Ludzka Rodzina stoi w obliczu największego progu w swej długiej historii – swojego wyłonienia się do Większej Społeczności inteligentnego życia we wszechświecie. Owo wyłonienie się zmieni ludzką percepcję, wierzenie oraz to, w jaki sposób żyjemy na Ziemi. Ludzkość jest jednak nieprzygotowana.
Po raz pierwszy przygotowanie odnoszące się do przekraczania wielkiego progu Większej Społeczności jest udostępnione poprzez pisma MV Summersa. Ten rozległy zbiór Nauczań w swojej całości jest odmienny od wszystkiego w dzisiejszym świecie i stanowi Nowe Posłanie dla Ludzkości. Edukacja oraz Działanie są kluczowe, aby wnieść to nowe posłanie oraz świadomość Ludzkości.
Kontynuuj swoją edukację dotyczącą Większej Społeczności w Otwartej Szkole Nowego Posłania. Ogólnoświatowa, on-line i otwarta dla wszystkich.

Dodatkowe zasoby:

Przygotowanie na Większą Społeczność

Życie we Wszechświecie

Duchowość Większej Społeczności

Wielkie Fale Przemian

Kroki do Wiedzy

Strona Społeczności

Nauczania Nowego Posłania:

Komentarze Nauczycieli z Księgi Drugiej Sprzymierzeńców Ludzkości: