Трети Коментар: Разбиране на Интервенцията

Брифингите на Съюзниците на Човечеството ще предизвикат много въпроси. Това е добре, защото тези въпроси трябва да се задават и обмислят. Отговорите не трябва да се дават веднага, а въпросите да се обмислят задълбочено и питащите да се замислят сами какви биха могли да бъдат отговорите. Ако човечеството иска да стане силно и да се самоопредели в рамките на Великата Общност, тогава трябва да има повече хора, които да мислят независимо и критично, и да обмислят нещата дълбоко. Самите Съюзници ще останат загадъчни. За някои хора, това ще бъде трудно за разбиране, но така трябва да бъде, тъй като съюзниците наистина шпионират Интервенцията и трябва да останат скрити, за да се защитят.

Самите Съюзници няма да разкрият много информация за своя произход, за своята самоличност и така нататък. Те твърдят, че тази информация би била безсмислена за хората, но наистина по-важната причина за това е, че съюзниците искат да запазят своята анонимност. Тази анонимност предпазва тях и техните източници.

Може би отначало е трудно да се приемат тези неща, защото хората не разбират трудностите на живота във Великата Общност. Те не разбират как Знанието трябва да се предава от една раса на друга, особено в условията на осъществяваща се Интервенция. В известен смисъл човечеството е под обсада, макар че може би това изглежда твърде силна дума, защото дейностите на “посетителите“ изглеждат толкова фини и уклончиви. Но предвид резултатите от тази Интервенция, думата “обсада“ тук е наистина подходяща. Ако се опитате да помогнете на друга нация, която е под обсада и искате да останете скрити, тогава трябва да защитите себе си и вашите източници, и да комуникирате по такъв начин, че съобщението ви да може да бъде разпространено ефективно и с минимален риск от повреждане или унищожаване на информацията в него.

Затова посланието е дадено на един човек. Ако беше дадено на много хора, те биха могли да го тълкуват погрешно и да имат различни версии за това, което им е дадено. Те щяха да се борят помежду си и цялото послание можеше да бъде загубено или повредено. Докато този човек е в състояние да получава информацията и ако има достатъчно подкрепа около себе си, това би било най-добрата защита срещу неразбирането и срещу възникващите конфликти. Тъй като това е информация, която човечеството не може да получи самостоятелно, тя трябва да бъде предоставена от онези във Великата Общност, които се опитват да ви помогнат и които са загрижени за вашата свобода в бъдещето.

Как човечеството само би могло да разбере тънкостите на отношенията във Великата Общност? Това е невъзможно. И ако беше направен опит да се обяснят тези неща, това щеше да изглежда фантастично и хората нямаше да могат да го проверят сами, освен ако разбира се не са силни със Знанието.

Следователно, Съюзниците ще останат загадъчни. Някои хора ще разберат това, а други няма да го разберат. Съюзниците не могат да разкрият много за собствената си история извън това, което са ви казали в Брифингите. Някои хора могат да приемат това. Други ще станат подозрителни. Но това, за което всъщност говорим тук, е дискретност. Не разкривате на хората всичко в самото начало, когато те едва могат да разберат или приемат първоначалните ви предложения. Първите им въпроси трябва да останат без отговор, защото те нямат достатъчно доверие в контакта си и в собственото си Знание – Духовният Интелект в тях, за да могат да различат кое е истина и кое не е.

Тъй като на света има много малко честност, това, което е наистина честно, ще бъде заподозряно и ще бъде считано за измамно, особено от тези, които са измамни. Всъщност е много трудно да се представи нещо чисто на света, без да бъде осквернено или компрометирано, дори в самото начало. Човекът, който ще получи тези съобщения, е избран, защото няма позиция на света, защото няма социално положение и защото е бил добре подготвен за това. Да, той ще има въпроси и той ги задава. Да, той ще се страхува от някои неща и той изпитва страх. Важното е да може да получи посланието и да го представи в чист вид, независимо дали самият той може да го разбере напълно или не. Тъй като съобщението е в чиста форма и не съответства на очакванията, предпочитанията или вярванията на хората, в началото не всеки ще може да го разбере. И ще има много дискусии, подозрения и страхове, които ще бъдат проектирани върху него, особено от хора, чието предишно разбиране е оспорено по някакъв начин от това ново откровение.

