Hogy segítsünk megosztani másokkal a Szövetségesek Üzenetét és Jelentését, hozzácsatoljuk ezt a tíz-pontos összefoglalót. Ez az összefoglaló csak egy általános áttekintés és sok fontos részletet, ami teljessé teheti a Szövetségesek Jelentésének megértését, nem tartalmaz.

 1. Az emberiség sorsa, hogy beleolvadjon és részese legyen az intelligens élet Nagyobb Közösségének a világegyetemben.
 2. A más intelligens életformával való kapcsolatfelvétel jelenti a legnagyobb küszöböt, amivel az emberiségnek valaha szembe kellett néznie. Ennek a Kapcsolatnak az eredménye fogja meghatározni az emberiség jövőjét az elkövetkező generációk számára . Ez a Kapcsolat most van folyamatban.
 3. Az emberiség felkészületlen a Kapcsolatra. A kutatóknak még mindíg nem világos, hogy kik látogatják a világunkat és miért. A kormányok nem tárják fel amit tudnak, és a legtöbb ember még mindíg tagadja ezen jelenségek előfordultát.
 4. Emiatt a felkészületlenség miatt, az emberiség igazi szövetségesei a Föld közelébe képviselőket küldtek, hogy megfigyeljék a földönkívüliek jelenlétét és tevékenységét világunkba. Az Emberiség Szövetségeseinek Jelentése tartalmazza riportjukat.
 5. A tájékoztatóból kiderül, hogy a világ egy földönkívüli Beavatkozáson megy keresztűl olyan erők által, akik azért jöttek, amit a tetteikkel támasztanak alá, hogy aláásák az emberi hatalmat és beilleszkedjenek az emberi társadalomba a saját érdekeik végett. Ezek az erők nem hadi erőket képviselnek, ők az emberi és biológiai erőforrásokat jöttek felkutatni. A Szövetségesek úgy utalnak rájuk mint „Kollektívák”. A Kollektívák nem értékelik az emberi szabadságot.
 6. Mivel a Beavatkozás kisebb csoportok ereje által történik, elsősorban a megtévesztésre és meggyőzésre kell hogy támaszkodjanak céljuk elérésében. A Szövetségesek Jelentésében részletesen le van írva, hogy ez hogyan is valósul meg és mit kell tenni azért, hogy ezt megállítsuk.
 7. A földönkívüli beavatkozás négy különböző területre összpontosul:
  • Ez kihatással van a hatalmi és hatósági pozicióban lévő egyénekre, hogy eggyüttműködjenek a Beavatkozással , nagyobb gazdagságot, hatalmat és technológiát ígerve.
  • Rejtett létesítményeket hozznak létre a világban, ahonnan a Beavatkozás befolyásolni tudja a szellemi környezetet, remélve hogy az emberek nyitottak és engedékenyek lesznek akaratuknak a „Béke Programnak”.
  • Manipulálni a vallási értékeket és impulzusokat annak érdekében ,hogy az emberi hűséget megszerezzék céljuk eléréséhez.
  • Embereket visznek el akaratuk ellenére és sokszor tudatuk nélkül, hogy támogassák a keveredési programjukat, hogy egy új hybrid fajt hozzanak létre és egy új vezetőséget , akik a „ látogatókhoz” lennének elkötelezve.
 8. Azok a földönkívüli látogatók, akik potenciálisan hasznosak lehetnek az emberiség számára már mind visszavonultak a Beavatkozás megkezdtével. Az itt maradt idegen fajok nem a mi érdekeinket szolgálják. Ez elég egyértelműve teszi a helyzetet a földönkívüli jelenléttel kapcsolatban. Ez lehetővé teszi, hogy tisztán lássuk, mivel van dolgunk. Ellenkező esetben lehetetelen lenne megmondani, hogy ki a barát és ki az ellenség.
 9. A Szövetségesek Jelentése kihangsúlyozza annak a súlyos veszélyét , hogy elfogadjuk és függőségbe kerüljunk a Beavatkozás álltal kínált ET technológiától. Ez csak a függőségünket mutatná a „ látogatók” felé és ez a szabadságunk és önellátásunk elvesztésével járna. Semmilyen igaz szövetségese az emberiségnek nem tenne ilyen ajánlatot. A Szövetségesek kihangsúlyozzák, hogy földi megoldások léteznek a szembenálló problémákra. Amiben a fajunk hiányt szenved az az egység, az akarat és az eggyüttműködés.
 10. Annak ellenére, hogy most nagy kihívással nézünk szembe, az emberiségnek még mindig van egy nagy előnye, ha időben tudunk válaszolni. A Szövetségesek Jelentése bemutatja a Beavatkozók erősségeit és gyengeségeit is. A Beavatkozók egyik gyengesége, hogy az emberi belenyugvásba és eggyüttműködésre támaszkodnak céljuk elérésében. A Nagyobb Közösség magatartási szabályai szerint, azon a környéken ahol a világunk elhelyezkedik , a beavatkozás nem megengedett, kívéve ha az őshonos emberek szívesen fogadják és jóváhagyják azt. Itt a mi hangunknak lehet hatalma a Nagyobb Közösségben. Ebben a pillanatban a Beavatkozásnak kevés kritikusa van. De ha elég ember tudomást szerez róla és felszólal ellene, akkor a Beavatkozás meghiúsul és vissza kell lépniük. Ez a legelső lépés az emberiség felkészülése útján, hogy a világegyetemben való élet valóságával foglalkozzon. Ez a lépés és az elkövetkezendő lépések adják meg az emberiség nagy lehetőségét, a régóta fennálló konfliktusok felszámolását illetően és hogy egyesűljön a saját védelméért és a világ megőrzéséért. A Szövetségesek kihangsúlyozzák, hogy nekünk mint emberi lényeknek meg van a spirituális és kollektív erőnk ennek megtételéhez és meg kell hogy tegyük, ha túl akarjuk élni és úgy előre jutni mint egy szabad és független faj a Nagyobb Közösségben.
 11. Preparation for our contact with the Greater Community begins with awareness, education, and Knowledge, our spiritual Mind.
 12. In facing the Greater Community, humanity must build unity, self-sufficiency and discretion. These are the three requirements that all free nations must establish to be free in the universe.

___________________________

“Ha az emberiség jártas lenne a Nagyobb Közösség ügyeiben,
akkor a világodban tett minden látogatásnak ellenállnál,
kivéve ha ez közös megegyezés által megalapított.
Eleget tudnál ahhoz, hogy nem engednéd meg a világodnak,
hogy ilyen sebezhető legyen.”

Az Emberiség Szövetségesei Első könyv: HARMADIK JELENTÉS

www.AlliesofHumanity.org/hu