Kuudes Tiedonanto: Kysymyksiä ja vastauksia

Liittyen tähän mennessä antamaamme informaatioon tunnemme, että on tärkeää vastata kysymyksiin, joita varmasti herää koskien todellisuuttamme ja niiden viestien tärkeyttä, joita olemme tulleet antamaan.

“Huomioiden vedenpitävien todisteiden puuttumisen, miksi ihmisten pitäisi uskoa se, mitä heille Interventiosta kerrotte?”

Ensinnäkin vierailusta maailmaanne on pakko olla paljon todisteita. Meille on kerrottu, että näin on asia. Kuitenkin Näkymättömät ovat myös meille kertoneet, että ihmiset eivät tiedä kuinka ymmärtää näitä todisteita, ja he antavat niille oman merkityksensä – merkityksen, jonka he mieluiten antavat, lohtua ja varmuutta antavan merkityksen, pääosin. Olemme varmoja siitä, että on riittävästi todisteita sen todentamiseen, että Interventio on tapahtumassa maailmassa tänä päivänä, jos käyttää aikaa tämän asian läpikäymiseen ja tutkimiseen. Se tosiasia, että hallituksenne ja uskonnolliset johtajanne eivät paljasta tällaisia asioita, ei tarkoita etteikö sellainen suuri tapahtuma olisi meneillään keskuudessanne.

<>

“Kuinka ihmiset voivat tietää, että olette todellisia?”

Liittyen meidän todellisuuteemme, emme voi osoittaa fyysistä läsnäoloamme teille, ja siksi teidän täytyy arvioida sanojemme merkitys ja tärkeys. Tässä kohden kysymys ei ole vain uskonasiasta. Tarvitaan suurempi tunnistaminen, Tietous, resonointi. Uskomme sanojemme totuuteen, mutta se ei takaa, että ne voidaan vastaanottaa sellaisina. Emme voi kontrolloida viestimme vastetta. On ihmisiä, jotka vaativat enemmän todisteita kuin on mitenkään mahdollista antaa. Toisille sellaiset todisteet eivät ole tarpeen, sillä he tuntevat sisäisen vahvistuksen.

Tällä välin pysymme ehkä väittelyn aiheena, ja kuitenkin toivomme ja luotamme, että sanojamme voidaan harkita vakavasti, ja että ne huomattavat olemassa olevat todisteet voidaan koota ja ymmärtää niiden toimesta, jotka ovat halukkaita antamaan tähän panoksensa ja keskittyvät tähän elämässään. Meidän näkökulmastamme ei ole olemassa suurempaa ongelmaa, haastetta ja tilaisuutta mihin kohdistaa huomionne.

Näin ollen olette uuden ymmärryksen alussa. Tämä vaatii uskoa ja itseluottamusta. Monet torjuvat sanamme vain siksi, että he eivät usko, että voisimme mitenkään olla olemassa.

Toiset ehkä luulevat, että olemme osa jotain manipulointia, jota ollaan langettamassa maailman ylle. Emme voi kontrolloida näitä reaktioita. Voimme vain tuoda ilmi viestimme ja läsnäolomme elämässänne, kuinka etäinen tahansa tämä läsnäolo sitten onkin. Läsnäolomme täällä ei ole äärimmäisen tärkeä vaan se viesti, jonka olemme tulleet paljastamaan sekä se suurempi näkökulma ja ymmärrys, jonka voimme teille antaa. Koulutuksenne täytyy alkaa jostakin. Kaikki koulutus alkaa halusta tietää.

Toivomme, että raporttiemme kautta saavutamme ainakin osittaisen luottamuksenne, jotta alkaa paljastua, mitä olemme täällä tarjoamassa.

<>

“Mitä sanottavaa teillä on niille, jotka näkevät Intervention positiivisena asiana?”

Ensinnäkin ymmärrämme odotuksenne siitä, että kaikki voimat taivaalta liittyvät hengelliseen ymmärrykseenne, traditioihinne ja keskeisiin uskomuksiinne. Ajatus siitä, että maailmankaikkeudessa on arkipäiväistä elämää, haastaa nämä keskeiset oletukset. Meidän näkökulmastamme ja perustuen omien kulttuuriemme kokemuksiin, ymmärrämme näitä odotuksia. Kaukaisessa menneisyydessä ylläpidimme itse niitä. Ja silti meidän täytyi luopua niistä kohdatessamme Suuryhteisön elämän realiteetteja ja vierailujen merkityksen.

Elätte suuressa fyysisessä maailmankaikkeudessa. Se on täynnä elämää. Tämä elämä on edustettuna lukemattomina ilmenemismuotoina, ja se edustaa älyn ja henkisen tietouden evoluutiota kaikilla tasoilla. Se mitä tämä tarkoittaa on, että se mitä tulette kohtaamaan Suuryhteisössä, kattaa melkein kaiken mahdollisen.

Kuitenkin olette eristyksissä ettekä vielä matkaile avaruudessa. Ja vaikka teillä olisi kyvyt saavuttaa toinen maailma, maailmankaikkeus on valtava, eikä kukaan ole saavuttanut kykyä mennä galaksin yhdestä reunasta toiseen minkäänlaisella nopeudella. Näin ollen fyysinen universumi pysyy suunnattomana ja käsittämättömänä. Kukaan ei ole oppinut hallitsemaan sen lakeja. Kukaan ei ole valloittanut sen alueita. Kukaan ei voi julistaa täydellistä herruutta tai hallintaa. Elämä tekee nöyräksi tällä tavalla. Jopa kaukana rajojenne ulkopuolella tämä on totta.

Teidän tulisi siis odottaa, että tulette tapaamaan älykkyyksiä, jotka edustavat hyvän voimia, tietämättömyyden voimia ja niitä, jotka ovat enemmän neutraaleja teidän suhteenne. Kuitenkin, Suuryhteisön matkustuksen ja tutkimusretkeilyn todellisuudessa, orastavat rodut kuten omanne tulevat kohtaamaan melkein poikkeuksetta luonnonvarojen etsijöitä, kollektiiveja ja niitä, jotka tavoittelevat etua itselleen ensimmäisenä kontaktina Suuryhteisön elämään.

Koskien vierailun positiivista tulkintaa osa on ihmisen odotusta ja luonnollista halua toivottaa tervetulleeksi hyvä lopputulos ja etsiä apua Suuryhteisöstä ongelmille, joita ihmiskunta ei ole kyennyt ratkaisemaan omin neuvoin. On normaalia odottaa sellaisia asioita etenkin, kun pidätte vierailijoiden kykyjä omianne suurempina. Kuitenkin iso osa ongelmaa tämän suuren vierailun tulkinnassa liittyy itse vierailijoiden tahtoon ja agendaan. Sillä he kannustavat ihmisiä kaikkialla näkemään läsnäolonsa täällä täydellisen suotuisana ihmiskunnalle ja sen tarpeille.

