اطلاعاتِ توجیهی چهارم: دستکاری در سنت ها و باورهای دینی

برای این که شما بتوانید فعالیت هایی را که بازدیدکنندگان امروزه در جهان انجام می دهند بفهمید، ما باید در مورد نفوذ آنها بر موسسات و ارزش های جهانی مذهبی و انگیزه های بنیادی معنوی، انگیزه هایی که با در نظر گرفتن طبیعت شما و از بسیاری جهات طبیعت حیات هوشمند در بخش های زیادی از جامعه ی بزرگ عادی و رایج هستند، اطلاعات بیشتری به شما ارائه دهیم.

اول مناسب است بگوییم فعالیت هایی که آنها در حال حاضر در جهان اجرا می کنند پیش از این به دفعات بسیار در اماکن بسیار در مورد فرهنگ های فراوان انجام شده است. بازدیدکنندگانِ شما مبدعان این فعالیت ها نیستند بلکه صرفاً از آنها به صلاحدید خودشان استفاده می کنند.

برای شما لازم است که بدانید مهارت در اعمال نفوذ و دغل کاری در جامعه ی بزرگ با کارآیی بسیار بالایی توسعه یافته است. وقتی که نژادها ماهرتر و از نظر فن آوری تواناتر می شوند، نوعی از نفوذ ظریف تر و فراگیرتر را بر یکدیگر اعمال می کنند. انسان ها تا به امروز فقط برای رقابت با یکدیگر تکامل یافته اند، بنابراین شما هنوز از این مزیتِ انطباقی برخوردار نیستید. همین به تنهایی یکی از دلایلی است که ما این مطالب را به شما ارائه می دهیم. شما وارد مجموعه شرایطی کاملاً جدید می شوید که مستلزم پرورش توانایی های فطری و همچنین یادگیری مهارت های جدیدی است.

با آن که بشر شرایط منحصر به فردی دارد ظهور در جامعه ی بزرگ در مورد نژادهای دیگر به دفعات بی شمار اتفاق افتاده است. بنابراین فعالیت های غیر اخلاقی ای که علیه بشر انجام می شوند پیش از این انجام شده اند. این فعالیت ها در سطح بالایی توسعه داده شده اند و اکنون با زندگی و شرایط شما متناسب می شوند و ما احساس می کنیم که این کار نسبتاً به آسانی انجام می شود.

برنامه ی غیر فعال سازی که توسط بازدیدکنندگان اجرا می شود این امر را تا حدی امکان پذیر می‌ کند. میل به روابط صلح آمیز و اجتناب از جنگ و ستیز، آرزوهای تحسین برانگیزی هستند اما می توان این آرزوها را بر ضد شما به کار برد و به درستی که بر ضد شما به کار برده می شوند. حتی نجیب ترین انگیزه های شما را می توان برای اهداف دیگری به کار برد. شما شاهد این امر در تاریخ، طبیعت و اجتماعات خود بوده اید. صلح را فقط می توان بر بنیانی استوار از خرد، همکاری و توانایی واقعی برقرار کرد.

بشر به طور طبیعی به برقراری روابط صلح آمیز میان قبایل و ملل خود علاقه داشته است. با این وجود، او اکنون مجموعه مشکلات و چالش های بزرگ تری دارد. ما به اینها به عنوان فرصتی برای پیشرفت شما نگاه می کنیم، چرا که تنها چالش ظهور در جامعه ی بزرگ است که دنیا را متحد خواهد کرد و به شما این بنیان را خواهد داد تا اتحاد شما بتواند واقعی و نیرومند و موثر باشد.

بنابراین ما به اینجا نیامده ایم که از موسسات دینی یا بنیادی ترین گرایشات و ارزش های شما انتقاد کنیم، بلکه آمده ایم توضیح دهیم آنها چگونه توسط نژادهای بیگانه ای که در دنیای تان مداخله می کنند، علیه شما به کار برده می شوند و اگر بتوانیم می خواهیم به کار گیری صحیح توانایی ها و دستاوردهای شما را جهت حفظ دنیا و آزادی و والایی شما به عنوان یک نژاد در بافت و بستر جامعه ی بزرگ، تشویق کنیم.

بازدیدکنندگان روشی به کار می برند که اساساً عملی است و این هم نقطه ی قوت و هم نقطه ی ضعف است. ما با مشاهده ی آنها می بینیم برای شان دشوار است که از نقشه های خود منحرف شوند. آنها خود را چندان خوب با تغییر وفق نمی دهند و همینطور از پس شرایط پیچیده بر نمی آیند. بنابراین برنامه ی خود را به طرزی تقریباً سهل انگارانه اجرا می کنند، چرا که احساس می کنند حق با آنهاست و برتری دارند. آنها باور ندارند که بشر به مقاومت بر خواهد خواست — حد اقل نه مقاومتی که روی آنها تاثیر زیادی بگذارد. آنها احساس می کنند که رازها و برنامه هایشان به خوبی حفظ شده و فراتر از درک بشری است.

