Bài Tóm Tắt Thứ Tư: Sự Thao Túng của Những Truyền Thống và Những Niềm Tin về Tôn Giáo

Để hiểu được những hoạt động của những vị khách trong thế giới hôm nay, chúng tôi phải trình bày thêm thông tin về sự ảnh hưởng của họ trên những tổ chức và giá trị tôn giáo của thế giới và trên những sự thôi thúc thiết yếu về thánh linh mà phổ biến cho bản chất của bạn và, trong nhiều cách, là phổ biến cho sự sống thông minh ở nhiều nơi trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Chúng tôi bắt đầu bằng cách nói rằng những hoạt động mà những vị khách đang chỉ đạo trên thế giới ngay lúc này đã diễn ra nhiều lần trước đây ở nhiều nơi khác nhau với nhiều nền văn minh khác nhau trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Những vị khách của bạn không phải là người khởi đầu những hoạt động này nhưng chỉ dùng chúng cho ý muốn của họ và đã dùng chúng nhiều lần trước đây.

Nó quan trọng để bạn hiểu rằng những kỹ năng trong sự ảnh hưởng và sự điều khiển đã được phát triển đến một mức độ chức năng rất cao trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Khi những chủng loài trở nên thông thạo hơn và nhiều khả năng hơn trong công nghệ, họ đặt những hình thức ảnh hưởng tinh vi hơn và lan rộng hơn trên lẫn nhau. Loài người chỉ tiến hoá trước giờ để cạnh tranh với nhau, do đó bạn chưa có lợi thế thích nghi này. Điều này bản thân nó là một trong những lý do tại sao chúng tôi đang trình bày tài liệu này cho bạn. Bạn đang tiến vào một chuỗi những hoàn cảnh mới mà đòi hỏi sự trao dồi những khả năng vốn có và học hỏi những kỹ năng mới.

Mặc dù nhân loại đại diện một hoàn cảnh độc nhất, sự trỗi vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại đã xảy ra vô số lần trước đây với những chủng loài khác. Do đó, điều đang bị vi phạm với bạn đã được làm trước đây. Nó đã được phát triển rất cao và bây giờ điều đang được thích nghi cho cuộc sống của bạn và cho hoàn cảnh của bạn là khá dễ dàng theo cảm nghĩ của chúng tôi.

Chương Trình Bình Định Hoá đang được tiến hành bởi những vị khách đang một phần giúp điều này xảy ra. Khát khao cho mối quan hệ hoà bình và khát khao để tránh chiến tranh và mâu thuẫn là đáng ngưỡng mộ nhưng có thể, và thật là đang, bị sử dụng chống lại bạn. Ngay cả những thôi thúc cao thượng nhất của bạn có thể được sử dụng cho những mục đích khác. Bạn đã thấy điều này trong lịch sử của bạn, trong bản chất của bạn và trong những xã hội của bạn. Hoà bình chỉ có thể được thiết lập trên một nền tảng vững chắc của sự khôn ngoan, sự hợp tác và khả năng chính thực.

Chúng tôi đến không phải để chỉ trích các tổ chức tín ngưỡng của bạn hoặc các động lực và giá trị cơ bản nhất của bạn, mà để thể hiện cách chúng đang bị sử dụng chống lại bạn bởi những chủng loài ngoài hành tinh đang can thiệp trong thế giới của bạn.

Nhân loại đã luôn quan tâm một cách tự nhiên về việc thiết lập mối quan hệ hoà bình giữa những bộ tộc và những quốc gia của nó. Bây giờ, tuy nhiên, nó có những vấn đề và những thử thách to lớn hơn. Chúng tôi xem những điều này là cơ hội cho sự phát triển của bạn, bởi vì đó chỉ là thử thách để trỗi vào Cộng Đồng Vĩ Đại mà sẽ thống nhất thế giới và trao cho bạn nền tảng để sự thống nhất này trở thành chân thật, mạnh mẽ và hiệu quả.

Do đó, chúng tôi đến không để chỉ trích những tổ chức tôn giáo của bạn hay những thúc đẩy và giá trị thiết yếu nhất của bạn, nhưng để làm rõ làm cách nào chúng đang được sử dụng chống lại bạn bởi những chủng loài đang can thiệp trong thế giới của bạn. Và, nếu đó là trong quyền lực của chúng tôi, chúng tôi mong muốn động viên việc áp dụng đúng đắn của những món quà của bạn và những thành tựu của bạn cho sự bảo tồn thế giới của bạn, tự do của bạn và sự chính trực của bạn như một chủng loài trong bối cảnh của Cộng Đồng Vĩ Đại.

Những vị khách bản chất là thực tiễn trong phương thức của họ. Đây là cả điểm mạnh và điểm yếu. Như chúng tôi đã quan sát họ, ở đây và ở chỗ khác, chúng tôi thấy rằng nó là khó khăn cho họ để lệch khỏi kế hoạch của họ. Họ không thích nghi tốt cho sự thay đổi, họ cũng không đối phó hiệu quả với sự phức tạp. Do đó, họ triển khai kế hoạch của họ theo cách khá bất cẩn, bởi vì họ cảm thấy rằng họ đang đi đúng và rằng họ có lợi thế. Họ không tin rằng loài người sẽ lập sự chống đối lại họ – ít ra là sự chống đối mà sẽ ảnh hưởng lớn đến họ. Và họ cảm thấy rằng những bí mật của họ và mục đích của họ được giữ gìn cẩn thận và vượt ngoài sự hiểu biết của con người.

Dưới bối cảnh này, hoạt động của chúng tôi khi trình bày tài liệu này cho bạn khiến chúng tôi trở thành kẻ thù của họ, chắc chắn là vậy trong mắt họ. Trong mắt chúng tôi, tuy nhiên, chúng tôi chỉ đang cố gắng chống lại ảnh hưởng của họ và để đưa cho bạn sự hiểu biết mà bạn cần và quan điểm mà bạn phải dựa vào để bảo tồn tự do của bạn như một chủng loài và để đối phó với những thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại.

Việc nhận dạng với Chúa Giêsu sẽ được tận dụng rất nhiều. Hy vọng và lời hứa cho việc trở lại thế giới của ông ấy trao cho các vị khách của bạn một cơ hội hoàn hảo.

Bởi vì bản chất thực tiễn trong phương thức của họ, họ muốn hoàn thành mục tiêu của họ với hiệu quả cao nhất có thể. Họ muốn thống nhất loài người nhưng chỉ theo sự tham gia và hoạt động riêng của họ trong thế giới. Đối với họ, sự thống nhất loài người là một mối quan tâm thực tiễn. Họ không giá trị sự đa dạng trong văn hoá; họ chắc chắn là không giá trị nó trong những nền văn minh của họ. Do đó, họ sẽ cố gắng loại trừ nó hay tối thiểu hoá nó, nếu có thể, ở bất cứ nơi nào họ đang đặt ảnh hưởng của họ.

Do đó, Sự Trở Lại của Chúa Giêsu đang được chuẩn bị bởi những vị khách của bạn. Bằng chứng cho điều này, như chúng tôi hiểu, đang ở trong thế giới rồi.

Trong bài đàm luận trước của chúng tôi, chúng tôi đã nói về ảnh hưởng của những vị khách trên những hình thức mới về thánh linh – trên những ý nghĩ mới và những cách biểu hiện mới về thánh linh loài người và bản chất loài người mà đang ở trong thế giới của bạn ngay lúc này. Trong bài thảo luận này của chúng tôi, chúng tôi muốn tập trung vào những giá trị và những tổ chức truyền thống mà những vị khách của bạn tìm cách để ảnh hưởng và đang ảnh hưởng ngày hôm nay.

Cố gắng khuyến khích sự đồng nhất và sự tuân thủ, những vị khách sẽ dựa vào những tổ chức và những giá trị nào mà họ cảm thấy là ổn định và thực tiễn nhất cho mục đích của họ. Họ không quan tâm đến những ý nghĩ của bạn, và họ không quan tâm đến những giá trị của bạn, ngoại trừ khi những thứ này có thể đưa kế hoạch của họ đi xa hơn. Đừng lừa dối bản thân khi nghĩ rằng họ bị thu hút đến thánh linh của bạn bởi vì bản thân họ thiếu những thứ như vậy. Điều này là ngu ngốc và có lẽ là một sai lầm đưa đến chỗ chết. Đừng nghĩ rằng họ bị say mê với cuộc sống của bạn và những thứ mà bạn thấy thích thú. Bởi vì chỉ trong những trường hợp hiếm hoi mà bạn sẽ có thể ảnh hưởng họ theo cách này. Tất cả sự tò mò tự nhiên đã được gây giống ra khỏi họ và rất ít còn tồn tại. Thật ra, có rất ít điều bạn gọi là “Linh Hồn” hay điều chúng tôi gọi là “Varne” hay “Con Đường của Sự Sáng Suốt.” Họ bị điều khiển và điều khiển và đi theo những kiểu mẫu suy nghĩ và ứng xử mà đã được thiết lập vững chắc và được củng cố một cách nghiêm khắc. Họ có thể có vẻ thấu cảm với những ý nghĩ của bạn, nhưng đó chỉ là để đạt được lòng trung thành của bạn.

Trong những tổ chức tôn giáo truyền thống trong thế giới của bạn, họ sẽ tìm cách để sử dụng những giá trị và những niềm tin thiết yếu nào mà có thể phục vụ trong tương lai để đưa bạn đến sự trung thành với họ. Để chúng tôi cho bạn vài ví dụ, từ những quan sát của chúng tôi và từ sự sáng suốt mà Những Người Vô Hình đã trao cho chúng tôi.