<>

“Jos tämä Interventio on niin pitkälti jo meneillään, miksi ette tulleet aikaisemmin?”

Aikaisempana ajankohtana, monia vuosia sitten, monet liittolaistenne ryhmät tulivat maailmaanne vierailemaan aikeinaan antaa toivon viesti, valmistaakseen ihmiskuntaa. Mutta valitettavasti heidän viestejään ei voitu ymmärtää ja niitä väärinkäytettiin niiden muutaman toimesta, jotka kykenivät vastaanottamaan ne. Heidän vanavedessään vierailijat kollektiiveista ovat kasaantuneet ja kerääntyneet tänne. Se on ollut meillä tiedossa, että näin tapahtuisi, sillä maailmanne on aivan liian arvokas jätettäväksi huomiotta, ja kuten olemme sanoneet, se ei sijaitse etäisessä ja kaukaisessa maailmankaikkeuden osassa. Maailmaanne on tarkkailtu kauan aikaa niiden toimesta, joiden tavoitteena on käyttää sitä omaksi hyödykseen.

<>

“Miksi liittolaisemme eivät voi pysäyttää Interventiota?”

Olemme täällä ainoastaan tarkkailemassa ja neuvomassa. Ihmiskunnan edessä olevat suuret päätökset ovat teidän käsissänne. Kukaan muu ei voi tehdä näitä päätöksiä puolestanne. Jopa suuret ystävänne kaukana maailmanne ulkopuolella eivät voisi tulla väliin, sillä jos he näin tekisivät, se johtaisi sodankäyntiin, ja maailmastanne tulisi vastakkaisten voimien välinen taistelukenttä. Ja jos ystävänne olisivat voitokkaita, teistä tulisi täysin riippuvaisia heistä, kykenemättömiä pitämään puolianne tai ylläpitämään omaa turvallisuuttanne maailmankaikkeudessa. Me emme tiedä yhtään hyväntahtoista rotua, joka pyrkisi kantamaan tällaista taakkaa. Ja todellisuudessa se ei palvelisi myöskään teitä.

Sillä teistä tulisi toisesta valtiosta riippuvainen osa, ja teitä pitäisi hallita kaukaa. Tämä ei ole hyväksi teille millään tavalla, ja tästä syystä tätä ei tapahdu. Vierailijat kuitenkin muovaavat itsestään ihmiskunnan vapahtajia ja pelastajia. He käyttävät teidän herkkäuskoisuuttanne. He hyödyntävät teidän odotuksianne, ja he pyrkivät täysin hyötymään teidän luottamuksestanne.

Sen tähden vilpittömin halumme on, että sanamme voivat palvella vastamyrkkynä heidän läsnäololleen ja heidän manipuloinnilleen ja hyväksikäytölleen. Sillä teidän oikeuksianne rikotaan. Teidän alueitanne miehitetään. Teidän hallituksianne taivutellaan. Ja teidän uskonnollisia ideologioitanne ja tuntemuksianne uudelleenohjataan.

Täytyy olla olemassa totuuden ääni koskien tätä. Ja voimme vain luottaa siihen, että voitte vastaanottaa tämän totuuden äänen. Voimme vain toivoa, että taivuttelut eivät ole edenneet liian pitkälle.

<>

“Mitkä realistiset tavoitteet voimme asettaa, ja mikä on ratkaiseva seikka koskien ihmiskunnan säästymistä itsemääräämisoikeuden menetykseltä?”

Ensimmäinen askel on tietoisuus. Monen ihmisen täytyy tulla tietoiseksi siitä, että Maa on vierailun kohteena ja että vieraat vallat ovat täällä operoimassa salakavalalla tavalla, pyrkien piilottamaan agendansa ja pyrkimyksensä ihmisten ymmärrykseltä. Täytyy olla erittäin selvää, että heidän läsnäolonsa täällä on suuri haaste ihmisen vapaudelle ja itsemääräämisoikeudelle. Agenda, jota he vievät eteenpäin ja Rauhoitusohjelma, jota he järjestävät, täytyy torjua selväpäisyydellä ja viisaudella koskien näiden läsnäoloa. Tämä vastatoimi täytyy tapahtua. Maailmassa on tänä päivänä monia ihmisiä, jotka kykenevät ymmärtämään tämän. Näin ollen ensimmäinen askel on tietoisuus.

Seuraava askel on koulutus. Monien ihmisten eri kulttuureista ja eri kansakunnista on välttämätöntä oppia elämästä Suuryhteisössä ja alkaa käsittää, minkä kanssa te tulette olemaan tekemisissä ja olette tekemisissä jopa tällä hetkellä.

Sen tähden realistiset tavoitteet ovat tietoisuus ja koulutus. Nämä jo itsessään estäisivät vierailijoiden agendaa maailmassa. He operoivat nyt hyvin vähällä vastustuksella. He kohtaavat vähän esteitä. Kaikkien niiden, jotka pyrkivät näkemään heidät ”ihmiskunnan liittolaisina”, täytyy oppia, että näin ei ole asian laita. Ehkä sanamme eivät riitä, mutta ne ovat alku.

<>

“Mistä voimme löytää tämän koulutuksen?”

Koulutuksen voi löytää siitä Suuryhteisön Tietouden Tiestä, jota annetaan maailmalle tänä aikana. Vaikka se tuo uuden ymmärryksen elämästä ja hengellisyydestä maailmankaikkeudessa, se on kytköksissä kaikkiin aitoihin hengellisiin teihin, jotka ovat jo olemassa maailmassanne – hengellisiin teihin, jotka arvostavat ihmisen vapautta ja todellisen hengellisyyden merkitystä, ja jotka arvostavat ihmissuvun yhteistyötä, rauhaa ja harmoniaa. Näin ollen opetukset Tietouden Tiessä kutsuvat esiin kaikki suuret totuudet, jotka ovat jo olemassa maailmassanne, ja antaa niille laajemman kontekstin ja ilmaisun areenan. Tällä tavoin Suuryhteisön Tietouden Tie ei korvaa maailman uskontoja, vaan tarjoaa laajemman kontekstin, minkä puitteissa ne voivat olla oikeasti merkityksellisiä ja oleellisia ajassanne.

<>

“Miten välitämme viestinne muille?”

Totuus elää jokaisessa ihmisessä tällä hetkellä. Jos voit puhua totuudelle ihmisessä, se tulee voimakkaammaksi ja alkaa resonoida. Suuri toivomme, Näkymättömien toivo – niiden hengellisten voimien, jotka palvelevat maailmaanne  –  ja niiden toivo, jotka arvostavat ihmisen vapautta ja tahtovat nähdä teidän orastuksenne Suuryhteisössä menestyksellisesti täyttyneenä, luottavat tähän jokaisessa ihmisessä elävään totuuteen. Emme voi pakottaa tätä tietoisuutta sinuun. Voimme vain paljastaa totuuden sinulle ja luottaa sen Tietouden suuruuteen, minkä Luoja on sinulle antanut, mikä mahdollistaa sinun ja muiden vastaamisen.

