Wszystkie Sprawozdania Sprzymierzeńców Ludzkości są dostępne za darmo on-line. Zacznij podróż z Księgą Pierwszą Sprzymierzeńców.

Ponad dwadzieścia lat temu grupa istot z kilku różnych światów zgromadziła się w dyskretnym miejscu w naszym systemie słonecznym w pobliżu Ziemi w celu obserwowania interwencji obcych, która ma miejsce w naszym świecie. Z ich ukrytego punktu obserwacyjnego byli w stanie określić tożsamość, organizację oraz zamiary tych, którzy odwiedzają nasz świat i obserwować działania przybyszy.

Ta grupa obserwatorów nazywa siebie “Sprzymierzeńcami Ludzkości”.

Zdobądź kopię księgi:


Zacznij Czytać Sprawozdania On-line Teraz

Spis Treści:

Sprawozdanie Pierwsze: Pozaziemska Obecność w Dzisiejszym Świecie

Sprawozdanie Drugie: Wyzwanie dla Ludzkiej Wolności

Sprawozdanie Trzecie: Wielkie Ostrzeżenie

Sprawozdanie Czwarte: Manipulacja Tradycjami oraz Wierzeniami Religijnymi

Sprawozdanie Piąte: Próg: Nowa Obietnica dla Ludzkości

Sprawozdanie Szóste: Pytania i Odpowiedzi

Ostatnie Słowa

Stowarzyszenie na rzecz Nowego Posłania dostarcza teraz wszystkie cztery tomy Sprzymierzeńców Ludzkości w wersji on-line bez żadnych kosztów. Czynimy tak, ażeby to przesłanie mogło dosięgnąć tak wielu ludzi, jak to możliwe, zarówno tych stojących na najniższym szczeblu, jak i tych sprawujących polityczną, gospodarczą i religijną władzę.