihelyt biztosítani tudtuk szabadságunkat nemzeteinkben, mert a Nagyobb Hatalmak képesek voltak közvetlenül szolgálni minket. A szabadság fejlődése és a szabadság stabilitása folyamatos kihívás, amely nagy érettséget, bölcsességet és önmérsékletet igényel. Bár nem vagyunk felvilágosult társadalmak, ahogy talán gondolnád róluk, elég szabadok vagyunk ahhoz, hogy megkapjuk ezt a lehetőséget és ilyen módon szolgáljanak minket.

De az emberiség még nem rendelkezik ezzel a szabadsággal, még jelenleg sem, mert világotok számára egy új Kinyilatkoztatásnak nagymértékben ellen fognak állni és vitatott lesz. Ez a fajod egészének evolúciója, ami ezt teszi.

Mégis, ahogy az élet küszöbén állsz a világegyetemben, nem kaphatnál nagyobb előnyt vagy nagyobb erőt. Mert ahogy már többször mondtuk, egy faj sem fog jönni, amely számotokra szabadságot teremtene. Egy faj sem fog jönni, hogy a technológiát a ti számotokra felemelje. Egy faj sem fog jönni, hogy kezelje a világot a ti számotokra. Nem a ti számotokra. Ez az igazság, amelyet fel kell ismerni, különben nem fogod megérteni, hogy mivel állsz szemben.

Olyan ritka, hogy az egyik faj olyan módon szolgálhatja a másikat, mint amit itt teszünk, mert a támogatás útjai általában nagyon titkosak, nagyon finomak, túl vannak a kormányok felügyeletén. Ez egy nagyon értékes dolog, amiről beszélünk.

Ami a szabad társadalmakat illeti, van még valami, amit el kell mondanunk nektek. A szabad társadalmak felismerik a hasznos technológia határait. Ha túl messzire viszed a technológiát, túl az alapvető szükségleteiden, túl a társadalom alapvető előnyein, más erőket vonzol magadhoz. Az elszigetelésed az univerzumban kezd csökkenni. Most olyan erőkkel vagy hagyva, amelyeket nagyon nehéz elrejteni.

Mert annak ellenére, hogy fajaink szabadok az általunk említett módokon, még mindig vannak más szemek, amelyek mindig figyelnek minket. Ha bármilyen rendkívüli képességet vagy rendkívüli technológiát mutatunk be, az egyre nagyobb figyelmet és meggyőzést igényel. Mások arra törekszenek, hogy bármilyen módon megszerezzék tőlünk, a nyílt hódítás kivételével. Ezért kell az erőnket nagyon finoman kifejezni, még a nyilvánosságtól is távol tartani, a világunkat irányító Bölcsek között.

Ez az élet igazsága a világegyetemben, hogy a nagyobb hatalmat, nagyobb erőt és annak demonstrációit rejtve kell tartani, ha arra törekszel, hogy lehetőséged legyen a szabadságra és az önrendelkezésre.

Vannak látnokok más nemzetekben , akik megpróbálnak belelátni ügyeinkbe, akik megpróbálják felismerni, hogy mit csinálunk, mivel rendelkezünk, mik az erősségeink és gyengeségeink. Ezt csak bizonyos mértékben tudjuk ellensúlyozni. Mert amint az univerzum szeme rád szegeződik, továbbra is figyelni fognak. Vagy technológiai eszközökkel, vagy finomabb eszközökkel, ez lenne a helyzet.

Tehát a világunkat irányító Bölcsek nem osztják meg mindazt, amit tudnak a nyilvánossággal, mert a nyilvánosság nem elég erős ahhoz, hogy ezt diszkrécióval fenntartsa. Ez túl nagy kérés egy egész fajtól. Ti, akik azt gondoljátok, hogy a szabadság az a szabadság, hogy mindent tudjatok, fogalmatok sincs arról, hogy mit gondoltok, vagy hogy mit jelent ez a nagyobb erők jelenléte között.

Ezért értsd meg, hogy a faj valódi hiteles igényeinek kielégítésén túl a technológiának nem szabad tovább mennie. Olyan erőt ad, amit nem tudsz használni és el kell rejtened. Megnyitja a belátást kívülről és beavatkozásra, manipulációra és egyre nagyobb ellenőrzésre invitál. Ezért ne hidd, hogy a végtelenül fejlődő technológia méltó és nemes törekvés. Csak bizonyos szempontból előnyös, egy bizonyos pontig. Ezen túl veszélyt és kockázatot jelent.

