Sprawozdanie Pierwsze: Kim Jesteśmy i Co Sobą Reprezentujemy

Przekazujemy nasze pozdrowienia. Jesteśmy Sprzymierzeńcami Ludzkości i przemawiamy do was ponownie po dużym opóźnieniu. Znajdujemy się teraz daleko od waszego świata i nie było nas przez długi czas. Możemy wam jednak przekazać wiele rzeczy, które będą miały duże znaczenie i które są kluczowe dla waszej przyszłości oraz dla waszej możliwości rozwoju i zostania wolną rasą we wszechświecie, gdzie prawdziwa wolność jest tak rzadka. Przemawiamy w imieniu tych wolnych ras, które żyją wśród wielu tych, które nie są wolne. Nie jesteśmy jednak tutaj reprezentując ich rządy. Zamiast tego, zostaliśmy wysłani przez Wyższe Moce ze sfery duchowej, aby przekazać ludzkości te Sprawozdania.

Przybyliśmy z kilku narodów dla zrealizowania tego celu i jesteśmy zjednoczeni w naszej sprawie. Nie poznacie naszych imion ani nazw naszych światów, muszą one bowiem pozostać tajne. Kiedy zaczniecie rozumieć realia życia w Większej Społeczności we wszechświecie, będziecie w stanie zrozumieć, dlaczego należy stosować taką dyskrecję.

Wy, którzy transmitujecie wszystko w przestrzeń kosmiczną wokół was będziecie musieli zdać sobie sprawę z tego, że aby być wolnym, należy być dyskretnym. Jest to wielka lekcja dla ludzkości, podczas gdy stoi ona u progu wszechświata pełnego inteligentnego życia.

Przemawiamy w imieniu tych wolnych ras, które żyją wśród wielu tych, które nie są wolne. Nie jesteśmy jednak tutaj reprezentując ich rządy. Zamiast tego, zostaliśmy wysłani przez Wyższe Moce ze sfery duchowej, aby przekazać ludzkości te Sprawozdania.

Jesteśmy tu po to, aby udzielić wam rady i zaofiarować perspektywę oraz skorygować wiele z waszych założeń i przekonań, które mogłyby zagrozić waszej możliwości zrozumienia waszej sytuacji, a także wielkiego wyzwania stojącego przed wami ze strony Interwencji innych ras spoza świata, które są tu po to, by wykorzystać dla własnych celów wasze słabości, wasze podziały i wasze przesądy – ażeby ustanowić na tym świecie swój prymat bez użycia siły.

Mówiliśmy o tym obszernie w naszych poprzednich Sprawozdaniach. Teraz jednak musimy powiedzieć wam o innych sprawach, które są ważne dla zrozumienia znaczenia wolności w tym wszechświecie – co to będzie oznaczało dla waszego świata, wielka przemiana, która przyniesie wam to zrozumienie i większa jedność, która będzie wymagana pomiędzy waszymi narodami.

Nie pozostaniecie bowiem wolnym światem, jeśli będziecie nadal zmagać się ze sobą – wasze niezgody, rywalizacje, wasza przemoc, wasze wojny. Podczas gdy walczycie pomiędzy sobą nie macie pojęcia o obecności tych, którzy interweniują ani o wielu oczach w waszym lokalnym wszechświecie was obserwujących i o wszystkich błędach, które ludzkość transmituje w przestrzeń kosmiczną i które dyskretny obserwator może z łatwością dostrzec – wasze plemiona walczące ze sobą w przepięknym świecie, który pragną inni. I choć nie ma wielu innych ras bądź nacji, które są świadome waszego istnienia, to wyzwanie jest jednak bardzo duże, bardzo realne i stale rosnące.

Musimy więc mówić o rzeczach, które mają związek z waszą przyszłością i które mają związek z możliwością stania się przez ludzkość wolną rasą we wszechświecie, gdzie rywalizacja została przeniesiona na wyższe poziomy, niż rozumiecie.

Przekazujemy to z wielkim szacunkiem dla ludzkości, ponieważ utrzymaliście wasze tradycje religijne przy życiu, a potęga Wiedzy w jednostce nadal jest tutaj uznawana i szanowana, podczas gdy w tak wielu innych miejscach została ona utracona i zapomniana lub nigdy nie została urzeczywistniona. Albowiem wielkie technokratyczne narody w waszym lokalnym rejonie przestrzeni kosmicznej są w większości pozbawione religii, duchowości i wyższej etyki, którą wy wciąż utrzymujecie drogie sercu i które my również cenimy.

