Gia Đình Loài Người đang đối mặt với ngưỡng cửa lớn nhất trong lịch sử lâu dài của nó – sự trỗi lên của nó vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ. Sự trỗi lên này sẽ thay đổi nhận thức, niềm tin của con người và cách chúng ta sống ở đây trên Trái Đất. Tuy nhiên nhân loại chưa được chuẩn bị.
Lần đầu tiên, cách chuẩn bị cho việc vượt qua ngưỡng cửa vĩ đại vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại đang được cung cấp thông qua các bài viết của MV Summers. Toàn bộ kho rộng lớn này của các Giáo Huấn không giống bất cứ thứ gì trên thế giới ngày hôm nay và đại diện cho một Thông Điệp Mới cho Nhân Loại. Giáo Dục và Hành Động là thiết yếu để mang thông điệp và nhận thức mới này đến cho Nhân Loại.
Hãy tiếp tục giáo dục Cộng Đồng Vĩ Đại của bạn trong Trường Học Miễn Phí của Thông Điệp Mới. Toàn cầu, trực tuyến và dành cho tất cả mọi người.

Các tài liệu khác:

Chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại CHƯƠNG 3: Những Sự Thật Thiết Yếu về Cộng Đồng Vĩ Đại CHƯƠNG 7: Thử thách vĩ đại đang chờ đợi loài người CHƯƠNG 13: Những Phản Hồi của Nhân Loại cho Cộng Đồng Vĩ Đại

Sự Sống trong Vũ Trụ

Thánh Linh của Cộng Đồng Vĩ Đại CHƯƠNG 6: Cộng Đồng Vĩ Đại là Gì?

Những Đợt Sóng Vĩ Đại của Đổi Thay CHƯƠNG 1: Những Đợt Sóng Vĩ Đại của Đổi Thay

Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại Tập Một

CHƯƠNG 3: Cộng Đồng Vĩ Đại

Minh Triết từ Cộng Đồng Vĩ Đại Tập Hai CHƯƠNG 10: Những Chuyến Thăm từ Cộng Đồng Vĩ Đại CHƯƠNG 25: Sự Thể Hiện Bản Thân và Môi Trường Tinh Thần

Sống theo Con Đường của Tri Thức CHƯƠNG11: Chuẩn Bị cho Tương Lai

Những Bước Đi đến Tri Thức Giới thiệu

Giáo Huấn của Thông Điệp Mới:

Bài Bình Luận của Giáo Viên từ Allies ofĐồng Minh của Nhân Loại Tập hai: