Ihmiskunnan Liittolaiset on tuomassa ihmisille valmistelua kokonaan uudenlaiseen todellisuuteen, joka on pitkälti salassa ja tunnistamaton nykymaailmassa. Se tuo mukanaan uuden näkökulman, joka voimauttaa ihmisiä kohtaamaan kaikkein suurimman haasteen ja mahdollisuuden, joka meillä ihmislajina on koskaan edessämme ollut.

Ihmiskunnan Liittolaiset sisältää joukon tärkeitä ja jopa hälyttäviä väitteitä kasvavasta maan ulkopuolisten inverventiosta ja integroitumisesta ihmislajiin, sekä muukalaisten aktiviteeteista ja salaisesta agendasta.

Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonantojen tarkoitus ei ole tuottaa kiistatonta todistusaineistoa muukalaisten vierailuista maailmassamme, mikä on jo hyvin dokumentoitu muissa hyvissä kirjoissa ja tutkimusjulkaisuissa tästä aiheesta. Liittolaisten Tiedonantojen tarkoitus on käsitellä tämän ilmiön kauaskantoisia vaikutuksia, haastaa ihmiskunnan taipumukset ja oletukset siihen liittyen, sekä varoittaa ihmissukua suuresta kynnyksestä, joka meillä nyt on edessämme.

Tiedonannot avaavat näkymää älyllisen elämän universumiin sekä siihen, mitä Kontakti todella tarkoittaa tulevaisuudessa. Monille lukijoille Ihmiskunnan Liittolaisten paljastukset ovat täysin uusia. Toisille se vahvistaa asiat, jotka he ovat jo kauan tunteneet ja tienneet.

Vaikka nämä Tiedonannot ovat kiireellinen viesti, on niissä kyse myös astumisesta kohti korkeampaa tietoisuutta, jota kutsutaan englanniksi nimellä “Knowledge, (Tietous), johon sisältyy myös telepaattinen viestintäkeino ihmisten ja humanoidilajien välillä. Tällä keinolla Liittolaisten Tiedonannot välitettiin kirjoittajalle Marshall Vian Summersille monen rodun yksilöistä koostuvan ryhmän kautta, joka kutsuu itseään nimellä ”Allies of Humanity”

He kuvaavat itseään fyysisiksi olennoiksi toisista maailmoista, jotka kokoontuivat lähelle Maapalloa aurinkokunnassa, tarkoituksenaan tarkkailla avaruuden muukalaisten kommunikaatiota ja aktiviteetteja maailmassamme, jonne nämä ovat tunkeutuneet sekaantumaan ihmisten asioihin. He korostavat, että he itse eivät ole fyysisesti läsnä maailmassamme, vaan ovat antamassa tarpeellista viisautta, ei teknologiaa tai väliintuloa.

Liittolaisten Tiedonannot annettiin kirjoittajalle yhden vuoden kuluessa. Ne antavat näkökulmaa ja visoita monimutkaiseen aiheeseen, joka huolimatta vuosikymmenten kasvavista todisteista, edelleen hämmästyttää tutkijoita. Kuitenkaan tämä näkökulma aiheeseen ei ole lähestymistavaltaan romantisoiva, spekulatiivinen tai idealistinen. Päinvastoin, se on suorasukaisen realistinen ja tinkimätön aina siihen pisteeseen asti, että se voi osoittautua varsin haasteelliseksi, jopa sellaiselle lukijalle, joka tuntee aiheen hyvin.

Sen vuoksi sisäistääksesi sen, mitä tämä kirja tarjoaa, edellytetään luopumista ainakin hetkeksi monista uskomuksista, olettamuksista ja kysymyksistä, joita sinulla voi olla koskien maapallon ulkopuolisten kontaktia ja jopa koskien sitä, miten tämä kirja on vastaanotettu. Tämän kirjan sisältö on kuin pulloposti maailman ulkopuolelta. Näin ollen meidän ei tulisi olla huolissamme pullosta vaan itse viestistä.

Jotta voimme todella ymmärtää tätä haastavaa viestiä, meidän täytyy kohdata ja kyseenalaistaa monia olemassaolevia olettamuksia ja taipumuksia koskien maapallon ulkopuolisen kontaktin todellisuutta. Näitä ovat:

 • kieltäminen
 • toiveikkaat odotukset
 • uskomusten vahvistaminen todistusaineiston väärällä tulkinnalla
 • pelastuksen haluaminen ja odottaminen ”vierailijoilta”
 • uskominen siihen, että maapallon ulkopuolinen teknologia pelastaa meidät
 • epätoivon ja alistumisen tunne sen suhteen, jonka oletamme olevan ylivoimainen voima
 • paljastusten vaatiminen hallituksilta, mutta ei paljastusten vaatimista avaruuden muukalaisilta
 • ihmiskunnan johtajien ja instituutioiden tuomitseminen samalla kun hyväksymme “vierailijat” kyseenalaistamatta
 • olettamalla hyvän tarkoituksen, koska he eivät ole hyökänneet tai miehittäneet meitä
 • olettamalla, että kehittynyt teknologia tarkoittaa kehittynyttä etiikkaa ja hengellisyyttä
 • uskomalla, että tämä ilmiö on mysteeri, vaikka tosiasiassa se on täysin käsitettävissä oleva tapahtuma
 • uskomalla, että avaruuden muukalaisilla on jonkinlainen oikeus ihmiskuntaan ja tähän planeettaan
 • sekä uskominen, että ihmiskunta on parantumaton, eikä se voi selviytyä omillaan.

Liittolaisten Tiedonannot haastavat tällaiset olettamukset ja taipumukset sekä paljastavat monia myyttejä, joita meillä on niistä, jotka ovat vierailemassa planeetallamme ja siitä, miksi he ovat täällä.

Ihmiskunnan Liittolaisten Tiedonannot antavat meille laajemman näkökulman ja syvemmän ymmärryksen kohtalostamme maailmankaikkeuden älyllisen elämän laajemmassa panoraamassa. Saavuttakseen tämän Liittolaiset eivät puhu meidän analyyttiselle mielellemme vaan Tietoudelle, sille syvemmälle osalle meidän olemuksestamme, jossa totuus, olkoon se kuinka pimennossa tahansa, voidaan erottaa ja kokea.

Ihmiskunnan Liittolaiset herättää monia kysymyksiä, jotka vaativat syvempää tutkiskelua ja mietiskelyä. Sen painopisteenä ei ole tarjota nimiä, päivämääriä ja paikkoja vaan sellainen näkökulma avaruuden muukalaisten läsnäoloon maailmassa ja elämään maailmankaikkeudessa, jollaista meillä ihmisillä ei muuten voisi olla.

Koska elämme edelleen eristyneisyydessä planeettamme pinnalla, emme voi vielä nähdä emmekä tietää, mitä on käynnissä koskien älyllistä elämää rajojemme ulkopuolella. Tätä varten me tarvitsemme apua, hyvin epätavallista apua. Me emme ehkä aluksi tunnista tai hyväksy sellaista apua. Se on kuitenkin täällä.

Liittolaiset ovat ottaneet tehtäväkseen varoittaa meitä riskeistä, jotka liittyvät siirtymiseemme älyllisen elämän Suuryhteisöön, sekä auttaa meitä onnistuneesti tämän kynnyksen yli siten, että ihmiskunnan vapaus, itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus voidaan säilyttää.

Liittolaiset ovat täällä kertomassa, että ihmiskunnan on tarpeen määritellä omat ”Kanssakäymisen Säännöt” näinä ennenkokemattomina aikoina. Liittolaisten mukaan olemme kykeneviä ottamaan meille tarkoitetun paikkamme täysikasvuisena ja vapaana rotuna Suuryhteisössä, jos olemme viisaita, valmistautuneita ja yhdistyneitä.

Sinä aikana kun tämä sarja tiedonantoja tapahtui, Liittolaiset toistivat tiettyjä avainajatuksia, joiden he tunsivat olevan elintärkeitä ymmärryksemme muodostumiselle. Olemme ylläpitäneet nämä toistot kirjassa säilyttääksemme heidän kommunikaationsa aikomuksen ja eheyden. Johtuen liittolaisten viestin kiireellisestä luonteesta, ja johtuen maailmassa olevista voimista, jotka vastustaisivat tätä viestiä, on näissä toistoissa viisautta ja välttämättömyyttä.

Vuoden 2001 Ihmiskunnan Liittolaisten julkaisun jälkeen Liittolaiset antoivat toisen kokoelman Tiedonantoja täydentääkseen elintärkeää viestiään ihmiskunnalle. Ihmiskunnan Liittolaisten Toinen Kirja, julkaisuvuosi 2005, esittelee hätkähdyttävää uutta tietoa lähiavaruudessamme olevien rotujen välisestä vuorovaikutuksesta sekä ihmiskunnan asioihin sekaantuvien rotujen luonteesta, tarkoituksesta ja salaisimmista aktiviteeteista.

Liittolaiset alkoivat kommunikoida uudelleen vuonna 2008, kuvaten tarkemmin sitä ympäristöä, mihin ihmiskunta on astumassa. Kolmas kokoelma Tiedonantoja julkaistiin 2012.

Kiitos niiden lukijoiden, jotka tunsivat Liittolaisten viestin kiireellisyyden ja käänsivät Tiedonannot muille kielille, on maailmanlaajuinen tietoisuus intervention todellisuudesta laajenemassa.

Me täällä The Society for the New Message -yhdistyksessä pidämme näitä kolmea kokoelmaa Tiedonantoja mahdollisesti yhtenä tärkeimmistä viesteistä maailmalle tänään.

Ihmiskunnan Liittolaiset ei ole vain yksi kirja muiden joukossa, joka spekuloi UFOjen tai Maan ulkopuolisten vierailijoiden ilmiöstä. Se on aito mullistava viesti, joka kohdistuu suoraan avaruuden muukalaisten Intervention perimmäiseen tarkoitukseen, jotta meissä heräisi se tietoisuus, jonka tarvitsemme kohdataksemme edessä olevat haasteet ja mahdollisuudet.

The Society for the New Message