از دید بازدیدکنندگان فعالیت های ما جهت ارائه ی این مطالب باعث شده که به دشمنان شان تبدیل شویم. اما از دید ما فقط سعی می کنیم نفوذ آنها را بی اثر کرده و به شما درک مورد لزوم و چشم اندازی را بدهیم که برای حفظ آزادی خود به عنوان یک نژاد و مواجه شدن با واقعیت های جامعه ی بزرگ، باید به آن اتکا کنید.

به خاطر ماهیت عملی فعالیت هایشان، آنها می خواهند با بیشترین کارآیی ممکن به اهداف خود نائل آیند. آنها می خواهند بشر را فقط بر طبق مشارکت و فعالیت های خودشان در جهان، متحد کنند و اتحاد بشری برای آنها مسئله ای عملی است. برای تنوع فرهنگ ها ارزش قائل نمی شوند و مسلماً در فرهنگ های خودشان نیز برای آن ارزش قائل نیستند. بنابراین تلاش خواهند کرد در هر جایی که اعمال نفوذ می کنند، اگر ممکن باشد آن را ریشه کن کنند یا به حداقل برسانند.

ما نه برای انتقاد از نهادهای مذهبی شما یا اساسی ترین انگیزه ها و ارزشهای شما، بلکه برای نشان دادن نحوۀ استفاده از این باورها و اعتقادات برای تسلط بر شما توسط آن نژادهای بیگانه که در دنیایِ شما مداخله می کنند، آمده ایم.

در گزارش قبلی در مورد نفوذ بازدیدکنندگان بر اشکال جدید معنویت، بر ایده های جدید و ابراز جدید قداست و طبیعت بشر که در حال حاضر در دنیای شما وجود دارند، سخن گفتیم. اکنون در این گفتگو می خواهیم بر ارزش ها و موسسات سنتی، متمرکز شویم که بازدیدکنندگانِ شما امروزه قصد دارند بر آنها اعمال نفوذ کنند.

بازدیدکنندگان از آنجا که سعی دارند برای همسانی و همنوایی تلاش کنند، به موسسات و ارزش هایی اتکا خواهند کرد که احساس می کنند برای استفاده ی خودشان از همه پا برجاتر و عملی تر هستند. آنها به ایده ها و ارزش های شما علاقه ندارند غیر از آنچه که به پیشرفت برنامه هایشان کمک کند. خود را با این اندیشه فریب ندهید که چون آنها خودشان چنین چیزهایی ندارند پس معنویتِ شما آنها را جلب کرده است. این اشتباهی بزرگ و شاید مرگبار خواهد بود. فکر نکنید که آنها شیفته ی زندگی شما و چیزهایی هستند که از نظر شما با اهمیت هستند. چرا که فقط در موارد استثنا خواهید توانست آنها را به این صورت تحت تاثیر قرار دهید. آنها طوری پرورش داده شده اند که هیچگونه کنجکاوی طبیعی نداشته باشند. در حقیقت مقدار بسیار کمی از کنجکاوی طبیعی شان و از چیزی که شما روح می نامید باقی مانده است. آنها تحت کنترل و کنترل کننده هستند و الگو های فکری و رفتاری را دنبال می کنند که به خوبی تثبیت شده و اکیداً تقویت می شوند. ممکن است به نظر بیاید که با ایده های شما همدلی می کنند، اما این فقط برای آن است که وفاداری شما را به دست آورند.

آنها قصد خواهند داشت که آن ارزش ها و باورهای اساسی را در موسسات سنتی دنیای شما به کار گیرند که در آینده قابل استفاده خواهند بود تا شما را به سمت پیروی از آنها بکشانند. اجازه دهید چند مثال بزنیم، که هم زاده ی مشاهدات خودمان و هم زاده ی بینش هایی که در طی سالها نامرئیان بزرگ به ما داده اند هستند.