<>

“Missä ovat ihmiskunnan vahvuudet Intervention vastustamisessa?”

Ensinnäkin, maailmanne tarkkailusta ymmärrämme, ja siitä mitä Näkymättömät ovat meille kertoneet koskien asioita, joita emme voi nähdä, että vaikka maailmassa on suuria ongelmia, on ihmisillä olemassa riittävästi vapautta antamaan teille perustan Intervention vastustamiseen. Tämä on vastakohtana monelle muulle maailmalle, missä yksilönvapautta ei ollut alun alkaenkaan koskaan vakiinnutettu. Kun nämä maailmat kohtaavat avaruuden muukalaisten voimat keskuudessaan ja Suuryhteisön elämän todellisuuden, on heidän mahdollisuutensa vakiinnuttaa vapaus ja itsenäisyys hyvin rajallinen.

Sen takia teillä on suuri vahvuus siinä, että ihmisen vapaus on tunnettu maailmassanne ja monien, vaikka ei ehkä kaikkien,  arvostama. Tiedätte, että teillä on jotain menetettävää. Arvostatte sitä, mitä teillä jo on, missä määrin tahansa se on vakiinnutettu. Ette halua tulla hallituksi vieraiden valtojen toimesta. Ette halua tulla ankarasti hallituksi edes ihmisen käskyvallan toimesta. Näin ollen tämä on alku.

Seuraavaksi, koska maailmallanne on rikkaat hengelliset traditiot, jotka ovat vaalineet Tietoutta yksilössä ja vaalineet ihmisen yhteistyötä ja ymmärrystä, Tietouden todellisuus on jo vakiinnutettu. Kun taas muissa maailmoissa, missä Tietoutta ei ole koskaan vakiinnutettu, on vain vähäiset onnistumisen edellytykset vakiinnuttaa se Suuryhteisöön nousemisen käännekohdassa. Tietous on riittävän vahva riittävän monessa ihmisessä täällä, että he saattavat kyetä oppimaan elämän todellisuutta Suuryhteisössä ja käsittämään, mitä heidän keskuudessaan tapahtuu näinä aikoina. Tästä syystä olemme toiveikkaita, sillä luotamme ihmisen viisauteen. Luotamme siihen, että ihminen voi nousta itsekkyyden, itsekeskeisyyden ja itsesuojelun yläpuolelle näkemään elämän suuremmalla tavalla ja tuntemaan suurempaa vastuuta omiensa palvelemisessa.

Ehkä uskomme on perusteeton, mutta luotamme siihen, että Näkymättömät ovat neuvoneet meitä viisaasti tässä asiassa. Tämän johdosta olemme asettaneet itsemme vaaraan olemalla maailmanne läheisyydessä ja todistamalla rajojenne ulkopuolella tapahtumia, joilla on suora vaikutus tulevaisuuteenne ja kohtaloonne.

Ihmiskunta on hyvin lupaava. Teillä on kasvava tietoisuus ongelmista maailmassa – valtioiden yhteistyön puute, luonnollisen ympäristönne rappeutuminen, luonnonvarojenne hupeneminen, ja niin edelleen. Jos nämä ongelmat olisivat tuntemattomia ihmisille, jos nämä realiteetit olisi pidetty piilossa ihmisiltänne siinä laajuudessa, että ihmisillä ei olisi mitään tietoa näiden asioiden olemassaolosta, silloin emme olisi niin toiveikkaita. Kuitenkin todellisuudessa ihmiskunnalla on potentiaalia ja toivoa torjua mikä tahansa väliintulo maailmassa.

<>

“Tuleeko tästä Interventiosta sotilaallinen invaasio?”

Kuten olemme sanoneet, maailmanne on liian arvokas yllyttääkseen sotilaallisen invaasioon. Ei kukaan, joka on vierailemassa, halua tuhota sen infrastruktuuria ja sen luonnonvaroja. Tästä syystä vierailijat eivät pyri tuhoamaan ihmiskuntaa, vaan sen sijaan sitouttamaan ihmiskunnan heidän kollektiiviensa palvelukseen.

Teitä ei uhkaa sotilaallinen invaasio. Kyseessä on houkutuksen ja taivutuksen voima. Tämä tullaan rakentamaan oman heikkoutenne varaan, oman itsekkyytenne varaan, oman tietämättömyytenne varaan, liittyen elämään Suuryhteisössä, ja sokean optimisminne varaan, liittyen tulevaisuuteenne ja elämän merkitykseen rajojenne ulkopuolella.

Torjuaksemme tätä tarjoamme koulutuksen ja puhumme valmistautumisen keinoista, jotka on lähetetty maailmaan näinä aikoina. Jos ette jo tuntisi ihmisen vapautta, jos ette olisi jo tietoisia maailmanne kotoperäisistä ongelmista, emme voisi uskoa sellaista valmistautumista teille. Eikä meillä olisi luottamusta siihen, että sanamme resonoisivat sen totuuden kanssa, jonka tiedätte.

<>

“Voitteko vaikuttaa ihmisiin yhtä voimakkaasti kuin vierailijat, mutta hyvän puolesta?”

Aikomuksemme ei ole vaikuttaa yksilöihin. Aikomuksemme on vain esittää ongelma ja todellisuus, johon olette astumassa. Näkymättömät ovat tarjoamassa varsinaiset valmistautumisen keinot, sillä ne tulevat Jumalalta. Tässä Näkymättömät vaikuttavat yksilöihin hyvän puolesta. Mutta on rajoitteita. Kuten olemme sanoneet, teidän täytyy vahvistaa omaa itsemääräämisoikeuttanne. Teidän täytyy lisätä omaa valtaanne. Teidän täytyy tukea omaa ihmissuvun keskinäistä yhteistyötä.

On rajoja siinä, miten paljon apua voimme antaa. Ryhmämme on pieni. Me emme kulje keskuudessanne. Sen takia uuden todellisuutenne suuri ymmärrys täytyy jakaa ihmiseltä ihmiselle. Sitä ei voi pakottaa teille vieraan vallan toimesta, vaikka se olisi teidän omaksi hyväksenne. Me emme silloin tukisi vapauttanne ja itsemääräämisoikeuttanne, jos tukisimme sellaista vaikuttamisen ohjelmaa. Tässä kohtaa ette voi olla kuin lapsia. Teidän täytyy tulla täysikasvuisiksi ja vastuullisiksi. Teillä on panoksena vapautenne. Tarvitsette keskinäistä yhteistyötä.

