Ihmissuvulla on edessään suurin kynnys sen pitkässä historiassa: astuminen mukaan universumin älyllisen elämän Suuryhteisöön. Tämä mukaantulo muuttaa ihmisten havaintoja, uskomuksia sekä sen, miten elämme täällä Maassa. Ihmiskunta ei kuitenkaan ole valmis.

Ensimmäistä kertaa tämän Suuryhteisön kynnyksen ylitykseen tarvittava valmistautuminen annetaan
MV Summersin kirjoitusten kautta.
Tämä laaja kokoelma Opetuksia poikkeaa kokonaisuudessaan kaikesta siitä, mitä maailmassa tällä hetkellä on ja se edustaa Uutta Sanomaa ihmiskunnalle.

Oppiminen ja toiminta ovat olennaisia kun tuodaan tätä uutta sanomaa ja tietoisuutta ihmiskunnalle.

Jatka Suuryhteisöstä oppimista seuraavasti (englanniksi)
Free School of the New Message.
Global, online and open to everyone.

Lisäresursseja:

Preparing for the Greater Community
Chapter 3: The Essential Truths about the Greater Community
Chapter 7: The Great Challenge Awaiting Humanity
Chapter 13: Human Responses to the Greater Community

Life in the Universe: The reality and spirituality of Life in the Universe

Greater Community Spirituality
Chapter 6: What Is the Greater Community?
Chapter 15: Who Serves Humanity?
Chapter 21: What is The Greater Community Way of Knowledge?
Chapter 23: How is Knowledge Translated in the Greater Community?

The Great Waves of Change
Chapter 9: The Great Waves Prophecy
Chapter 10: The Great Waves and the Reality of Contact

Wisdom from the Greater Community: Volume One
Chapter 3: Greater Community

Wisdom from the Greater Community: Volume Two
Chapter 10: Greater Community Visitations
Chapter 15: Responding to the Greater Community
Chapter 17: Visitors’ Perceptions of Humanity
Chapter 25: Environments
Chapter 28: Greater Community Realities

Living the Way of Knowledge
Chapter11: Preparing for the Future

Steps to Knowledge: The Book of Inner Knowing
Step 157: I am not alone in the universe.
Step 187: I am a Citizen of the Greater Community of Worlds.
Step 190: The world is emerging into the Greater Community of Worlds, and that is why I have come.
Step 199: The world I see is emerging into the Greater Community of Worlds.
Step 203: The Greater Community is influencing the world I see.
Step 248: I will rely upon the Wisdom of the universe to instruct me.
Step 256: The world is emerging into the Greater Community of Worlds.
Step 326: The Greater Community is something I can feel but cannot understand.

Uuden Sanoman Opetuksia:

Teacher’s Commentaries from Allies of Humanity Book Two: