A PATRA INFORMARE: Manipularea tradițiilor și a credințelor religioase

Pentru a înțelege activitățile vizitatorilor prezenți în lume, trebuie să prezentăm mai multe informații în ceea ce privește influența pe care o exercită asupra instituțiilor și valorilor religioase ale lumii și asupra impulsurilor spirituale fundamentale care sunt comune pentru natura voastră și care, în multe feluri, sunt comune pentru viața inteligentă în multe regiuni din Marea Comunitate. Ar trebui să începem prin a spune că activitățile pe care vizitatorii le desfășoară în lume în acest moment au fost întreprinse de multe ori în multe locuri diferite cu multe culturi diferite din Marea Comunitate. Vizitatorii voștri nu sunt creatorii acestor activități, ci doar le folosesc după bunul plac în măsura în care sunt conștienți de ele și le-au mai utilizat în trecut.

Este important să înțelegeți că deprinderile în sfera influenței și manipulării au fost dezvoltate într-un grad foarte ridicat de funcționalitate în Marea Comunitate. Pe măsură ce rasele devin mai experte și mai capabile tehnologic, ele exercită feluri mai subtile și mai pătrunzătoare de influență una asupra alteia. Ființele umane au evoluat până acum numai pentru a concura între ele, așa că nu aveți încă acest avantaj adaptiv. Acesta în sine este unul din motivele pentru care vă prezentăm acest material. Pășiți într-un set de împrejurări cu totul și cu totul nou, care impune cultivarea abilităților voastre inerente dar și învățarea unor abilități noi.

Deși umanitatea reprezintă o situație unică, apariția altor rase în Marea Comunitate a avut loc de nenumărate ori până acum. Așadar, lucrurile săvârșite asupra voastră s-au mai săvârșit. Au fost dezvoltate într-o foarte mare măsură și simțim că sunt acum adaptate cu relativă ușurință la viața voastră și la situația voastră.

Programul de Pacificare implementat de vizitatori face, parțial, acest lucru posibil. Dorința de relații pașnice și dorința de a evita războiul și conflictele sunt admirabile dar pot fi și sunt, într-adevăr, folosite împotriva voastră. Până și cele mai nobile impulsuri ale voastre pot fi folosite cu alte scopuri. Ați văzut aceste lucruri în propria istorie, în propria natură și în propriile societăți. Pacea nu poate fi întemeiată decât pe un temei ferm alcătuit din înțelepciune, cooperare și reală capacitate.

Așadar, nu venim să vă criticăm instituțiile religioase sau impulsurile și valorile fundamentale, ci să ilustrăm modul în care acestea sunt folosite împotriva voastră de către acele rase extraterestre care intervin în lumea voastră.

În mod firesc, umanitatea a fost preocupată cu întemeierea relațiilor pașnice în rândul propriilor triburi și națiuni. Acum, însă, are o serie mai serioasă de probleme și încercări. Noi vedem aceste probleme și dificultăți ca oportunități pentru dezvoltarea voastră, căci numai dificultatea de a vă face apariția în Marea Comunitate va putea uni lumea și va putea să vă ofere temeiul în baza căruia să fie autentică, puternică și eficientă această unitate.

Așadar, nu venim să vă criticăm instituțiile religioase sau impulsurile și valorile fundamentale, ci să ilustrăm modul în care acestea sunt folosite împotriva voastră de către acele rase extraterestre care intervin în lumea voastră. Și, dacă ne stă în putință, ne dorim să încurajăm întrebuințarea corectă a darurilor voastre și a reușitelor voastre pentru păstrarea lumii voastre, pentru păstrarea libertății voastre și a integrității voastre ca rasă în cadrul unei Comunități Mari.

Vizitatorii sunt în mod fundamental practici în abordarea lor. Acesta reprezintă atât un punct tare, cât și un punct slab. Așa cum i-am observat, atât aici cât și în altă parte, observăm că le este dificil să devieze de la planurile lor. Nu sunt bine adaptați la schimbare, nici nu pot face față complexității foarte eficient. Așadar, își desfășoară planul într-o manieră aproape neglijentă, căci se simt îndreptățiți din punct de vedere moral și sunt de părere că au avantajul. Ei nu cred că umanitatea li se va opune – cel puțin nu o rezistență care să-i afecteze foarte mult. Și au impresia că secretele lor și planul lor sunt bine păstrate și că sunt dincolo de înțelegerea umană.

Din această perspectivă, activitatea noastră de a vă prezenta acest material ne face, cu siguranță, adversarii lor, în ochii lor. Din perspectiva noastră, însă, noi doar încercăm să le contracarăm influența și să vă dăm înțelegerea de care aveți nevoie și perspectiva pe care trebuie să vă bazați pentru a vă păstra libertatea ca rasă și pentru a face față realităților din Marea Comunitate.

În contextul acestei religii, identificarea cu Iisus Hristos va fi folosită în mare măsură. Speranța și promisiunea întoarcerii lui pe pământ le oferă vizitatorilor voștri o oportunitate perfectă, în mod special la această răscruce din mileniu.

Datorită naturii practice a abordării lor, își doresc să-și realizeze scopurile cu cea mai mare eficiență posibilă. Își doresc să unească umanitatea dar numai în acord cu propria lor participare și cu propriile lor activități în lume. Pentru ei, unitatea umană este o preocupare practică. Ei nu prețuiesc diversitatea în culturi; cu siguranță nu o prețuiesc în cadrul propriilor culturi. Așadar, vor lua măsuri în scopul eradicării sau reducerii acestei diversități, dacă se poate, oriunde își exercită influența.

O A Doua Venire, așadar, este în curs de pregătire de către vizitatorii voștri. Înțelegem că semnele acestui lucru au apărut în lume deja.

În discursul nostru anterior, am vorbit despre influența vizitatorilor asupra unor forme noi de spiritualitate – asupra unor idei și expresii noi despre divinitatea umană și natura umană, idei și expresii care se află în lumea voastră la ora actuală. În discuția noastră acum, am vrea să ne concentrăm pe instituțiile și valorile tradiționale pe care vizitatorii voștri caută să le influențeze și pe care le influențează în prezent.

În încercarea de a promova uniformitate și conformare, vizitatorii se vor baza pe acele instituții și pe acele valori pe care le percep ca fiind cele mai stabile și mai practice spre a fi folosite. Nu sunt interesați de ideile voastre și nu sunt interesați de valorile voastre, cu excepția măsurii în care aceste lucruri ar putea să le avanseze planul. Nu vă înșelați singuri gândindu-vă că sunt atrași de spiritualitatea voastră pentru că lor le lipsesc astfel de lucruri. Aceasta ar fi o greșeală nesăbuită și poate fatală. Să nu credeți că sunt fermecați de viața voastră și de acele lucruri pe care le considerați intrigante. Căci numai în cazuri rare veți putea să-i influențați în acest fel. Întreaga curiozitate naturală a fost desființată din ei și abia dacă o mai au. De fapt, abia dacă mai au ceea ce voi ați numi „Spirit” sau ceea ce noi am numi „Varne” sau „Calea Pătrunderii”. Sunt manipulați și manipulativi și urmează tipare de gândire și comportament care sunt ferm stabilite și strict întărite. Ar putea părea că empatizează cu ideile voastre, dar numai pentru a vă câștiga supunerea.

În instituțiile religioase tradiționale din lumea voastră, vor căuta să folosească acele valori și acele credințe fundamentale care pot servi în viitor să vă aducă în supunere față de ei. Să vă dăm câteva exemple, născute atât din propriile noastre observații cât și din pătrunderea pe care Cei Nevăzuți ne-au oferit-o de-a lungul timpului.

Mulți din lumea voastră urmează credința Creștină. Noi credem că acest lucru este admirabil deși cu siguranță nu este singura abordare privind întrebările fundamentale ale identității și scopului spiritual în viață. Vizitatorii vor utiliza ideea fundamentală a supunerii față de un singur conducător cu scopul de a genera supunere față de cauza lor. În contextul acestei religii, identificarea cu Iisus Hristos va fi folosită în mare măsură. Speranța și promisiunea întoarcerii lui pe pământ le oferă vizitatorilor voștri o oportunitate perfectă, în mod special la această răscruce din mileniu.

Înțelegem că adevăratul Iisus nu se va întoarce pe pământ, căci lucrează în conlucrare cu Cei Nevăzuți și servește umanitatea dar și alte rase. Cel care va veni revendicându-i numele va veni din Marea Comunitate. El va fi unul născut și făcut cu acest scop de către colectivele care sunt în lume la ora actuală. Va părea uman și va avea abilități semnificative în comparație cu ceea ce puteți voi reuși în acest moment. Va părea în întregime altruist. Va putea să săvârșească acte care vor produce fie teamă, fie o puternică reverență. Va putea să proiecteze imagini cu îngeri, demoni sau orice lucru la care vor superiorii lui să vă expună. Va părea să aibă puteri spirituale. Însă el va veni din Marea Comunitate și va face parte din colective. Și va genera supunere ca să-l urmați. În cele din urmă, în ceea ce-i privește pe cei ce nu îl pot urma, le va încuraja înstrăinarea sau distrugerea.

Vizitatorilor nu le pasă câți dintre oamenii voștri sunt distruși atâta timp cât au o supunere primară în rândul majorității.

Așadar, vizitatorii se vor concentra asupra acelor idei fundamentale care le oferă această autoritate și influență.

O A Doua Venire, așadar, este în curs de pregătire de către vizitatorii voștri. Înțelegem că semnele acestui lucru au apărut în lume deja. Oamenii nu conștientizează prezența vizitatorilor sau natura realității din Marea Comunitate, iar astfel firește că își vor accepta credințele de dinainte fără întrebări, fiind de părere că a sosit vremea pentru marea întoarcere a Salvatorului lor și a Învățătorului lor. Însă cel care va veni nu va veni din Gazda Celestă, nu va reprezenta Cunoaștere sau pe Cei Nevăzuți și nu va reprezenta Creatorul sau voința Creatorului. Noi am văzut acest plan în formulare pe pământ. Am văzut, de asemenea, planuri similare desfășurate în alte lumi.

În alte tradiții religioase, uniformitatea va fi încurajată de vizitatori – ceea ce ați putea numi un gen de religie fundamentală bazată pe trecut, bazată pe supunere față de autoritate și bazată pe conformare față de instituție. Acest aspect îi servește pe vizitatori. Ei nu sunt interesați de ideologia și valorile tradițiilor voastre religioase, ci numai de utilitatea lor. Cu cât oamenii pot gândi mai asemănător, cu cât pot acționa mai asemănător și cu cât pot răspunde în moduri mai previzibile, cu atât sunt mai folositori pentru colective. Această conformare se promovează în multe tradiții diferite. Aici nu au de gând să le facă pe toate la fel ci să le simplifice în sinea lor.

Într-o parte a lumii, o ideologie religioasă particulară va predomina; într-o parte diferită a lumii, o ideologie religioasă diferită va predomina. Acest lucru e cu totul și cu totul folositor pentru vizitatori, căci lor nu le pasă dacă există mai multe religii atâta timp cât există ordine, conformare și supunere. Neavând o religie a lor proprie pe care s-o puteți urma sau cu care să vă identificați, le vor folosi pe ale voastre pentru a-și genera propriile valori. Căci ei prețuiesc numai supunere totală față de cauza lor și față de colective și caută supunerea voastră totală pentru a participa alături de ei în feluri pe care ei le recomandă. Vă vor asigura că acest lucru va crea pace și mântuire în lume și întoarcerea oricărei imagini religioase sau a oricărui personaj religios considerat a fi de cea mai mare valoare aici.

Asta nu înseamnă că religia fundamentală este guvernată de forțe extraterestre, căci înțelegem că religia fundamentală e bine întemeiată în lumea voastră. Ceea ce spunem aici este că impulsurile pentru spiritualitate și mecanismele pentru religie vor fi sprijinite de vizitatori și folosite în propriile lor scopuri. Așadar, toți cei care sunt credincioși adevărați în tradițiile lor trebuie să aibă mare grijă pentru a sesiza aceste influențe și pentru a le contracara dacă este posibil. Aici nu cetățeanul obișnuit e cel pe care vizitatorii caută să-l convingă; ci conducerea.

Vizitatorii cred cu tărie că dacă nu intervin în timp util, umanitatea se va distruge singură și va distruge lumea. Acest lucru nu se bazează pe adevăr; e numai o presupunere. Deși umanitatea se află în pericol de auto-anihilare, acesta nu reprezintă neapărat destinul vostru. Dar colectivele cred acest lucru, iar astfel trebuie să acționeze în grabă și să pună mare accent pe programele lor de convingere. Cei care pot fi convinși vor fi prețuiți ca fiind folositori; cei care nu pot fi convinși vor fi înlăturați și înstrăinați. Dacă se va întâmpla ca vizitatorii să devină suficient de puternici pentru a căpăta controlul total al lumii, cei care nu se pot conforma vor fi pur și simplu eliminați. Însă nu vizitatorii vor săvârși distrugerea. Va fi provocată chiar prin indivizii din lume care au căzut în întregime sub puterea lor de convingere.

Noi înțelegem că acesta este un scenariu teribil, însă trebuie să nu existe nici urmă de confuzie dacă va fi să înțelegeți și să primiți ceea ce exprimăm în mesajele noastre pentru voi. Vizitatorii caută să ducă la capăt integrarea umanității, nu anihilarea umanității. Se vor reproduce cu voi cu acest scop. Vor încerca să vă redirecționeze impulsurile și instituțiile religioase cu acest scop. Se vor stabili într-o manieră clandestină în lume cu acest scop. Vor influența guverne și lideri de guverne cu acest scop. Vor influența puteri militare de pe pământ cu acest scop. Vizitatorii sunt încrezători că pot avea succes, căci până acum ei văd că umanitatea nu s-a opus suficient de mult încât să le contracareze măsurile sau să le decaleze planul.

Pentru a contracara acest plan, trebuie să studiați o Cale a Cunoașterii din Marea Comunitate. Toate rasele libere din univers trebuie să învețe Calea Cunoașterii, oricum ar fi definită această Cale în cadrul propriilor culturi. Iată izvorul libertății individuale. Iată lucrul care le permite persoanelor și societăților să aibă integritate reală și să aibă înțelepciunea necesară pentru a lua măsuri împotriva influențelor care contracarează Cunoașterea, atât în lumile lor cât și în Marea Comunitate. Așadar, este necesar să învățați căi noi, căci intrați într-o situație nouă cu forțe noi și influențe noi. Firește, această situație nu este vreo perspectivă viitoare ci o încercare imediată. Viața din univers nu așteaptă după voi să fiți gata. Vor avea loc evenimente fie că sunteți pregătiți sau nu. Vizitarea s-a desfășurat fără acordul vostru și fără permisiunea voastră. Iar drepturile voastre fundamentale sunt încălcate într-o măsură mult mai mare decât realizați momentan.

Din această cauză, am fost trimiși să vă oferim nu numai perspectiva noastră și încurajarea noastră ci, de asemenea, să inițiem o chemare, să dăm un semnal de alarmă, să trezim o conștiință și un simț al dedicării. Am mai spus că nu vă putem salva rasa prin intervenție militară. Nu acela ne e rolul. Și chiar dacă am fi încercat să facem lucrul acesta și am fi căpătat puterea de a duce la bun sfârșit un asemenea plan, lumea voastră ar fi distrusă. Nu putem decât să vă sfătuim.

Veți vedea în viitor o manieră feroce de exprimare a părerilor religioase în moduri violente, manifestată împotriva oamenilor care nu sunt de acord, împotriva națiunilor cu capacități inferioare și folosită ca armă de atac și distrugere. Vizitatorilor nu le-ar plăcea nimic mai mult decât ca instituțiile voastre religioase să guverneze națiunile. Trebuie să vă împotriviți acestui lucru. Vizitatorii nu și-ar dori nimic altceva decât ca valorile religioase să fie împărtășite de toată lumea, căci lucrul acesta adaugă la forța lor de muncă și le face sarcina mai ușoară. În toate manifestările sale, genul acesta de influență se reduce în esență la acceptare tacită și supunere – supunerea voinței, supunerea scopului, supunerea vieții și a abilităților omului. Însă această supunere va fi vestită ca o realizare majoră pentru umanitate, un progres major în societate, o nouă unificare pentru rasa umană, o nouă speranță de pace și serenitate, un triumf al spiritului uman peste instinctele umane.

Așadar, venim cu sfatul nostru și vă încurajăm să vă abțineți de la luarea vreunor decizii imprudente, de la a vă lăsa viețile în voia unor lucruri pe care nu le înțelegeți și de la cedarea discernământului vostru și a discreției voastre de dragul vreunei recompense promise. Și trebuie să vă încurajăm să nu trădați Cunoașterea dinăuntrul vostru, inteligența spirituală cu care v-ați născut și care acum reprezintă singura și cea mai mare speranță a voastră.