Очевидно хората биха искали от Съюзниците да бъдат много неща. Те биха искали Съюзниците да бъдат спасители. Те биха искали Съюзниците да бъдат изкупители. Те биха искали Съюзниците да се намесят и да попречат на всяка друга сила от Великата Общност да има достъп до вашия свят. И хората вероятно ще се почувстват предадени или разочаровани, защото Съюзниците не са тук, за да защитават човечеството. Помислете за това. Ако Съюзниците бяха тук, за да защитават човечеството, те ще трябваше да продължат да го защитават, което на практика ще изисква от тях да поемат контрола върху вашия свят. Тогава всички правителства на Земята ще трябва да бъдат координирани с дейностите на Съюзниците, а това ще доведе до загуба на вашата свобода и вие ще я отдадете на вашите приятели.

Целта на Съюзниците не е да заобикалят човешката власт. Тяхната цел не е да променят правителствата или лоялността между нациите. Тяхната цел е само да наблюдават Интервенцията и да предоставят своите коментари. Ако искате някой да ви спаси, вие ще му отдадете силата си, за да го направи. Съюзниците няма да приемат това. И дори да сформират военна сила, за да изгонят посетителите, които се месят в човешките дела, и да сложат край на Интервенцията, ами тогава, ще имате война на вашите граници. И тогава родните светове на Съюзниците ще бъдат застрашени, защото те са тук без никакво официално разрешение от други светове, от синдикати или от нещо подобно. Това, което имаме предвид, е, че Съюзниците наистина не трябва да бъдат тук и да правят това, което правят. Ако помислите върху това, ще разберете. Дори във вашия свят, вашите правителства имат тайни агенти, които се опитват да получат информация, които се опитват да се намесят по определени начини, за добро или за зло.

Единственото нещо, което ще спаси човечеството, е самото човечество. И за да е възможно това, човечеството трябва да има по-голямо разбиране и да възприеме много трезвен и обективен подход към живота във Вселената. В момента, най-общо казано, повечето хора имат много романтично отношение към живота във Вселената. Те са зашеметени от технологиите и искат още повече от тях. Те смятат, че “контактът“ ще им донесе неописуеми ползи. Те смятат, че напредналите нации ще научат човечеството как да живее в мир, как да поддържа околната среда и как да повишава стандарта на живот на хората навсякъде.

Помислете върху това. Това възможно ли е? Мислите ли, че хората искат животът им да бъде променен и контролиран от неизвестни сили? Посетителите могат да обещаят тези неща, защото те се вписват напълно в очакванията и желанията на хората. Посетителите ще кажат на хората: “О, разбира се, ние ще ви дадем мир и спокойствие. Ние нямаме война.“ Искате ли да отстъпите властта на живота си, вашият живот и обстоятелствата в него да бъдат напълно контролирани, заради едно просто обещание за по-добри технологии или обещание за мир и спокойствие на света? В затворите има мир, защото там всички са контролирани. Но дали това наистина е мир? Или е просто ограничаване на войната?

Има хора на света, чиито финансови позиции ще бъдат застрашени от Интервенцията и те или ще й се противопоставят, за да защитят своето богатство и привилегии, или ще се опитат да се обединят с Интервенцията за собствена изгода. Обединяването им с Интервенцията представлява много опасен сценарий и човек трябва да бъде доста трезвен и обективен, за да се справи ефективно с него.

Много хора просто ще отричат и ще кажат: “А не, това не може да бъде! Не вярвам на това. Напредналите цивилизации не се държат по този начин. И ако са тук, те биха могли да ни помогнат и ние трябва да ги приветстваме!”

И разбира се ще има много хора, които просто няма да могат дори да обмислят тези неща, защото реалността на Интервенцията е извън техния обхват на разбиране. Живот във Вселената? Е, добре, може би в далечните краища на галактиката да, но не и тук!

