Hatodik Jelentés: Felhívás a Cselekvésre

Az volt a küldetésünk, hogy megfigyeljük az alien Beavatkozást a mai világban és közöljük kommentárjainkat és perspektívánkat. Ez nehéz feladat és nehéz üzenet. Megértjük azokat a problémákat, amelyekkel az emberek szembesülhetnek e közlemény fogadásával. Megkérdőjelezhetik a kommunikációs módszerünket. Természetesen megkérdőjelezhetik valóságunkat és identitásunkat, valamint szavaink megbízhatóságát. Megkérdőjelezhetik az általunk bemutatott valóságot. És talán néhány ember számára nagy lesz a kísértés, hogy tagadják ezeket a dolgokat.

Mégis, ami igazán lehetővé teszi számodra, hogy meghalld a szavainkat és megismerd azok hitelességét, az az lesz, hogy képes leszel válaszolni magadban a mélyebb tudással. Beszédeink során mindvégig a Tudás valóságára hivatkoztunk, a benned élő Spirituális Intelligenciára. Beszéltünk központi fontosságáról a Nagyobb Közösségre való felkészülésben. Úgy beszéltünk róla, mint az igazi hatalomról, amely képessé tesz arra, hogy a Beavatkozás minden megtévesztésén és manipulációján túl láss. Úgy beszéltünk róla, mint a benned rejlő erő, amelyet a Kollektívák nem használnak és nem ismernek el – a Tudás. Ez a Tudás nem olyan, mint egy katonai hatalom. Ez nem olyasvalami, amit arra használhatsz, hogy erővel megszerezz dolgokat, vagy hogy elnyomj vagy uralkodj másokon. Ez a nagyobb Spirituális Intelligencia, amelyen osztozol a Teremtővel.

Az emberiség nagy kihívás előtt áll és nagy kockázattal kell szembenéznie a Nagyobb Közösségbe való felemelkedése során. Ezért meg kell találni azt az erőt, amely képessé tesz arra, hogy egyesítsd népeidet és mint szabad és önrendelkező fajként foglald el a helyed a Nagyobb Közösségben. Ennek az erőnek az emberek belsejéből kell származnia és a jót szolgáló nagyobb erők által megerősítve, amelyek mind a világotokban, mind a Nagyobb Közösségben léteznek.

Talán lesznek olyan emberek, akik elutasítják szavainkat és tanácsainkat és teljesen elutasítják azt, amit bemutatunk. Lehetnek saját preferenciáik az ügyben. Lehet, hogy megvannak a saját félelmeik és alkalmatlannak érzik magukat. Talán már áldozatai lettek a Beavatkozás meggyőzésének és nem akarják elhinni, hogy tévedtek. Talán túlságosan félnek szembenézni ezzel a nagy kihívással. Talán el akarnak menekülni személyes gondjaik és elfoglaltságaik elől. De valójában ennek a Spirituális Intelligenciának az ereje és jelenléte van itt előhívva, amit Tudásnak nevezünk, amely a valódi lelkiismereted forrása. De lehet, hogy nem veszed észre, hogy ez az igazi forrása és a köteléke az univerzum minden spiritualitásának. A spiritualitás megnyilvánulásai és a spiritualitás rituáléi, a spiritualitás nagy Tanítói és követei túl sokan vannak ahhoz, hogy megszámoljuk őket az univerzumban. A filozófiák és a módszertanok egyediek a kultúrákra és azok történelmére. De a középpontban ez a titokzatos és mély erő áll, amely képessé tesz arra, hogy láss, tudj és a minden élet Teremtőjével összhangban cselekedj.

Bizonyára jelenlétünket és szavainkat el lehet utasítani és meg lehet tagadni. De a Tudással ez nem így lesz. Mert biztosak vagyunk abban, hogy a legjobb tudásunk szerint mutatjuk be az igazságot. A távoli szövetségeseid küldtek minket ide, az emberiség nagy szolgálatára. Küldetésünk és prezentációnk integritása tényleges és valódi. Ez nem pusztán nézőpont vagy felfogás kérdése.

Erre a benned rejlő Spirituális Erőre kell támaszkodnunk, üzenetünk olvasójában és befogadójában. Mert valóban többet árulunk el, mint amennyit szavaink el tudnak mondani. Az univerzum életének egy teljes valóságát tárjuk fel. Kinyitjuk az ajtót azon nagy titkok elött, amelyeken az emberiség még nem hatolt át és bizonyos esetekben nem is gondolt rá.

Bár mi nagyon különbözünk tőled és hiába gyakoroljuk a spiritualitásunkat olyan módon, amely csak ránk jellemző és amit te nem igazán tudnál befogadni, amit hangsúlyozunk, az abszolút alapvető lényed, természeted és valóságod szempontjából.

A Tudás nem egyszerűen egy nagy potencia, amely benned él. Ez a legnagyobb létfontossággal bíró elem, amely biztosíthatja és fenntarthatja szabadságod most és a jövőben egyaránt. Van az a szabadság, hogy a lelkiismereted szerint élj és van az a szabadság, hogy megtaláld magadban a Tudást. Hacsak nincs meg az első szabadság, sokkal nehezebb lesz megtalálni a másodikat. Először is túl kell élned és szabadnak kell maradnod és azután ott a lehetőség, hogy hozzáférj a benned élő nagyobb Spirituális Intelligenciához. Ennek a szabadságnak és a Tudásnak a megtalálása betekintést nyújt az univerzumban lévő élet valóságába és értelmébe. Ez nagy ígéretet ad számotokra és ki kell hangsúlyoznunk azt, ami ezt a nagyszerű ígéretet adja – a Tudást, a szabadságot, az erőt. Ezek azok a dolgok, amelyeket most kultiválnod kell.

A jövőben, a köztetek mint emberi lények közötti különbségek egyre kevésbé lesznek jelentősek. Két dolog fogja beárnyékolni őket. Az első a Nagyobb Közösségből származó erők lesznek, amelyek megkérdőjelezik az alapvető jogotokat, hogy szabad fajként legyetek jelen a világban. Ezzel mindenki egy csónakba kerül. A második a benned lévő Tudás valósága lesz, amely egyesíteni fog titeket másokkal annak érdekében, hogy megadja nektek ezt a Tudást, ezt a szabadságot és ezt az erőt. Ennek a Tudásnak a felfedezése nem csupán egy lehetőség és nem csupán a kivételes egyének célja. Ez képviseli a szabadságért való küzdelmed esszenciáját.

A Tudás fel fogja fedi ezt előtted és megerősíti szavainkat. A preferenciáidon és meggyőződéseiden túl ez minden bizonnyal igaz. Mi itt ebben bízunk, mert ebbe helyezzük el hitünket – az emberi családban rejlő alapvető jóságban és lehetséges bölcsességben. Ellenkező esetben kudarcot vall a nagy próbálkozásunk, hogy vészharangot fújjunk és egy Nagyobb Közösségi tudatosságot hozzunk a világba. Nem lesz hatékonysága. Ennek a kudarcnak súlyos következményei vannak, mivel az emberiség még nem érti szorult helyzetét és azt sem, hogy mire kell támaszkodnia a siker érdekében. A Teremtő azt akarja, hogy az emberiség szabad faj legyen az univerzumban, de ez rajtatok múlik. Ez attól függ, hogy miben hiszel, mit választasz és mire helyezed a hangsúlyt.

A Beavatkozás nagyon titkos és nagyon rejtett. Csak azok vannak tudatában a jelenlétének, akiket közvetlenül érintett, vagy akikkel közvetlenül kapcsolatba kerültek és amint azt leírtuk, jelentős rábeszélésnek és manipulációnak vannak kitéve. Ezért ki van abban a helyzetben, hogy valóban saját elhatározásából tudjon? Olyan perspektívát adunk, amelyet másként nem kaphatnál. Betekintést nyújtunk a Nagyobb Közösség életével kapcsolatos fontos valóságokba, amelyekhez te nem férsz hozzá. És tanúskodunk azok számára közületek, akik már elkezdték érezni ezeket a dolgokat magukban. Üzenetünk e mélyebb intuíciók megerősítéseként szolgál. De a kérdés továbbra is fennáll, tudod-e, amit tudsz, követheted-e, amit tudsz és tudsz-e válaszolni önmagad e mélyebb részéből és megosztani ezt másokkal?

Hamarosan el kell hagynunk világotok környékét, mert amint az első diskurzusunkat feltártuk, a Beavatkozás tudomást szerzett ittlétünkről és alapos és elszánt kutatásba kezdett utánunk. Menekülnünk kell, mielőtt ez megtörténik és még itt is nagy veszélyeket rejt magában a menekülésünk. Távozásunk nem marad észrevétlen. És megkísérelnek majd követni és megtalálni, bárhová is megyünk. Nem térhetünk vissza otthoni világunkba, mert ez a felfedezésükhöz vezetne. Nagyobb távolságban kell elrejtőznünk. Abból a pozícióból nem leszünk tanúi a Beavatkozás folyamatban lévő tevékenységeinek.

