Third Briefing: Freedom in the Universe

Most egy perspektívát adunk arról, hogyan néz ki a szabadság, miután megalakult. Ahhoz, hogy szabad legyél, a világnak egységes kormányra van szüksége. Lehetnek képviselői a világ különböző csoportjaiból és régióiból, de egységes kormánynak kell lennie. Nem lehetnek háborúzó törzsek vagy akár nagy nemzetek tákolmányai, mert ez csak beavatkozásra és manipulációra szólít fel. A szabad nemzetek elősegítik az egyéni kreativitást és a Tudás értékét az egyénben, de ezt a Tudást oda kell irányítani, ahol a világ nagyobb érdekeit szolgálhatja, nem csupán az egyén gondjait. Az igazi tehetséget itt nagyon elismerik és értékelik, de irányítani kell. Ez nem csupán az egyén gondviselése. Ez a nemzet gazdagságának része. Ellentétben a nem szabad nemzetekkel, ahol az emberek életét egyszerűen katalogizálják és irányítják, ahol az egyéni tehetséget ritkán használják fel, ahol a társadalmi rang a családi származáson vagy a regionális szükségleteken alapul, a szabad nemzetekben az egyént megbecsülik, képességeiket és bölcsességét művelik, mert ez a bölcsesség és készség szükséges a világ stabilitásához és jólétéhez. Oda küldik őket szolgálni, ahol a legnagyobb hasznot húzhatják. De ez az egész szükségletén alapul, nem csupán az egyén vágyain.

A tévelygő egyének világa soha nem lesz képes megteremteni a szabadságot a Nagyobb Közösségben. Itt az egyéniségnek kell szolgálnia, de az egyén szerint szolgál és ez az egyik dolog, ami megkülönbözteti a szabad nemzetet a nem szabad nemzettől.

Egy szabad nemzetben a nézeteltérés tolerálható, de csak egy bizonyos pontig. Ha állandó lázadás van, a nemzet soha nem lehet stabil; soha nem vállalhat nagyobb szabadságot, hogy megvédje a polgárainak kínált szabadságjogokat. Kívülről kell biztosítania ezt a stabilitást és ezt a biztonságot.

Még nem veszed észre, hogy a Nagyobb Közösségben élsz és ki vagy téve annak hatásainak, így talán ez nagyon másnak tűnik számodra, mint ahol jelenleg állsz. De ezt el kell kezdened megérteni és elmélkedni ezen. Ahhoz, hogy egyesült erővé válj, meg kell érteni azt a nagy szükségletet, amely megkívánja ezt a szabadságot, és hajlandónak kell lenni a részvételre, sőt bizonyos személyes szabadságjogok feláldozására is.

A szabadság, amit most élvezel, nagyrészt csak az egyén szeszélyeit vagy vágyait szolgálja, de a Nagyobb Közösségben nem ezt jelenti a szabadság.

A szabad társadalmaknak a lehető legnagyobb mértékben meg kell őrizniük saját erőforrásaikat és csak alapvető dolgokért kell kereskedniük más szabad nemzetekkel. Ezért a világuk kifosztása nem történhet meg, nem engedhető meg, ha azt akarják, hogy stabilitás és biztonság legyen a jövőben.

Itt nagy önuralomnak kell lennie. Mert a bölcsesség mindig nagy önmérsékletet igényel. A szabadság pedig mindig azt jelenti, hogy tisztában kell lenned azokkal a dolgokkal, amelyekre valójában nem vagy szabad, hogy megtegyél.

Ez a világ szabadsága. A világ egész nemzetének szabadsága biztosítja az egyének jogait a Nagyobb Közösségben. De ezek a jogok szükségből korlátozottak lesznek.

Ahhoz, hogy a szabad nemzetek szabadok maradhassanak, képesnek kell lenniük arra, hogy meghiúsítsanak vagy ellenálljanak minden rájuk rótt kísértésnek, különösen, ha világukat értékesnek tekintik mások. Itt látnod kell, hogy a szabadságot nagy fenyegetésnek tekintik a nem szabad nemzetek számára. Attól tartanak, hogy a szabad nemzetek szabadságjogai valamilyen módon befolyásolhatják saját lakosságukat, ami lázadáshoz, elégedetlenséghez és széthúzáshoz vezethet.

Az olyan dolgok, mint a művészet, a zene és a tánc, amelyeket ma élveztek, nagy veszélyt jelentenek a nem szabad kultúrák számára. Az egyéni szabadságokat, amelyeket a szabad nemzet adhat polgárainak, fenyegetésnek tűnhet azoknak a nemzeteknek, amelyek nem szabadok.

Ennek következtében a szabad nemzetek nem sugároznak ki az univerzumba. Nem fedik fel, milyen az élet a világukban, ha ezt el tudják kerülni. Nem vesznek részt nagyobb kereskedelmi hálózatokban, amelyek mindig nagyon irányítóak és manipulatívak és sokkal nagyobb mértékben teszik kiszolgáltatottá a világot a meggyőzés erejével szemben.

