Пети Документ: Много Гласове във Вселената

Има много гласове сега, които ще говорят на човечеството, гласове от Великата Общност. Техните послания ще бъдат предадени на определени личности, за да бъдат дадени на света. Много от тези послания ще бъдат едни и същи или много сходни – насърчаване на Контакта, насърчаване на доверие, насърчаване на съгласие, обезкуражаване на съпротивата, обезкуражаване на съмненията, обезкуражаване на по-нататъшни проучвания и обезкуражаване на задаването на въпроси. Човечеството има само една група от истински съюзници в тази част на космоса, в която се намира вашият свят. Изпратени сме да ги представляваме. Има и други наставници от по-далеч, които ще пратят съобщение към човечеството, насърчавайки човешката свобода, човешкото единство и човешкия суверенитет. Но ние представляваме онези свободни нации, които живеят най-близо до вас и които най-много ще се надяват и страхуват от решенията, които човечеството ще вземе за себе си.

Последствията ще са важни за нас, защото свободните нации са рядкост и трябва да заслужат свободата си. Те трябва да узреят, да станат силни и обединени, за да предотвратят многобройните влияния, които Великата Общност неизбежно ще им предложи.

Има много гласове във Вселената. Има много послания, които се доставят на Земята. Трябва да ги оцените въз основа на тяхното съдържание.

Все още не знаете какво голямо изискване е това. Може би все още нямате увереността, че човечеството може да постигне толкова важна цел – цел, която далеч надхвърля всичко, което човечеството е установило за себе си досега.

Намесата подкопава доверието на хората и насърчава зависимостта на човечеството от чужди сили по отношение на неговата технология, на неговото ръководство и управление. От друга страна, вашите истински съюзници ще ви осигурят единствено мъдрост и ще ви насочат към Знанието.

Има множество гласове. Ако животът ви се основава единствено на положително мислене и надежда, вие ще изберете онези гласове, които ви казват това, което искате да чуете и което усилва и оправдава вашата надежда. Ако вашият подход към живота се основава на страх, вие ще слушате онези гласове, които ви казват, че сте безсилни във Вселената и че е безполезно да се съпротивлявате.

Това са две форми на убеждаване, водещи до една и съща цел. Но пътят към свободата за човечеството трябва да постави по-висока цел и още една трудност, която то да постигне. Съгласуването е лесно. Подчинението изглежда лесно. Получаването на подаръци, а с тях и управлението, изглеждат лесни. Много хора искат това, което е лесно, дори то да не е правилното нещо.

Вярата и решителността са от решаващо значение за човечеството, тъй като вашите съюзници няма да дойдат и да ви спасят със сила. Дълго време осигурявахме позицията си във Великата Общност, изграждайки нашата изолация и анонимност, поддържайки връзките си един с друг, изграждайки нашата сила и проницателност, нашето единство и самодостатъчност. Не бихме искали да рискуваме всичко това, за да спасим една слаба и разделена раса, независимо от нейните големи таланти и потенциал.

Човечеството трябва да придобие тази сила, тази вяра и тази решителност. Ако не направи това сега, то няма да го направи и в бъдеще. Силата на Знанието във вас ще ви води и ще ви подтиква да осъществите това като отделни индивиди и като част от по-голямо усилие.

Осигуряването на стабилност и свобода във вашия свят са двете големи задачи за човешкото семейство днес. Това означава създаване на стабилност пред голямата промяна, която се случва във вашата среда и установяване на единство, базиращо се на консенсус и осъзнаване, а не на принудително подчинение. Трябва да се стремите към това, а не да се примирявате и да правите компромис с чужда сила.

Една от причините свободните нации да са рядкост е, че целта изисква голяма сила, вяра и решителност. Лесно е да се съгласите  с други сили. Лесно е да приемете техните предложения. Лесно е да предадете юздите на властта на други, надявайки се и вярвайки, че те са доброжелателни в своите намерения към вас.

Мнозина избират този път. Мнозина са заставени да изберат този път. Някои се ръководят лесно. С други е по-трудно. Но човечеството ще трябва да бъде много независимо, ако иска да остане свободно в рамките на Великата Общност на интелигентния живот, където проявите на сила и влияние са много силни и постоянни. Силата да бъдеш индивид, който е силен в собствената си култура и който е изправен пред много влияния, е тази, която би компрометирала този индивид. Можем да поговорим за това, защото то е универсален проблем.