Nhiều người trong thế giới của bạn đi theo niềm tin Ki tô Giáo. Chúng tôi nghĩ điều này là đáng ngưỡng mộ mặc dù nó chắc chắn không phải là cách tiếp cận duy nhất cho những câu hỏi căn bản về danh tính thánh linh và mục đích trong cuộc sống. Những vị khách sẽ dùng ý nghĩ căn bản về sự trung thành đến một người lãnh đạo duy nhất để tạo ra lòng trung thành cho mục đích của họ. Trong bối cảnh của tôn giáo này, sự nhận biết với Chúa Giêsu sẽ được sử dụng rất nhiều. Hi vọng và lời hứa về việc quay trở lại thế giới của ông ấy trao cho những vị khách một cơ hội hoàn hảo, đặc biệt vào bước ngoặt này của thiên niên kỷ.

Nó là sự hiểu biết của chúng tôi rằng Chúa Giêsu thật sẽ không quay trở lại thế giới, bởi vì ông ấy đang cùng làm việc với Những Người Vô Hình và phục vụ nhân loại và những chủng loài khác nữa. Người sẽ đến dưới tên ông ấy sẽ đến từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Người đó sẽ là người được sinh ra và được gây giống đặc biệt cho mục đích này bởi những tập đoàn đang ở trong thế giới hôm nay. Ông ta sẽ nhìn giống con người và sẽ có những khả năng đặc biệt so với điều bạn có thể đạt được ngay lúc này. Ông ta sẽ có vẻ hoàn toàn vị tha. Ông ta sẽ có thể thực hiện những điều mà sẽ sinh ra sự sợ hãi hay lòng tôn kính vĩ đại. Người đó sẽ có thể phóng hình ảnh thiên thần, quỷ dữ hay bất kỳ hình ảnh nào mà cấp trên của ông ta muốn bạn tiếp xúc. Ông ta sẽ có vẻ như có quyền lực thánh linh. Nhưng ông ta sẽ đến từ Cộng Đồng Vĩ Đại, và ông ta sẽ là một phần của tập đoàn. Và ông ta sẽ đem lại lòng trung thành để đi theo ông ta. Cuối cùng rồi, những người không thể đi theo ông ta, ông ta sẽ khuyến khích sự xa lánh họ hay sự diệt trừ họ.

Những vị khách không quan tâm bao nhiêu người của bạn bị diệt trừ miễn là họ có lòng trung thành giữa số nhiều.

Do đó, những vị khách sẽ tập trung vào những ý nghĩ căn bản nào mà đưa cho họ quyền thế và ảnh hưởng này.

Sự Trở Lại của Chúa Giêsu, do đó, đang được chuẩn bị bởi những vị khách của bạn. Bằng chứng của việc này, chúng tôi hiểu, đang ở trong thế giới. Loài người không nhận ra sự hiện diện của những vị khách hay bản chất của thực tế trong Cộng Đồng Vĩ Đại, và do đó họ sẽ chấp nhận một cách tự nhiên những niềm tin trước đây của họ mà không suy nghĩ, cảm thấy rằng thời điểm đã đến cho sự trở lại của Đấng Cứu Thế của họ và Người Thầy của họ. Nhưng người sẽ đến sẽ không đến từ Thiên Đàng, người đó sẽ không đại diện cho Tri Thức hay Những Người Vô Hình, và người đó sẽ không đại diện cho Đấng Tạo Hoá hay ý muốn của Đấng Tạo Hoá. Chúng tôi đã thấy kế hoạch này đang được lên kế hoạch trong thế giới. Chúng tôi đã thấy những kế hoạch giống vậy được tiến hành ở những thế giới khác.

Trong những truyền thống tín ngưỡng khác, sự đồng nhất sẽ được khuyến khích bởi những vị khách – điều mà bạn có thể gọi là một hình thức tôn giáo căn bản dựa vào quá khứ, dựa vào lòng trung thành với nhà cầm quyền và dựa vào sự tuân thủ với tổ chức. Điều này có lợi cho những vị khách. Họ không quan tâm tới tư tưởng và những giá trị của các truyền thống tín ngưỡng của bạn, chỉ với hữu ích của chúng. Khi càng nhiều người có thể suy nghĩ giống nhau, hành động giống nhau và phản ứng theo cách đoán trước, họ càng trở nên có ích cho những tập đoàn. Sự đồng nhất này đang được khuyến khích trong nhiều truyền thống khác nhau. Ý định ở đây không phải để khiến chúng đều giống nhau nhưng để chúng trở nên đơn giản trong bản thân chúng.