Ще има и хора, които ще кажат: “О, тези съюзници са прави! Трябва да се защитаваме! Да строим бункери и да живеем под земята, да складираме оръжия и да не вярваме на никого и на нищо.“

Така че е възможно Брифингите на Съюзниците да създадат известна истерия. Сигурно е, че ще има отричане. Със сигурност те ще бъдат осъдени и атакувани от хора с различни гледни точки. Но това е рискът, който трябва да се поеме, когато се доставя жизненоважно послание във вашия или в който и да е друг свят.

Може ли истината да се приеме тук без безпокойство и осъждане? Ами, вижте историите на великите Духовни Учители, които са станали публични със своите послания. Това ви дава много добра перспектива. Няколко души са докоснати от техните учения, а мнозина са били възмутени от тях. Ще има възмущение и от Брифингите на Съюзниците, но те ще достигнат до няколко човека, които ще ги пратят на други хора. Така, с течение на времето, новото разбиране и осъзнаване бавно ще си проправят път в човешкото съзнание. Това осъзнаване е жизненоважно, тъй като човечеството е крайно неподготвено за Великата Общност, толкова неподготвено всъщност, че положението е доста отчайващо. Трябва да се направи нещо или човечеството ще раздаде ключовете на своето царство доброволно, открито и без много въпроси.

Погледнете историята на народите от вашия свят, на местните народи по света, онези, които просто са се примирили и са казали: “О, да, разбира се. Добре дошли. Продължавайте напред. Ние ще живеем тук, а вие можете да живеете ето там и всичко ще бъде наред.“ Погледнете какво се е случило. Наистина ли този нов сценарий е много по-различен? Много е трудно да бъдете в ситуация на новооткрита раса, да бъдете родом от нов свят, посещаван от други, които търсят ценностите, богатството и възможностите на този нов свят. Такова е затруднението, в което се намира човечеството сега.

И все пак голяма трагедия ли е това? Може да се превърне в голяма трагедия, в зависимост от реакцията на хората. Това обаче е и страхотна възможност, тъй като присъствието на сили от Великата Общност, които се намесват в човешките дела, е наистина единственият голям шанс за човечеството да се обедини и да стане силно в името на собствената си защита. Необходимо е нещо от такава величина, за да се преодолеят племенните вражди и историите между отделните култури. Необходимо е нещо по-голямо, по-голям проблем, за да обедини хората.

Все едно сте в запалена къща. Ако хората в една стая не искат да говорят с хората в друга стая, а хората отгоре мразят хората долу и ако къщата гори, ами, или си помагате, или загивате! Светът е като една запалена къща. Той гори заради влошаване на околната среда и заради нарастващите конфликти между отделните нации и култури. Но по-големият огън на света, е присъствието на посетителите. По-големият огън е Интервенцията.

Човечеството може да се справи с другите проблеми, макар че все още не е направило достатъчно по въпроса. Но може ли то да се справи с присъствието на онези отвъд света, които притежават умения, каквито човечеството все още не е култивирало? Можете сами да почистите задния си двор. Можете да промените структурата на правителството. Можете бавно, с голяма трудност, да донесете по-голяма справедливост на света и това наистина трябва да бъде направено. Но можете ли да се справите с реалността на интелигентния живот отвъд вашия свят без романтика, без надежда и без алчност? Можете ли да се справите с този проблем обективно и честно? Можете ли да заявите на посетителите: “Добре, ако сте тук, тогава трябва да разкриете себе си и вашите намерения, а ние ще определим дали имате право да бъдете тук или не!”

Както Съюзниците описват в своите Брифинги, човечеството не трябва да допуска чужда раса на своята територия, без разрешение от населението. Очевидно, при сегашните обстоятелства, това разрешение никога не е искано и никога не е давано. Ето защо това е Интервенция, а не посещение. Посетителите са добре дошли. Те искат разрешение за визита. Те идват на посещение с разрешението на домакините. Но една Интервенция няма такова разрешение. Тя ви е наложена. Някои хора могат да кажат: “Може би посетителите наистина са поискали разрешение и то е било отказано от правителствата на света. Ами, дори да е така, посетителите би трябвало да са си тръгнали, а не да са още тук. Дори ако правителствата по света са допуснали грешка, като не са приветствали посещението, ако то не е приветствано, тогава посетителите не трябва да са тук — освен ако не са дошли да завладяват и да се намесват с тази цел.