Teillä on nyt suurempi syy yhdistää rotunne, sillä kukaan teistä ei tule hyötymään ilman toista. Mikään kansakunta ei tule hyötymään, jos joku toinen kansakunta vajoaa avaruuden muukalaisten kontrolliin. Ihmisen vapauden täytyy olla täydellinen. Yhteistyötä täytyy olla ympäri maailmaanne. Sillä jokainen on nyt samassa tilanteessa. Vierailijat eivät suosi yhtä ryhmää yli toisen, yhtä rotua yli toisen, yhtä kansakuntaa yli toisen. He etsivät ainoastaan pienimmän vastuksen reittiä vakiinnuttaakseen läsnäolonsa ja valta-asemansa maailmassanne.

<>

“Kuinka laajamittainen on heidän soluttautumisensa ihmiskuntaan?”

Vierailijoilla on merkittävä läsnäolo edistyneimmissä kansakunnissa maailmassanne erityisesti Euroopan valtioissa, Venäjällä, Japanissa ja Amerikan Yhdysvalloissa. Näiden katsotaan olevan vahvimpia kansakuntia ja omaavan suurimman vallan ja vaikutuksen. Niihin vierailijat keskittyvät. Kuitenkin, he ottavat ihmisiä ympäri maailmaa, ja he edistävät Rauhoittamisohjelmaansa kaikkien niiden kanssa, joita he sieppaavat, jos nämä yksilöt voivat olla vastaanottavaisia heidän vaikutukselleen. Täten vierailijoiden läsnäolo on maailmanlaajuinen, mutta he keskittyvät niihin, joiden he uskovat tulevan heidän liittolaisiksi. Näitä ovat kansakunnat ja hallitukset sekä uskonnolliset johtajat, joilla on hallussaan suurin valta ja vaikutus ihmisen ajatteluun ja vakaumukseen.

<>

“Kuinka paljon meillä on aikaa?”

Kuinka paljon teillä on aikaa? Teillä on jonkin verran aikaa, kuinka paljon emme osaa sanoa. Mutta tulemme kiireellisen viestin kanssa. Tämä ei ole ongelma, jonka voi yksinkertaisesti välttää tai kieltää. Meidän näkökulmastamme se on tärkein ihmiskuntaa kohtaava haaste. Se on suurin huoli, ensimmäinen prioriteetti. Te olette myöhässä valmistautumisessanne. Tähän on syynä monet tekijät vaikutusvaltamme ulkopuolella. Mutta aikaa on, jos voitte vastata tähän. Lopputulema on epävarma ja kuitenkin on vielä toivoa onnistumisellenne.

<>

“Miten voimme keskittyä tähän Interventioon ottaen huomioon muiden tällä hetkellä esiintyvien globaalien ongelmien suunnattomuuden?”

Ensinnäkin meistä tuntuu, että ei ole mitään muita ongelmia maailmassa, jotka ovat yhtä tärkeitä kuin tämä. Meidän näkökulmasta sillä, mitä ikinä voitte ratkaista omin voimin, tulee olemaan vähäinen merkitys tulevaisuudessa, jos vapautenne menetetään. Mitä voisitte toivoa saavanne? Mitä voisitte toivoa saavuttavanne ja turvaavanne, jos ette ole vapaita Suuryhteisössä? Kaikki saavutuksenne annettaisiin uusille hallitsijoillenne; kaikki maailmanne varallisuus lahjoitettaisiin heille. Ja vaikka vierailijanne eivät ole julmia, he ovat täysin sitoutuneita agendaansa. Teitä arvostetaan vain siinä määrin, kuin voitte olla hyödyllisiä heidän tarkoitusperilleen. Tästä syystä me emme koe, että on olemassa mitään muuta ihmiskuntaa kohtaavaa ongelmaa, joka on yhtä tärkeä kuin tämä.

<>

Ehkä kaikkein kriittisimmät kysymykset itsellesi ovat: “Olemmeko me ihmiset yksin maailmankaikkeudessa tai omassa maailmassamme? Vieraillaanko luonamme näinä aikoina? Onko tämä vierailu suotuisa meille? Tarvitseeko meidän valmistautua?”

“Kuka todennäköisesti vastaa tähän tilanteeseen?”

Liittyen siihen kuka voi vastata tähän, maailmassa on monia ihmisiä tänä päivänä, joilla on luontainen tietämys Suuryhteisöstä, ja jotka ovat herkkiä sille. On monia muita, jotka vierailijat ovat jo siepanneet, mutta jotka eivät ole alistuneet heille tai heidän taivuttelulleen. Ja on monia muita, jotka ovat huolestuneet maailman tulevaisuudesta ja jotka kokevat ihmiskunnan kohtaamat vaarat hälyttävinä. Ihmiset kaikissa tai missä tahansa näissä kolmessa kategoriassa saattavat olla ensimmäisten joukossa ottamaan vastuuta Suuryhteisön todellisuudesta ja valmistautumisesta Suuryhteisöä varten. He voivat tulla miltä elämänalueelta tahansa, mistä kansakunnasta tahansa, mistä uskonnollisesta taustasta tahansa ja minkälaiselta ekonomiselta tasolta tahansa. He ovat kirjaimellisesti joka puolella maailmaa. Suuret hengelliset voimat, jotka suojelevat ja valvovat ihmisen hyvinvointia, ovat riippuvaisia heistä ja heidän vasteestaan.

<>

“Mainitsette, että yksilöitä siepataan joka puolella maailmaa. Kuinka ihmiset voivat suojella itseään tai muita sieppaukselta?”

Mitä enemmän voit tulla vahvaksi Tietoudessa ja tietoiseksi vierailijoiden läsnäolosta, sitä vähemmän sinusta tulee haluttu kohde heidän tutkimuksilleen ja manipuloinnille. Mitä enemmän hyödynnät kohtaamisiasi heidän kanssaan saadaksesi syvää ymmärtämystä heistä, sitä enemmän sinusta tulee uhka. Kuten olemme sanoneet, he tavoittelevat pienimmän vastustuksen reittiä. He haluavat yksilöitä, jotka ovat mukautuvia ja alistuvia. He haluavat niitä, jotka aiheuttavat heille vähän ongelmia ja päänvaivaa.

Mutta tullessasi vahvaksi Tietoudessa olet heidän kontrollinsa ulottumattomissa, koska nyt he eivät voi vallata mieltäsi tai sydäntäsi. Ja ajan myötä sinulla tulee olemaan havaitsemisen voima nähdä heidän mieleensä, mitä he eivät halua. Sinusta tulee silloin vaara heille, haaste heille, ja he välttävät sinua, jos voivat.

Vierailijat eivät halua paljastua. He eivät halua konfliktia. He ovat kovin itsevarmoja siitä, että he voivat saavuttaa tavoitteensa ilman vakavasti otettavaa vastustusta ihmissuvulta. Mutta kun sellainen vastustus on noussut, kun Tietouden voima herää yksilössä, silloin vierailijat kohtaavat huomattavasti vaikuttavamman esteen. Heidän interventionsa täällä tulee pysäytetyksi ja vaikeammaksi jatkaa. Ja heidän taivuttelunsa vallassa oleviin tulee vaikeammaksi toteuttaa. Sen tähden oleellisia tässä kohtaa ovat yksilön vaste ja sitoutuminen totuuteen.

