اولین اطلاعاتِ توجیهی: حضور فرازمینی در دنیایِ امروز

برای ما افتخار بزرگی است که بتوانیم این اطلاعات را به همه‌ی کسانی که از شنیدنش بسیار خوشبخت می شوند ارائه دهیم. ما متحدین بشر هستیم. انتقال این اطلاعات توسط حضور نامرئیان بزرگ قابل امکان می شود، یعنی توسط مشاوران معنوی‌ای که هم در دنیای شما و هم در سراسر جامعه‌ی بزرگ دنیاها بر پیشرفت حیات هوشمند نظارت دارند.

ما از راه دستگاه مکانیکی ارتباط برقرار نمی کنیم بلکه از طریقی معنوی که از دخالت آزاد است. با وجود این که ما مانند شما در کیهان مادی زندگی می کنیم، از مزیت این نوع ارتباط برخوردار شده‌ایم تا اطلاعاتی را که باید با شما در میان بگذاریم، ارائه دهیم.

ما نمایندگان گروه کوچکی هستیم که رویدادهای دنیای شما را مشاهده می کند. از جامعه‌ی بزرگ آمده ایم. در امور بشری دخالت نمی جوییم. هیچ پایگاهی در اینجا نداریم. برای هدف بسیار مشخصی فرستاده شده‌ایم: مشاهده‌ی رویدادهایی که در دنیای شما اتفاق می افتند و بیان آنچه که می بینیم و می دانیم. چرا که شما روی خاک این دنیا زندگی می کنید و قادر به مشاهده‌ی اموری که در اطرافش اتفاق می افتند نیستید. همچنین نمی توانید واقعیت بازدیدی را که از دنیای شما در حال حاضر انجام می شود با شفافیت ببینید و متوجه شوید که این بازدید از چه چیزی در آینده‌تان خبر می دهد.

ما می خواهیم بر این پدیده‌ها شهادت دهیم. این کار را بنا به درخواست نامرئیان بزرگ انجام می دهیم، چرا که برای همین مقصود فرستاده شده‌ایم. اطلاعاتی که به شما خواهیم داد ممکن است بسیار چالش انگیز و تکان دهنده به نظر بیاید. شاید این اطلاعات برای شمار زیادی که این پیام را می شنوند، غیر منتظره باشد. ما این مشکل را درک می کنیم زیرا در فرهنگ‌های خودمان مجبور به مواجه با آن بوده‌ایم.

ممکن است در ابتدا هنگام دریافت اطلاعات پذیرش آن سخت باشد، اما این اطلاعات برای همه‌ی کسانی که قصد دارند به دنیا خدمت کنند حیاتی است.

سال‌هاست که ما امور دنیای شما را مشاهده کرده‌ایم. ما در جستجوی هیچ رابطه‌ای با بشر نیستیم. برای ماموریت دیپلماتیک به اینجا نیامده‌ایم. از سوی نامرئیان بزرگ فرستاده شده‌ایم تا در نزدیکی دنیای شما زندگی کرده و رویدادهایی را مشاهده کنیم که به شرح آنها خواهیم پرداخت.

اسامی ما مهم نیستند. اسامی ما برایتان بی معنی خواهند بود و اسم‌هایمان را به خاطر امنیت خودمان نمی گوییم، زیرا باید پنهان بمانیم تا بتوانیم خدمت کنیم.

نخست برای مردم در همه جا ضروری است که بدانند بشر سر از جامعه‌ای بزرگ از حیات هوشمند بر می آورد. تعدادی از نژادهای بیگانه و چند گروه از نژادها از دنیای شما بازدید می کنند. این پدیده مدت‌ها به طور جدی جریان داشته است. در سراسر تاریخ، بازدیدهایی از این دنیا انجام شده، اما هرگز در این مقیاس نبوده است. ظهور سلاح‌های هسته‌ای و ویرانی دنیای طبیعی شما باعث شده است این نیروها به مرزهایتان بیایند.

ما مطلع هستیم که امروز تعداد زیادی از افراد در جهان شروع به پی بردن به این واقعه می کنند. همچنین اطلاع داریم که توضیحات زیادی از این بازدیدها وجود دارد، این که می توانند به چه معنا باشند و چه چیزی را عرضه کنند. تعداد زیادی از افراد که نسبت به این موارد آگاهی دارند بسیار امیدوار بوده و انتظار منفعت بزرگی را برای بشر می کشند. ما درک می کنیم داشتن چنین انتظار و امیدی طبیعی است.

بازدیدی که اکنون در دنیای شما در حال انجام است بسیار گسترده است، تا حدی که در سراسر جهان مردم شاهدش هستند و اثراتش را مستقیما تجربه می کنند. آنچه که باعث شده این بازدیدکنندگان، این گروه‌های مختلف موجودات از جامعه‌ی بزرگ به اینجا بیایند، ترویج پیشرفت یا آموزش معنوی بشر نیست. چیزی که سبب شده این نیروها با چنین تعدادی و چنین اراده‌ای به مرزهایتان بیایند، منابع دنیای شما است.