Защо иначе биха били тук и биха се намесвали в човешките дела, проявявайки такъв голям интерес към човешката физиология, психология и религия? Мислите ли, че им липсват тези неща и затова ви посещават? Мислите ли, че ще откраднат книгите от библиотеката ви? Те биха могли да получат цялата тази информация просто като наблюдават и събират всички ваши данни, информация, предавания и така нататък. Те не трябва да са тук и да се намесват в човешките дела, за да ви изучават. Някои хора си мислят: “Ами, те се нуждаят от нашите репродуктивни способности. Или имат нужда от нашата духовност. Или имат нужда от нашите емоции. Или имат нужда от нашата религия.” Всичко това са глупости. Това е да си затваряте очите за очевидното.

Защо една нация се намесва в делата на друга? Помислeте за това. Не е по-различно и във Великата Общност. Очевидното се пропуска. Хората искат да мислят за това по други начини, защото така е по-лесно за тях. За бога, да! Някои хора казват: “О, те са тук, защото имат нужда от нашата помощ! Те се нуждаят от нашите кръвни запаси. Или имат нужда от нашата религия и ние ще им помогнем и ще се чувстваме толкова добре със себе си и те ще бъдат толкова благодарни.”

Някои хора си мислят: “Ами, те са тук, за да ни донесат нови технологии и да ни помогнат да прекратим замърсяването“. Мислите ли, че хората и правителствата биха използвали тази нова технология по такъв начин? Нациите по света биха направили всичко възможно, за да имат тази нова технология за превъзходство и сила, защото нациите се състезават помежду си.

Някои хора казват: “Ами, те са тук, защото искат да ни изучават.“ Защо биха искали да ви изучават? Те биха могли да ви изучават, като получават вашите предавания, които се излъчват в космоса. Вашата информация е много достъпна. Не е необходимо да са тук на Земята, за да ви изучават. И защо изобщо биха искали да ви изучават? Защо ще изразходват толкова време и усилия за изучаване на човешките същества? Смятате ли, че това е научен проект? Смятате ли, че това е културно изследване? Смятат ли хората, че човечеството е толкова завладяващо, толкова прекрасно и толкова забележително, че други раси биха прахосали толкова време, за да ви изучават? 

Единствената причина, поради която расите се изучават, е за икономическо или политическо предимство във Великата Общност. И тези раси се изучават без тяхното разрешение. Искате ли някой да каже: “Бихме искали да ви проучим. Бихте ли участвали в нашият лабораторен експеримент до края на живота си? Ще се опитаме да не ви навредим.” Бихте ли се съгласили с това? Особено ако разберете, че сте използвани, за да могат вашите изследователи да се възползват от всичко, което сте и от всичко, което имате? Много хора си мислят: “Ами, посетителите са тук, за да ни помогнат“, но всъщност те са тук, за да помогнат на себе си. И хората им помагат да осъществят това много лесно.

Така че може да попитате: “А, защо повече хора не са наясно с това?“ Отговорът е труден, поради няколко различни фактора. Първият е културната и религиозна обусловеност на хората, които наистина не им позволяват да приемат реалността на интелигентния живот във Вселената, независимо от техните може би либерални възгледи по темата. Когато става въпрос точно за това, в човешкото съзнание няма място за живот във Вселената, освен ако не е някаква примитивна форма на живот, разбира се. Част от бактерия е добре. Но интелигентна раса, която се намесва в човешките дела, не е добре.

Правителствата по света няма да разкрият това, което знаят, защото нямат защита. Те не могат да използват защитите, които имат, без да уведомят обществеността, а те не вярват, че собственото им население ще подкрепи подобни усилия, без да изпада в паника. Правителството на вашата страна би ли обявило публично: “Имаме Интервенция от раси от други светове. Ние наистина не разбираме тяхната технология. Не сме сигурни за всичките им дейности и нямаме защита срещу тях”?

Хората смятат, че трябва да бъдат информирани, но повечето хора не могат да се справят. Те не могат да приемат такава информация. Те биха избягали и биха опитали да се скрият някъде. Те биха помислили, че наближава края на света.

Има хора, които са наясно с Интервенцията, но казват: “Ами, трябва да бъдем много внимателни и да не правим преждевременни заключения тук. Искам да кажа, че трябва да съберем повече факти. Нуждаем се от повече доказателства.“ Наистина ли? За какво? Не можете ли просто да видите и да знаете какво се случва? Ще прекарате ли остатъка от живота си, събирайки информация на малки парченца? Това не е научен експеримент. Това е взаимодействие между форми на живот!

Ако ви диагностицират със сериозно заболяване, бихте ли станали част от лабораторен експеримент? Или бихте искали да се излекувате? Вероятно бихте искали пътя на изцелението ви да бъде установен възможно най-скоро и ако бяхте искрени да се отървете от болестта си, бихте й отделили цялото си внимание. Но някои хора се отнасят към Интервенцията като към научен експеримент. Ще им отнеме много време да го събират на парчета, а те не искат да грешат. Междувременно техният свят пропада точно под краката им. Те не го знаят, не го виждат и не искат да стигнат до тези заключения, защото изглеждат ненаучни и възмутителни, а къде е доказателството? И какво е доказателството? Колко още трябва да наблюдавате, преди всичко да стане ясно? Предвид тайния си характер, Интервенцията не се показва много на хората. Не и посред бял ден.

И така, опитвайки се да бъдете научни, вие сглобявате пъзела и сте по пътя на търсене на истината, но не получавате истината, не сте я получили и няма да я получите. Вие сте раздвоени относно получаване на истината, защото ако наистина видите каква е тя, ами, вашият научен експеримент ще приключи. И тогава наистина трябва да действате! Наистина трябва да направите нещо! А вашите колеги ще ви гледат като луд, сякаш сте изгубили ума си, сякаш сте се отказали от разума и обективността си и сте заели дива и скандална позиция. Така че, колкото и да се търси истината, поне на теория тя се отрича и никой не иска да рискува и да знае нещо. Между другото, това е нещо, с което много трудно ще се примирите. Ние разбираме това. Това може да бъде най-трудното нещо, с което някога сте се примирявали, освен със собствената си смъртност. 

Ние не очакваме хората просто да приемат това при първото предупреждение. Но трябва да се обърнем към онези тенденции, вярвания и нагласи, които пречат на хората да знаят това по всяко време. Не можете да чакате доказателство, защото тогава ще бъде твърде късно. Дотогава ще имате много малко средства за защита.

Тогава хората ще кажат: “Е, сега посетителите наистина превзеха всичко. Предполагам затова са тук!“ И какво ще правите тогава? Ще протестирате? Ще пишете писма до вашия сенатор? Ще се оплачете на приятелите си? Това е много сериозна ситуация. Хората трябва да поемат рискове тук, за да видят и да знаят. Но дори да поемете рискове, вие имате нужда от помощ, защото не можете да видите реалността извън вашите граници.

Можеха ли Индианските Народи да разберат тънкостите и конкуренцията между Европейските нации? Не, не можеха. Не и без помощта на по-мистериозен източник. И наистина по това време Ангелското Присъствие беше активно в опитите си да уведоми коренното население на Америка, че наближават големи и трагични промени за тях. Но също като вас, местните Индианци не можеха да отговорят, защото това беше извън сферата на техния мироглед. Това не отговаряше на техните вярвания и разбирания, и така подобни откровения, доколкото можеха да бъдат предоставени на хората, бяха до голяма степен отхвърлени и игнорирани. Мислите ли, че Ангелското Присъствие просто е наблюдавало от страни и е оставило Индианските Народи да бъдат заличени?

Хората искат нещата да вървят добре. Те искат да им е удобно. И затова не наблюдават, и ако гледат, те не виждат, а ако виждат, не разбират, заради това, което искат. Хората не искат война и в резултат на това те отричат войната, докато войната не ги завладее. Вместо да изкоренят конфликта от самото начало, веднага щом искрата се запали, те изчакват огънят да стигне до тях и едва тогава казват: “О, трябва да спрем това!“

Хората питат: “А, какво всъщност можем да направим?“ Има много неща, които наистина можете да направите. Трябва да започнете с осъзнаването. Трябва да разберете с какво си имате работа. Не трябва да позволявате на никаква извънземна сила да стъпва на този свят без изричното разрешение на хората от вашия свят. Вие имате това право и трябва да го упражнявате.