Tulkaa tietoisiksi vierailijoiden läsnäolosta. Älkää alistuko sille taivuttelulle, että heidän läsnäolonsa täällä on luonteeltaan hengellistä, ja että se pitää sisällään suuren edun ja pelastuksen ihmiskunnalle. Vastustakaa taivuttelua. Ottakaa takaisin oma sisäinen määräysvaltanne, se suuri lahja, jonka Luoja on teille antanut. Tulkaa varteenotettavaksi voimaksi kenelle tahansa, joka rikkoo tai kieltää perusoikeutenne.

Tämä on Hengellisen Voiman ilmaisu. On Luojan tahto, että ihmiskunta nousee Suuryhteisöön yhdistyneenä ja vapaana ulkopuolisesta väliintulosta ja alistamisesta. On Luojan tahto, että te valmistautuisitte tulevaisuuteen, joka on toisenlainen kuin menneisyytenne. Olemme täällä Luojan palveluksessa ja täten läsnäolomme ja sanamme palvelevat tätä tarkoitusta.

<>

“Jos vierailijat kohtaavat vastustusta ihmiskunnassa tai tietyissä yksilöissä, tulevatko he isommalla joukolla vai poistuvatko he?”

Heidän lukumääränsä ei ole suuri. Jos he kohtaavat huomattavaa vastustusta, heidän täytyisi perääntyä ja tehdä uusia suunnitelmia. He ovat täysin luottavaisia, että he saavat tehtävänsä päätökseen ilman vakavia esteitä. Jos vakavia esteitä nousisi, heidän väliintulo ja taivuttelu estyisi, ja heidän täytyisi löytää muita tapoja saada kontakti ihmiskuntaan.

Me luotamme siihen, että ihmissuku voi synnyttää riittävästi vastustusta ja riittävän yksimielisyyden torjuakseen nämä vaikutukset. Tämän varaan laskemme toivomme ja pyrkimyksemme.

<>

“Mitkä ovat tärkeimmät kysymykset, jotka meidän täytyy kysyä itseltämme ja muilta liittyen tähän avaruuden muukalaisten soluttautumisen ongelmaan?”

Ehkä kaikkein kriittisimmät kysymykset itsellesi ovat: “Olemmeko me ihmiset yksin maailmankaikkeudessa tai omassa maailmassamme? Vieraillaanko luonamme näinä aikoina? Onko tämä vierailu suotuisa meille? Tarvitseeko meidän valmistautua?”

Nämä ovat hyvin perustavaa laatua olevia kysymyksiä, mutta ne täytyy kysyä. On paljon kysymyksiä kuitenkin, joihin ei voi vastata, sillä ette tiedä riittävästi elämästä Suuryhteisössä, ja ette vielä luota kykyynne torjua näitä vaikutuksia. Monia asioita puuttuu ihmisten koulutuksesta, joka on pääasiassa keskittynyt menneisyyteen. Ihmiskunta on nousemassa suhteellisen eristyksen pitkäaikaisesta tilasta. Sen koulutus, sen arvot ja sen instituutiot on kaikki perustettu tässä eristyksen tilassa. Ja kuitenkin eristyneisyytenne on nyt ohi, lopullisesti. On aina tiedetty, että tämä tulisi tapahtumaan. On ollut vääjäämätöntä, että näin tulisi olemaan. Sen tähden koulutuksenne ja arvonne ovat astumassa uuteen viitekehykseen, johon niiden täytyy sopeutua. Ja sopeutumisen on tapahduttava nopeasti johtuen Intervention luonteesta maailmassa tänä päivänä.

Tulee olemaan paljon kysymyksiä, joihin ette voi vastata. Teidän täytyy elää niiden kanssa. Koulutuksenne Suuryhteisöstä on vasta hyvin alussa. Teidän täytyy lähestyä sitä suurella selkeydellä ja huolella. Teidän täytyy torjua omat taipumuksenne yrittää tehdä tilanteesta miellyttävä tai lohduttava. Teidän täytyy kehittää objektiivisuutta elämästä, ja teidän täytyy katsoa läpi omien henkilökohtaisten mieltymystenne asettaaksenne itsenne vastaanottavaiseen asemaan suhteessa korkeampiin voimiin ja tapahtumiin, jotka ovat muovaamassa maailmaanne ja tulevaisuuttanne.

<>

“Mitä jos riittävän moni ihminen ei voi vastata tähän?”

Olemme luottavaisia, että riittävä määrä ihmisiä voi vastata tähän ja aloittaa suuren koulutuksen elämästä Suuryhteisössä antaakseen lupausta ja toivoa ihmissuvulle. Jos tätä ei voida saavuttaa, niiden vapauttaan arvostavien ja joilla on tämä koulutus, on vetäydyttävä. Heidän täytyy pitää Tietous elossa maailmassa, kun maailma joutuu täydellisen kontrollin alaiseksi. Tämä on hyvin vakava vaihtoehto ja kuitenkin se on tapahtunut muissa maailmoissa. Matka takaisin vapauteen sellaisesta asemasta on varsin vaikea. Toivomme, että tämä ei tule olemaan teidän kohtalonne, ja siksi olemme täällä antamassa tätä tietoa. Kuten olemme sanoneet, maailmassa on riittävästi ihmisiä, jotka voivat vastata tähän torjuakseen vierailijoiden aikeet ja estääkseen heidän vaikutuksensa ihmisten asioihin ja ihmisten arvoihin.

<>

“Puhutte muista maailmoista astumassa Suuryhteisöön. Voitteko puhua onnistumisista ja epäonnistumisista, joilla voisi olla merkitystä meidän tilanteessamme?”

On ollut onnistumisia tai muutoin emme olisi täällä. Minun tapauksessani, ryhmämme puhujana, maailmaamme oltiin jo pitkälle soluttauduttu, ennen kuin tajusimme käsissämme olevan tilanteen. Koulutuksemme alkoi meidän kaltaisemme ryhmän tulolla, antaen käsityksen ja tietoa tilanteestamme. Meillä oli avaruuden muukalaisten resurssikauppiaita maailmassamme vuorovaikutuksessa hallituksemme kanssa. Ne, jotka olivat vallassa tuona aikana, oli taivuteltu uskomaan, että kaupankäynti olisi meille hyväksi, sillä olimme alkamassa kokea luonnonvarojen loppumista. Vaikka rotumme oli yhdistynyt, toisin kuin teidän, aloimme olla täysin riippuvaisia uudesta teknologiasta ja tilaisuuksista, joita meille esitettiin. Ja kun tämä tapahtui, vallan keskuksessa tapahtui siirtymä. Olimme tulossa tilaajiksi. Vierailijat olivat tulossa toimittajiksi. Ajan myötä, meille asetettiin ehtoja ja rajoituksia, alkuun hienovaraisesti.