ما می دانیم که در ابتدا ممکن است پذیرفتن این موضوع دشوار باشد. زیرا شما هنوز نمی توانید قدر زیبایی و ثروت دنیای خود را بدانید و این که دنیای شما واقعا جواهر کمیابی است. به درستی که دنیاهایی مانند دنیای شما در جامعه‌ی بزرگِ دنیاهای لم یزرع و فضای خالی، نادر است. اکثر مکان‌های جامعه‌ی بزرگ که در حال حاضر دارای سکنه هستند از طریق فن آوری استعمار شده‌اند. اما دنیاهایی مانند دنیای شما که به طور طبیعی بدون کمک فن آوری، حیات در آن تکامل یافته است، بسیار نادرتر از آنچه که شما تصور می کنید است. البته دیگران توجه زیادی به این موضوع دارند، چرا که منابع زیستی دنیای شما برای قرن‌ها توسط نژادهای متعدد مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برخی ها این دنیا را به عنوان انبار به حساب می آورند، با این حال رشد و توسعه‌ی فرهنگ بشری و سلاح‌های خطرناک و زوال این منابع موجب این مداخله‌ی فرازمینی شده است.

دنیایِ شما توسط چندین نژاد بیگانه و چندین سازمان مختلف از نژادهای بیگانه در حال بازدید و بررسی است. این موضوع مدتی است که به طور فعال در حال انجام است.

شاید شما ندانید که چرا تلاش‌های دیپلماتیک برای تماس با رهبران بشر انجام نمی شود. این سوالی منطقی است، ولی مشکل آن است که کسی وجود ندارد که بشر را نمایندگی کند، چرا که مردم شما دچار تفرقه بوده و ملت‌هایتان با یکدیگر مخالفت می کنند. بازدیدکنندگانی که ما از آنها صحبت می کنیم همچنین فکر می کنند شما جنگ دوست و پرخاشگر هستید و با وجود صفت‌های مثبتتان، زیان و خصومت در کیهان پیرامون خود به بار خواهید آورد.

بنابراین ما قصد داریم در این ارتباط به شما ایده‌ای از آنچه که در حال رخ دادن است بدهیم و در مورد معنای این پدیده برای بشر، و ارتباطش با پیشرفت معنوی و پیشرفت اجتماعی و آینده‌ی شما در این دنیا و در جامعه‌ی بزرگ دنیاها، صحبت کنیم.

مردم از حضور نیروهای فرازمینی ناآگاه هستند، از حضور اکتشاف کنندگان منابع ناآگاه هستند، از کسانی که به خاطر منافع شخصی خودشان در پی ائتلاف با بشر هستند بی اطلاع هستند. در اینجا شاید مناسب باشد با ایده‌ای شروع کنیم از این که زندگی در خارج از مرزهای شما چگونه است، چرا که شما به آن دور دست‌ها سفر نکرده و نمی توانید این موارد را توضیح دهید.

شما در بخشی از کهکشان زندگی می کنید که تا حد زیادی دارای سکنه است. همه‌ی مناطق کهکشان تا این حد دارای سکنه نیستند. نواحی اکتشاف نشده‌ی عظیم با نژادهای پنهانِ بسیاری وجود دارد. تجارت و داد و ستد فقط در نواحی خاصی بین دنیاها انجام می شود. محیطی که شما در آن ظهور می کنید، محیطی بسیار رقابتی است. احتیاج به منابع در همه جا موجود است و تعداد زیادی از اجتماعات تکنولوژیک از حد منابع طبیعی دنیاهای خودشان تجاوز کرده و برای دستیابی به آنچه که نیاز دارند، باید دست به تجارت، مبادله و سفر بزنند. این شرایطی بسیار پیچیده است. ائتلافات بسیاری تشکیل می شوند و تضاد و ستیز هم صورت می گیرد.

شاید اکنون ضروری باشد بدانید که جامعه‌ی بزرگی که در آن ظهور می کنید، محیطی دشوار و چالش برانگیز است و در عین حال فرصتی عظیم و امکان‌های بزرگی برای بشر به همراه دارد. برای این که این امکانات و مزایا محقق شوند، بشر باید آماده شده و رفته رفته یاد بگیرد حیات در کیهان چگونه است. بشر باید شروع به فهمیدن این موضوع کند که معنویت در جامعه‌ی بزرگِ حیاتِ هوشمند به چه معناست.

ما بر اساس تاریخ خودمان می دانیم این بزرگ ترین آستانه‌ای است که هر دنیایی می تواند با آن مواجه شود. با این حال‌، این چیزی نیست که شما بتوانید برای خود طرح ریزی و نقشه کشی کنید، زیرا نیروهایی که واقعیت جامعه‌ی بزرگ را به اینجا خواهند آورد اکنون در جهان حضور دارند. شرایط کنونی باعث شده که به اینجا بیایند، آنها اینجا هستند.

شاید این به شما ایده‌ای بدهد از این که زندگی در خارج از مرزهایتان چگونه است. ما نمی خواهیم ایده‌ای خلق کنیم که هراسناک است، اما برای رفاه خودتان و برای آینده‌تان ضروری است برآوردی صادقانه به دست آورید و بتوانید با شفافیت، شروع به فهمیدن این موضوعات کنید.

احساس ما این است که بزرگ ترین نیازی که امروز در دنیای شما وجود دارد، مهیا شدن برای زندگی در جامعه‌ی بزرگ است. ولی مبتنی بر مشاهدات ما مردم مشغول امور و مشکلات زندگی روزمره‌ی خودشان هستند، در حالی که از نیروهای بزرگ تری که سرنوشت آنها را تغییر داده و آینده‌شان را تحت تاثیر قرار خواهند داد ناآگاه مانده‌اند.