Тук е необходим много прозаичен поглед върху живота във Вселената. Погледнете нагоре към звездите. Те са физически. Това не са Небесата, които гледате. Това не е вашето райско състояние. Всички във Вселената, които живеят физически живот, трябва да се справят със суровостта на физическия живот – оцеляване, конкуренция, трудности, лишения. Технологията не прекратява тези изисквания и тези трудности. Всъщност тя може да усложни нещата. Тя решава едни проблеми и създава други.

Трябва да имате поглед на възрастни за живота във Вселената. Ако имате юношески възглед, вие няма да разберете. А липсата ви на разбиране наистина може да бъде трагична. Съзнанието трябва да бъде установено. Това е целта на Брифингите на Съюзниците – да установят информираност, не да отговорят на всеки въпрос, не да ви дадат пълно разбиране, а да ви дадат осъзнаване. Постигането на осъзнаване означава предупреждаване за нещо. Това не значи, че всичките ви въпроси са получили отговор или са дори  адресирани. Това означава, че сте наясно с нещо.

Посланието на Съюзниците е много просто и кратко, и в много отношения много общо, защото е тук, за да събуди осъзнаване и да коригира неразбирането. Това е неговата цел. Отвъд осъзнаването трябва да има развитие на духовното разбиране, осъзнаване на умствената среда и желание за установяване на по-голямо сътрудничество между нациите и културите.

Това е световен проблем. Това не е проблем само за американците, британците или китайците. Това е световен феномен. Интервенцията не поставя една раса пред друга, освен ако тази раса не помогне за постигане на намеренията на тези, които се намесват. Затова има голям акцент върху Америка, защото тя е най-мощната и влиятелна нация на света. Но това е световен феномен.

Вие, като човешки същества сте предизвикани. Вашето право да бъдете тук, вашето право да бъдете свободни и самоопределящи се във Вселената е оспорено. Тези, които се намесват в човешките дела вярват, че вие не можете да управлявате себе си и ще унищожите света, и затова смятат, че е тяхно право и привилегия да се намесят. Тяхното отношение е: “О, тези човешки същества! Виж ги! Те са като животните! Ние ще внесем ред и устройство тук.” И някои хора ще си помислят: “О, това е прекрасно! Най-накрая ще имаме ред и устройство.”

Наистина ли искате ред и устройство, наложени върху вас по този начин и до такава степен? Това не е начинът, по който човечеството ще напредне или ще се издигне. Това не е начинът, по който човечеството ще установи сътрудничество и мир на света. Искате ли да бъдете окупирани? Защото това е, с което се сблъсквате. Огромна и глобална окупация. И много хора ще кажат: “Ами, просто не мога да се справя с това. Имам други проблеми.” Ние казваме: “Какви други по-важни проблеми от този имате?“ Да, има и други неща в живота, с които всеки трябва да се занимава и да решава, но не за сметка на това осъзнаване. Това е най-важното съзнание, което човек може да има в живота си на този свят и в този момент.

И така, започвате с осъзнаване, а след това трябва да учите и изследвате други неща за живота във Вселената. И къде можете да научите това? В университета? В църквата? От родителите ви? От приятелите ви? От вестник или от списание? За живота във Вселената, може да се научи отчасти от човешката история. Разбирането за това как се е развил светът и силите, които са го оформили, и как нациите са взаимодействали помежду си, ще ви научи много за живота във Вселената, защото той не е по-различен. Това сега се случва в много по-голям мащаб, с много повече различни влияния и участници. Имате нужда от много трезвен поглед върху интелигентния живот във Вселената. И трябва да разберете, противно на това, в което днес вярват мнозина, че технологията няма да ви спаси. Тя само ще ви промени. Технологията не е спасила нито една раса във Вселената. Тя само ги е променила.

