Proroctwo Większej Społeczności

Wstąpienie do Większej Społeczności – objawienie Marshalla Viana Summersa w Nowym Posłaniu od Boga.