Poate că, auzind aceste lucruri, veți privi universul ca pe un loc lipsit de Grație. Poate că veți deveni cinici și temători, gândindu-vă că avariția este universală. Dar lucrurile nu arată așa. Acum e necesar să deveniți puternici, mai puternici decât sunteți, mai puternici decât ați fost. Nu primiți comunicări cu cei care intervin în lumea voastră până când nu aveți această tărie. Nu vă deschideți mințile și inimile față de vizitatori de dincolo de lume, căci ei vin aici în scopuri proprii. Să nu credeți că vă vor împlini profețiile religioase sau cele mai mari idealuri, căci asta-i o iluzie.

Există forțe spirituale remarcabile în Marea Comunitate – indivizi și chiar națiuni care au realizat stări foarte înalte de desăvârșire, care depășesc cu mult ceea ce a demonstrat umanitatea până acum. Dar aceste forțe nu vin să preia controlul altor lumi. Nu reprezintă forțe politice sau economice în univers. Nu sunt implicate în comerț dincolo de a-și satisface propriile nevoi fundamentale. Ele călătoresc rar, cu excepția situațiilor de urgență.

Pentru a-i ajuta pe cei care își fac apariția în Marea Comunitate, sunt trimiși emisari, emisari ca noi. Dar există și emisari spirituali – puterea Celor Nevăzuți, care pot să comunice cu cei care sunt pregătiți să primească, care dau dovadă de bunătate și se arată promițători. Așa lucrează Dumnezeu în univers.

Pășiți într-un mediu nou dificil. Lumea voastră este foarte prețioasă pentru alții. Va fi nevoie să o protejați. Va trebui să vă păstrați resursele astfel încât să nu aveți nevoie sau să depindeți de comerțul cu alte națiuni pentru necesitățile fundamentale ale vieții voastre. Dacă nu vă păstrați resursele, va trebui să renunțați la o bună parte din libertatea și autonomia voastră.

Spiritualitatea voastră trebuie să fie sănătoasă. Trebuie să fie bazată pe experiență reală, căci valorile și credințele, ritualurile și tradițiile pot fi folosite și sunt folosite de vizitatorii voștri în scop propriu.

Aici puteți începe să vedeți că vizitatorii voștri sunt foarte vulnerabili în anumite zone. Să explorăm acest lucru în continuare. La nivel individual, au foarte puțină voință și au dificultăți în a face față complexității. Ei nu vă înțeleg natura spirituală. Și cu siguranță nu înțeleg impulsurile Cunoașterii. Cu cât sunteți mai puternici în Cunoaștere, cu atât mai inexplicabili deveniți, cu atât mai greu sunteți de controlat și cu atât mai nefolositori deveniți pentru ei și pentru programul lor de integrare. La nivel individual, cu cât ești mai puternic în Cunoaștere, cu atât devii o provocare mai mare pentru ei. Cu cât sunt mai mulți indivizi care devin puternici în Cunoaștere, cu atât este mai dificil pentru vizitatori să-i izoleze.

Vizitatorii nu au putere fizică. Puterea lor se rezumă la mediul mental și la utilizarea tehnologiilor lor. Numărul lor este mic în comparație cu al vostru. Ei depind în întregime de acceptarea voastră tacită și sunt mult prea încrezători că pot avea succes. Pe baza experienței lor de până acum, umanitatea nu a demonstrat opoziție puternică. Însă cu cât ești mai puternic în Cunoaștere, cu atât devii o forță care se opune intervenției și manipulării și cu atât devii o forță a libertății și integrității pentru rasa ta.

Deși probabil nu multe persoane vor putea să audă mesajul nostru, răspunsul tău este important. Poate că este ușor să nu crezi în prezența noastră și în realitatea noastră și să reacționezi împotriva mesajului nostru, însă vorbim conform Cunoașterii. Așadar, ceea ce spunem poate fi cunoscut înăuntrul tău, dacă ești liber să cunoști aceste lucruri.

Înțelegem faptul că noi contestăm multe păreri și convenții în prezentarea noastră. Chiar și apariția noastră aici va părea inexplicabilă și va fi respinsă de mulți oameni. Însă cuvintele noastre și mesajul nostru pot rezona cu voi pentru că vorbim cu Cunoaștere. Puterea adevărului este cea mai mare putere din univers. Are puterea să elibereze. Are puterea să lumineze. Și are puterea să le dea tărie și încredere acelora care au nevoie.