Myös uskonnolliseen painopisteeseemme ja uskomuksiimme tuli vaikutusta vierailijoilta, jotka osoittivat kiinnostusta hengellisiin arvoihimme, mutta he halusivat antaa meille uuden, kollektiiviin perustuvan ymmärryksen, joka perustui keskenään samalla tavalla, yhdellä äänellä ajattelevien mielten yhteistyöhön. Tämä esitettiin rodullemme hengellisyyden ilmaisuna ja saavutuksena. Jotkut taivuteltiin, ja kuitenkin koska liittolaisemme maailmamme ulkopuolelta olivat neuvoneet meitä hyvin, aloimme kokoamaan vastarintaliikettä ja ajan myötä kykenimme pakottamaan vierailijat poistumaan maailmastamme.

Niistä ajoista lähtien olemme oppineet huomattavan paljon Suuryhteisöstä. Ylläpitämämme kaupankäynti on hyvin valikoivaa ja tapahtuu vain muutaman muun valtion kanssa. Olemme kyenneet välttämään kollektiiveja, ja se on säilyttänyt vapautemme. Ja kuitenkin onnistumisemme oli vaikea saavuttaa, sillä monien meistä täytyi kuolla tämän konfliktin kohtaamisessa. Meillä on tarina onnistumisesta, mutta ei ilman hintaa. Ryhmässämme on muita, jotka ovat kokeneet samoja vaikeuksia toimissaan väliintulevien Suuryhteisön voimien kanssa. Ja silti saimme toisistamme liittolaisia, koska me opimme ennen pitkää matkustamaan rajojemme ulkopuolella. Kykenimme oppimaan, mitä hengellisyys merkitsee Suuryhteisössä. Ja Näkymättömät, jotka palvelevat myös meidän maailmaamme, auttoivat meitä tässä tekemään suuren muutoksen eristyksestä Suuryhteisön tietoisuuteen.

Silti on ollut monia epäonnistumisia, joista me olemme tietoisia. Kulttuureilla, jotka eivät olleet vakiinnuttaneet yksilönvapautta tai eivät olleet nauttineet yhteistyön hedelmistä, vaikkakin ne edistyivät teknologisesti, ei ollut perustaa vakiinnuttaa omaa itsenäisyyttään maailmankaikkeudessa. Niiden kyky vastustaa kollektiiveja oli erittäin rajoittunut. Suuremman vallan, paremman teknologian ja suuremman vaurauden houkuttelemana, ja Suuryhteisön kaupankäynnin ilmeisten etujen houkuttelemina, vallan keskus poistui heidän maailmastaan. Lopulta he tulivat täysin riippuvaisiksi toimittajistaan, heistä jotka saivat haltuunsa heidän luonnonvaransa ja heidän infrastruktuurinsa.

Varmasti voitte kuvitella, miten tämä voisi olla tilanne. Jopa omassa maailmassanne historianne mukaan olette nähneet pienempien kansakuntien joutuvan suurempien alistamaksi. Voitte nähdä tämän jopa tänä päivänä. Sen takia nämä asiat eivät ole kokonaan vieraita teille. Suuryhteisössä, kuin myös teidän maailmassanne, vahvat alistavat heikkoja, jos ne pystyvät. Tämä on elämän realiteetti joka puolella. Ja tästä syystä kannustamme tietoisuuttanne ja valmistautumistanne, jotta voitte tulla vahvoiksi ja itsemääräämisoikeutenne voi lisääntyä.

Saattaa olla karvas pettymys monelle ymmärtää ja oppia, että vapaus on harvinaista maailmankaikkeudessa. Sitä mukaa kun kansakunnat tulevat vahvemmiksi ja teknologisemmiksi, ne vaativat suurempaa ja suurempaa yhdenmukaisuutta ja mukautumista väeltään. Kun ne ulottavat toimintansa Suuryhteisöön ja alkavat osallistua Suuryhteisön toimiin, suvaitsevaisuus yksilölliseen ilmaisuun hupenee siihen pisteeseen, jossa isoja kansakuntia, joilla on varallisuutta ja valtaa, hallitaan sellaisella ankaruudella ja tiukalla asenteella, joita te pitäisitte kauhistuttavana.

Tässä kohtaa teidän täytyy oppia, että teknologinen edistyminen ja hengellinen edistyminen eivät ole sama asia; läksy, jota ihmiskunta ei ole vielä oppinut ja joka teidän täytyy oppia, jos aiotte harjoittaa luonnollista viisauttanne näissä asioissa.

Maailmaanne arvostetaan suuresti. Se on biologisesti rikas. Istutte palkinnon päällä, jota teidän täytyy suojella, jos aiotte olla sen edustajia ja edunsaajia. Ajatelkaa maailmanne niitä ihmisiä, jotka menettivät vapautensa, koska he elivät paikassa, jota pidettiin toisten taholta arvokkaana. Nyt koko ihmiskunta on samanlaisessa vaarassa.

<>

“Koska vierailijat ovat niin taitavia projisoimaan ajatuksia ja vaikuttamaan ihmisten mielten ympäristöön, kuinka voimme varmistua siitä, että se mitä näemme on totta?”

Ainoa perusta viisaalle havaitsemiselle on Tietouden kultivointi. Jos uskot vain siihen, mitä näet, silloin tulet uskomaan vain sen mitä sinulle näytetään. On monia, meille on kerrottu, joilla on tämä näkökulma. Silti olemme oppineet, että viisaiden kaikkialla täytyy saavuttaa suurempi näkökyky ja suurempi havaintokyky. On totta, että vierailijanne osaavat projisoida mielikuvia pyhimyksistänne ja uskonnollisista hahmoistanne. Vaikka tätä ei harjoiteta usein, sitä varmasti voidaan käyttää herättämään sitoumusta ja omistautumista niiden keskuudessa, jotka jo muutenkin uskovat näihin. Tässä kohtaa hengellisyydestänne tulee haavoittuvaisuuden alue, missä viisautta täytyy käyttää.

Kuitenkin Luoja on antanut teille Tietouden perustaksi todelliselle arvostelukyvylle. Voitte tietää, mitä näette kysymällä itseltänne, onko se todellista? Kuitenkin tehdäksenne sen, teillä täytyy olla tämä perusta, ja tästä syystä opetus Tietouden Tiestä on niin oleellinen Suuryhteisön Hengellisyyden oppimisessa. Ilman tätä ihmiset uskovat sitä, mitä he haluavat uskoa, ja he luottavat siihen, mitä he näkevät ja mitä heille näytetään. Ja heidän mahdollisuutensa vapauteen on jo menetetty, sillä sitä ei oltu alun alkaen annettu ollenkaan  kukoistaa.

