1. Ihmiskunnan kohtalona on astuminen ja kontaktin ottaminen maailmankaikkeuden älyllisen elämän Suuryhteisöön.
 2. Kontakti muihin älyllisen elämän muotoihin edustaa suurinta kynnystä, jonka ihmiskunta on koskaan joutunut kohtaamaan. Tämän kontaktin lopputulos tulee määrittämään ihmiskunnan monien sukupolvien tulevaisuuden. Tämä Kontakti tapahtuu parhaillaan.
 3. Ihmiskunta ei ole valmistautunut Kontaktiin. Tutkijat eivät edelleenkään selkeästi tunnista keitä maailmassamme vierailee ja miksi. Hallitukset eivät paljasta tietojaan, ja suurin osa ihmisistä torjuu sen ajatuksen, että tämä ilmiö on edes tapahtumassa.
 4. Johtuen tästä valmistautumisen puutteesta ihmiskunnan todelliset Liittolaiset lähettivät edustajansa paikkaan Maapallon lähelle tarkkaillakseen avaruusolentojen läsnäoloa ja aktiviteetteja maailmassamme. Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot on heidän raporttinsa.
 5. Tiedonannot paljastavat, että maailmassamme on meneillään avaruudesta peräisin olevien Interventio. Nämä voimat ovat täällä kumoamassa ihmisten määräysvallan ja integroitumassa ihmisten yhteiskuntiin omaa etuaan tavoitellen, kuten niiden toiminta havainnollistaa. Nämä voimat edustavat ei-sotilaallisia organisaatioita, jotka tavoittelevat ihmisresursseja ja biologisia luonnonvaroja. Liittolaiset viittaavat näihin voimiin sanalla ”Kollektiivit”. Kollektiivit eivät arvosta ihmiskunnan vapautta.
 6. Koska Intervention väliintuloa ovat toteuttamassa pienet ryhmittymät, täytyy niiden turvautua pääasiassa harhautuksiin ja taivutteluun tavoitteensa saavuttaakseen. Liittolaisten tiedonannot kuvaavat yksityiskohtaisesti, miten tätä toteutetaan ja mitä meidän täytyy tehdä pysäyttääksemme sen.
 7. Tämä Maan ulkopuolelta tuleva Interventio keskittyy neljään alueeseen:
  • Se käyttää vaikutusvaltaansa tiettyihin yksilöihin, joilla on valtaa ja auktoriteettia hallituksissa, yritysmaailmassa ja hengellisissä organisaatioissa saadakseen heidät yhteistyöhön Intervention kanssa lupaamalla heille enemmän varallisuutta, valtaa ja teknologiaa.
  • Se perustaa salaisia tukikohtia maailmaan, joista käsin Interventio voi vaikuttaa mentaaliympäristöön, pyrkimyksenä saada ihmiset avoimiksi ja suostuvaisiksi sen tahtoon ns. “Rauhoittamisohjelman” (“Pacification Program”) avulla.
  • Se manipuloi uskonnollisia arvojamme ja hengellisiä impulssejamme saadakseen ihmiset kannattamaan heidän asiaansa.
  • Se kaappaa ihmisiä vastoin heidän tahtoaan, ja usein heidän tietämättään, tukeakseen risteytysohjelmaansa. Se on suunniteltu kehittämään hybridirotu ja uudet johtajat, jotka olisivat sitoutuneet ”vierailijoihin”.
 8. Ne Maan ulkopuoliset vierailijat, jotka ovat olleet potentiaalisesti ihmiskunnalle hyödyksi, ovat kaikki vetäytyneet maailmastamme Intervention tieltä. Tänne jääneet avaruusolennot eivät ole täällä meidän eduksemme. Tämä asettaa meidät selkeään tilanteeseen koskien avaruusolentojen aikomuksia ja toimintaa. Näemme selkeästi minkä kanssa olemme tekemisissä. Muutoin meidän olisi mahdotonta erottaa ystävät vihollisista.
 9. Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot painottavat, että on erittäin vaarallista hyväksyä Intervention tarjoamaa Maan ulkopuolista teknologiaa ja tulla siitä riippuvaiseksi. Tämä johtaisi vain siihen, että tulisimme riippuvaisiksi ”vierailijoista”, josta seuraisi vapautemme ja omavaraisuutemme menetys. Kukaan todellinen ihmiskunnan liittolainen ei tarjoaisi tällaista meille. Liittolaiset korostavat, että meiltä löytyy Maapallolta omasta takaa ratkaisut kaikkiin ongelmiin, joita kohtaamme. Se mikä meiltä rotuna puuttuu, on yhtenäisyys, yhteinen tahto ja yhteistyö.
 10. Huolimatta suuresta haasteesta edessämme, on ihmiskunnalla suuri yliote, jos voimme reagoida ajoissa. Liittolaisten Tiedonannot paljastavat sekä Intervention vahvuudet että sen heikkoudet. Yksi intervention heikkouksista on sen riippuvaisuus ihmisten alistumisesta ja yhteistyöstä sen tavoitteiden saavuttamisessa. Suuryhteisön toimintasäännöt tässä avaruuden osassa, jossa Maapallomme sijaitsee, sanovat, että Interventio ei ole sallittua, ellei voida osoittaa, että alkuperäisväestö on toivottanut sen tervetulleeksi ja hyväksynyt sen. Tässä asiassa äänemme voivat olla vahvoja Suuryhteisössä. Tällä hetkellä Interventiolla on hyvin vähän vastustajia. Mutta jos riittävän suuri määrä ihmisiä tulee tietoiseksi siitä ja vastustavat puhuvat sitä vastaan, estetään Interventio ja sen on pakko vetäytyä. Tämä on ihmiskunnan ensimmäinen askel valmistautumisessa kohtaamaan universumin elämän realiteetit. Tämä askel ja kaikki sitä seuraavat askeleet antavat ihmiskunnalle sen ainoan suuren mahdollisuuden päästä ylitse pitkäaikaisista konflikteistaan ja yhdistyä itsepuolustukseen maailman säilyttämiseksi. Liittolaiset korostavat, että meillä ihmisillä on henkinen ja kollektiivinen voima tehdä tämä, ja että meidän täytyy tehdä tämä, mikäli haluamme selviytyä ja edistyä vapaana ja itsenäisenä rotuna universumissa.
 11. Valmistautuminen Kontaktiin Suuryhteisön kanssa alkaa tietoisuudella, oppimisella Tietoudesta, hengellisestä Mielestämme.
 12. Suuryhteisön kohdatakseen ihmiskunnan tulee rakentaa yhtenäisyyttä, omavaraisuutta ja pidättyväisyyttä. Nämä ovat ne kolme edellytystä, joita kaikkien vapaiden kansakuntien tulee vakiinnuttaa ollakseen vapaita universumissa.

___________________________

“Jos ihmiskunta olisi hyvin perillä Suuryhteisön asioista, vastustaisitte mitä tahansa vierailua maailmaanne, ellei keskinäistä sopimusta siitä ole aiemmin tehty. Te tietäisitte tarpeeksi, jotta ette antaisi maailmanne olla niin haavoittuvainen.”

The Allies of Humanity, Book One: The Third Briefing

www.AlliesofHumanity.org