Съобщение от Маршал Виан Самърс

За мен е голямо удоволствие да ви представя четвъртия комплект Брифинги от Съюзниците на Човечеството. Тези Документи са част от по-голяма комуникация от онези раси в нашата локална вселена, които подкрепят свободата и суверенитета на човечеството, когато то се появява във “Великата Общност” на живота. Това е автентично послание от извънземен източник, което ни предупреждава за опасностите от Намесата отвъд и ни призовава да се подготвим за предизвикателствата на живота във Вселената. Съюзниците на Човечеството са група от индивиди от няколко различни свята, дошли в близост до Земята, за да наблюдават извънземната Интервенция, която се случва в нашия свят и да докладват за дейностите на тази Интервенция и нейните последици за човешката раса.

Чрез своите Брифинги, Съюзниците разкриват реалността на Контакта, който се случва в света днес – кои са посетителите, защо са тук, както и по-широкия дневен ред зад техните дейности. По този начин Брифингите запълват много от критичните пропуски в нашето разбиране за реалността на извънземните посещения и за феномена НЛО, които са в центъра на изследванията и проучванията в продължение на повече от седем десетилетия.

Брифингите ни дават ясна картина за това с кого се сблъскваме, какво означава това за човечеството и как можем да се подготвим за него – най-великото и най-важно събитие в човешката история. И все пак тези Брифинги също са подарък, защото ни дават прозорец към реалността на живота в нашия регион на космоса, визия, която не бихме могли да имаме по друг начин.

Съюзниците не са тук, на нашата планета, за да влияят на нашите правителства, на нашата наука или на нашите религии. Вместо това те дойдоха в близост до нашия свят, за да бъдат свидетели на Интервенцията, която се извършва на Земята и да ни предоставят серия от Документи, които разкриват жизненоважна информация за това какво се случва, защо се случва, какво означава и какво трябва да направим, за да се подготвим. Съюзниците не дават тези Документи на правителствата или на хора на властта. Те дават тези Брифинги на хората от нашия свят.

Съюзниците се свързаха с мен през 1996 г. и представиха първия си набор от Брифинги през 1997 и 1998 г. След това, този първи набор от Брифинги беше публикуван през 2000 г. като Документи на Съюзниците на Човечеството: Спешно Съобщение за Извънземното Присъствие в Днешния Свят. През следващите две години нямаше никаква комуникация от Съюзниците.

Съюзниците се свързаха отново с мен през декември 2000 г. с втори набор от Брифинги. Под голямо напрежение, те разкриха, че след публикуването на първия комплект Документи, са били идентифицирани и преследвани от Интервенцията, и е трябвало незабавно да предадат втория си комплект Брифинги. Всичките шест Документа бяха предадени за един ден.

Осем години по-късно Съюзниците се свързаха отново с мен, с третия си набор от Документи. Сега те комуникираха далеч отвъд света. Всичките седем Брифинга бяха предадени за един ден през юни 2008 г.

Осем години по-късно дойде и четвъртият комплект Брифинги. Те ми бяха разкрити през октомври 2016 г., като всичките шест Документа бяха предадени за един ден.

Не мога да си обясня, защо имаше толкова големи времеви периоди между отделните Брифинги. Може би това са обстоятелствата, пред които са били изправени Съюзниците, след като са били принудени да напуснат околностите на Земята. Или може би се случват по-големи събития извън нашия свят, които включват мисията на Съюзниците и тези, които представляват те.

С една дума, тези Брифинги представят съвкупност от разбиране и перспектива, които ние като човешки същества не бихме могли да постигнем сами, дадени в момент на критична нужда, тъй като чуждото присъствие на Интервенцията на света нараства и става все по-влиятелно тук по начини, които ние трудно можем да разберем. Защото човечеството не е наясно и не е подготвено за този велик праг: срещата ни с разумния живот във Вселената, която се случва не от нашите пътувания в космоса, а от пристигането на тези, които са дошли тук със собствени цели.

Бих искал да ви дам общ преглед на първите три комплекта Брифинги и след това да поговоря за четвъртия комплект Документи. Първите три комплекта разкриват, че човечеството не е само във Вселената или дори в нашия собствен свят. Заедно с това те разкриват, че има извънземно присъствие в нашия свят, функциониращо тук по таен начин и засягащо хората по целия свят.

Това е Интервенция на агресивни сили от нашата локална вселена, които се стремят да получат контрол върху световните ресурси за себе си. Това е Интервенция, от която няма да имаме полза и на която ще бъдем подложени, ако се поддадем на нейните убеждения.

Тези, които се намесват в нашия свят, искат да работим за тях, защото не могат да живеят тук. Те не могат да дишат нашата атмосфера; те не могат да се изправят пред биологичното разнообразие и сложност на нашия свят. Те се нуждаят от нас като част от ресурсите на света. Това е процес на интервенция и колонизация, осъществяващ се за дълъг период от време, който трябва да се извърши без използване на сила.

Брифингите ни уведомяват, че Интервенцията, която се случва в света днес, показва, че нашата изолация във вселената вече е приключила и че ще трябва да се сблъскаме с контакт от намесващите се сили и в бъдеще. Защитата на нашия свят и на нашия суверенитет, ще бъде постоянно изискване в бъдещето.

Защо Интервенцията се случва сега? Интервенцията е тук, защото ние унищожаваме свят, богат на ресурси, които те искат да контролират сами. Интервенцията оценява Земята и ни наблюдава как я унищожаваме и деградираме с феноменални темпове. Брифингите ни казват, че Земята е награда, желана от други във вселена от безплодни светове. И Интервенцията се извършва сега, защото сме създали структура за търговия и комуникация, която те могат да използват за собствените си цели.

Чрез своите Брифинги, Съюзниците говорят за значението на човешката свобода и самоопределение в среда с изключително мощно убеждение и стимули, особено насочени към млада раса, която се появява в тази Велика Общност на живота и колко други нововъзникващи раси във вселената са станали жертва на интервенции подобни на тази, пред която сме изправени сега.

Ние не сме подготвени за контакт с тази Велика Общност. Единствено чрез нашите медии, филми и наука, ние можем да си представим, какъв би могъл да бъде животът извън нашите граници. Но картината, която представят Документите на Съюзниците, е много по-различна от това, за което повечето хора мислят днес.

Брифингите на Съюзниците се основават на реалностите на живота в нашата локална вселена и следователно представят много по-точна картина на това, което съществува отвъд нашите граници. От това можем да видим, че Вселената е израз на същата реалност на природата, която преживяваме в нашия свят. И все пак това е природата, която се случва в мащаб и на ниво на сложност отвъд онова, което можем да си представим.

В резултат на това, Брифингите на Съюзниците подчертават, че можем да разберем реалността на Интервенцията от нашия собствен опит с интервенции тук, на Земята. Нашата история ни дава доказателства за многократни намеси на една култура върху друга и на една нация върху друга. Това означава, че нашата собствена история и местната мъдрост ни дават възможност да видим и разберем много за това кой и защо е тук.

И все пак има много неща, които не можем да видим и да знаем за живота в нашата локална вселена, но и което би трябвало да знаем, ако искаме да разберем кой посещава нашия свят. За да разберем кой и защо е тук, и какво означава това за нас, ние трябва да разберем какъв е животът във вселената около нас. Трябва да разберем какво би довело една Интервенция тук, какво я създава, какво я укрепва, какво й дава сила, какво ограничава нейната мощ. Първите три комплекта Документи на Съюзниците ни предоставят тази перспектива много ясно и точно.

Четвъртият набор от Брифинги се основава на това и се фокусира върху свободата във Вселената, как се постига тя, как се поддържа, както и ограниченията, към които човечеството ще трябва да се придържа, за да стане свободна раса във Вселената.

С това те разкриват великата Духовна Координация, която съществува в цялата вселена и чрез която Създателят на целия живот поддържа духовно развитие, осъзнаване, единство и свобода във вселената.

Съюзниците посвещават един от своите Брифинги на Мрежите на Мъдрите, които представляват индивиди в много различни светове, които се ръководят от тази по-голяма координация, за да подкрепят свободата и благополучието на своя свят, създавайки огромна мрежа, чрез която може да се изпраща мъдрост от един свят в друг. Съюзниците разкриват, че са част от тази Мрежа на Мъдрите.

В своите Брифинги, Съюзниците подчертават, че сега ние сме местните народи на Земята, изправени пред намеса от отвъдни сили. За да разпознаем това са необходими смелост, яснота, обективност и осъзнатост. Времето за това осъзнаване и признание е дошло.

Нашата нужда е належаща и е сега. Има неща, които трябва да знаем за живота във вселената около нас и за естеството, и целта на онези, които се намесват в нашия свят днес, което Съюзниците на Човечеството ни разкриват.

Нашите Съюзници подчертават, че трябва да се противопоставим на Интервенцията чрез образование, чрез повишаване на осведомеността си и чрез нарастващ човешки съюз, и даване на правомощия на онези, които виждат действията на Интервенцията и които са засегнати от нея.

Съюзниците подчертават, че за да сторим това, ние трябва да разчитаме на силата на нашата вродена вътрешна духовна Интелигентност, която се нарича “Знание“. Тази по-голяма Интелигентност е присъщата способност на човечеството да вижда и да знае истината отвъд страха и предпочитанията, да вижда и познава Интервенцията такава, каквато наистина е тя.

За да получим достъп до това Познание, ни е дадена подготовка от Създателя на целия живот, наречена Стъпки към Знанието. Това е пътят за откриване на Знанието и за изграждане на вашата връзка с него в контекста на Великата Общност.

Затова ви приветствам и ви насърчавам да изследвате тези Брифинги с отворено съзнание, да позволите на вашите мисли да бъдат предизвикани, да позволите на старите си вярвания да бъдат отменени, ако е необходимо и да позволите на нещо ново, жизненоважно и необходимо да ви бъде дадено като на отделна личност и на всички нас заедно.