Ở một phần của thế giới, một hệ tư tưởng tín ngưỡng nào đó sẽ thống trị; trong một phần khác của thế giới, một hệ tư tưởng tín ngưỡng khác sẽ thống trị. Điều này là hoàn toàn có ích cho những vị khách của bạn, bởi vì họ không quan tâm nếu có hơn một tôn giáo miễn là có trật tự, sự tuân thủ và lòng trung thành. Không có tôn giáo nào của riêng họ mà bạn có thể theo hay đồng cảm với, họ sẽ dùng những tôn giáo của bạn để sinh ra những giá trị riêng của họ. Bởi vì họ chỉ giá trị sự trung thành hoàn toàn với mục tiêu của họ và với những tập đoàn và tìm lòng trung thành hoàn toàn của bạn để tham gia với họ theo những cách mà họ đặt ra. Họ sẽ bảo đảm với bạn rằng điều này sẽ tạo ra hoà bình và sự cứu rỗi trong thế giới và sự trở lại của bất kỳ hình ảnh hay nhân vật tôn giáo nào được xem là có giá trị nhất ở đây.

Điều này không phải để nói rằng tôn giáo căn bản bị điều khiển bởi những thế lực ngoài hành tinh, bởi vì chúng tôi hiểu rằng tôn giáo căn bản đã được thiết lập lâu đời trong thế giới của bạn. Điều chúng tôi đang nói ở đây là những thôi thúc cho việc này và những cơ chế cho việc này sẽ được ủng hộ bởi những vị khách và được dùng cho mục đích riêng của họ. Do đó, tất cả những ai là người mộ đạo trong những truyền thống của họ phải rất thận trọng để phân biệt những ảnh hưởng này và để chống lại chúng nếu có thể. Ở đây đó không phải là người bình thường trong thế giới mà những vị khách tìm cách để thuyết phục; đó là những nhà lãnh đạo.

Những vị khách tin chắc rằng nếu họ không can thiệp đúng lúc, nhân loại sẽ huỷ hoại bản thân và thế giới. Điều này không được dựa vào sự thật; nó chỉ là một giả thiết. Mặc dù nhân loại đang có nguy cơ tự huỷ diệt, điều này không cần thiết là định mệnh của bạn. Nhưng những tập đoàn tin đó là như vậy, và do đó họ phải gấp gáp hoạt động và đặc biệt chú trọng vào những chương trình thuyết phục của họ. Những người có thể được thuyết phục sẽ được xem là có ích; những người không thể được thuyết phục sẽ bị loại bỏ và bị xa lánh. Nếu những vị khách trở nên đủ mạnh để đạt được sự điều khiển hoàn toàn của thế giới, những người không thể tuân theo sẽ bị loại trừ. Nhưng những vị khách sẽ không làm việc huỷ diệt. Nó sẽ bị mài luyện thông qua chính những cá nhân trong thế giới mà đã rơi hoàn toàn dưới sự thuyết phục của họ.

Đây là một kịch bản kinh khủng, chúng tôi hiểu, nhưng không thể lẫn lộn nếu bạn muốn hiểu và nhận lãnh điều chúng tôi đang bộc lộ trong những thông điệp của chúng tôi cho bạn. Đó không phải là sự huỷ diệt loài người, đó là sự hội nhập của loài người mà những vị khách muốn đạt được. Họ sẽ lai giống với bạn cho mục đích này. Họ sẽ cố gắng để chuyển hướng những thôi thúc tín ngưỡng và những tổ chức tôn giáo của bạn cho mục đích này. Họ sẽ thiết lập bản thân một cách bí mật trong thế giới cho mục đích này. Họ sẽ ảnh hưởng những chính quyền và những nhà lãnh đạo chính quyền cho mục đích này. Họ sẽ ảnh hưởng những quyền lực quân sự trong thế giới cho mục đích này. Những vị khách tự tin rằng họ có thể thành công, bởi vì cho đến giờ họ thấy rằng loài người chưa lập đủ sự chống đối để chống lại những biện pháp của họ hay để bù lại mục tiêu của họ.

Để chống lại điều này, bạn phải học Con Đường của Tri Thức của Cộng Đồng Vĩ Đại. Bất kỳ chủng loài tự do nào trong vũ trụ cũng phải học Con Đường của Tri Thức, bất kể nó có thể được định nghĩa như thế nào trong những nền văn hoá của họ. Đây là nguồn gốc của tự do cá nhân. Đây là điều cho phép những cá nhân và những xã hội để có sự chính trực thật sự và có sự khôn ngoan cần thiết để đối phó với những ảnh hưởng chống lại Tri Thức, trong cả những thế giới của họ và trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Do đó, nó là cần thiết để học những con đường mới, bởi vì bạn đang tiến vào một tình huống mới với những thế lực mới và những ảnh hưởng mới. Thật sự, đây không phải là viễn cảnh tương lai nào đó nhưng là một thử thách ngay lúc này. Sự sống trong vũ trụ không chờ cho bạn sẵn sàng. Sự kiện sẽ xảy ra mặc dù bạn sẵn sàng hay không. Sự viếng thăm đã xảy ra không có sự đồng ý của bạn và không có sự cho phép của bạn. Và những quyền căn bản của bạn đang bị xâm phạm ở một mức độ lớn hơn nhiều so với bạn chưa nhận ra.

