1. Ihmiskunnan kohtalona on astuminen ja kontaktin ottaminen maailmankaikkeuden älyllisen elämän Suuryhteisöön.
 2. Kontakti muihin älyllisen elämän muotoihin edustaa suurinta kynnystä, jonka ihmiskunta on koskaan joutunut kohtaamaan. Tämän kontaktin lopputulos tulee määräämään ihmiskunnan tulevaisuuden tulevien sukupolvien osalta. Tämä Kontakti tapahtuu parhaillaan.
 3. Ihmiskunta ei ole valmistautunut Kontaktiin. Tutkijat eivät edelleenkään selkeästi tunnista, ketkä ovat vierailemassa maailmassamme ja miksi. Hallitukset eivät paljasta tietojaan, ja suurin osa ihmisistä torjuu sen ajatuksen, että tämä ilmiö on edes tapahtumassa.
 4. Johtuen tästä valmistautumisen puutteesta ihmiskunnan todelliset Liittolaiset lähettivät edustajansa paikkaan Maapallon lähellä tarkkaillakseen maapallon ulkopuolisten läsnäoloa ja aktiviteetteja maailmassamme. Ihmiskunnan Liittolaisten Raportit esittävät heidän havaintojaan.
 5. Raportit paljastavat, että maailmassamme on meneillään maapallon ulkopuolinen Interventio eli sekaantuminen ihmiskunnan asioihin niiden voimien toimesta, jotka ovat täällä kumotakseen ihmisten määräysvallan ja integroituakseen ihmisten yhteiskuntiin oman etuaan tavoitellen, kuten niiden toiminta havainnollistaa. Nämä voimat edustavat ei-sotilaallisia organisaatioita, jotka tavoittelevat ihmisresursseja ja biologisia luonnonvaroja. Liittolaiset viittaavat näihin voimiin sanalla ”Kollektiivit”. Kollektiivit eivät arvosta ihmiskunnan vapautta.
 6. Koska ihmiskunnan asioihin sekaantuvat voimat ovat pieniä ryhmittymiä, täytyy Intervention perustua pääasiassa harhautukseen ja taivutteluun tavoitteensa saavuttaakseen. Liittolaisten tiedonannot kuvaavat yksityiskohtaisesti, miten tätä toteutetaan ja mitä meidän täytyy tehdä pysäyttääksemme sen.
 7. Tämä Maan ulkopuolinelta tuleva Interventio keskittyy neljään alueeseen:
  • Se käyttää vaikutusvaltaansa valittuihin vallanpitäjiin ja vaikutusvaltaisiin ihmisiin saadakseen heidät yhteistyöhön Intervention kanssa lupaamalla suurempaa varallisuutta, valtaa ja teknologiaa.
  • Se perustaa salaisia tukikohtia maailmaan, joista käsin Interventio vaikuttaa ihmisten mentaaliympäristössä, pyrkien muuttamaan ihmiset avautumaan ja suostuvaisiksi sen tahtoon ns. “Rauhoittamisohjelman” (“Pacification Program”) avulla.
  • Se manipuloi uskonnollisia arvojamme ja hengellisiä impulssejamme saavuttaakseen ihmisten kuuliaisuuden aikomuksilleen.
  • Se kaappaa ihmisiä vastoin heidän tahtoaan, ja usein heidän tietämättään, tukeakseen risteytysohjelmaansa, joka on suunniteltu luomaan ns. hybridirotu ja uudet johtajat, jotka olisivat sitoutuneet ”vierailijoihin”.
 8. Ne Maan ulkopuoliset vierailijat, jotka ovat olleet potentiaalisesti ihmiskunnalle hyödyksi, ovat kaikki vetäytyneet maailmastamme Intervention tieltä. Tänne jääneet avaruusolennot eivät ole täällä meidän eduksemme. Tämä asettaa meidät selkeään tilanteeseen koskien maapallon ulkopuolisen läsnäolon aikomuksia ja toimintaa. Näemme selkeästi minkä kanssa olemme tekemisissä. Muutoin meidän olisi mahdotonta erottaa ystävät vihollisista.
 9. Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot painottavat, että on erittäin vaarallista hyväksyä Intervention tarjoamaa Maan ulkopuolista teknologiaa ja tulla siitä riippuvaiseksi. Tämä johtaisi vain siihen, että tulemme riippuvaisiksi ”vierailijoista”, josta seuraisi vapautumme ja omavaraisuutemme menetys. Kukaan todellinen ihmiskunnan liittolainen ei tarjoaisi tällaista meille. Liittolaiset korostavat, että meiltä löytyy Maapallolta omasta takaa ratkaisuja kaikkiin ongelmiin, joita kohtaamme. Se mikä meiltä rotuna puuttuu, on yhtenäisyys, yhteinen tahto ja yhteistyö.
 10. Huolimatta suuresta haasteesta, jonka nyt kohtaamme, ihmiskunnalla on suuri yliote, jos voimme reagoida ajoissa. Liittolaisten raportit paljastavat sekä Intervention vahvuuksia että sen heikkouksia. Yksi intervention heikkouksista on sen riippuvuus ihmisten alistumisesta ja yhteistyöstä sen tavoitteiden saavuttamisessa. Suuryhteisön toimintasäännöt sanovat tässä avaruuden osassa, missä Maapallomme sijaitsee, että Interventio ei ole sallittua, mikäli ei voida osoittaa, että alkuperäisväestö on toivottanut sen tervetulleeksi ja hyväksynyt sen. Tässä asiassa äänemme voivat olla vahvoja Suuryhteisössä. Tällä hetkellä Interventiolla on hyvin vähän vastustajia. Mutta jos riittävän suuri määrä ihmisiä tulee tietoiseksi siitä ja vastustavat puhuvat sitä vastaan, estetään Interventiota ja sen on pakko vetäytyä. Tämä on ihmiskunnan ensimmäinen askel valmistautumisessa kohtaamaan universumin elämän realiteetit. Tämä askel ja kaikki sitä seuraavat askeleet antavat ihmiskunnalle sen ainoan suuren mahdollisuuden päästä ylitse pitkäaikaisista konflikteistaan ja yhdistyä itsepuolustukseen maailman säilyttämiseksi. Liittolaiset korostavat, että meillä ihmisillä on henkinen ja kollektiivinen voima tehdä tämä, ja että meidän täytyy tehdä tämä, mikäli haluamme selviytyä ja edistyä vapaana ja itsenäisenä rotuna universumissa.
 11. Valmistautuminen Kontaktiin Suuryhteisön kanssa alkaa tietoisuudesta, oppimisesta, sekä Tietoudesta, hengellisestä Mielestämme.
 12. Suuryhteisön kohdatakseen ihmiskunnan tulee rakentaa yhtenäisyyttä, omavaraisuutta ja pidättyväisyyttä. Nämä ovat ne kolme edellytystä, joita kaikkien vapaiden kansakuntien tulee vakiinnuttaa ollakseen vapaita universumissa.