Stoicie u progu wielkiego punktu zwrotnego, w którym albo ulegniecie obcym siłom, albo wzniesiecie się ponad swoje niekończące się konflikty, aby stać się wolną rasą. W naszych poprzednich Sprawozdaniach przekazaliśmy na ten temat wiele mądrości i perspektywy. Teraz jednak musimy wam powiedzieć co oznacza wolność i czego będzie wymagała od waszych narodów i ludzi.

Nie ma bowiem przyzwolenia na podbój w tym rejonie przestrzeni kosmicznej. Wypowiadaliśmy się o tym obszernie wcześniej. Musi to jednak zostać powtórzone, ponieważ ludzkość wciąż ma bardzo wojownicze i skore do rywalizacji podejście.

Podczas gdy poszczególne światy są pod wieloma względami odmienne i wyjątkowe, wymagania dotyczące wolności we wszechświecie są takie same dla wszystkich. Musicie zrozumieć te wymagania i nie zaniedbywać ich w żaden sposób.

Pokój pomiędzy waszymi nacjami to nie tylko bowiem zaprzestanie wojny i konfliktu. Musi to być przygotowanie do większego zaangażowania i większego zestawu wyzwań, przed którymi stoi wasz świat i którym będzie musiał stawiać czoła w miarę jak będzie iść naprzód.

Wasza wolność polega teraz na ochronie tego świata, na strzeżeniu i osłanianiu go od tych wszystkich mocy, którą chcą tu interweniować zarówno poprzez środowisko fizyczne, jak i mentalne.

Wolność, która będzie wymagała od waszych narodów współpracy, będzie również wymagała, aby nie było tu wielkiej niezgody, ponieważ wpływy z zewnątrz, z Większej Społeczności, będą starały się stymulować niezgodę, tak jak to ma miejsce obecnie. Będą dążyły do osłabienia najsilniejszych narodów poprzez angażowanie ich w niekończące się i trudne do rozwiązania konflikty i rywalizację. Będą dążyły do osłabienia wiary ludzi w ich własne rządy i instytucje, tak jak to ma miejsce obecnie.

Siła ludzkiego przywództwa i instytucji musi w przyszłości stać się silniejsza i bardziej zjednoczona wśród narodów i pomiędzy nimi. Albowiem to właśnie wyzwanie ze strony Większej Społeczności zjednoczy ludzkość. To, co będzie wymagało współpracy, to groźba interwencji z zewnątrz. To, co wyniesie ludzkość w jej jedności i celu to jej pojawienie się na tej większej arenie inteligentnego życia.

Nieliczne rasy w waszej części kosmosu będą jedynymi ceniącymi was z ważniejszych powodów i dla wyższych celów.

Tutaj wolność nie jest wolnością do bycia chaotycznym ani wolnością do podążania za osobistymi celami i pogonią za własnymi marzeniami. Jest to wolność osłaniania i ochrony waszego świata przed większymi technologicznymi mocami, które istnieją wokół was i które będą próbowały was przekonywać oraz podzielić was za pomocą subtelnych środków.

Nie ma bowiem przyzwolenia na podbój w tym rejonie przestrzeni kosmicznej. Wypowiadaliśmy się o tym obszernie wcześniej. Musi to jednak zostać powtórzone, ponieważ ludzkość wciąż ma bardzo wojownicze i skore do rywalizacji podejście. Pomyśli ona o Interwencji w kategoriach militarnych. Jednak żadna z interweniujących ras i grup nie dąży do zniszczenia zasobów tego świata albo ich nadziei, że ludzkość stanie się siłą roboczą – uległą im i lojalną. Musicie teraz zacząć myśleć w nowy sposób, wpływy z Większej Społeczności są bowiem potężne. To jest właśnie przełom, który was teraz czeka.

Wasza wolność w przyszłości, jeśli uda się wam ją zdobyć oraz utrzymać, z konieczności znacznie ograniczy wolność indywidualną. Wszyscy obywatele tego świata będą bowiem musieli zaangażować się w ochronę świata. Będzie to miało fundamentalne znaczenie. Aczkolwiek gdy tylko zaczniecie dostrzegać macki interwencji w dzisiejszym i w przyszłym świecie, to zrozumienie będzie rosło i będzie musiało stać się częścią waszej podwaliny.