Ni s-a spus despre conștiința umană că este foarte prețuită deși probabil că nu întotdeauna urmată. Despre această conștiință spunem atunci când vorbim despre Calea Cunoașterii. Stă la baza tuturor impulsurilor voastre spirituale adevărate. E deja conținută în religiile voastre. Nu este nouă pentru voi. Dar trebuie prețuită, sau eforturile noastre și eforturile Celor Nevăzuți de a pregăti umanitatea pentru Marea Comunitate nu vor avea succes. Prea puțini vor răspunde. Iar adevărul va fi o povară pentru ei, căci nu vor putea să-l împărtășească în mod eficient.

Așadar, nu venim să vă criticăm instituțiile sau convențiile religioase, ci să ilustrăm cum pot ele să fie folosite împotriva voastră. Nu suntem aici să le înlocuim sau să le negăm, ci să arătăm cum adevărata integritate trebuie să străbată aceste instituții și convenții ca ele să vă servească într-un mod autentic.

În Marea Comunitate, spiritualitatea este cuprinsă în ceea ce noi numim Cunoaștere, Cunoașterea însemnând inteligența Spiritului și mișcarea Spiritului înăuntrul vostru. Inteligența aceasta vă dă puterea să cunoașteți mai degrabă decât doar să credeți. Vă face imuni la puterea de convingere și la manipulare, căci Cunoașterea nu poate fi manipulată de nicio putere sau forță lumească. Cunoașterea le dă religiilor voastre viață și aduce speranță destinului vostru.

Noi rămânem fideli acestor idei, căci ele sunt fundamentale. Însă, ele lipsesc în colective, iar dacă veți întâlni colectivele, sau până și prezența lor, și dacă veți avea puterea să vă mențineți propria minte, veți vedea această lipsă singuri.

Ni s-a spus că există multe persoane în lume care își doresc să renunțe la ei înșiși, să se dedice unei puteri mai înalte în viață. Acest impuls se întâlnește nu doar la lumea omenirii, dar în Marea Comunitate o astfel de abordare duce la robie. Înțelegem că în propria voastră lume, înainte ca vizitatorii să se afle aici în așa număr, o astfel de abordare deseori a dus la subjugare. Dar în Marea Comunitate, sunteți și mai vulnerabili și trebuie să fiți mai înțelepți, mai atenți și mai autonomi. Aici nechibzuința are un preț imens și aduce cu sine mari nenorociri.

Dacă puteți răspunde la Cunoaștere și să învățați o Cale a Cunoașterii din Marea Comunitate, veți putea vedea aceste lucruri singuri. Apoi ne veți confirma cuvintele mai degrabă decât doar să le credeți sau să le negați. Creatorul face acest lucru posibil, căci Creatorul voiește ca omenirea să se pregătească pentru viitorul său. De aceea am venit. De aceea privim și avem acum oportunitatea să raportăm ceea ce vedem.

Tradițiile religioase ale lumii vă pun într-o lumină bună în învățăturile lor esențiale. Am avut oportunitatea să învățăm despre ele de la Cei Nevăzuți. Dar ele reprezintă și o potențială slăbiciune. Dacă umanitatea ar fi fost mai vigilentă și ar fi înțeles realitățile vieții din Marea Comunitate și semnificația vizitării premature, riscurile voastre nu ar fi atât de mari pe cât sunt astăzi. Există speranțe și așteptări că o așa vizitare va aduce recompense majore și că va fi o împlinire pentru voi. Însă nu ați putut afla lucruri despre realitatea din Marea Comunitate sau despre forțele puternice care interacționează cu lumea voastră. Lipsa voastră de înțelegere și încrederea voastră prematură în vizitatori nu vă servesc.

Iată motivul pentru care, pretutindeni, cei înțelepți din Marea Comunitate rămân ascunși. Ei nu caută comerț în Marea Comunitate. Nu caută să facă parte din organizații sau din cooperative comerciale. Nu caută relații diplomatice cu multe lumi. Rețeaua lor de alianțe este mai misterioasă, mai spirituală în natură. Ei înțeleg riscurile și dificultățile expunerii la realitățile vieții în universul fizic. Își mențin izolarea și rămân vigilenți la granițele lor. Nu caută decât să-și extindă înțelepciunea prin mijloace care sunt mai puțin fizice în natură.