Да, има нации, които могат да победят и да доминират над другите чрез технологията. Но тези завладяващи нации са се променили чрез технологията. Технологията всъщност ви прави уязвими във Великата Общност. Ако имате технология, която никой друг не притежава, ами, всеки ще иска това, което имате вие. И как ще защитите и опазите това, което имате? Това е проблем, с който се сблъскват много богати хора дори във вашия свят. Как да опазят своето богатство и своите привилегии? Това напълно променя живота им, приятелите им, приоритетите им и наистина може да направи живота им нещастен, както много често се случва.

Най-добрата позиция във Великата Общност е да бъдете самодостатъчни, независими и изключително дискретни. Това е мъдрост в по-голям мащаб. И все пак от човешката култура и от собствената си история можете да разберете, че това е вярно и защо е вярно. Ако някой спечели милион долара, ще излезе ли той веднага навън и ще каже ли на всички за това? Е, нещата ще се променят, ако го направи. Дискретност и проницателност. Много е важно. Сега това е по-важно от всякога.

Следователно от собствената ви история може да се научи много. Вие приемате обективна гледна точка и казвате: “Ето, това се случва, когато взаимодействат нации с различни способности.“

И все пак много хора все още си мислят: “Това е съдба. Трябва да е така. Така е. И не може да се промени. Така или иначе това щеше да се случи.“ Това е нелепо! Можеше да се случи по много различни начини. Могло е да се случи по много различни начини. Историята не трябва да се развива по начина, по който се случва. Има други хора по света, които си мислят: “Ами, каквото и да се случи, е правилното нещо, което трябва да се случи“. Това е още по-нелепо.

И въпреки че много може да се научи от изучаването на човешката история, култура и психология, трябва да има и нова информация, нова перспектива. Това не е просто нова информация, от която се нуждаете, а по-широка перспектива. Ако гледате на нещата по начина, по който винаги сте го правили, вие ще видите това, което винаги сте виждали. Нищо ново няма да ви се разкрие. Така че, за да имате ново разбиране, ви е нужна различна гледна точка. В противен случай, умът просто защитава това, в което вече вярва и отблъсква или се бори с всичко, което го предизвиква.

Нова духовна перспектива и разбиране за духовността във Вселената се предоставя чрез Учението за Духовността на Великата Общност. Вместо да получат този дар от Създателя, някои хора може да кажат: “Е, всичко това идва от един човек. Той ще стане толкова богат и могъщ!” Ха! Надяваме се, че този човек всъщност няма да бъде унищожен. Не е ли благословия всичко, което ще бъде дадено чрез вас на света? Наистина ли мислите, че е благословия да бъдете оклеветени, осъдени или дори обожествени от хората? Ние смятаме, че е голямо бреме и голяма жертва да се приеме такава отговорност. Най-доброто, на което можете да се надявате, е анонимност, но няма да я имате, защото рано или късно хората ще разберат. “Този човек наистина казва, че има нещо, което никой друг няма“, и тогава всички ще полудеят по това нещо. “Как може някой да говори за това! За кого се мисли той! Сигурно общува с дявола! И ако общува с Ангелите, защо той, а не аз? Както виждате, трудно е да си пратеник.

Но някой трябва да го направи. И този човек има нужда от голяма помощ или няма да се справи. Хората, от които се нуждае той, трябва да имат голямо самочувствие, голямо доверие в Създателя и голяма проницателност, за да разберат дали са напътствани правилно или неправилно. Разбира се, никой, който защитава парите си или социалното си положение, не би могъл да бъде в такава позиция без голям личен конфликт.

Следователно тук е необходима нова информация, нова перспектива, перспектива на Великата Общност. Трябва да започнете да мислите като някой, който живее във Великата Общност, а не просто като някой, който живее в квартала или в града. Перспективата може да се научи. И когато придобиете нова перспектива, особено по-голяма перспектива като тази, вие можете да видите и да знаете неща, които преди просто не са били очевидни за вас. И тези неща няма да се основават на спекулации, а на ясно наблюдение.