Ezért ebben a két Jelentés sorozatban mindent meg kell adnunk, amire szükséged lesz az önálló továbblépéshez. Megfigyelőként nyújtott segítségünk azonban hamarosan véget ér. Még ezen szavak átadása közben is, készek vagyunk távozni. Ezért nagy igyekezettel, sürgősséggel kommunikálunk. Mégis el kell tűnődnünk, vajon ki tud igazán meghallani minket és megszívlelni azt, amit mondunk? És ki fog ezen szavakra a saját belső meggyőződésével cselekedni? Nem azért vagyunk itt, hogy vezessünk benneteket, vagy hogy az emberiség vezetői legyünk. Az emberiségnek saját vezetőkkel kell rendelkeznie. Mégis ki fogja magára venni e felelősség köpönyegét? Kiben lesz meg a belső meggyőződés? Ki elég erős a Tudással ahhoz, hogy lássa, tudja és érezze az általunk bemutatott valóságot addig a pontig, ahol cselekedni tud és elkezd a Beavatkozás ellen felszólalni?

Ezekre a kérdésekre nem tudunk válaszolni. Csak te válaszolhatsz rájuk. Bepillantást tudunk nyújtani az univerzum életébe és alapvető ismereteket nyújtunk a Beavatkozás természetéről és tevékenységeiről, valamint azokról, akik itt beavatkoznak. Mégsem tudunk minden kérdésre válaszolni és nem is olyannyira válaszokra van szükséged, mint a belső meggyőződésre ahhoz, hogy láss, tudj és cselekedj. Legnagyobb vágyunk az, hogy ezt elég sok emberben ösztönözzük, hogy mozgalom induljon el, amely ellensúlyozza a Beavatkozást és demonstrálja az emberiség nemtetszését hívatlan vendégei iránt. Ez hasznos kezdet lenne. De ez csak a kezdet, mert tudatosítani kell a Nagyobb Közösség valóságát. És józan és mély megértésnek kell lennie, hogy mit kell tennie az emberiségnek ahhoz, hogy biztosítsa szabadságát és jólétét ebben a nagyobb és sokkal összetettebb intelligens élet arénájában.

Az volt a vágyunk, hogy ne fessünk egy sötét vagy kisértetiesen félelmetes képet az univerzumba lévő életről, mert valóban sok bámulatos és csodálatos alkotás létezik és sok olyan társadalom van, melyek nagyon magas tudatossági állapotokat értek el. Ezek azonban még mindig az intelligens élet megnyilvánulásainak kisebbségében maradnak ebben a galaxisban, olyan mértékig, amilyen mértékig ennek tudatában vagyunk és találkoztunk sok más egyénnel, akik olyan dolgokat láttak, amiket mi soha nem láttunk.

Ahhoz, hogy az emberiség beléphessen az életnek ebbe az új panorámájába, tájékozódnotok kell arról, hogy mi van ott, mire számíthattok és hogyan kell működnötök és viselkednetek. Senki a világon nincs kész arra, hogy ezt a tanácsot megadja, mert honnan tudhatná valaki? A szövetségeseitekre, az emberiség szövetségeseire van szükség, hogy biztosítsák ezt a perspektívát és iránymutatást. Ellenkező esetben egyedül és annyira sebezhetőnek éreznéd magad, hogy elcsüggednél és behódolnál azok meggyőzésének, akik megpróbálják megszerezni az irányítást te feletted és a világod felett.

Szeretnénk most mondani valamit arról az egyénről, aki megkapja ezt a közleményt. Marshall Vian Summers nem egyszerűen egy ember, akit akaratlanul egy nagy feladatra választottak ki. Ebből a célból küldték a világba. Ő egy olyan ember, akit Isteni küldetéssel küldtek, hogy segítse felkészíteni az emberiséget a Nagyobb Közösséggel való találkozásra és képviselje a Nagyobb Közösségi Tanítást a világban, egy tanítást A Tudás Útján A Nagyobb Közösségben.

Sok évvel ezelőtt volt egy kísérlet a részünkről, hogy közvetlenül elérjük őt. Egy hegyvidéki helyre lett hívva és felkészült a velünk való kapcsolatfelvételre. Csoportunk több tagja is megtette a veszélyes utat ebbe a világba, de küldetésük sajnos nem lett befejezve. Miután a Beavatkozás felfedezte őket, el kellett pusztítaniuk önmagukat és az űrhajójukat, semmiféle bizonyítékot nem hagyva maguk után jelenlétünkről a világban. Ez nagy kudarcot jelentett. És négy nagyon értékes egyén elvesztését. Már csak öten maradtunk. És ismét nagy veszéllyel nézünk szembe.