A szabad nemzeteknek itt nagyrészt önellátónak kell lenniük. Nagyon egységesnek kell lenniük. És nagyon diszkrétnek kell lenniük. Ez az univerzum szabadságának három nagy követelménye. És nem menekülhetsz előlük. Itt nincs kivétel.

A szabad nemzetek, lévén diszkrétek, nem járják körbe az univerzumot, hogy zászlóikat kitűzzék, befolyásukat gyakorolják, vagy mások ügyeibe próbáljanak beavatkozni. Elősegíthetik a szabadságot és a felelősséget, ahogyan mi is tesszük ezeken a Jelentéseken keresztűl, de nem avatkoznak be. Mert beavatkozni azt jelenti, hogy áthágjuk a saját belátásunkat. Beavatkozni azt jelenti, hogy a nagyobb univerzumban ismertté válsz és a szabad nemzetek nem akarják ezt megtenni. Szigetelésük kritikus fontosságú egyedi teljesítményük szempontjából.

A szabad nemzetekben a Tudás hatalmát az egyénben értékelik és támogatják, még a társadalmuk korlátai között is. A nem szabad nemzetekben ez vagy ismeretlen, vagy brutálisan elnyomják. És a bölcsek összejöveteleit a nem szabad nemzetekben nagy titokban kell megtenni a túlélés érdekében, ami gyakran meg is történik.

Világotok emberei azt gondolják, hogy az univerzumnak jobbnak kell lennie, mint maga a világ – emelkedettebb, szabadabb, spirituálisabb, etikusabb – ahhoz, hogy keressünk, bátorítsunk, meghívjunk ebbe a világba. Talán ez a normális elvárás az elszigetelten élő fajoktól. Ez így volt a mi világunkban egészen addig, amíg a Nagyobb Közösségbe való megjelenésünk elkezdődött és szembe kellett néznünk a Beavatkozással.

Azért mondjuk el neked ezeket a dolgokat, mert meg kell értened, miről is szól valójában a szabadság útja. Nem az egyéni boldogságról van szó. A fajod szabadságáról van szó. Nem az egyéni törekvésekről vagy kényeztetésről van szó. Világotok stabilitásáról és biztonságáról szól. A szabadság itt nem jog az univerzumban. Ez egy nagy kiváltság és nagy teljesítmény, amelyet komolyan és következetesen ki kell érdemelni és meg kell védeni minden kihívással szemben.

Nem lehet romantikus nézeted az életről az univerzumban, ha azt reméled, hogy túléled benne. Ilyen a nagy józanság, amelyet a bölcsesség hoz. Ne legyenek fantáziadús elképzeléseid a Kapcsolat értékéről, vagy arról, hogy más fajok mit taníthatnak neked a szabadságról a világotokba való beavatkozásuk által, mert ez végzetes hiba és egyben tragikus is.

A Bölcsek Hálózatán keresztül tudjuk, mennyire sok minden lett adva ennek a világnak, hogy fenntartsák és támogassák a szabadság és a bölcsesség szálait, amelyek még mindig léteznek itt. Sokat fektettek a világotokba erre a célra. Még akkor is, amikor a technológiai fejlődésetekben egyre haladtok és fejlődtök, nagy hangsúly van fektetve a világotokra annak lehetősége miatt, hogy szabad faj legyen az univerzumban, egy olyan potencia, amelyet meg kell ragadnotok és fejlesztenetek kell a saját akaratotokon és az egymással való együttműködéseteken keresztül.

Nem adhatjuk meg nektek ezt a szabadságot és nincs más faj a világegyetemben, aki megadhatná nektek ezt a szabadságot, vagy idejönne és létrehozná számotokra. Bármely faj, amely ezt ígéri, valóban megtéveszt téged és más célokra van itt, a saját céljaikra.

Ez azonban a mi javunkra válik, ha egy másik szabad faj van az űr ezen szektorában. Ezt örömmel fogadjuk, bár nem keresünk formális kapcsolatokat. Nem álltok készen a hivatalos kapcsolatokra. És lehet, hogy még hosszú ideig nem fogtok készen állni. Nem vagytok elég erősek. Nem vagytok elég egységesek. Nem vagytok elég érettek, még mindig belemerültök a konfliktusba, a háborúba és a pusztító versenybe.

Ha támogatni tudjuk a Tudás megjelenését az olyan világokban, mint a tiéd, akkor ezt az Isteni parancsok szerint tesszük, a Tudás Hálózatain keresztül, nem pedig a kormányok hálózatain keresztül. Még a saját kormányaink sem tudják, mit csinálunk itt. Bár elméletben támogatnák, nem bölcs dolog, ha rendelkeznek ezzel a tudással, mert akkor felelősséget kellene vállalniuk tetteinkért.

A legtöbb esetben ugyanis a szabad nemzeteknek be nem avatkozási megállapodásokat kellett kötniük a körülöttük lévő nagyobb nemzetekkel, hogy távol tartsák ezeket a nagyobb nemzeteket a szabad nemzetek szférájától és tevékenységeitől. Ennek ellent mondunk kis jelenlétünkkel a világotok szolgálatában. Mert Felsőbb Hatalmak kormányoznak bennünket, amelyekről keveset tudsz, de amelyekről tanulnod kell és erről fogunk beszélni a továbbiakban.