نیروها و گروه‌هایی که امروز در اینجا حضور دارند ائتلافات متعددی را نمایندگی می کنند. این ائتلافات در تلاش‌های خود با یکدیگر متحد نیستند. هر ائتلافی چند گروه از نژادهای مختلفی را نمایندگی می کند که با هدف دسترسی به منابع دنیای شما همکاری می کنند. این ائتلافات گوناگون اساسا با یکدیگر رقابت می کنند هرچند که با هم نمی جنگند. به دنیای شما به عنوان یک جایزه نگاه می کنند، یعنی چیزی که می خواهند برای خودشان داشته باشند.

این یک چالش بسیار عظیم برای مردم شما ایجاد می کند، زیرا نیروهایی که از شما بازدید می کنند نه فقط تکنولوژی پیشرفته بلکه همبستگی قوی اجتماعی نیز دارند و می توانند افکار را در محیط ذهن تحت تاثیر قرار دهند. همانطور که می بینید در جامعه‌ی بزرگ، تکنولوژی به آسانی به دست می آید. از این رو در بین اجتماعاتی که با یکدیگر رقابت می کنند مزیت بزرگ، توانایی تحت تاثیر قرار دادن افکار است. این کار در مراحل بسیار پیشرفته انجام شده و نمایانگر مجموعه توانایی‌هایی است که بشر تازه در حال کشفش است.

در نتیجه بازدیدکنندگانِ شما مسلح به سلاح‌های بزرگ یا گروه‌های نظامی یا سفینه‌های جنگی به اینجا نیامده‌اند. بلکه در گروهای نسبتا کوچک آمده‌اند ولی دارای مهارت قابل توجهی در تحت تاثیر قرار دادن مردم هستند. این نشان دهنده‌ی استفاده‌ی اندیشمندانه و سنجیده‌تری از قدرت در جامعه‌ی بزرگ است. این همان توانایی‌ای است که بشر بایستی در آینده پرورش دهد تا با دیگر نژادها با موفقیت سر و کار داشته باشد.

بازدیدکنندگان برای کسب وفاداری بشر به اینجا آمده‌اند. آنها نمی خواهند موسسات بشری یا حضور بشری را از بین ببرند. در عوض می خواهند از اینها به سود خودشان استفاده کنند. قصد آنها به کار گماری است، نه نابودی. آنها احساس می کنند که حق دارند زیرا بر این باورند که دنیا را نجات می دهند. بعضی‌ها حتی اعتقاد دارند بشر را از خودش نجات می دهند. اما چنین دیدی به علایق بزرگ تر شما کمک نمی کند و خرد یا خودمختاری را در خانواده‌ی بشری پرورش نخواهد داد.

با این حال چون در جامعه‌ی بزرگِ دنیاها نیروهای خیرخواه وجود دارند، شما متحدینی دارید. ما صدای متحدین شما را نمایندگی می کنیم. ما به اینجا نیامده‌ایم تا منابع شما را مصرف کنیم یا چیزی را که در تملک دارید از شما بگیریم. در پی آن نیستیم که بشر را جهت بهره جویی به یک کشورِ متکی یا مستعمره تبدیل کنیم. در عوض قصد داریم نیرو و خرد را در خانواده‌ی بشری پرورش دهیم زیرا در جامعه‌ی بزرگ از این موارد حمایت می کنیم.

بنابراین نقش ما واقعا ضروری است و اطلاعات ما به شدت مورد نیاز، زیرا حتی افرادی که از حضور بازدیدکنندگان اطلاع دارند هنوز به نیات آنها آگاه نیستند. مردم راه و روش بازدیدکنندگان و اخلاقیاتشان را درک نمی کنند و فکر می کنند بازدیدکنندگان یا فرشته هستند یا هیولا، اما در حقیقت از نظر نیازهایشان آنها بسیار شبیه شما هستند. اگر از دریچه‌ی نگاه آنها دنیا را نظاره کنید، آگاهی و انگیزه‌شان را خواهید فهمید. اگر می خواهید این کار را انجام دهید، نیاز خواهید داشت فراتر از آگاهی و انگیزه‌ی خودتان بروید.

بازدیدکنندگان مشغول چهار فعالیت بنیادی برای به دست آوردن نفوذ در دنیای شما هستند. هر یک از این فعالیت‌ها منحصر به فرد است اما همه‌ی اینها با هم هماهنگ می شوند. این فعالیت‌ها به این خاطر انجام می شوند که بشر برای مدتی طولانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تفکر بشری، رفتار بشری، فیزیولوژی بشری و مذهب بشری برای مدتی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند. بازدیدکنندگانِ شما اینها را به خوبی می فهمند و جهت اهداف خودشان از این‌ها استفاده خواهند کرد.

اولین زمینه‌ی فعالیت بازدیدکنندگان اعمال نفوذ بر افرادی است که صاحب قدرت و اختیار هستند. بازدیدکنندگان از آنجا که نمی خواهند چیزی را در جهان ویران سازند یا به منابع جهان آسیب برسانند، تلاش می کنند کسانی را که به عقیده‌ی آنها در مقام قدرت هستند، عمدتا در دولت‌ها و در مذاهب، تحت نفوذ خود در آورند. آنها در پی تماس هستند، اما فقط با افراد خاص. آنها اختیار برقراری تماس و قدرت نفوذ را دارند. همه کسانی که با آنها تماس گرفته می شود متقاعد نمی شوند، اما عده‌ی زیادی نیز پذیرا می شوند. وعده‌ی قدرت بیشتر، تکنولوژی بهتر و تسلط جهانی، بسیاری از افراد را مسحور و شیفته و تحریک خواهد کرد و این همان افرادی هستند که بازدیدکنندگان دنبال برقراری رابطه با آنها خواهند بود.