بسیاری افراد در دنیای شما از دین مسیحی پیروی می کنند که به نظر ما این امر تحسین برانگیزی است. اما این مسلماً تنها راه برای پرداختن به پرسش های بنیادی در مورد هویت معنوی و هدف در زندگی نیست. بازدیدکنندگان از ایده ی اساسی وفاداری به یک رهبر واحد استفاده خواهند کرد تا وفاداری نسبت به هدفشان ایجاد کنند. در بافت و بستر این مذهب، موضوع همذات پنداری با عیسی مسیح را به کار خواهند برد. امید و وعده ی بازگشت او به جهان، یک فرصت عالی را برای بازدیدکنندگانِ شما مخصوصاً در این نقطه عطف و در این هزاره، فراهم می کند.

عیسی مسیح حقیقی طبق فهم ما به دنیا باز نخواهد گشت، چرا که او در هماهنگی با نامرئیان بزرگ کار می کند و به بشر و همچنین نژادهای دیگر، خدمت می کند. کسی که خواهد آمد و نام او را مدعی خواهد شد، از جامعه ی بزرگ خواهد بود، کسی که توسط گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده که امروز در جهان هستند، برای این هدف زاده و پرورده شده است. او به ظاهر انسان و در مقایسه با چیزی که شما در حال حاضر می توانید به دست آورید، دارای توانایی های قابل توجهی خواهد بود. او کاملاً ایثارگر به نظر خواهد آمد و قادر به اجرای نمایش هایی خواهد بود که ترس و احترام شدید ایجاد می کنند. او قادر به نشان دادن تصاویر فرشته و دیو یا هر آنچه که بالادست هایش بخواهند در معرض دید شما قرار دهند خواهد بود و به نظر خواهد آمد که قدرت های معنوی دارد. در عین حال او از جامعه ی بزرگ و از گروه بزرگ نژادهای مداخله کننده خواهد بود. او وفاداری ایجاد خواهد کرد تا شما پیروانش شوید. در مورد کسانی که نمی توانند از او پیروی کنند، سرانجام بیگانه سازی یا نابودی شان را تشویق خواهد کرد.

تا زمانی که اکثریت جمعیت اساساً وفادار باشند، برای بازدیدکنندگانِ شما اهمیتی نخواهد داشت که چه تعدادی از مردم نابود شوند.

بنابراین بازدیدکنندگان بر ایده های اساسی که این قدرت و نفوذ را به آنها می دهد، متمرکز خواهند شد.

از هویتِ عیسی مسیح بسیار استفاده خواهد شد. امید و وعدۀ بازگشت او به دنیا، فرصتی عالی را برای بازدیدکنندگان از دنیایِ شما فراهم می کند.

پس آمدن دوم عیسی مسیح توسط بازدیدکنندگانِ شما در حال تدارک است. ما می دانیم که نشانه های این امر هم اینک در جهان وجود دارند. مردم به حضور بازدیدکنندگان یا ماهیت واقعیت در جامعه ی بزرگ پی نمی برند، بنابراین باورهای سابق خود را بدون شک و تردید خواهند پذیرفت، در حالی که احساس می کنند زمان بازگشت بزرگ منجی و معلم شان فرا رسیده است. اما کسی که خواهد آمد از سوی خیل ملائکه نخواهد بود و خالق یا اراده ی خالق را نمایندگی نخواهد کرد. ما شاهد تدارک و اجرای برنامه های مشابه در دنیاهای دیگر بوده ایم.

در سنن مذهبی دیگر، بازدیدکنندگان همسانی را تشویق خواهند کرد — چیزی که شما ممکن است آن را نوعی از مذهب بنیادگرا بنامید که مبتنی بر گذشته، وفاداری به قدرت و همنوایی و سازگاری با نهادها است و این به بازدیدکنندگان کمک می کند. آنها به ایدئولوژی و ارزش های سنن مذهبی شما علاقه ندارند، فقط به سودمندی آنها علاقه دارند. مردم هرچه بیشتر بتوانند مثل هم فکر و رفتار کنند و به شیوه های قابل پیش بینی واکنش نشان دهند بیشتر به کار بازدیدکننگان خواهند آمد. این همنوایی و سازگاری در سنن بسیاری ترویج می شود. مقصود در اینجا آن نیست که همه ی سنن را مثل هم کنند بلکه آن است کاری کنند که هر سنتی در خود ساده باشد.

در هر قسمت از جهان، ایدئولوژی مذهبی خاصی رواج خواهد داشت. این برای بازدیدکنندگانِ شما کاملاً سودمند است چرا که تا زمانی که نظم، همنوایی و وفاداری باشد، برای آنها اهمیتی ندارد که بیشتر از یک دین باشد. آنها چون خودشان دینی ندارند که شما بتوانید پیروی کنید یا بفهمید، از ادیان شما استفاده خواهند کرد تا ارزش های خود را به وجود آورند. آنها فقط برای وفاداری تمام و کمال به هدف خود و گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده ارزش قائل می شوند و در پی وفاداری کامل شما هستند تا با آنها آنطور که دستور می دهند مشارکت کنید و به شما اطمینان خواهند داد که این به صلح و رستگاری در جهان و نیز بازگشت هر پیکره یا شخصیت دینی ای خواهد انجامید که در اینجا پرارزش ترین محسوب می شود.