Bởi vì điều này, chúng tôi đã được cử đến không chỉ để trao quan điểm của chúng tôi và sự khích lệ của chúng tôi nhưng cũng để vang lên một tiếng gọi, một lời cảnh báo, để thúc đẩy sự nhận thức và cam kết. Chúng tôi đã nói trước đây rằng chúng tôi không thể cứu chủng loài của bạn thông qua sự can thiệp quân sự. Đó không phải là vai trò của chúng tôi. Và ngay cả khi chúng tôi cố gắng làm như vậy và tập hợp đủ sức mạnh để thực thi một mục tiêu như vậy, thế giới của bạn sẽ bị huỷ hoại. Chúng tôi chỉ có thể cố vấn.

Bạn sẽ thấy trong tương lai một sự hung dữ của niềm tin tôn giáo được thể hiện trong những cách thức bạo lực, được tiến hành chống lại những người không đồng ý, chống lại những quốc gia yếu hơn và được sử dụng như một vũ khí tấn công và huỷ hoại. Những vị khách sẽ không thích gì hơn việc những tổ chức tôn giáo của bạn điều khiển các quốc gia. Điều này bạn phải chống lại. Những vị khách sẽ không thích gì hơn việc những giá trị tôn giáo được chia sẻ bởi mọi người, bởi vì điều này tăng thêm lực lượng lao động của họ và khiến nhiệm vụ của họ dễ hơn. Trong tất cả những biểu hiện của nó, sự ảnh hưởng như vậy trong căn bản sẽ giảm xuống thành sự chấp nhận và sự quy phục – sự quy phục của ý muốn, sự quy phục của mục đích, sự quy phục của cuộc sống và những khả năng của bản thân. Nhưng điều này sẽ được ca tụng như là một thành tựu vĩ đại cho nhân loại, một sự tiến bộ vĩ đại trong xã hội, một sự thống nhất mới cho loài người, một hi vọng mới cho hoà bình và bình an, một đại thắng của tinh thần con người trên bản năng con người.

Do đó, chúng tôi đến với lời cố vấn của chúng tôi và khuyến khích bạn kiềm chế khỏi việc quyết định không sáng suốt, khỏi việc trao cuộc sống của bạn cho những thứ mà bạn không hiểu và khỏi việc quy phục sự nhận biết của bạn và sự thận trọng của bạn cho món quà hứa hẹn nào đó. Và chúng tôi phải khích lệ bạn không phản bội Tri Thức bên trong bạn, trí thông minh thánh linh mà bạn đã được sinh ra cùng và điều mà đang giữ sự hứa hẹn duy nhất và vĩ đại nhất của bạn.

Có lẽ khi nghe điều này bạn sẽ xem vũ trụ như là một nơi không tồn tại Ơn Lành. Có lẽ bạn sẽ trở nên chỉ trích và sợ hãi, suy nghĩ rằng lòng tham là ở khắp nơi. Nhưng đó không phải là như vậy. Điều cần thiết ngay lúc này là để bạn trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bạn ngay lúc này, mạnh mẽ hơn bạn đã từng. Đừng chào mời sự liên lạc với những loài đang can thiệp trong thế giới của bạn cho đến khi bạn có sức mạnh này. Đừng mở rộng tâm trí của bạn và trái tim của bạn đến những vị khách đến từ bên ngoài thế giới, bởi vì họ đến đây cho những mục đích riêng của họ. Đừng nghĩ rằng họ sẽ hoàn thành những lời tiên tri tín ngưỡng hay những ý tưởng vĩ đại nhất của bạn, bởi vì đây là sự ảo tưởng.

Có những thế lực thánh linh to lớn trong Cộng Đồng Vĩ Đại – những cá nhân và ngay cả những quốc gia mà đã đạt được những thành tựu ở những mức độ rất cao, cao hơn so với gì nhân loại đã thể hiện cho tới giờ. Nhưng họ không đến và giành quyền điều khiển của những thế giới khác. Họ không đại diện cho những thế lực chính trị và kinh tế trong vũ trụ. Họ không tham gia vào thương mại ngoại trừ việc thoả mãn những nhu cầu căn bản riêng của họ. Họ hiếm khi du hành, ngoại trừ trong những trường hợp khẩn cấp.

Những phái viên được cử đi để giúp những loài đang tiến vào Cộng Đồng Vĩ Đại, những phái viên như chúng tôi. Và cũng có những sứ giả thánh linh – quyền lực của Những Người Vô Hình, người có thể nói với những ai sẵn sàng để nhận lãnh và những ai có trái tim tốt đẹp và nhiều sự hứa hẹn. Đây là cách Chúa hoạt động trong vũ trụ.