افرادی در دولت‌های جهان که اینگونه متاثر می شوند بسیار کم شمار هستند، اما تعدادشان رو به افزایش است. بازدیدکنندگان سلسله مراتب قدرت را درک می کنند زیرا در زندگی خودشان نقش بزرگی دارد و خودشان سلسله مراتبِ فرماندهی را دنبال می کنند. آنها به شدت منظم بوده و در تلاش‌هایشان بسیار متمرکز هستند. ایده‌ی فرهنگ‌های آزاداندیش برای آنها عمدتا بیگانه است. آنها آزادی فردی را درک نمی کنند. آنها شبیه اجتماعات گوناگونی هستند که در جامعه‌ی بزرگ از نظر فن آوری پیشرفته‌اند، اجتماعاتی که هم در دنیاهایشان و هم در موسسات خود، در سراسر گستره‌های عظیمی از فضا فعالیت دارند در حالی که شکلی از حکومت و سازماندهی تثبیت شده و سفت و سختی را به کار می گیرند. آنها باور دارند بشر بی سامان و نافرمان است، و احساس می کنند وضعیتی را سر و سامان می دهند که خودشان نمی توانند درک کنند. آزادی فردی برای آنها امری ناشناخته است و ارزشش را متوجه نمی شوند. در نتیجه، نظامی که قصد دارند در این دنیا برقرار سازند این آزادی را قبول نخواهد داشت.

بدین ترتیب، اولین زمینه‌ی فعالیت آنها برقراری رابطه با افرادی است که صاحب قدرت و نفوذ هستند تا وفاداری آنها را به دست آورده و نسبت به جنبه‌های مثبت رابطه و هدف مشترک، متقاعدشان کنند.

دومین عرصه‌ی فعالیت، عرصه‌ای که شاید در نظر گرفتن آن از زاویه‌ی شما از همه دشوارتر باشد، دستکاری در ارزش‌ها و انگیزه‌های مذهبی است. بازدیدکنندگان متوجه هستند که بزرگ ترین توانایی‌های بشر همچنین نشان دهنده‌ی بزرگ ترین آسیب پذیری اوست. آرزوی مردم برای رستگاری فردی نشان دهنده‌ی یکی از بزرگ ترین امتیازاتی است که خانواده‌ی بشری می تواند حتی به جامعه‌ی بزرگ ارزانی دارد. اما این، نقطه ضعف شما نیز است و آنها این انگیزه‌ها و این ارزش‌ها را استفاده خواهند کرد.

چند گروه از بازدیدکنندگان می خواهند در اینجا به عنوان نمایندگان روحانی مستقر شوند زیرا توانایی سخن گفتن در محیط ذهن را دارند. آنها می توانند مستقیما با افراد ارتباط برقرار کنند و چون متاسفانه تعداد بسیار انگشت شماری در این دنیا می توانند تفاوت بین صدای معنوی و صدای بازدیدکنندگان را تشخیص دهند، وضعیت بسیار دشوار است.

بنابراین دومین زمینه‌ی فعالیت، کسب وفاداری افراد از طریق انگیزه‌های مذهبی و معنویشان است. در واقع این کار را می توان به آسانی انجام داد زیرا بشر هنوز نیرومند یا رشدیافته در محیط ذهن نیست. برای مردم تشخیص این که این انگیزه‌ها از کجا می آیند دشوار است. بسیاری از افراد می خواهند خود را به هر چیزی که فکر می کنند صدای بزرگ تر و قدرت بزرگ تری دارد، ربط بدهند. بازدیدکنندگانِ شما می توانند تصاویری نقش کنند — تصاویر قدیسان شما، معلمان شما، فرشتگان شما — تصاویری که نزد این دنیا محترم و مقدس شمرده می شوند. آنها این توانایی را هنگام تلاش‌های خود طی سده‌های بسیار برای اعمال نفوذ بر یکدیگر و یادگیری روش‌های متقاعدسازی که در بسیاری اماکن در جامعه‌ی بزرگ به کار می برند، پرورش داده‌اند. شما را بی تمدن به حساب می آورند، بنابراین احساس می کنند می توانند این نفوذ را اعمال کرده و این روش‌ها را در مورد شما به کار بندند.

در اینجا تلاش می کنند با افرادی تماس بگیرند که حساس و پذیرا به حساب می آیند و طبیعتا و ذاتا به همکاری گرایش دارند. بسیاری از افراد انتخاب می شوند، ولی عده‌ای اندک بر اساس این صفت‌های خاص برگزیده خواهند شد. بازدیدکنندگانِ شما در پی کسب وفاداری، اعتماد و فداکاری این افراد خواهند بود در حالی که به دریافتکنندگان می گویند به اینجا آمده‌اند که بشر را از نظر معنوی تعالی بخشند و به بشر امید، برکات و قدرت جدید دهند. به درستی که وعده‌ی آنچه را می دهند که مردم آرزویش را دارند اما هنوز به آن دست نیافته‌اند. شاید شما سوال کنید، چطور ممکن است چنین چیزی اتفاق بیافتد؟ اما به شما اطمینان می دهیم که اگر این مهارت‌ها و توانایی‌ها را یاد بگیرید، امر فوق العاده‌ای نخواهد بود.