<>

“Puhutte Tietouden pitämisestä elossa. Kuinka monta tarvitaan pitämään Tietous elossa maailmassa?”

Emme voi antaa teille lukumäärää, mutta sen täytyy olla riittävän vahva synnyttämään ääntä omissa kulttuureissanne. Jos tämän viestin voivat vastaanottaa vain muutamat, heillä ei tule olemaan tätä ääntä tai tätä voimaa. Tässä heidän täytyy jakaa viisauttaan. Se ei saa olla pelkästään heidän oman mielensä ylentämiseksi. Paljon useamman täytyy saada tietää tämä viesti, paljon useamman kuin sen voi tänään vastaanottaa.

<>

“Onko tämän viestin esittämisessä vaara?”

On aina vaara totuuden esittämisessä, ei vain teidän maailmassanne, vaan myös muualla. Ihmiset saavat etua tällä hetkellä esiintyvistä olosuhteista. Vierailijat tarjoavat etuja niille vallassa oleville, jotka voivat heidät ottaa vastaan, ja jotka eivät ole vahvoja Tietoudessa. Ihmiset tottuvat näihin etuihin ja rakentavat elämänsä näiden varaan. Tämä tekee heistä vastustavia tai jopa vihamielisiä esitetylle totuudelle, joka peräänkuuluttaa heidän vastuutaan toisten palvelemisessa, ja joka voi uhata heidän varallisuutensa perustaa ja saavutuksia.

Tästä syystä olemme piilossa, emmekä kulje maailmassanne. Vierailijat varmasti tuhoaisivat meidät, jos he voisivat löytää meidät. Mutta ihmiskunta saattaa pyrkiä tuhoamaan meidät myös sen vuoksi mitä edustamme, haasteen takia ja sen uuden todellisuuden takia, mitä havainnollistamme. Kaikki eivät ole valmiita vastaanottamaan totuutta, vaikka sitä suuresti tarvitaan.

<>

“Voivatko yksilöt, jotka ovat vahvoja Tietoudessa, vaikuttaa vierailijoihin?”

Onnistumisen mahdollisuudet tähän ovat hyvin rajalliset. Olette tekemisissä kollektiivin olentojen kanssa, jotka on jalostettu olemaan mukautuvia, joiden koko elämä ja kokemuskenttä on ympäröity ja kehitetty kollektiivin mentaliteetilla. He eivät ajattele itsenäisesti. Tästä syystä emme koe, että voitte vaikuttaa heihin. Ihmissuvun joukossa on harvoja, joilla on vahvuutta tehdä tämä, ja jopa tässä tapauksessa onnistumisen mahdollisuus olisi hyvin rajallinen. Joten vastauksen täytyy olla ”Ei.” Käytännössä ette voi voittaa heitä puolellenne.

<>

“Miten kollektiivit eroavat yhdistyneestä ihmiskunnasta?”

Kollektiivit koostuvat eri roduista ja niistä, jotka on jalostettu palvelemaan näitä rotuja. Monet olennoista, joita maailmassa kohdataan, on jalostettu kollektiivien toimesta olemaan palvelijoita. Heidän geneettinen perintönsä on kauan sitten kadonnut heiltä. Heidät on jalostettu palvelemaan, kuten te jalostatte eläimiä palvelemaan teitä. Se ihmisten yhteistyö, mitä me ajamme, on yhteistyötä, joka säilyttää yksilöiden itsemääräämisoikeuden ja tarjoaa vahvan aseman, josta käsin ihmiskunta voi vuorovaikuttaa, ei vain kollektiivien kanssa vaan myös muiden kanssa, jotka haluavat vierailla rajoillanne tulevaisuudessa.

Kollektiivi perustuu yhteen uskomukseen, yhteen perusperiaatteiden joukkoon ja yhteen käskyvaltaan. Sen pääpaino on täydellisessä kuuliaisuudessa aattelle tai ihanteelle. Tätä ei ole saatu aikaan ainoastaan vierailijoidenne koulutuksella, vaan myös geneettisesti. Tästä syystä he käyttäytyvät sillä tavalla, kuin he käyttäytyvät. Tämä on sekä heidän vahvuutensa että heikkoutensa. Heillä on suuria voimia mentaalisessa ympäristössä, koska heidän mielensä ovat yhdistyneet. Mutta he ovat heikkoja, koska he eivät voi ajatella itsenäisesti. He eivät voi käsitellä monimutkaisuutta tai vastustusta kovin onnistuneesti. Tietouden mies tai nainen olisi heille käsittämätön.

Ihmiskunnan täytyy yhdistyä säilyttääkseen vapautensa, mutta tämä on hyvin erilainen rakennelma verrattuna kollektiiviin. Kutsumme niitä ”kollektiiveiksi”, koska ne ovat eri rotujen ja kansakuntien kokoelmia. Kollektiivit eivät ole yksi rotu. Vaikka Suuryhteisössä on monia rotuja, joita hallitsee dominoiva käskyvalta, kollektiivi on organisaatio, joka ulottuu ylitse yhden rodun uskollisuuden omalle maailmalleen.

Kollektiiveilla voi olla suuri mahti. Koska kuitenkin on monia kollektiiveja, niillä on tapana kilpailla keskenään, mikä estää mitään niistä pääsemästä valta-asemaan. Niin ikään eri kansakunnilla Suuryhteisössä on ollut pitkäaikaiset erimielisyydet toistensa kanssa, joita on vaikea sovitella. Ehkä ne ovat kilpailleet pitkän aikaa samoista luonnonvaroista. Ehkä ne kilpailevat keskenään myydäkseen hallussaan olevia luonnonvaroja. Kuitenkin kollektiivi on eri asia. Kuten sanomme tässä, se ei perustu yhteen rotuun ja yhteen maailmaan. Se on valloituksen ja alistamisen tulos. Tästä syystä vierailijanne koostuvat eri olentojen roduista eri käskyvallan ja komentoketjun tasoilla.

<>

“Säilyttivätkö muut maailmat, jotka yhdistyivät onnistuneesti, yksilöllisen ajattelun vapauden?”

Vaihtelevasti. Jotkut lähestulkoon täysin, toiset vähemmän, riippuen historiastaan, psykologisesta kokoonpanostaan ja oman selviytymisen tarpeestaan. Elämänne maailmassanne on ollut suhteellisen helppoa verrattuna siihen, missä muut rodut ovat kehittyneet. Useimmat alueet, joissa älykästä elämää esiintyy, on asutettu, sillä ei ole monta maankaltaista planeettaa, joka tarjoaa sellaisen biologisten resurssien rikkauden kuten teidän oma planeettanne. Näiden rotujen vapaus riippui suurelta osin ympäristön rikkaudesta. Mutta ne ovat kaikki olleet menestyksekkäitä avaruuden muukalaisten soluttautumisen torjunnassa, ja ovat vakiinnuttaneet omat kaupankäynnin ja kommunikoinnin suuntaviivansa perustuen omaan itsemääräämisoikeuteensa. Tämä on harvinainen saavutus, ja se täytyy ansaita ja sitä tulee suojella.