În propria voastră lume, probabil că puteți observa acest fel de a fi, exprimat în cei mai mari înțelepți, cei mai înzestrați, care nu caută avantaje personale prin căi comerciale și care nu sunt preocupați să cucerească sau să manipuleze. Propria lume vă spune atât de multe lucruri. Propria istorie vă spune atât de multe și ilustrează, deși la scară redusă, tot ceea ce vă prezentăm aici.

Astfel, avem intenția nu doar să vă avertizăm cu privire la gravitatea situației voastre ci să vă oferim, dacă putem, o percepție și o înțelegere mai înaltă a vieții, de care veți avea nevoie. Și avem încredere că vor fi destui oameni care pot auzi aceste cuvinte și care vor răspunde la măreția Cunoașterii. Sperăm că vor fi persoane care-și pot da seama că mesajele noastre nu sunt aici să evoce frică și panică ci să genereze responsabilitate și un angajament față de păstrarea libertății și a binelui în lumea voastră.

Dacă umanitatea dă greș în lupta împotriva Intervenției, putem să creăm o imagine despre ce ar însemna acest lucru. Am mai văzut-o în alte părți, căci fiecare dintre noi a fost foarte aproape, în cadrul propriei lumi. Făcând parte dintr-un colectiv, planeta Pământ va fi exploatată pentru resursele sale, cetățenii planetei vor fi adunați să muncească iar rebelii și ereticii fie vor fi înstrăinați, fie distruși. Planeta va fi păstrată pentru agricultura sa și pentru foloasele sale din exploatarea minieră. Societățile umane vor exista, dar numai în subordine față de puteri de dincolo de lumea voastră. Iar dacă lumea își va epuiza utilitatea, dacă resursele ei vor fi luate cu totul, atunci veți fi lăsați, în lipsă. Condițiile de viață favorabile de pe suprafața lumii voastre vor fi fost luate de la voi; înseși modalitățile de supraviețuire vor fi fost furate. Lucrul acesta s-a mai întâmplat în multe alte locuri.

În cazul lumii acesteia, colectivele ar putea alege să păstreze planeta spre a fi utilizată neîntrerupt ca fort strategic și ca depozit biologic. Însă populația umană ar suferi teribil sub stăpânire extrem de opresivă. Populația umanității ar fi redusă. Administrarea umanității ar fi dată acelora care sunt crescuți să conducă rasa umană în cadrul unei noi ordini. Libertatea umană așa cum o știți nu ar mai exista și ați suferi sub greutatea unei stăpâniri străine, o stăpânire care ar fi crudă și severă.

Există multe colective în Marea Comunitate. Unele dintre ele sunt mari; unele dintre ele sunt mici. Unele dintre ele sunt mai etice în tacticile lor; multe, nu. În măsura în care acestea concurează între ele pentru oportunități ca stăpânirea lumii voastre, se pot săvârși activități periculoase. Trebuie să ilustrăm acest aspect astfel încât să nu fie nici urmă de îndoială privind ceea ce spunem. Alegerile care vă așteaptă sunt foarte limitate, dar foarte esențiale.

Așadar, înțelegeți că din perspectiva vizitatorilor voștri, sunteți cu toții triburi care trebuie gestionate și controlate pentru a servi interesele vizitatorilor. În acest scop, religiile voastre și o anumită măsură a realității voastre sociale vor fi păstrate. Dar veți pierde multe lucruri. Iar multe vor fi pierdute înainte să realizați ce v-a fost luat. Așadar, nu putem decât să susținem o vigilență, o responsabilitate și un angajament de a învăța – să învățați despre viața din Marea Comunitate, să învățați cum să vă păstrați propria cultură și propria realitate într-un mediu cu întinderi vaste și să învățați cum să vedeți cine se află aici să vă servească și să-i diferențiați de cei care nu sunt aici să vă servească. Acest discernământ superior este atât de necesar în lume, chiar și pentru rezolvarea propriilor voastre dificultăți. Dar în ceea ce privește supraviețuirea și prosperitatea voastră în Marea Comunitate, este absolut fundamental.

Așadar, vă încurajăm să prindeți curaj. Mai avem lucruri de împărtășit cu voi.