تلاشی که در اینجا صورت می گیرد آن است که از راه متقاعدسازیِ معنوی، افراد را غیر فعال کرده و دوباره آموزششان دهند. این برنامه‌ی غیرفعال سازی در مورد گروه‌های متفاوت مذهبی بسته به آرمان‌ها و خلق و خویشان به اشکال متفاوت به کار برده می شود. این برنامه همیشه افرادی را مورد هدف قرار می دهد که ذهن پذیرا دارند. در اینجا انتظار می رود آنها حسِ تشخیص را از دست بدهند و به قدرت بزرگ تری که احساس می کنند از سوی بازدیدکنندگان به آنها داده می شود کاملا اعتماد کنند. وقتی که این وفاداری ایجاد شود، برای مردم تشخیص آنچه که در درون خودشان می دانند از آنچه که به آنها گفته می شود روز به روز دشوارتر خواهد شد. این نوعی بسیار ظریف، زیرکانه و فراگیر از متقاعدسازی و دغل کاری است. بعدتر راجع به آن بیشتر سخن خواهیم گقت.

حال اجازه دهید به سومین زمینه‌ی فعالیت اشاره کنیم که مستقر کردن حضور بازدیدکنندگان در جهان و عادت دادن مردم به این حضور است. آنها می خواهند که بشر خود را با تغییر بزرگی که در میان شما رخ می دهد تطبیق دهد تا کاری کنند که شما به حضور جسمی بازدیدکنندگان و اثرشان در محیط ذهن عادت کنید. آنها پایگاه‌هایی در اینجا برای اجرای این هدف تشکیل خواهند داد گرچه این پایگا‌ه‌ها در معرض دید نخواهند بود. این پایگاه‌های پنهانی برای تحت تاثیر قرار دادن جمعیت‌های بشری در نزدیکیشان بسیار نیرومند خواهند بود. بازدیدکنندگان با دقت و با صرف زمان زیاد اطمینان حاصل خواهند کرد که این پایگاه‌ها موثر بوده و تعداد کافی از افراد به آنها وفادار می مانند. این افراد حضور بازدیدکنندگان را پاس خواهند داشت و حفظ خواهند کرد.

این دقیقا همان چیزی است که در حال حاضر در دنیای شما اتفاق می افتد. این نشان دهنده‌ی چالشی بزرگ و متاسفانه خطری عظیم است. عینا همان چیزی که ما به شرح آن پرداخته‌ایم به دفعات بی شمار در اماکن مختلف در جامعه‌ی بزرگ اتفاق افتاده است. نژادهای در حال ظهور مانند نژاد شما همواره دارای بیشترین آسب پذیری هستند. برخی از نژاد‌های در حال ظهور قادر می شوند آگاهی، توانایی و همکاری خود را به گونه‌ای ایجاد کنند که بتوانند این قبیل نفوذ خارجی را بی اثر و حضور و جایگاه خود را در جامعه‌ی بزرگ برقرار سازند. در عین حال بسیاری از نژادها پیش از این که حتی به این آزادی‌ نایل آیند، تحت کنترل و نفوذ قدرت‌های خارجی در می آیند.

ما درک می کنیم که این اطلاعات ممکن است ترس قابل توجه و شاید انکار یا سردرگمی برانگیزد. اما هنگام مشاهده‌ی حوادث پی می بریم کمتر کسی است که از این وضعیت آنطور که واقعا هست، آگاه باشد. حتی آن دسته از افراد که از حضور نیروهای بیگانه آگاه می شوند در جایگاهی نیستند و چشم اندازی ندارند که بتوانند وضعیت را به وضوح ببینند. چون بسیار امیدوار و خوشبین هستند سعی می کنند به خوشبینانه‌ترین شکل ممکن به این پدیده نگاه کنند.

با این همه جامعه‌ی بزرگ محیطی رقابتی و دشوار است. کسانی که مشغول مسافرت فضایی می شوند ضرورتا کسانی نیستند که از نظر معنوی پیشرفته‌اند، زیرا کسانی که از نظر معنوی پیشرفته‌اند می خواهند در انزوا از جامعه‌ی بزرگ باشند. آنها دنبال تجارت و اعمال نفوذ بر دنیاهای نژادهای دیگر نیستند و درگیر نظام‌های بسیار پیچیده، نظام‌هایی که برای تجارت و سود مشترک تشکیل یافته‌اند نمی شوند. کسانی که از نظر معنوی پیشرفته هستند می خواهند پنهان بمانند. شاید این یک درک متفاوت باشد، اما برای این که به مخمصه‌ی عظیمی که بشر با آن مواجه است پی ببرید، این درکی ضروری خواهد بود. در عین حال این چالش‌ها فرصت‌های زیادی را نیز به همراه دارند. اکنون می خواهیم در مورد این فرصت‌ها صحبت کنیم.

با وجود وخامت شرایطی که در حال توصیف آن هستیم، ما احساس نمی کنیم این شرایط برای بشر یک فاجعه است، زیرا اگر بتواند تشخیص داده شده و درک شود و آمادگی برای جامعه‌ی بزرگ–آمادگی‌ای که اکنون در دنیا هست–به کار گرفته شده و مطالعه و استفاده شود، آنگاه مردم نیکدل در همه جا توانایی یادگیری دانش و خرد جامعه‌ی بزرگ را خواهند داشت. بدین ترتیب، مردم در همه جا خواهند توانست یک زیربنا برای همکاری به دست آورند تا سرانجام خانواده‌ی بشری بتواند اتحادی را که پیش از این هرگز در اینجا تشکیل نشده است، بنا سازد. برای این که بشر بتواند متحد شود، او نیازمند واقعیت و اهمیت جامعه‌ی بزرگ، نیازمند چیزی که مسائل دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد خواهد بود. اکنون این واقعیت و اهمیت در مقابل او قرار گرفته است.