Ha van olyan bepillantási vagy technológiai erőd, amellyel más nemzetek nem rendelkeznek, akkor erre fognak törekedni tőled. Ezért kell a Bölcseknek rejtve maradniuk, egy nagy és maradandó igazság a világegyetemben.

A hatalommal együtt jár ez a felelősség, ez a diszkréció, ez a megkülönböztetés, ez az óvatosság, az, hogy nagyon óvatosnak kell lenni az egyén elméjével, cselekedeteivel és gondolataival annak fényében, hogy milyen hatással vannak másokra és mit hívhatnak meg kívülről. Mi a csoportunkban mind ennek a nagyszerű tanításnak voltunk a tanulói, amelyet most lehetőségetek van megtanulni puszta szükségből.

Szabad nemzeteinknek a stabilitással és a biztonsággal kell foglalkozniuk, mert a szabad nemzetek nem léteznek jól együtt olyan nagy nemzetekkel, amelyek nem szabadok, nagyobb nemzetekkel, amelyek technológiailag és katonailag erősebbek. Nemcsak a határainkat, hanem a gondolatainkat is őriznünk kell. Ez a Bölcsek terhe minden helyen.

Megértjük, hogy a világnak szóló Új Kinyilatkoztatás megtaníthatja az embereket ezekre a dolgokra és átadhatja ezt az emberi családnak. Ha ez igaz, akkor ez egy nagyon jó jel.

Lehetséges, hogy lehetnek közöttetek olyanok, akik ezzel igazán bölcsekké válnak. A te feladatod az, hogy biztosítsd néped és világod szabadságát, életben tartsd a Tudást a világodban, hogy életben tartsd a bölcsességet a világodban, ahol úgy tűnik, hogy mindig fenyegetett és támadják mások, akik mindent személyes hatalomra és haszonra akarnak felhasználni. Ez igazság a ti világotokban éppúgy, mint a Nagyobb Közösségben. Minden, amit ma itt mondunk nektek, igazság a világotokban, mert mindenhol igazság. Ez egy igazság a Különválás birodalmában.

Ezzel a nagyszerű és józan tanítással bátorítással hozunk, mert az emberi családban nagy lehetőségek rejlenek. Az Isteni tudatossága és a Tudás ereje az egyénben nem törlődött el a világotokban. Nem lett elfelejtve. Még mindig sokan értékelik és világotok egyes részein még mindig sokan gyakorolják. Ez egy nagyszerű jel az univerzumban, ahol nagyon kevés előrehaladó faj rendelkezik ilyen lehetőséggel.

Tudjuk, hogy a benned lévő Tudás reagálhat ezekre a dolgokra és rezonálhat, mert ez az igazság nagyobb birodalma, mert az életeden belül neked is a Nagyobb Koordináció részévé kell válnod. Noha ez most távoli lehetőségnek tűnik számodra, talán ez az alapja annak, hogy ki vagy és miért vagy a világon jelenleg, mert egyedül ez hordozza azt az erőt, a látásmódot és a rezonanciát, amely képessé tesz arra, hogy válaszolj és hogy helyesen és előnyösen érzékeljed helyzeted. A hétköznapi és kiábrándító életből a szolgálat és az értelem sokkal nagyobb birodalmába fog hívni, ahogyan nekünk is ezt tette.

Még nem térhetünk vissza otthoni világunkba, amíg küldetésünk be nem fejeződik. Sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ez megvalósuljon, még eddig is. Sok kihívás és kudarc volt. Elveszítettünk a csoportunk tagjai közül. Távoli és biztonságos menedékekbe kellett menekülnünk. Mert a Beavatkozás, amely részt vesz a világotokban, tudomást szerzett rólunk azután, hogy az első Jelentésünk sorozata elkészült és elkezdődött az utánunk való keresésük. Úgy gondoljuk, hogy nem számítottak a jelenlétünkre és biztosan kihívást jelentene és fenyegetné őket üzenetünk.

A küldetésünk azonban még nem fejeződött be, mert bár már nem vagyunk a közeledben, van Bölcsesség az univerzumból, amelyet továbbra is biztosíthatunk számodra. Szükséged van erre a Bölcsességre most és egyre inkább szükséged lesz rá, ahogy haladsz előre.