بنابراین، بازدیدکنندگان شما آمادۀ آمدن دوباره به دنیای شما برای مرتبۀ دوم می شوند. ما می دانیم که شواهد این امر در دنیا موجود است.

این به آن معنا نیست که بگوییم دین بنیادگرا تحت حکومت نیروهای بیگانه است، چرا که ما می دانیم دین بنیادگرا در دنیای شما تثبیت شده است. چیزی که می گوییم این است که انگیزه ها و مکانیسم های مربوط به دین بنیادگرا مورد حمایت بازدیدکنندگان قرار خواهند گرفت و در جهت اهداف خودشان استفاده خواهند شد. بنابراین تمام کسانی که پیروان حقیقی سنن خود هستند باید خیلی احتیاط به خرج دهند تا این نفوذ را تشخیص داده و اگر ممکن باشد بی اثر کنند. کسانی که بازدیدکنندگان قصد دارند متقاعدشان کنند، افراد عادی نبوده بلکه در مقام رهبری هستند.

بازدیدکنندگان باور راسخ دارند که اگر به موقع مداخله نکنند، بشر خود و دنیا را نابود ‌خواهد ساخت. این باور درست نیست و تنها یک تصور است. با آن که بشر در معرض خطر نابودی است، این لزوماً سرنوشت شما نیست. اما گروه های مداخله کننده باور دارند که چنین است، و بنابراین باید با شتاب دست به عمل بزنند و روی برنامه های متقاعد سازی شان تاکید بسیار کنند. برای کسانی که می توانند متقاعد شوند، به عنوان افراد به درد خور ارزش قائل خواهند شد و کسانی که نمی توانند متقاعد شوند را مردود و مطرود خواهند کرد. در صورتی که بازدیدکنندگان آنقدر نیرومند شوند که به کنترل مطلق بر جهان دست پیدا کنند کسانی را که نمی توانند همرنگ جماعت شوند، از بین خواهند برد. در عین حال بازدیدکنندگان نابودشان نخواهند کرد. این کار به دست همان افرادی در جهان انجام خواهد شد که کاملاً تحت نفوذ در آمده اند.

ما درک می کنیم که این یک سناریوی وحشتناک است، ولی اگر قرار است چیزی را که در پیام هایمان به شما ابراز می کنیم بفهمید و دریافت کنید، نباید هیچ سردرگمی ای در کار باشد. چیزی که بازدیدکنندگان می خواهند به دست آورند نابودی بشر نیست، بلکه هم آمیزی بشر است. برای این هدف نژادهای دیگر را با نژاد شما پیوند خواهند زد. برای این هدف سعی خواهند کرد انگیزه ها و نهادهای مذهبی شما را تغییر مسیر دهند و خود را به طور مخفی در جهان مستقر سازند. برای این مقصود بر دولت ها و رهبران آنها و بر قدرت های نظامی اعمال نفوذ خواهند کرد. بازدیدکنندگان مطمئن هستند که موفق خواهند شد، چرا که آنها دیده اند بشر تا کنون به اندازه ی کافی به مقاومت بر نخاسته است تا اقدامات شان را بی اثر یا برنامه هایشان را خنثی کند.

برای این که این اقدامات را بی اثر سازید شما باید راه دانش جامعه ی بزرگ را فرا بگیرید. هر نژاد آزاد در کیهان باید راه دانش را یاد بگیرد، صرف نظر از این که در فرهنگ های خود آن را چگونه تعریف می کنند. این منبع آزادی فردی است. این همان چیزی است که افراد و اجتماعات را قادر می سازد تا دارای بزرگواری حقیقی و خرد ضروری برای رو به رو شدن با نیروهایی باشند که هم در دنیاهای خودشان و هم در جامعه ی بزرگ، با دانش مقابله می کنند. بنابراین ضروری است شما راه های جدید یاد بگیرید، چون وارد شرایط تازه ای می شوید که در آن قدرت و نیروهای جدیدی وجود دارند. به درستی که این امری احتمالی برای آینده نیست بلکه چالشی فوری است. حیاتِ در کیهان منتظر آماده بودن شما نمی شود چه شما آماده باشید چه نباشید، رویدادها اتفاق خواهند افتاد. بازدید از دنیای تان بدون موافقت و اجازه ی شما صورت گرفته و حقوق بنیادی شما را تا حد بسیار بیشتری از آنچه که تا کنون پی برده اید، زیر پا گذاشته اند.

