Sprawozdanie Czwarte: Wyższe Moce

Oczekujące tłumaczenia

Boska Interwencja odbywa się poprzez Wyższe Moce, poprzez Sieci Mędrców i poprzez nacje, gdzie Duchowość została utrzymana przy życiu...