Az ezzel a személlyel való kapcsolatunk előkészítése hosszú és sok késéssel járt. Először is a Nagyobb Közösségi Tanítás befogadójává kellett válnia. Neki kellett az első tanítványává lennie. Aztán olyan pozíciót kellett elfoglalnia, ahonnan képviselni tudja e megértés új küszöbét az emberiségnek. Bizonyos embereket hívtak, hogy segítsenek neki, de nem mindenki tudta megtenni. Sok ilyen késedelem, amelyek nagyrészt rajta kívül álltak, késleltették előadásunkat. Ez az oka annak, hogy késve közöljük beszédeinket és jelentéseinket.

Nagyon nagy kihívást jelentett ennek az egyénnek egy ilyen felelősség elfogadása. Nem kérte. Mégis vele született. És a sok késés ellenére a siker esélye egyre jobban foglalkoztat bennünket. Éppen ezért ebben az időben nagy nyomatékkal kell beszélnünk. És meg kell ismételnünk alapvető üzenetünket, hogy biztosak lehessünk benne, hogy meghalljátok és megértitek.

Most minden hónap és minden év értékes. Minden hónapban és minden évben, amikor az emberiség felkészületlen marad a Nagyobb Közösségre, a helyzet egyre nehezebbé és súlyosabbá válik. Kétszer is poziciót kellett váltanunk itt a Naprendszeredben. Nem mondhatunk el többet, mert nem akarunk jelenlétünkről bizonyítékot adni ellenfeleinknek.

A saját történelmünkben, nekünk, akik megmaradtunk, ugyanolyan nehéz volt egy hasonló üzenetet bemutatni saját kultúránknak. Hitetlenség, gúny, megdöbbenés fogadott bennünket. Az az elképzelés, hogy világunkba olyan erők is beavatkozhatnak, akik nem voltak barátságosak velünk, olyan volt, amire fajaink egyáltalán nem voltak felkészülve. Mi is azt hittük, akárcsak te, aki elszigetelt állapotban élsz, hogy kiváltságosak vagyunk és részesültünk az Isteni erők kegyeiben. Csak feltételezhettük, hogy a kezdeti látogatások, amelyeket ugyanolyan titokban végeztek, mint a ti világotokban, nagyobb hasznot hoznak. Ez volt a feltételezésünk. Csak amikor egy csoport, mint mi vagyunk, találkozott és tanácsot adott bizonyos egyéneknek a saját világunkban, hogy figyelmeztetést és tudatosságot közvetítsen, akkor kezdődhetett meg az igazi felkészülés.

Mégis nyomatékosnak kell maradnunk abban a biztosítékunkban, hogy az emberiségnek még van ideje ellensúlyozni és megállítani a Beavatkozást. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, ezt az egyént fel kell ismerni és segíteni kell. Neked kell felszólalnod ennek az üzenetnek a nevében, amelyet közvetítünk és segítened kell őt abban, hogy ennek a nevében beszélj. Nagyon kevés támogatása van a világon. Nagy akadályok vannak. A Beavatkozás tud róla és még ebben a pillanatban is meg akarja akadályozni.

Ezt az üzenetet, amelyet közvetítünk neked, erre az egyénre bíztuk, hogy tiszta formában juttassa el hozzád, olyan tiszta formában, amennyire csak lehetséges. Bízunk benne, hogy képes volt erre. Megkapta a Nagyobb Közösségi Tanítást is, amely az egyetlen előkészítés a világon, amely felkészíti az embereket a Tudás Útjára a Nagyobb Közösségben.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy bemutathatjuk ezt az információt. És sajnáljuk a sok késedelmet, amely megakadályozott bennünket abban, hogy korábban adjuk át. Hatalmas erők ellen dolgozunk és meg kell várnunk azok készenállását, akik befogadhatnak minket és el tudják ültetni azokat a magokat, amelyeket itt bemutatunk ezekben a tájékoztatókban.

Átadtuk azt, amiről úgy érezzük, hogy elengedhetetlen a jólétedhez és túlélésedhez. Sok más dolgot kihagytunk, amit talán nagyon lenyűgözőnek találnál, de amelyek nem központi jelentőségűek az igényeid szempontjából. Nagyon ügyeltünk arra, hogy a lényeges kérdést ne homályosítsuk el nem lényeges részletekkel. És valóban, a túl sok részlet egyszerűen megmagyarázhatatlanabbá teszi a kommunikációnkat.

