Wiadomość od Marshalla Viana Summersa

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować wam czwarty zestaw Sprawozdań od Sprzymierzeńców Ludzkości. Owe Sprawozdania są częścią większej komunikacji od tych ras w naszym lokalnym wszechświecie, które wspierają wolność i niezawisłość ludzkości, gdy wyłania się ona do “Większej Społeczności” życia. Jest to autentyczny przekaz pochodzący od pozaziemskiego źródła ostrzegający nas przed zagrożeniami ze strony Interwecji spoza świata i ponaglający nas do przygotowania się na wyzwania życia we wszechświecie.

(Oczekujące tłumaczenia)