ما به همین دلیل فرستاده شدیم تا نه فقط دید و تشویق خود را با شما در میان بگذاریم، بلکه زنگ دعوت و هشدار را نیز به صدا در آوریم و یک آگاهی و یک تعهد به وجود آوریم. ما پیش از این گفته ایم که نمی توانیم نژاد شما را از طریق مداخله ی نظامی نجات دهیم، این نقش ما نیست. حتی اگر تلاش می کردیم که این کار را انجام دهیم و به نیروی لازم برای اجرای چنین برنامه ای دست پیدا می کردیم این به نابودی دنیای شما می انجامید، ما فقط می توانیم اندرز دهیم.

شما در آینده باور مذهبی وحشیانه ای را خواهید دید که به شیوه های خشونت آمیز ابراز می شود؛ این خشونت علیه مردمی که مخالفت می کنند و علیه کشورهای ضعیف تر انجام خواهد شد و به عنوان سلاح برای حمله‌ و نابود‌سازی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بازدیدکنندگان هیچ چیزی از این بیشتر نمی خواهند که کاری کنند همه در ارزش های مذهبی شریک باشند، چون این به نیروی کار آنها می افزاید و تکلیف شان را آسان تر می کند. چنین نفوذی در تمام جلوه های آن اساساً و ذاتاً به رضایت و تسلیم منتهی می شود — تسلیم اراده، هدف، زندگی و توانایی های فرد. در عین حال این به عنوان دستاوردی بزرگ برای بشر، پیشرفتی عظیم در اجتماع، اتحادی جدید برای نژاد بشر، نویدی جدید برای صلح و برابری و پیروزی روح بشر بر غرایز بشر، بسیار مورد انتظار خواهد بود.

بنابراین ما با اندرز به اینجا آمده ایم و شما را تشویق می کنیم که از تصمیمات نابخردانه، از دادن زندگی خود در مقابل چیزهایی که درکشان نمی کنید و از کنار گذاشتن قوه ی تشخیص و احتیاط خود به خاطر هر پاداشِ در نظر گرفته شده ای، خودداری کنید. و باید شما را تشویق کنیم که نسبت به دانش در درون تان، هوش معنوی ای که با آن زاده شده اید و اکنون تنها نوید بزرگ شما را در خود دارد، عهد شکنی نکنید.

شاید وقتی که این مسائل را می شنوید، به کیهان به عنوان مکانی فاقد لطف و برکت الهی نگاه کنید. شاید بدبین شوید و بترسید و فکر کنید که آزمندی موضوعی عالمگیر است. اما چنین نیست. اکنون لازم است شما نیرومند شوید، نیرومندتر از آنچه که هستید و آنچه که بوده اید. تا زمانی که این نیرو را ندارید، از ارتباط با کسانی که در دنیای شما دخالت می جویند استقبال نکنید. ذهن ها و قلب های خود را در برابر بازدیدکنندگانی که از خارج دنیا می آیند باز نکنید، چرا که آنها برای اهداف خودشان به اینجا می آیند. تصور نکنید که آنها پیشگویی های مذهبی یا بزرگ ترین آرمان های شما را برآورده خواهند ساخت، چرا که این خواب و خیالی بیش نیست.

در جامعه ی بزرگ، نیروهای بزرگ معنوی وجود دارند — افراد و حتی کشورهایی که به دستاوردهایی در درجات بسیار بالا رسیده اند، بسیار فراتر از چیزی که بشر تا کنون از خود نشان داده است. اما آنها نمی روند که دنیاهای دیگر را تحت کنترل در آورند. آنها نیروهای سیاسی یا اقتصادی را در کیهان نمایندگی نمی کنند. آنها فراتر از برآوردن نیازهای اساسی خودشان، در تجارت مشارکت نمی کنند. به جز در شرایط اضطراری، به ندرت دست به سفر می زنند.

فرستاده هایی برای کمک به کسانی که در حال ظهور در جامعه ی بزرگ هستند گسیل می شوند، فرستاده هایی مانند خودمان. و فرستاده های معنوی نیز وجود دارند — قدرت نامرئیان بزرگ. آنها می توانند با کسانی که آماده ی دریافت هستند و قلب نیک و نوید نیک دارند، سخن بگویند. خداوند در کیهان اینگونه کار می کند.

