تمام اطلاعاتِ توجیهی دربارۀ هم پیمانان بشریت بصورت آنلاین و رایگان در دسترس است. این سفر را با اولین کتاب هم پیمانان آغاز کنید.

بیش از بیست سال پیش، گروهی از افراد از چند دنیای مختلف به منظور مشاهدۀ مداخلات بیگانگان که در دنیای ما در حال وقوع است، در یک مکان محرمانه در منظومه شمسی ما در نزدیکی زمین گرد هم جمع شدند.

 


فهرست مطالب

اطلاعاتِ توجیهی اول: حضور فرازمینی در دنیایِ امروز

اطلاعاتِ توجیهی دوم: چالش آزادی بشر

اطلاعاتِ توجیهی سوم: یک هشدار بزرگ

اطلاعاتِ توجیهی چهارم: دستکاری در سنت ها و باورهای دینی

اطلاعاتِ توجیهی پنجم: آستانه: وعده ای جدید برای بشریت

اطلاعاتِ توجیهی ششم: پرسش و پاسخ

سخن آخر

انجمن پیام جدید اکنون هر چهار جلد کتاب هم پیمانانِ بشریت را بصورت آنلاین و بدون اخذ هیچ گونه هزینه ای ارائه کرده است. ما این کار را انجام می دهیم تا این پیام بتواند هر چه بیشتر هم بدستِ افراد در سطحِ عادی جامعه و هم بدستِ افراد در موقعیت های سیاسی، اقتصادی و مذهبی برسد.