Nie zdajecie sobie sprawy, że żyjecie na przepięknej planecie we wszechświecie pełnym jałowych światów. Większość z nich była możliwa do zamieszkania tylko dzięki zaawansowanej technologii, a światy, z których pochodzą rozwijające się rasy zostały w większości splądrowane w sposób, w jaki wy plądrujecie swój świat teraz.

Zalecamy wam tu dzisiaj świadomość i rozumienie Większej Społeczności. Nie możecie myśleć jak prymitywni ludzie, ponieważ wszechświat, przed którym stoicie, nie jest prymitywny. Nie możecie odnosić się tylko do przeszłości, z wyjątkiem zrozumienia, że każda Interwencja przeprowadzana jest w agresywnych celach. Nie sądźcie, że jakakolwiek rasa przybędzie tutaj, aby wam naprawdę pomóc, jeśliby bowiem ustanowiła ona tutaj swoją obecność w dostrzegalny sposób, byłoby to częścią znakomitej perswazji.

Jeżeli nieustannie będziecie zanieczyszczać świat staniecie się tak niestabilni, że będziecie wypatrywać pomocy z zewnątrz z czystej desperacji. Stanowi to ogromne niebezpieczeństwo, przed którym stoicie.

Żadna z ras interweniujących dzisiaj na świecie nie jest tutaj, aby pomóc ludzkości. Są tu rasy znajdujące się w stanie rywalizacji, ścierające się ze sobą o osiągnięcie przewagi w tym świecie, świecie doskonałej sposobności i bogactwa. Nie zdajecie sobie nawet sprawy, jak bardzo jest to istotne.

W przyszłości wasza wolność będzie musiała być bardzo praktyczna oraz niezwykle jednocząca. Będziecie musieli być wolni zespołowo, a nie wolni od siebie nawzajem. Będziecie musieli być wolni w dążeniu do celu, a nie wolni, aby zdruzgotać ten cel. Będziecie musieli być wolni, aby się zjednoczyć, a nie wolni, aby rozbić ową jedność.

Być może z miejsca, w którym się w tej chwili znajdujecie, to nie wygląda dla was jak wolność, lecz zapewniamy was, że w odróżnieniu od rzeczywistości większości narodów w tym całym regionie kosmosu jest to ogromna wolność.

W naszych Sprawozdaniach będziemy opisywać, jak wolność może wyglądać, gdy zostaje ona ustanowiona. Zewnętrzna rzeczywistość Większej Społeczności zadecyduje, w jaki sposób owa wolność zostanie utworzona oraz jak musi być utrzymywana.

Wciąż wam się jednak wydaje, że jesteście odizolowani we wszechświecie, że wszechświat to wielka, pusta przestrzeń wokół was. I być może czujecie się również wyjątkowi oraz pobłogosławieni przez Boga, tak wyjątkowi, że dowolna rasa, która by tutaj przybyła, zrobiłaby to dlatego, aby was wspomóc, zrozumieć was bądź darzyć was szacunkiem. Taka jest jednak nieświadomość życia w stanie izolacji, nieświadomość, jaką w takim czy innym stopniu będą mieć prawdopodobnie wszystkie wyłaniające się rasy we wszechświecie.

Osamotnieni, sądzicie, że jesteście niezwykli i wyjątkowi. Gdy wkroczycie jednak w tę rozleglejszą panoramę życia, ujrzycie, że inni będą mieć na was wzgląd tylko dla własnych korzyści oraz że nieliczne rasy w waszej części kosmosu będą jedynymi ceniącymi was z ważniejszych powodów i dla wyższych celów.

My musieliśmy mocno walczyć o odzyskanie naszej wolności od sił Interwencji i o jej utrzymanie, co wymagało od nas zostania bardzo dyskretnymi w tej rozleglejszej panoramie życia. Zobligowało nas to do odstąpienia od kompleksowej sieci wymiany handlowej oraz bycia wolnymi od nadrzędnych organizacji handlowych decydujących o tym, w jaki sposób rasy będą uczestniczyć i angażować się w handel ze sobą. Gdy tylko bowiem wkroczycie w te zależności, wasza wolność zostanie utracona.