Bạn đang tiến vào một môi trường mới đầy khó khăn. Thế giới của bạn là rất có giá trị với những loài khác. Bạn sẽ cần phải bảo vệ nó. Bạn sẽ cần phải bảo tồn những nguồn tài nguyên của bạn để mà bạn không cần phải hay không dựa vào giao dịch với những quốc gia khác cho những nhu cầu căn bản của cuộc sống của bạn. Nếu bạn không bảo tồn những nguồn tài nguyên của bạn, bạn sẽ phải từ bỏ hầu hết tự do và khả năng tự cung cấp của bạn.

Thánh linh của bạn phải vững chắc. Nó phải được dựa vào trải nghiệm thực tế, bởi vì những giá trị và niềm tin, những lễ nghi và những truyền thống có thể được sử dụng và đang được sử dụng bởi những vị khách của bạn cho mục đích riêng của họ.

Ở đây bạn có thể bắt đầu thấy rằng những vị khách của bạn là rất dễ bị tấn công trong một vài điểm. Để chúng tôi giải thích thêm về điều này. Trong từng cá thể, họ có rất ít ý muốn và khó để đối phó với sự phức tạp. Họ không hiểu bản chất thánh linh của bạn. Và họ hầu như chắc chắn là không hiểu những thúc đẩy của Tri Thức. Khi bạn càng mạnh mẽ hơn với Tri Thức, bạn sẽ càng khó hiểu hơn, bạn sẽ khó bị điều khiển hơn và có ít lợi ích hơn cho họ và cho chương trình hội nhập của họ. Trong từng cá thể, khi bạn mạnh mẽ hơn với Tri Thức, bạn trở thành một thử thách lớn hơn cho họ. Càng nhiều cá nhân trở nên mạnh mẽ với Tri Thức, nó càng khó khăn cho những vị khách để cách ly họ.

Những vị khách không có sức mạnh thể lực. Quyền lực của họ là ở trong môi trường tinh thần và trong việc sử dụng công nghệ của họ. Số lượng của họ là ít so với bạn. Họ hoàn toàn dựa vào sự quy phục của bạn, và họ quá tự tin là họ có thể thành công. Dựa vào trải nghiệm cho tới giờ của họ, nhân loại chưa có sự chống đối đáng kể. Nhưng khi bạn càng mạnh mẽ hơn với Tri Thức, bạn càng trở thành một thế lực chống lại ảnh hưởng và sự điều khiển và bạn càng trở thành một thế lực cho tự do và sự chính trực cho chủng loài của bạn.

Mặc dù có thể không nhiều người sẽ có thể lắng nghe thông điệp của chúng tôi, sự đáp lại của bạn là quan trọng. Có lẽ nó dễ để không tin vào sự hiện diện của chúng tôi và thực tế của chúng tôi và để phản ứng chống lại thông điệp của chúng tôi, nhưng chúng tôi nói theo đúng với Tri Thức. Do đó, điều chúng tôi đang nói có thể được biết bên trong bạn, nếu bạn tự do để biết nó.

Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi thử thách nhiều niềm tin và lệ thường trong trình bày của chúng tôi. Ngay cả sự có mặt của chúng tôi ở đây sẽ có vẻ không thể giải thích được và sẽ bị chối bỏ bởi nhiều người. Nhưng lời nói của chúng tôi và thông điệp của chúng tôi có thể cộng hưởng với bạn bởi vì chúng tôi nói với Tri Thức. Quyền lực của chân lý là quyền lực vĩ đại nhất trong vũ trụ. Nó có quyền lực để giải thoát. Nó có quyền lực để giúp giác ngộ. Và nó có quyền lực để trao sức mạnh và sự tự tin cho những ai cần nó.

Chúng tôi đã được bảo rằng lương tâm con người thì được rất xem trọng mặt dù có lẽ không luôn được nghe theo. Đó là điều này mà chúng tôi đang nói về khi chúng tôi nói về Con Đường của Tri Thức. Nó là thiết yếu cho tất cả những thôi thúc thánh linh thật sự của bạn. Nó được chứa đựng trong những tôn giáo của bạn rồi. Nó không phải là mới đối với bạn. Nhưng nó phải được xem trọng, nếu không những nỗ lực của chúng tôi và những nỗ lực của Những Người Vô Hình để chuẩn bị nhân loại cho Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ không thành công. Quá ít người sẽ đáp lại. Và chân lý sẽ là một gánh nặng cho họ, bởi vì họ sẽ không thể chia sẻ nó một cách hiệu quả.