این تکامل شما است که در جامعه‌ای بزرگ از حیات هوشمند ظهور کنید. چه آماده باشید چه نباشید اتفاق می افتد. ضروری است که اتفاق بیافتد و از این رو آماده سازی شما امری کلیدی است. آنچه که در دنیای شما در حال حاضر ضروری و مورد نیاز است، فهم و شفافیت است.

مردم در همه جا دارای هدایای معنوی هستند، هدایایی که می تواند آنها را قادر به دیدن و دانستن کند. اکنون این هدایا مورد نیاز هستند؛ باید که آنها تشخیص داده شده، به کار برده و آزادانه به اشتراک گذاشته شوند. فقط به عهده‌ی معلم بزرگ یا قدیس بزرگی در دنیای شما نخواهد بود که این کارها را انجام دهد. این هدایا باید توسط تعداد بسیار بیشتری از افراد پرورش داده شوند. چرا که این شرایط ضرورت ایجاد می کنند، و اگر بتوانید این ضرورت را بپذیرید، فرصتی بزرگ با خود همراه خواهد داشد.

با این همه، آموزش در مورد جامعه‌ی بزرگ و شروع به تجربه کردن معنویتش چیزهای زیادی می طلبد. انسان‌ها پیش از این هرگز مجبور به یادگیری چنین موضوعات در چنین مدت کوتاهی نبوده‌اند. به درستی که پیش از این به ندرت کسی در دنیای شما چنین مواردی را آموخته است. اما حال، نیاز تغییر کرده و شرایط متفاوت است. اکنون نفوذ‌های جدیدی در میان شما هستند، نفوذهایی که می توانید حسشان کنید و بشناسید.

بازدیدکنندگان سعی می کنند مردم را از داشتن این بینش و دانش در درونشان عاجز، چرا که بازدبدکنندگانِ شما این موارد را درون خودشان ندارند و ارزش و واقعیتش را متوجه نمی شوند. از این نظر، بشر به عنوان یک کل از آنها پیشرفته تر است. اما این فقط یک پتانسیل است، پتانسیلی که حال باید پرورش داده شود.

حضور بیگانگان در جهان هر روز و هر سال بیشتر می شود. تعداد بسیار بیشتری از افراد در برابر آن متقاعد شده و توانایی خود را در دانستن امور از دست می دهند، سردرگم و هواس پرت می شوند. چیزهایی را از کسانی که می خواهند برای اهداف خود از آنها سوء استفاده کنند باور می کنند، که فقط آنها را ضعیف و ناتوان می سازد.

بشر نژادی نوظهور است. او آسیب پذیر است. حال با مجموعه شرایط و نفوذهایی مواجه است که پیش از این هرگز مجبور به رویارویی با آنها نبوده. شما در روند تکامل خود فقط با یکدیگر رقابت کرده‌اید. هرگز مجبور نبوده‌اید با گونه‌های دیگر حیات هوشمند رقابت کنید. در عین حال این رقابت چیزی است که شما را تقویت خواهد کرد و اگر وضعیت بتواند به وضوح دیده شده و فهمیده شود، بزرگ ترین ویژگی‌های شما را به عرصه‌ی ظهور خواهد آورد.

نقش نامرئیان بزرگ آن است که این نیرو را بار آورند. نامرئیان بزرگ، کسانی که به درستی می توانید فرشتگان بنامیدشان، فقط با دل بشر سخن نمی گویند بلکه در همه جا با دل‌هایی که قادر به گوش دادن بوده و به آزادیِ گوش دادن دست پیدا کرده‌اند، سخن می گویند.

پس ما با پیام دشواری به اینجا آمده‌ایم، پیامی از نوید و امید. شاید این همان پیامی نباشد که مردم می خواهند بشنوند. این یقینا پیامی نیست که بازدیدکنندگان تبلیغ خواهند کرد. این پیامی است که می تواند از فردی به فردی دیگر داده و به اشتراک گذاشته شود. زیرا به اشتراک گذاشتن آن کاری طبیعی است. با این وجود بازدیدکنندگان و آنهایی که در برابر تلاش‌هایشان متقاعد شده‌اند با چنین آگاهی‌ای ضدیت می کنند. آنها نمی خواهند بشر مستقل باشد. این هدف آنها نیست. آنها حتی باور ندارند که این استقلال مفید است. از این رو، آرزوی صمیمانه‌ی ما این است که این ایده‌ها بدون ترس و وحشت اما با ذهنیت جدی و نگرانی عمیقی که در اینجا بسیار موجه است، مورد ملاحظه قرار گیرند.

حضور بیگانگان در دنیا در حال افزایش است. این واقعه، هر روز و هر سال در حال افزایش است. تعداد افراد بیشتری هر روزه، مسحور شده و تحت تأثیر آن قرار می گیرند، توانایی خود را در تشخیص و فهم آن از دست می دهند، دچار سردرگمی و گمراهی می شوند و چیزهایی را باور میکنند که فقط می تواند آنها را تضعیف کند.

ما آگاه هستیم که تعداد زیادی از افراد امروز در جهان هستند که احساس می کنند تغییری عظیم برای بشر در راه است. نامرئیان بزرگ این موضوعات را به ما گفته‌اند. این احساس به عوامل بسیاری نسبت داده شده و عواقب فراوانی پیشبینی شده است. با این وجود، شما هنوز بافت و بستر مناسبی برای درک سرنوشت بشر یا تغییر بزرگی که در جهان اتفاق می افتد ندارید، مگر آنکه بتوانید شروع به درک این واقعیت کنید که بشر سر از جامعه‌ای بزرگ از حیات هوشمند بر می آورد.

از زاویه‌ی ما، افراد در زمان خود متولد می شوند تا به آن زمان خدمت کنند. این یکی از درس‌های معنویت جامعه‌ی بزرگ است، درسی که ما هم شاگردان آن هستیم. آزادی و قدرتِ هدف مشترک را آموزش داده و به فرد قدرت می دهد تا به دیگران ملحق شود. ایده‌هایی که در جامعه‌ی بزرگ به ندرت پذیرفته یا به کار برده می شوند، چرا که جامعه‌ی بزرگ ملکوت نیست. واقعیتی فیزیکی است با سختی‌های بقا و تمام آنچه که در پی دارد. همه‌ی موجوداتی که در این واقعیت هستند باید با این نیازها و موضوعات دست و پنجه نرم کنند. و از این لحاظ، بازدیدکنندگانِ شما بیشتر از آنچه که درک می کنید شبیه شما هستند، آنها غیر قابل ادراک نیستند. سعی خواهند کرد که غیر فابل ادراک باشند، اما می توان آنها را فهمید. شما قدرت انجام این کار را دارید، اما باید با چشمان باز ببینید. باید با بینشی بزرگ تر ببینید و با هوشی بزرگ تر بدانید، بینش و هوشی که امکان پرورش آن را در خود دارید.

اکنون برای ما ضروری است در مورد دومین زمینه‌ی اعمال نفوذ و متقاعدسازی، بیشتر صحبت کنیم. زیرا این موضوع بسیار حائز اهمیت است، و آرزوی صمیمانه‌ی ما آن است که این موارد را بفهمید و برای خود مرود ملاحظه قرار دهید.

ادیان دنیا بیشتر از دولت‌ها، بیشتر از هر موسسه‌ی دیگری، کلید جانفشانی و وفاداری بشر را در خود دارند. این برای بشر امتیاز حساب می شود زیرا چنین ادیانی در اکثر موارد در جامعه‌ی بزرگ بسیار کمیاب هستند. دنیای شما از این نظر ثروتمند است، اما آنچه که نقطه‌ی قوت شما است ضعف و آسیب پذیری شما را نیز نشان می دهد. بسیاری از افراد می خواهند از سوی ملکوت هدایت و برگذیده شوند؛ می خواهند افسار زندگی خود را به کسی دیگر بسپرند و از سوی یک قدرت بزرگ تر معنوی راهنمایی، نصیحت داده و حفظ شوند. این یک آرزوی واقعی است، اما در بافت و بستر جامعه‌ی بزرگ باید خرد قابل توجهی را پرورش داد تا این آرزو بتواند محقق شود. برای ما بسیار غم انگیز است که ببینیم مردم قدرت خودشان، چیزی را که هرگز کاملا نداشته‌اند، به آسانی و با اشتیاق به کسانی که برایشان ناشناس هستند بدهند.

سرنوشت حکم کرده است که این پیام به کسانی برسد که تمایلات و گرایشات معنوی بیشتری دارند. از این رو ضروری است وارد جزئیات این موضوع شویم. ما از معنویتی طرفداری می کنیم که در جامعه‌ی بزرگ آموزش داده می شود، نه معنویتی که کشورها، دولت‌ها یا ائتلافات سیاسی اداره می کنند، بلکه معنویتی طبیعی که شامل توانایی دانستن، دیدن و عمل کردن می شود. در عین حال بازدیدکنندگانِ شما این موارد را مورد تاکید قرار نمی دهند. آنها می خواهند مردم اعتقاد داشته باشند که آنها خانواده و منزلگاه‌شان هستند، برادران و خواهران و مادران و پدرانشان هستند. بسیاری از افراد دوست دارند باور کنند، و بنابراین باور می کنند. مردم دوست دارند اقتدار فردی خود را به کسی دیگر بدهند، و بنابراین به کسی دیگر واگذار می کنند. مردم می خواهند دوستی و رهایی در بازدیدکنندگان ببینند و این چیزی است که به آنها نشان داده می شود.

شما به هشیاری و بی نظری زیادی نیاز خواهید داشت تا بتوانید این فریب‌ها و این دشواری‌ها را برملا سازید. انجام این کار برای مردم ضروری خواهد بود اگر قرار است که بشر در جامعه‌ی بزرگ با موفقیت ظهور کند و آزادی و خودمختاری خود را در محیطی از نفوذها و نیروهای بزرگ، حفظ کند. در اینجا می توانند بر دنیای شما چیره شوند بدون این که حتی یک گلوله شلیک شود چرا که خشونت، بی تمدنی و ابتدایی به حساب می آید و به ندرت در چنین اموری به کار برده می شود.

شاید شما بپرسید، آیا این به آن معناست که دنیای ما مورد تهاجم قرار می گیرد؟ باید بگوییم که پاسخ به این پرسش مثبت است، تهاجم به ظریف ترین و زیرکانه ترین شکل آن. اگر بتوانید این افکار را در سر داشته و به طور جدی به آن بیندیشید، خودتان خواهید توانست این مسائل را ببینید. شواهدی از این تهاجم در همه جا وجود دارد. شما می توانید ببینید که توانایی بشری چگونه توسط تمایل به خوشبختی و صلح و امنیت بی اثر می شود؛ می توانید ببینید بینش و توانایی افراد در دانستن امور چگونه توسط نیروهایی که حتی در فرهنگ‌های خودشان وجود دارند، مختل می شود. به درستی که این نیروها در محیط جامعه‌ی بزرگ بیسار قدرتمندتر خواهند بود.