شما وارد محیط جدید دشواری می شوید. دنیای شما برای دیگران بسیار ارزشمند است. شما نیاز خواهید داشت که از آن حفاظت کنید. نیاز خواهید داشت که منابع خود را حفظ کنید تا برای ضروریات اساسی زندگی خود، نیازمند یا متکی به تجارت با ملت های دیگر نباشید. در صورتی که منابع خود را حفظ نکنید، ناگزیر خواهید بود از بخش عمده ی آزادی و خودکفایی خود چشم پوشی کنید.

معنویت شما باید سالم و بر مبنای تجربه ی واقعی باشد، چرا که می توان از ارزش ها و باورها، مراسم و سنت ها سوء استفاده کرد و بازدیدکنندگانِ شما برای هدف خودشان از اینها سوء استفاده می کنند.

در اینجا می توانید شروع به دریافتن این موضوع کنید که بازدیدکنندگانِ شما در زمینه های خاصی بسیار آسیب پذیر هستند. اجازه دهید که به اکتشاف بیشتر این موضوع بپردازیم. آنها به صورت فردی میزان بسیار کمی اراده‌ دارند و در مواجه شدن با امور پیچیده، مشکل دارند. آنها طبیعت معنوی شما را درک نمی کنند و قطعاً انگیزه های دانش را نیز درک نمی کنند. شما هر چه از طریق دانش نیرومندتر شده باشید، غیرقابل توضیح تر، کنترل ناپذیرتر و برای آنها و برنامه شان جهت هم آمیزی، ناکارآمدتر خواهید بود. شما به صورت فردی هر چه از طریق دانش نیرومندتر شده باشید، چالش بزرگ تری برای آنها ایجاد خواهید کرد. هر چه تعداد بیشتری از افراد باشند که از طریق دانش نیرومند می شوند، منزوی کردن آنها برای بازدیدکنندگان سخت تر خواهد شد.

بازدیدکنندگان دارای نیروی جسمی نیستند. قدرت آنها در محیط ذهن و در استفاده از فن آوری هایشان است. تعدادشان در مقایسه با شما اندک است. آنها کاملاً به رضایت شما اتکا می کنند، و بیش از حد مطمئن هستند که می توانند موفق شوند. بشر بر اساس تجربه ی آنها، تاکنون مقاومت قابل ملاحظه ای از خود نشان نداده است. با این حال شما هر چه از طریق دانش نیرومندتر شوید، بیشتر به نیرویی تبدیل می شوید که با مداخله و دغل کاری مخالفت می کند و خواهان آزادی و بزرگواری برای نژاد خود است.

با آن که شاید عده ی زیادی نتوانند پیام ما را بشنوند، پاسخ شما مهم است. شاید باور نکردن حضور و واقعیت ما و واکنش بر ضد پیام ما کار آسانی باشد، با این حال ما بنا بر دانش سخن می گوییم. از این رو اگر برای دانستن چیزی که ما می گوییم آزاد باشید، شما می توانید آن را درون خودتان بدانید.

ما متوجه هستیم که در سخنرانی خود بسیاری از باورها و عرف ها و سنت ها را مورد چالش قرار می دهیم. حتی حضور ما در اینجا غیرقابل توضیح به نظر خواهد آمد و از سوی بسیاری از افراد پذیرفته نخواهد شد. در عین حال کلمات و پیام ما می توانند درون شما درک شود چرا که ما با دانش سخن می گوییم. قدرتِ حقیقت، بزرگ ترین قدرت در کیهان است. آن قدرتِ آزاد کردن و روشنگری را دارد، همچنین قدرتِ نیرو و اعتماد به نفس بخشیدن به کسانی که نیازمند آن هستند را دارد.

به ما گفته شده که مردم برای وجدان انسان ارزش بسیار قائل می شوند ولی شاید آن همیشه پیروی نشود. ما وقتی که در مورد راه دانش سخن می گوییم، منظورمان همان است و آن برای تمام انگیزه های معنوی شما بنیادی است. ادیان شما هم اینک حاوی آن هستند و برای شما جدید نیست. اما باید برایش ارزش قائل شوید، در غیر این صورت تلاش های ما و تلاش های نامرئیان بزرگ به منظور آماده سازی بشر برای جامعه ی بزرگ، موفق نخواهند شد. افراد بسیار معدودی پاسخ خواهند داد و حقیقت برای آنها بار سنگینی خواهد بود، چرا که نخواهند توانست آن را به طور موثر به اشتراک بگذارند.

بنابراین، ما به اینجا نیامده ایم که از موسسات یا آداب و رسوم دینی شما انتقاد کنیم، بلکه فقط آمده ایم که نشان دهیم آنها چگونه می توانند بر ضد شما به کار برده شوند. به اینجا نیامده ایم که آنها را جایگزین یا انکار کنیم، بلکه آمده ایم نشان دهیم بزرگواری حقیقی چگونه باید بر این موسسات مستولی شود تا بتوانند به طور واقعی به شما خدمت کنند.