Wy, którzy pragniecie nowocześniejszych technologii od wyższych mocy we wszechświecie musicie przyswoić sobie tę ważną lekcję. Nie akceptujcie żadnej technologii od tych, którzy odwiedzają wasz świat. Zasiewają oni bowiem ziarna waszej przyszłej zależności, a wraz z tymi ziarnami, gdy będą one kiełkować, odwiedzający wasz świat uzyskają coraz większą władzę nad waszymi umysłami i nad waszym światem.

My musieliśmy przyswoić sobie te lekcji w naszych własnych światach. I pomimo że nasze światy są niepowtarzalne i z wyjątkiem bardzo okrojonych politycznie podstawowych spraw nie współpracują czynnie ze sobą, istnieją Wyższe Moce we wszechświecie, które kierują Siecią Mędrców – angażując osoby z różnych światów i nacji.

Jesteśmy częścią tej Sieci i właśnie dlatego przybyliśmy, aby udzielić wam znaczącego wsparcia. Nie jesteśmy zainteresowani ustanawianiem własnej obecności w tym świecie, ponieważ nie jesteście gotowi na kontakt. Musicie zdobyć wolność drogą waszych własnych wysiłków. Możemy podarować wam mądrość, ostrzeżenie i perspektywę, ale to wy musicie uzyskać waszą obecną i przyszłą wolność oraz wykorzystać wielkie zrozumienie, jakie wam oferujemy.

Nie macie pojęcia, jak zniechęcający jest naprawdę wszechświat – jak wiele światów upadło pod wpływem obcej dominacji, światów takich jak wasz, znajdujących się w bardzo podobnym stanie wyłonienia się i jak niewiele miało możliwość uciec przed tą dominacją.

Działalność Wyższych Mocy ociera się częściowo o wspieranie tej wolności u ras, które wykazują w tym zakresie potencjał – Wyższych Mocy przydzielonych przez Boga, aby chronić Wiedzę we wszechświecie – większą mądrość, cel oraz znaczenie.

W przeciwnym razie zaawansowane technologicznie społeczeństwa stają się w coraz większym stopniu podobne do siebie: świeckie, restrykcyjne, dominujące, rywalizujące nieustannie ze sobą o korzyści. Nie ceniliby waszej osobistej wolności, ale widzieliby was jedynie jako osoby chaotyczne i destrukcyjne dla waszego świata. Nie pojmują rzeczy, o jakich dzisiaj mówimy. Nie są świadomi Wyższych Mocy. A jeśli mają tego świadomość, będą pragnęli stłamsić ekspresję tych Mocy, gdziekolwiek tylko będą mogli.

Taka jest rzeczywistość życia we wszechświecie, rzeczywistość Oddzielenia od Boskiej Obecności i Celu – Oddzielenia, w którym wy również nieustannie żyjecie. Zerwanie kajdan Oddzielenia wymaga wyjątkowej mądrości, mocy oraz siły, które musicie kultywować i które muszą być w was podtrzymywane przez Wyższe Moce.

Kiedy mówimy o Wyższych Mocach nie mamy na myśli ras istot z fizycznego wymiaru, ponieważ tak naprawdę nie ma oświeconych ras we wszechświecie, jedynie niewielkie grupy mądrości powiązane ze sobą, zarówno za pomocą fizycznych, jak i tajemnych środków. W ten sposób Sieci Mędrców mogą porozumiewać się poprzez Niewidoczne Moce, poprzez Anielską Obecność, nie mając kiedykolwiek fizycznego kontaktu, jaki w wielu przypadkach nigdy nie mógłby zaistnieć.

Jest to wielkie wyzwanie ludzkości, wyzwanie dla jej wolności i niezawisłości w tym świecie. W miarę jak będziemy kontynuować pomówimy o znaczeniu tej wolności, wymogach wobec tej wolności oraz o wielkiej mocy, jaka musi zostać udzielona, aby utrzymać ją pośród tak wielu narodów, które wolne nie są.

Wielką prawdą we wszechświecie jest to, że Mędrcy muszą pozostać w ukryciu, aby pozostać mądrymi. Jest to ważna lekcja stojąca teraz przed wami.