Do đó, chúng tôi đến không để chỉ trích những tổ chức hay những tục lệ tôn giáo của bạn, nhưng chỉ để minh họa làm cách nào chúng có thể được dùng chống lại bạn. Chúng tôi không phải ở đây để thay thế chúng hay để phủ nhận chúng, nhưng để chỉ rằng làm sao sự chính trực thật sự phải xâm nhập những tổ chức và những tục lệ này để cho chúng phục vụ bạn trong một cách chân thật.

Trong Cộng Đồng Vĩ Đại, thánh linh được thể hiện trong điều chúng tôi gọi là Tri Thức, Tri Thức có nghĩa là trí thông minh của Linh Hồn và sự chuyển động của Linh Hồn bên trong bạn. Điều này trao quyền lực cho bạn để biết chứ không chỉ tin. Điều này ban cho bạn sự miễn nhiễm khỏi sự thuyết phục và sự điều khiển, bởi vì Tri Thức không thể bị điều khiển bởi bất kỳ quyền lực hay thế lực thế gian nào. Điều này trao sự sống cho những tôn giáo của bạn và hi vọng cho định mệnh của bạn.

Những ý tưởng này đúng với chúng tôi, bởi vì chúng là căn bản. Tuy nhiên, chúng không tồn tại trong những tập đoàn, và nếu bạn chạm trán với những tập đoàn, hay chỉ trong sự hiện diện của họ, và có quyền lực để giữ tâm trí riêng của bạn, bạn sẽ tự thấy điều này.

Chúng tôi đã được bảo rằng có nhiều người trên thế giới mong muốn trao đi bản thân, để trao bản thân cho một quyền lực lớn hơn trong cuộc sống. Điều nay không phải là độc nhất cho thế giới loài người, nhưng trong Cộng Đồng Vĩ Đại một cách như vậy dẫn đến việc nô lệ. Chúng tôi hiểu rằng trong thế giới riêng của bạn, trước khi những vị khách đã đến với số lượng như vậy, một cách như vậy thường đã dẫn đến việc nô lệ. Nhưng trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn dễ bị tấn công hơn và phải trở nên thông thái hơn, cẩn trọng hơn và có khả năng tự cung cấp hơn. Sự thiếu thận trọng ở đây dẫn đến một cái giá to lớn và sự bất hạnh to lớn.

Nếu bạn có thể đáp lại Tri Thức và học Con Đường của Tri Thức của Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn sẽ có thể tự thấy những điều này. Rồi bạn sẽ xác nhận lời nói của chúng tôi thay vì chỉ tin chúng hay chối bỏ chúng. Đấng Tạo Hoá đang giúp việc này xảy ra, bởi vì Đấng Tạo Hoá ý muốn cho nhân loại chuẩn bị cho tương lai của nó. Đó là tại sao chúng tôi đã đến. Đó là tại sao chúng tôi đang theo dõi và bây giờ có cơ hội để báo cáo điều chúng tôi thấy.

Những truyền thống tín ngưỡng của thế giới nói tốt cho bạn trong những giáo huấn căn bản của chúng. Chúng tôi đã có cơ hội để học về chúng từ Những Người Vô Hình. Những chúng cũng tượng trưng cho một điểm yếu tiềm năng. Nếu con người cảnh giác hơn và hiểu biết về thực tế của sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại và ý nghĩa của sự viếng thăm quá sớm, những nguy cơ của bạn sẽ không lớn như ngày hôm nay. Có hi vọng và sự mong đợi rằng một sự viếng thăm như vậy sẽ mang đến những phần thưởng to lớn và sẽ là một sự toại nguyện cho bạn. Nhưng bạn chưa có thể học về thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại hay về những thế lực đầy quyền lực đang tương tác với thế giới của bạn. Sự thiếu hiểu biết và lòng tin tưởng quá sớm với những vị khách không giúp cho bạn.

Đó là cho lý do này mà những người thông thái xuyên suốt Cộng Đồng Vĩ Đại luôn ẩn mình. Họ không tìm thương mại trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Họ không tìm cách để thành một phần của những nghiệp đoàn hay những hợp tác xã giao dịch. Họ không tìm ngoại giao với nhiều thế giới. Hệ thống đồng minh của họ thì bí ẩn hơn, thánh linh hơn về bản chất. Họ hiểu những rủi ro và những khó khăn của việc tiếp xúc với thực tế của sự sống trong vũ trụ hữu hình. Họ giữ sự cách ly của họ, và họ luôn cảnh giác ở biên giới của họ. Họ chỉ tìm cách để lan rộng sự khôn ngoan của họ thông qua những cách thức mà về bản chất thì ít hữu hình.

Trong thế giới riêng của bạn, có lẽ, bạn có thể thấy điều này được thể hiện trong những người mà là thông thái nhất, có tài nhất, những người không tìm lợi thế cá nhân thông qua những con đường thương mại và những người không bị hấp dẫn bởi sự chinh phục và sự thao túng. Thế giới riêng của bạn kể cho bạn rất nhiều. Lịch sử riêng của bạn kể cho bạn rất nhiều và minh họa, mặc dù trong một quy mô nhỏ hơn, mọi thứ mà chúng tôi đang trình bày cho bạn ở đây.

Do đó, đó là ý định của chúng tôi không chỉ để cảnh báo bạn về tầm nghiêm trọng của tình hình của bạn nhưng cũng để trao cho bạn, nếu chúng tôi có thể, một nhận thức và hiểu biết lớn hơn về cuộc sống, điều mà bạn sẽ cần. Và chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có đủ người có thể lắng nghe những lời này và đáp trả lại sự vĩ đại của Tri Thức. Chúng tôi hi vọng sẽ có những người nhận ra rằng những thông điệp của chúng tôi không phải ở đây để gợi lên sự sợ hãi và hoảng loạn nhưng để đem đến trách nhiệm và sự cam kết cho sự bảo tồn của tự do và điều tốt đẹp trong thế giới của bạn.

Nếu nhân loại thất bại trong việc chống lại Sự Can Thiệp, chúng tôi có thể mô tả điều này có thể nghĩa là gì. Chúng tôi đã thấy điều này ở nơi khác, bởi vì mỗi người trong chúng tôi đã đến rất gần điều này, trong những thế giới riêng của chúng tôi. Trở thành một phần của tập đoàn, hành tinh Trái Đất sẽ bị khai thác mỏ cho những nguồn tài nguyên của nó, con người của nó sẽ bị nhốt để làm việc và những người phiến loạn và dị giáo sẽ bị cách ly hay diệt trừ. Thế giới sẽ được bảo tồn cho những lợi ích nông nghiệp và khai thác mỏ của nó. Những cộng đồng loài người sẽ tồn tại, nhưng chỉ trong sự lệ thuộc vào những quyền lực từ bên ngoài thế giới của bạn. Và nếu thế giới cạn kiệt hữu ích của nó, nếu những nguồn tài nguyên của nó bị lấy đi hết, thì bạn sẽ bị bỏ lại, mất hết. Sự sống hỗ trợ trên thế giới của bạn sẽ bị tước khỏi bạn; ngay chính những công cụ cho sự tồn tại sẽ bị lấy cắp. Điều này đã xảy ra trước đây ở nhiều nơi khác.

Trong trường hợp của thế giới này, những tập đoàn có thể chọn để bảo tồn thế giới cho việc sử dụng thường trực như là một vị trí chiến lược và như một nhà kho sinh học. Nhưng cộng đồng loài người sẽ chịu đau khổ khủng khiếp dưới sự thống trị áp bức như vậy. Dân số loài người sẽ bị giảm xuống. Sự quản lý của loài người sẽ được trao cho những loài đã được gây giống để cai quản loài người trong một trật tự mới. Tự do con người mà bạn biết sẽ không còn tồn tại nữa, và bạn sẽ chịu đau khổ dưới sức nặng của sự thống trị từ bên ngoài, một sự thống trị mà sẽ là khắc nghiệt và nhiều đòi hỏi.

Có nhiều tập đoàn trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Một vài thì lớn; một vài thì nhỏ. Một vài thì có đạo đức hơn trong cách thức của họ; nhiều tập đoàn thì không. Trong phạm vi họ cạnh tranh với nhau để giành cơ hội, giống như luật lệ của thế giới của bạn, những hành vi nguy hiểm có thể bị vi phạm. Chúng tôi phải đưa minh họa này để bạn không nghi ngờ về điều chúng tôi đang nói. Những lựa chọn trước mắt bạn là rất ít, nhưng rất căn bản.

Do đó, hãy hiểu rằng từ quan điểm của những vị khách của bạn, toàn thể các bạn là những bộ tộc cần được quản lý và điều khiển để phục vụ quyền lợi của những vị khách. Cho việc này, những tôn giáo của bạn và một phần của thực tế xã hội của bạn sẽ được bảo tồn. Nhưng bạn sẽ mất rất nhiều. Và phần lớn sẽ bị mất trước khi bạn nhận ra điều gì đã bị tước khỏi bạn. Do đó, chúng tôi chỉ có thể chủ trương sự cảnh giác, trách nhiệm và cam kết để học – để học về sự sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại, để học cách để bảo tồn nền văn hoá riêng của bạn và thực tế riêng của bạn trong một môi trường vĩ đại hơn và để học cách để thấy ai ở đây để giúp bạn và phân biệt họ khỏi những loài không phải vậy. Khả năng phân biệt vĩ đại này là rất cần thiết trong thế giới, ngay cả cho giải pháp cho những khó khăn riêng của bạn. Nhưng đối với sự tồn tại và phúc lợi của bạn trong Cộng Đồng Vĩ Đại, nó là cực kỳ thiết yếu.

Do đó, chúng tôi khích lệ bạn vững tin. Chúng tôi còn thêm để chia sẻ với bạn.