A szövetségeseitek nevében beszélünk, akik jelentősek és sok fajt képviselnek. Mind a kilencen különböző világokból jöttünk és mégis ugyanaz a küldetésünk, mert erősek vagyunk a Tudással. Azt akarjuk az emberiségnek, amit magunknak, azaz önellátást, kreativitást, behatolásmentességet és konfliktus és háború nélküli életet. Az életbenlét jogát egy magasabb cél elérése és a magasabb hivatás megválaszolása érdekében, amelyet a Teremtő mindenki számára adott lehetőségként – ezt igyekszünk megerősíteni magunk és az emberi család számára. Mégis, ahogy az a ti világotokban is igaz, hatalmas erők és meggyőzések állnak e felfedezés és eredmény útjában. Ezért a színfalak mögött azon dolgozunk, hogy minden érző lényben a szabadságot és a Tudást képviseljük, még a Kollektívákban is, még az agresszív és pusztító birodalmakban is, még a gátlástalanok és álnok egyénekben is.

Az univerzumban számos fajról tudunk, akik a Tudást és a Tudás hiányát demonstrálják. Lehetőséged lesz megismerni ezeket a dolgokat a jövőben, ha be tudod biztosítani a szabadságodat most. Az emberiség még csak az elején jár a nagyobb teljesítményeinek. Mégis jelenlegi meggondolatlansága, törzsi konfliktusai és környezeti leromlása mind azt fenyegeti, hogy esélye legyen arra, hogy jobb életállapotot érjen el népe számára.

A Beavatkozás most durva behatolásnak tűnik egy amúgy is nehéz helyzetben. De ahogy az sokszor lenni szokott, a természet nagy bemutatói megváltónak bizonyulnak, ha felismerhetők és aszerint és megfelelően hasznosíthatók. Ami úgy tűnik, hogy beárnyékolja az emberiséget, az az egyetlen dolog, ami egyesítheti az emberiséget és véget vethet a törzsi konfliktusoknak. A világon minden embernek tanulnia kell a Nagyobb Közösségről és az igazságról a világba való Beavatkozásról. Tanulniuk kell a Beavatkozásról, mielőtt betölti a feladatát. Minden előrelépés e tekintetben áldás. Bármilyen kudarc ebben a tekintetben, minden életnek fájdalmat okoz a világodban.

Noha egyetlen egyénnek adták azt a terhet és kiváltságot, hogy elhozza üzenetünket a világba, és megkapja a Nagyobb Közösségi Tanítást, sok-sok kultúrában sok embernek kell megosztania ezt a megértést és a felkészülést és lefordítani sok különböző nyelvre a világodban. A szabadság iránti igény és a szabadságvágy egyetemes. Üzenetünk és A Tudás Útja lényegében a szabadságról szól – a szabadságról, hogy szabadon élhess a saját világodban  egy másik faj köteléke nélkül és egy másik faj behatolása vagy beavatkozása nélkül, valamint a Tudás megtalálásának szabadságáról és önmagad betöltekezéséről az itteni nagy utazásod során a fizikai életben. Ez mind a szabadságról szól.

Amikor a világ vallási vezetői és a világ politikai vezetői felismerik, hogy alapvető közös érdekük és közös küldetésük az emberi család védelme, akkor minden erőkészletüket felhasználhatják e tekintetben. Ez nagymértékben beárnyékolja nézeteltéréseiket és egymással szembeni ellenségeskedéseiket.

A kérdés tehát az, hogy szabad vagy-e tudni ezeket a dolgokat, amelyekről beszélünk? Szabad vagy válaszolni? Szabad vagy szót emelni a Beavatkozás ellen? A szabadság tanítása most kezdődik. Ez az első lépés.

Ez nem az ambivalencia vagy az önelégültség ideje. Ez nem az az idő, amikor egyszerűen a világra vetítjük a sérelmeket és a bizalmatlanságot. Amilyen mértékben az emberiség megosztott és nincs tudatában a határain túli életnek, sérülékeny és valódi biztonság nélküli. Az egymással szembeni ellenkezésetek helytelen. Az igazság az, hogy nincs védekezésed a külső dolgokkal szemben.

Ha sikeresen megvéded azt a jogodat, hogy a világ legkiemelkedőbb faja vagy, és hogy szabadságban élj, és a szabadságot ápold az emberi családon belül és az emberi társadalmakon belül, akkor lehetőséged lesz találkozni és megismerni szövetségeseidet. Ez egy nagyszerű kinyilatkoztatás és hazatérés lesz számodra. Addig is nagy munka van hátra. És mindenkinek lehetősége van, hogy ezt a nagyszerű munkát tegye.