این پیامی است که شنیدنش سخت است، اما پیامی که ما باید ارائه دهیم. این پیامی است که باید گفته شود، این حقیقتی است که باید بیان شود زیرا حقیقتی حیاتی و فوری است. اکنون برای مردم بسیار ضروری است که به یادگیری دانشی بزرگ تر، خردی بزرگ تر و معنویتی عظیم تر بپردازند تا بتوانند توانایی‌های واقعی خود را کشف کرده و به طور موثر به کار بندند.

آزادی شما در مخاطره است. آینده‌ی دنیای شما در مخاطره است. به این خاطر است که ما به اینجا گسیل شده‌ایم تا در حق متحدین بشر سخن بگوییم. کسانی در کیهان هستند که دانش و خرد را زنده نگاه می دارند و معنویت جامعه‌ی بزرگ را پیروی می کنند. آنها به هر سو سفر نمی کنند؛ بر دنیاهای گوناگون اعمال نفوذ نمی کنند؛ مردم را برخلاف میلشان نمی برند؛ حیوانات و گیاهان شما را نمی دزدند؛ بر دولت‌هایتان اعمال نفوذ نمی کنند. آنها نمی خواهند به منظور ایجاد رهبریِ جدید در اینجا با بشر تولید مثل کنند. متحدین شما در امور بشری دخالت نمی جویند. سرنوشت بشری را دستکاری نمی کنند. آنها از دور نظارت می کنند و فرستاده‌هایی مانند ما گسیل کرده و در معرض خطر قرار می دهند—تا نصیحت و انگیزه دهیم و در صورت لزوم، مسائل را روشن سازیم. ما بنابراین با هدف دوستی با پیامی حیاتی آمده‌ایم.

اکنون باید در مورد زمینه‌ی چهارم سخن بگوییم، زمینه‌‌ای که بازدیدکنندگانِ شما می خواهند خود را مستقر کنند و این زمینه، پیوند زدن نژادها است. آنها نمی توانند در محیط شما زندگی کنند. آنها به پرطاقتی جسمانی شما و رابطه‌ی نزدیکت طبیعیتان با جهان و توانایی تولید مثل شما نیاز دارند. آنها همچنین می خواهند با شما همبسته شوند چون می دانند که این همبستگی وفاداری ایجاد می کند. این حضور آنها را در اینجا به نحوی مستقر می کند زیرا نسل چنین برنامه‌ای در عین حال خویشاوندی نسبی در دنیا و وفاداری با بازدیدکنندگان خواهد داشت. شاید این موضوع باورنکردنی به نظر بیاید، ولی بسیار حقیقی‌ست.

بازدیدکنندگان به اینجا نیامده‌اند تا توانایی تولید مثل را از شما بگیرند. بلکه به اینجا آمده‌اند تا خود را مستقر کنند. می خواهند بشر به آنها اعتقاد داشته و به آنها خدمت کند. می خواهند بشر برایشان کار کند. آنها وعده‌ی هر چیزی را خواهند داد، هر چیزی را عرضه خواهند کرد و هر کاری را انجام خواهند داد تا به این هدف برسند. ولی با وجود این که آنها بسیار متقاعد کننده هستند، تعدادشان اندک است. اما نفوذشان بیشتر می شود و برنامه‌شان برای پیوند زدن نژادها، برنامه‌ای که نسل‌هاست که در حال انجام بوده است، سرانجام موثر خواهد شد. انسان‌هایی خواهند بود که هوش بیشتری دارند اما خانواده‌ی انسان را نمایندگی نمی کنند. چنین چیزهایی قابل امکان است و در جامعه‌ی بزرگ به دفعات بی شمار رخ داده. فقط لازم است که به تاریخ خودتان مراجعه کنید تا اثری را که فرهنگ‌ها و نژادها بر یکدیگر دارند متوجه شوید، و این که این تعاملات می توانند چقدر چیره کننده و موثر باشند.

از این رو ما خبری مهم و جدی می آوریم. اما باید شجاع باشید، چرا که زمان، زمان دودلی و تردید، فرار یا جستجوی خوشبختی شخصی نیست. زمان، زمان آن است که به دنیا خدمت کنید، خانواده‌ی بشری را نیرو بخشید و توانایی‌های طبیعی را که در مردم وجود دارند به منصه‌ی ظهور برسانید—توانایی دیدن، دانستن و مشغول عمل شدن در هارمونی با یکدیگر. این توانایی‌ها می توانند نفوذی را که در حال حاضر بر بشر اعمال می شود بی اثر کنند، اما این توانایی‌ها باید رشد کرده و به اشتراک گذاشته شوند. این حائز بیشترین اهمیت است.

این نصیحت ما است. با نیت نیک داده می شود. خوشحال باشید از این که متحدینی در جامعه‌ی بزرگ دارید چرا که به متحدین نیاز خواهید داشت.

شما وارد کیهان بزرگ تری می شوید، کیهانی پر از نیروها و نفوذهایی که یاد نگرفته‌اید چگونه آنها را بی اثر سازید. وارد چشم انداز بزرگ تری از حیات می شوید، و باید مهیای آن شوید. کلمات ما فقط بخشی از این آمادگی هستند. اکنون آمادگی، به دنیا فرستاده می شود. از سوی ما نیامده است. از سوی خالق تمام حیات آمده است. درست به موقع آمده است. چرا که برای بشر زمان، زمان نیرومند و خردمند شدن است. شما توانایی انجام این کار را دارید، و رویدادها و شرایط زندگیتان نیاز بزرگی برای انجامش ایجاد می کند.