در جامعه ی بزرگ، چیزی که ما آن را دانش می نامیم نمایانگر معنویت است. دانش یعنی روح هوشمند و تحرک روح در درون تان. این به شما قدرت می دهد که بدانید، به جای این که فقط باور داشته باشید. این به شما در برابر متقاعد سازی و دغل کاری ایمنی می بخشد، چرا که دانش نمی تواند توسط هیچ نوع قدرت یا نیروی دنیوی دستکاری شود. این به ادیان شما حیات می بخشد و به سرنوشت تان امید می دهد.

ما به حقیقت این ایده ها وفادار می مانیم چرا که آنها اساسی هستند. ولی گروه های مداخله کننده چنین ایده هایی ندارند، و اگر با آنها یا حتی با حضورشان رو به رو شوید و قادر به حفظ ذهن و آگاهی خود باشید، شما خودتان متوجه ی این موضوع خواهید شد.

به ما گفته شده که تعداد زیادی از افراد در دنیا هستند که دوست دارند خود را به قدرت بزرگ تری در زندگی واگذار کنند. این امر منحصر به دنیای بشر نیست اما در جامعه ی بزرگ، چنین روشی به بردگی می انجامد. ما متوجه هستیم پیش از این که بازدیدکنندگان با چنین تعدادی به اینجا بیایند، در دنیای خودتان نیز چنین روشی اغلب به بردگی می انجامید. اما در جامعه ی بزرگ، شما آسیب پذیرتر خواهید بود و باید خردمندتر، بااحتیاطتر و خودکفاتر باشید. در اینجا بی ملاحظگی هزینه ی سنگین و بدبختی عظیمی به همراه خواهد داشت.

اگر بتوانید به دانش پاسخ دهید و راه دانش جامعه ی بزرگ را یاد بگیرید، شما خودتان خواهید توانست این چیزها را ببینید. آنگاه کلمات ما را تایید خواهید کرد به جای این که فقط باور یا انکارشان کنید. خالق این امکان را ایجاد می کند، چرا که خالق اراده می کند بشر مهیای آینده‌ ی خود شود. به همین دلیل است که ما آمده ایم و مشاهده می کنیم و اکنون فرصتی برای گزارش آنچه که می بینیم داریم.

آموزه های اساسی سنن دینی جهان، برای شما امتیاز حساب می شوند. ما این فرصت را داشته ایم که توسط نامرئیان بزرگ درباره ی آنها یاد بگیریم. اما آنها همچنین یک نقطه ضعف احتمالی را نشان می دهند. اگر بشر هشیارتر بود و واقعیت های زندگی در جامعه ی بزرگ و معنای بازدید پیش از موقع را درک می کرد، خطرهای شما به بزرگی امروز نمی بودند. در میان شما امید و انتظار هست که چنین بازدیدی پاداش های عظیم به بار آورده و آرزو هایتان را برآورده کند. در عین حال شما نتوانسته اید در مورد واقعیت جامعه ی بزرگ یا نیروهای قدرتمندی که با دنیای تان تعامل دارند، یاد بگیرید. کمداشت فهم و اطمینان پیش از موقع به بازدیدکنندگان، به سود شما نیست.

به همین دلیل است که خردمندان در سراسر جامعه ی بزرگ پنهان می مانند. آنها دنبال تجارت در جامعه ی بزرگ نیستند. آنها قصد ندارند که عضو اتحادیه های صنفی یا تعاونی های بازرگانی شوند. آنها دنبال دیپلماسی با دنیاهای بسیاری نیستند. ماهیت شبکه ای که به آن وفادار هستند اسرار آمیزتر و معنوی تر است. آنها خطرات و مشکلات قرار گرفتن در معرض واقعیت های حیاتِ در کیهان مادی را درک می کنند. آنها انزوای خود را حفظ کرده و در مرزهای شان مراقب می مانند. آنها فقط قصد دارند حکمت خود را از راه هایی ارزانی دارند که کمتر از ماهیت مادی برخوردار است.

شاید شما در دنیای خودتان این امر را بتوانید در کسانی ببینید که از همه خردمندتر و با استعدادتر هستند و دنبال مزیت از راه های تجارت نیستند و تمایل به تسخیر و دغل کاری ندارند. دنیای خودتان و تاریخ خودتان اطلاعات فراوانی به شما می دهد و تمام آنچه را که ما در اینجا ارائه می دهیم، اگرچه در مقیاسی کوچک تر، روشن می کند.