Една свободна нация ще желае силни личности. Нация, която не е свободна, ще иска отстъпчиви хора.

Една свободна нация ще подкрепя индивидуалното творчество и приноса. Нация, която не е свободна, ще насочва всеки индивид според плана и замисъла, който му е даден.

Една свободна нация ще подкрепи откриването и опита на Знанието. Нация, която не е свободна, никога няма да го спомене, ако изобщо знае за него.

Една свободна нация ще се стреми да остане изолирана във Вселената и да поддържа своята самодостатъчност. Нация, която не е свободна, постоянно ще търси богатство и власт, които да спечели от другите и по този начин да се свърже с намеренията и компромисите, осъществени с други нации.

Една свободна нация няма да опитва да получи достъп до други светове, за да експлоатира техните ресурси и да установи контрол над техните жители. Нация, която не е свободна, ще направи това в границите на разрешеното в своя регион на космоса.

Ако нация, която не е свободна, живее в неизследвана територия или в слабо населена част от галактиката, тя може да завладее друга нация, тъй като в този случай няма какво да й се противопостави, освен ако няма пряк конкурент наоколо.

Свободните нации ще искат да поддържат връзка помежду си за подкрепа и за споделяне на мъдрост. Нациите, които не са свободни, ще се обвържат заедно за придобиване на богатства и за да се подкрепят взаимно в поддържане на сервилното си население.

Свободните нации ще се стремят към дълбока и открита комуникация с други свободни нации. Нациите, които не са свободни, ще се стремят да контролират и манипулират възприятията и реакциите на другите.

Свободните нации ще споделят своята мъдрост с нововъзникващи раси като вашата. Нации, които не са свободни, от друга страна, ще се стремят да се възползват от тях и ако тези нововъзникващи раси притежават богатство или свят със стратегическо значение, те ще търсят господство и контрол над тях.

Много мъдрите във Вселената, от които сме се учили в собственото си развитие с течение на времето ни казаха, че никоя раса не трябва да се стреми към технологии отвъд онова, което й е необходимо и нужно за единство, самодостатъчност и дискретност. Защото, ако някоя раса желае да притежава все по-голяма сила и предимство чрез технологиите, то тя ще се разкрие за други нации. Тогава тази раса ще се състезава с другите нации. Тя ще се обвърже с тях.

Има много гласове във Вселената. Има много послания, които се доставят на Земята. Трябва да ги пресявате и оценявате въз основа на тяхното съдържание и на връзката ви със Знанието. Трябва да желаете истината над и отвъд всяко друго предимство или вашите желания ще ви заслепят и вашите вярвания ще ви отклонят от правия път.

Трудно и предизвикателно е да сте новооткрита раса. Това носи със себе си голяма отговорност и огромна опасност. Човечеството все още няма защита срещу подобни нашествия и не признава опасността, която съществува по границите на неговия свят. Вие живеете и мислите, сякаш съществувате в изолация, без да осъзнавате, че изолацията ви е свършила и че никога повече няма да я имате. Достигнали сте точка в развитието си, в която други раси ще се опитват да ви убеждават и влияят непрекъснато.

Вие притежавате богатство и въпреки това, за ваша полза, Знанието не ви е отнето. Вие сте запазили религиозните си традиции. Вие поддържате съзнателност, че имате връзка с Божествен Източник отвъд всякаква светска власт. Вие все още цените съвестта си. Знанието е поддържано живо в света за ваша полза. Сега имате нужда от него, както никога преди.

Знанието ни каза да подготвим тези Брифинги в полза на човечеството. То ни насочи да поемем големи рискове и да дойдем в близост до вашия свят, за да наблюдаваме отблизо Интервенцията, която се осъществява тук. След като нашите Брифинги бяха оповестени публично, Интервенцията разбра за присъствието ни и се опита да ни открие. За да не ни заловят, ние напуснахме вашия регион и сега сме на сигурно място далеч отвъд вашата слънчева система.

Нашите мисли са лични. Знанието ни е научило как да запазим мислите си поверителни. И Великото Присъствие – което ние наричаме Учители, а вие може да приемате като Ангелско Присъствие – е позволило тези комуникации със Земята да се осъществят, без каквито и да било технологични смущения или прихващане.

Имаме голямо съдействие по този въпрос. Човечеството също получава голяма помощ. Но дори и най-голямата помощ не може да бъде ефективна, ако човечеството не разчита на собствената си сила и не упражни своите задължения и отговорности като местно население на този свят. Голямата помощ не може да преодолее раздвоението. Тя не може да преодолее всички компромиси, които сте направили във вашите отношения един към друг и в експлоатирането на вашия свят.