<>

“Mitä vaaditaan ihmiskunnan yhdistymisen saavuttamiseen?”

Ihmiskunta on hyvin haavoittuvainen Suuryhteisössä. Tämä haavoittuvaisuus voi aikanaan edistää ihmiskunnan keskinäistä perustavanlaatuista yhteistyötä, sillä teidän täytyy liittyä yhteen ja tulla yhtenäisiksi selviytyäksenne ja edistyäksenne. Tämä on osa tietoisuutta Suuryhteisöstä. Jos tämä perustuu ihmisten osallistumisen, vapauden ja itseilmaisun periaatteisiin, voi omavaraisuutenne silloin tulla hyvin vahvaksi ja hyvin rikkaaksi. Mutta maailmassa täytyy olla enemmän yhteistyötä. Ihmiset eivät voi elää yksin itselleen tai asettaa omia henkilökohtaisia päämääriänsä kaikkien muiden ihmisten tarpeiden edelle. Jotkut saattavat nähdä tämän vapauden menetyksenä. Me näemme sen takaavan vapauden tulevaisuudessa. Sillä huomioiden nykyiset vallassa olevat asenteet maailmassa tänä päivänä, vapauttanne olisi tulevaisuudessa hyvin vaikea turvata tai ylläpitää. Ottakaa vaarin. Ne, joita ajaa heidän oma itsekkyytensä, ovat täydellisiä kandidaatteja ulkopuoliselle vaikutukselle ja manipuloinnille. Jos he ovat valta-asemassa, he tulevat luopumaan kansakuntansa varallisuudesta, kansansa vapaudesta ja kansansa luonnonvaroista saadakseen etua itselleen.

Tämän takia vaaditaan enemmän yhteistyötä. Varmasti voitte ymmärtää tämän. Varmasti tämä on ilmeistä jopa omassa maailmassanne. Mutta tämä eroaa hyvin paljon kollektiivin elämästä, missä rotuja on alistettu ja kontrolloitu, missä mukautuvat otetaan kollektiiveihin ja ne, jotka eivät niin tee, syrjäytetään tai tuhotaan. Varmasti sellainen järjestelmä, vaikkakin sillä voisi olla merkittävästi vaikutusvaltaa, ei voi olla jäsenilleen hyväksi. Ja silti tämä on se polku, jonka monet ovat Suuryhteisössä valinneet. Me emme halua nähdä ihmiskunnan joutuvan sellaiseen organisaatioon. Tämä olisi suuri tragedia ja menetys.

<>

“Kuinka ihmisten näkökulma eroaa teidän näkökulmastanne?”

Yksi eroista on, että olemme kehittäneet Suuryhteisön näkökulman, mikä on vähemmän itsekeskeinen tapa katsoa maailmaa. Se on näkökanta, joka antaa paljon selkeyttä ja voi tarjota suurta varmuutta koskien pienempiä ongelmia, joita kohtaatte päivittäisissä toimissanne. Jos voitte ratkaista suuren ongelman, voitte ratkaista myös pienemmät. Teillä on suuri ongelma. Jokaisen ihmisen maailmassa on kohdattava tämä suuri ongelma. Se voi yhdistää teidät ja tehdä teidät kykeneviksi voittamaan pitkäaikaiset erimielisyytenne ja konfliktinne. Tästä syystä sanomme, että on olemassa mahdollisuus pelastumiseen juuri näissä olosuhteissa, jotka uhkaavat teidän hyvinvointianne ja teidän tulevaisuuttanne.

Tiedämme, että yksilön sisimmässä oleva Tietouden voima voi palauttaa ja korjata kyseisen yksilön sekä kaikki hänen suhteensa saavutuksen, tunnistamisen ja kyvykkyyden korkeammalle tasolle. Teidän täytyy todeta tämä itse.

Meidän elämämme ovat hyvin toisenlaisia. Yksi eroista on se, että elämämme on annettu palvelulle – palvelulle, jonka me olemme valinneet. Meillä on vapaus valita ja näin ollen valintamme on todellinen ja merkityksellinen, ja se perustuu omaan ymmärrykseemme. Ryhmämme keskuudessa on edustajia useista eri maailmoista. Olemme kerääntyneet yhteen palvellaksemme ihmiskuntaa. Edustamme suurempaa liittoumaa, joka on hengellisempi luonteeltaan.

<>

“Tämä viesti tulee yhden miehen kautta. Miksi ette ota kontaktia kaikkiin, jos tämä on niin tärkeää?”

On vain kyse tehokkuudesta. Me emme määrää, kuka valitaan vastaanottamaan meitä. Tämä on Näkymättömien asia, niiden joita te oikeutetusti voisitte kutsua ”Enkeleiksi”. Ajattelemme heistä näin. He ovat valinneet tämän ihmisen – ihmisen, jolla ei ole mitään asemaa maailmassa, jota ei ole tunnustettu maailmassa – yksilön, joka on valittu hänen ominaisuuksien takia sekä hänen Suuryhteisön perintönsä takia. Olemme iloisia, että meillä on yksi, jonka kautta voimme puhua. Jos puhuisimme monien kautta, he ehkä olisivat eri mieltä keskenään, ja viestistä tulisi sekava ja se häviäisi.

Ymmärrämme omien opintojemme kautta, että hengellisen viisauden lähetys annetaan yleensä yhden kautta, muiden ollessa tukena. Tämän yksilön täytyy kantaa paino ja taakka sekä valintaan liittyvä riski. Kunnioitamme häntä tämän vuoksi, ja ymmärrämme millainen taakka se voi olla. Tämä tullaan ymmärtämään väärin, ehkäpä, ja tästä syystä viisaiden on pysyttävä piilossa. Meidän täytyy pysyä piilossa. Hänen täytyy pysyä piilossa. Tällä tavoin viesti voidaan antaa, ja viestintuojaa voidaan varjella. Sillä tähän viestiin tulee kohdistumaan vihamielisyyttä. Vierailijat tulevat vastustamaan sitä ja vastustavat sitä jo nyt. Heidän vastustuksensa voi olla merkittävää, mutta se tullaan suuntaamaan ensisijaisesti itse viestintuojaan. Tästä syystä viestintuojaa täytyy suojella.

Tiedämme, että vastaukset näihin kysymyksiin synnyttävät lisää kysymyksiä. Ja moniin näistä ei voi vastata mahdollisesti jopa pitkään aikaan. Viisaiden missä tahansa täytyy elää kysymysten kanssa, joihin he eivät vielä voi vastata. Heidän kärsivällisyytensä ja määrätietoisuutensa kautta todelliset vastaukset tulevat, ja he kykenevät kokemaan ne ja ilmentämään niitä.