بنابراین نیت ما آن است که نه فقط نسبت به وخامت شرایط به شما هشدار دهیم بلکه اگر بتوانیم دید و درک بزرگ تری از زندگی که به آن نیاز خواهید داشت، عرضه کنیم. ما امیدواریم تعداد کافی از افراد باشند که بتوانند این کلمات را بشنوند و به عظمت دانش پاسخ گویند. امیدواریم آنها بتوانند تشخیص دهند که پیام های ما برای برانگیختن ترس و وحشت داده نمی شوند بلکه برای ایجاد مسئولیت و تعهد به حفظ آزادی و خیر در دنیای شما داده می شوند.

ما تصویری به شما خواهیم داد از این که اگر بشر در مخالفت با مداخله ناکام شود، این به چه معنا خواهد بود. در جاهای دیگر این سناریو را دیده ایم، چرا که هر یک از ما در دنیاهای خودمان بسیار نزدیک به آن بوده ایم. زمین، بخشی از گروه های بزرگ نژادهای مداخله کننده خواهد شد و منابع اش را استخراج خواهند کرد، مردمش را مانند بردگان به کار خواهند گمارد و شورشیان و مرتدانش را یا بیگانه خواهند دانست یا نابود خواهند کرد. دنیا برای کشاورزی و استخراج معدن، حفظ خواهد شد. اجتماعات بشری وجود خواهند داشت اما فقط تحت اطاعت قدرت های خارج از دنیای تان و در صورتی که دنیای شما دیگر سودمند نباشد و منابع آن کاملاً مصرف شوند، آنگاه در آنجا محروم خواهید ماند. حیاتِ حامی در دنیای تان از شما گرفته شده است و لوازم بقا دزدیده خواهند شد. این موضوع در مکان های دیگر فراوان اتفاق افتاده.

در مورد این دنیا، گروه های مداخله کننده ممکن است تصمیم بگیرند آن را برای استفاده ی مداوم به عنوان محلی استراتژیک و انبار زیستی حفظ کنند. در عین حال جمعیت بشری تحت چنین حکومت ظالمی، رنج بسیار خواهد برد. جمعیت بشر را کاهش خواهند داد. اداره ی بشر به کسانی داده خواهد شد که به منظور رهبری بشر در چهارچوب یک نظم جدید، پرورده شده اند. آزادی بشری کنونی دیگر وجود نخواهد داشت، و شما تحت بار حکومت خارجی، حکومتی که بی رحم و سختگیر است، رنج خواهید برد.

در جامعه ی بزرگ، گروه های مداخله کننده ی بسیاری وجود دارند. بعضی ها بزرگ و بعضی ها کوچک هستند. بعضی ها روش های اخلاقی تر به کار می برند و بسیاری اینگونه نیستند. وقتی که مداخله به جایی برسد که این گروه ها برای فرصت، به طور مثال فرمانروایی دنیای شما، با یکدیگر رقابت کنند، فعالیت های خطرناکی می تواند انجام شود. ما باید این نمونه را ارائه دهیم تا شما نسبت به چیزی که می گوییم هیچ شکی نداشته باشید. گزینش هایی که شما پیش رو دارید بسیار محدود اما بسیار اساسی هستند.

بنابراین این موضوع را درک کنید که از زاویه ی دید بازدیدکنندگانِ شما، همه ی شما قبایلی هستید که باید اداره و کنترل شوند تا در خدمت علایق بازدیدکنندگان باشند. ادیان، و تا حد خاصی نیز واقعیت اجتماعی شما برای این هدف حفظ خواهند شد. اما بسیاری چیزها را خواهید باخت پیش از این که متوجه شوید که چه چیزهایی را از دست می دهید. بنابراین ما فقط می توانیم از هشیاری، مسئولیت و تعهد به یادگیری طرفداری کنیم — یادگیری در مورد زندگی در جامعه ی بزرگ، یادگیری حفظ فرهنگ و واقعیت خودتان در محیطی بزرگ تر و یادگیری دیدن این که چه کسی به اینجا آمده تا به شما خدمت کند و تشخیص آنها از کسانی که هدف دیگری دارند. این قوه ی تشخیص بزرگ تر در دنیا، حتی برای حل و فصل مشکلات خودتان، بسیار مورد نیاز است اما برای بقا و رفاه در جامعه ی بزرگ، کاملاً بنیادی است.

بنابراین ما شما را تشویق می کنیم که شجاع باشید. چیزهای دیگری هست که می خواهیم با شما در میان بگذاریم.