Ние знаем какво е да бъдете разкрити и можем да ви предоставим мъдрост за това, защото ние също претърпяхме намеса, всеки от нас в собствените си светове. Интервенцията пое контрола в няколко от нашите светове и трябваше да бъде свалена насилствено, и на голяма цена. Останалите наши светове, успяха да предотвратят превземането на нашите нации и на нашите ресурси.

Ние научихме мъдростта, която ви представяме сега, чрез грешки и изпитания. Ние също като вас вярвахме, че сме центъра на живота във Вселената и че всеки, който ни посети, ще прояви голям интерес към нас. Тъй като бяхме егоцентрични, ние вярвахме и очаквахме, че посещението ще бъде съсредоточено върху нас. Но, уви, посетителите желаеха достъп до ресурси, желаеха да спечелят нашата лоялност, да ни направят зависими от тяхната технология и да ни вплетат в търговските си мрежи, примамвайки ни с обещания за богатство и власт.

Всяка от нашите нации се поддаде до известна степен на това убеждение, тъй като бяхме изправени пред заплаха от постепенно изчерпване на нашите ресурси. Четири от нашите седем нации, бяха превзети. Останалите три се противопоставиха и съумяха да съберат сила за отпор на интервенцията. Не искаме да видим как човечеството ще се поддаде на убеждението на чужди сили, тъй като повечето раси, които го правят, никога не могат да спечелят обратно свободата или суверенитета си.

Това е критичен момент за вземане на решение как да живеете, как да използвате и съхранявате вашия свят и как да се ангажирате и разбирате Великата Общност. Мъдростта, която ви предоставяме тук, може да ви бъде много полезна, за да разберете срещу какво сте изправени отвъд границите на вашия свят. Но ние трябва да призовем вашата сила. Трябва да ви насърчим да положите това усилие за себе си, да образовате вашите народи и да започнете учението на Великата Общност. Вашите народи са изправени пред убеждаване, съблазняване и умиротворяване от контакта си с тези, които са във вашия свят днес. Интервенцията не се интересува от вашата култура, а свободата е непозната за нея. Намесващите се сили виждат свободата като слабост на човечеството и вярват в силата на обединените си усилия.

Вие няма да срещнете техните водачи, защото те не се показват. Ще срещнете само техните слуги и човешките им представители. Те вече са създали хибридни индивиди, които са съветници в коридорите на властта и най-вече в сферата на търговията. Те сеят семената на дългосрочните си планове, а човечеството им помага по всякакъв начин, като се включва в конфликти между своите нации и племена, в конкуренция и раздори между своите религиозни институции и в прекомерно използване на ресурсите на своя свят, без да ги разпределя справедливо, както трябва да прави всяка една напреднала нация.

Вие помагате на Интервенцията по безброй начини. Те трябва само да посеят семената, да изпълняват дневния си ред и да чакат подходящо време, когато човечеството ще падне в техните ръце. Този добре замислен план, не би могъл да се осъществи, ако човечеството беше запознато с делата на Великата Общност, ако разпознаваше опасността пред себе си и ако беше решено да коригира своите дейности и своето поведение на света.

Ето защо Брифингите на вашите Съюзници бяха изпратени отново и отново. Трябва непрекъснато да повтаряме нашето послание, за да бъде ясно разбрано, тъй като ние се състезаваме с други послания, които се изпращат на света, съобщения от Интервенцията и съобщения от онези нации, които подкрепят Интервенцията. Предават се много и различни съобщения, от много и различни източници, с много различно послание, което води до много различен резултат.

Ако вярвате или се молите, че друга нация ще дойде да ви спаси, вие ще бъдете спасени от друга нация, която ще ви помогне и ще ви доведе до сегашното и бъдещото ви състояние на упадък. Ще изпълнявате плановете, които са посети и заложени за вас. Коя нация би дошла да защитава вашия свят и да ръководи вашите лидери, ако няма намерението да се установи в него? Никоя нация, нито една свободна нация не би рискувала анонимността си да стори това и да се постави в пряка опозиция на нации, които не са свободни, да рискува война и унищожение на всичко, което е създала по отношение на своя имунитет, своята дискретност и свобода във Великата Общност.

Това е капан за наивници. Вие все още не виждате, че тези, които биха дошли да ви спасят, са конкуренти на онези, които изглежда, че ви заплашват и дори в някои случаи, работят заедно с тях. Едните ще ви отслабят. Другите ще изглежда, че ви спасяват. Но цялото това поведение ще се извършва в съответствие с позволеното, докато човечеството не демонстрира значителна съпротива срещу присъствието на чуждите раси. Всяко установено правило има много начини да се заобиколи, много начини да се използва и много начини да се експлоатира.

Регионалните сили, които държат такава власт в тази част на космоса, просто не искат война или явен конфликт. Те не искат търговските им мрежи да бъдат разрушени. Някои ще проявят интерес към възможностите на вашия свят, но повечето само ще искат да поддържат добре изградените си мрежи, които са създали и от които сега зависят.

Вашите истински приятели във Великата Общност няма да се  опитват да превземат вашия свят. Всеки, който идва на Земята и се намесва в човешките дела, ще опита да контролира човешкото съзнание, възприятие и поведение за собствените си цели. Дори да вярват, че правят това във ваша полза, те все пак трябва да поемат контрола и да упражняват влиянието си по начини, които ще подкопаят вашето бъдеще и вашата свобода.

Мъдрите във Вселената знаят тези неща. Неразумните или не знаят, или избират да не слушат. Съдбата на човечеството ще се определи през следващите няколко десетилетия от това как човечеството ще се справи със собствената си екологична криза и как ще избере да отговори на Намесата, която е на света днес. Това е много важно и много рисковано време.

Ние знаем това, защото направихме първо грешен и след това правилен избор по отношение на срещите си с живота във Вселената. Но ние имахме съветници, каквито сме и ние сега, които да ни помагат. Ние имахме не само съюзници във вселената, но и страхотни приятели отвъд видимия свят. Групи като нашата бяха изпратени във всеки от нашите светове, за да ни съветват и да ни помагат да се подготвим чрез Знание и мъдрост. Те не взеха активно участие в нашето освобождение. Те само ни напътстваха към нашата свобода и ни съветваха какви са изискванията за свободата и как можем да я постигнем.

Всеки интелигентен индивид във Вселената, има Знание в себе си. Но в една силно контролирана среда, възможността това Знание да бъде стимулирано и да се появи е много, много малка. Бихме определили живота в тези нации за непоносим и изключително жесток. Там вие просто сте използвани като ресурс, който да служи на съществуването и оцеляването на вашата група и на силите, които ви ръководят. Днес, дори във вашия свят има нации, които клонят в тази посока. Ние научихме това от вашите лекомислено излъчвани комуникации.

Ако загубите ресурсите си, вие ще загубите свободата си. Това ще се случи дори без Интервенция. За да се избегне рухването на вашата цивилизация, ще бъде наложен строг ред, без допускане на разногласия или протести. Така унищожаването на вашата самодостатъчност, е довело във вашия свят както вашите съюзници, така и вашите конкуренти. Вашите конкуренти виждат в това голямото предимство. Вашите съюзници виждат в него голямата нужда.

Ние не се нуждаем от това, което има вашият свят, но имаме нужда от друга свободна нация сред нас – нация, която не се управлява отдалеч, нация, която е установила стабилност и сигурност за своите хора, нация, която се е развила и узряла, и е станала надеждна и обединена.

Ние подкрепяме това в цялата вселена и специално в нашия регион. Ето защо Знанието ни е довело в служба на човечеството. Във великата традиция на живота във Вселената тези раси, които са постигнали свобода и колективно осъзнаване на Знанието, носят отговорност да предоставят Знание и мъдрост на по-слабите и нововъзникващи раси като вашата. И все пак тази разпоредба трябва да се прилага без намеса. Това е едно от изискванията, които трябва да се спазват. Ако искаме да дадем възможност на народите на Земята да станат силна и обединена раса, ние можем само да съветваме, без да се намесваме.

Това наследствено предаване на мъдрост, е в ход от незапомнени времена. Част от Плана на Създателя е една раса да споделя постиженията си с други раси. Предполагаме, че това се случва навсякъде във Вселената, въпреки че не можем да го твърдим със сигурност.

Бяхме подкрепени да възстановим нашата свобода и независимост, и сега сме тук, за да съветваме човешкото семейство какво трябва да вижда, да знае и да стори, за да гарантира своята свобода и независимост. Така традицията се поддържа и продължава във вековете.