В един момент ще кажете: “Ама, разбира се, никой не трябва да ни посещава без нашето разрешение!“ Това е очевидно. В момента хората дори не се сещат да зададат този въпрос. “Ами, не знам…” В един момент осъзнавате, че духовно напредналите раси не се намесват в чужди светове. Те могат да изпращат съобщения чрез наблюдатели, както Съюзниците на Човечеството, но не се намесват. Духовно напредналите във Вселената не правят това, независимо от тяхната култура, светове, темперамент или природа, защото това е мъдрост, а мъдростта е универсална. Така че да се мисли, че някой е напреднал духовно, само защото може да лети в космически кораб и да стигне бързо до тук, е меко казано невежество. Така че, когато придобиете перспектива за Великата Общност разбирате, че мъдрите не се намесват. Мъдрите не идват тук и не променят нищо.

Има обстоятелства, при които на една развиваща се раса й се дава генетичен материал, но не това се случва на света в момента, можем да ви уверим. Човечеството има всичко необходимо, за да бъде успешно. То не се нуждае от модерни технологии. То не се нуждае от извънземен генетичен материал. Всеки, който се опитва да ви каже друго, е или част от Интервенцията, или несъзнателно я подкрепя.

Човечеството се нуждае от нова гледна точка. Но във вас и в човешката раса е семето на Знанието, на вашият Духовен Ум. Това Знание е древно и е било с вас през цялото време. Ако можете да го откриете, то ще ви разкрие какво трябва да знаете и какво да направите. Всеки, който е роден на света днес, се ражда с потенциала за разбиране на Великата Общност, защото това е времето, когато човечеството получава контакт с живота във Вселената, която ние наричаме Великата Общност. Това разбиране е вече във вас.

Ако някоя извънземна раса ви каже: “Ние сме тук, за да подобрим вашия генетичен код“, не трябва да вярвате на това. Това не е вярно. Ако наистина искате да бъдете лабораторно животно, ако наистина искате да бъдете подложени на окупация, ако смятате, че това означава да имате контакт с живота във Вселената, тогава какво ще промени мнението ви? Ще изпитвате окупацията, ще се събудите един ден и ще кажете: “Боже мой! Вече не съм свободен човек и нямам право на защита”?

Прекалено смело ли е да се каже, че това е най-важният проблем в света, че Бог е дал отговор и отговорът е в учение? Твърде смело ли е да се каже, че това е най-важният проблем в света и Бог е дал отговор, а отговорът се дава чрез един човек? Как иначе можеше да се даде отговорът? Можеше ли да се даде на сто човека? Съобщението никога нямаше да бъде предадено чрез тях, ако беше така.

Когато Исус дойде, имаше ли сто Исуса, които се състезаваха един с друг? “Ами, моят Исус е истинският Исус, а твоят не е!“ Откровението не се донася на света по този начин, защото така не работи.

Ние сме отвъд света. Ние сме Ангелите. Така че можем да говорим дръзко и след това да отидем някъде другаде. Не е нужно да се справяме с последиците. Ние просто предаваме посланието и хората или полудяват по него, или се озаряват от него. Но ние сме някъде другаде. Това не ни засяга.

За пратеника обаче, това е друга история. Той трябва да се изправи срещу всички реакции, които ще възникнат. Това не е лесна работа. Радвайте се, че тази задача не е дадена на вас. Но разберете, че когато се случи вашата реализация, вие също трябва да се застъпите за това осъзнаване. Няма да имате трудностите, които има пратеникът, но ще се сблъскате с всички неща, за които говорим. Ще видите ефекта от Интервенцията. Ще видите ефектите от Програмата за Умиротворяване. Ще видите колко безразсъдни, колко критични и колко отричащи са хората. И ще видите цялото им възмущение, цялото им подозрение, целият им страх и цялото им отбягване. Ще бъде ясно като бял ден. И тогава ще разберете как се случва откровението на света. Така се получава, когато съобщението трябва да бъде дадено и времето е от съществено значение. Това е затруднението. Това е предизвикателството.

Истинският проблем в крайна сметка не е Интервенцията, въпреки че тя е истински проблем. По-големият проблем, е способността на човека да реагира. Способността на хората да реагират. Липсата на отговор. Невежият отговор. Отрицателният отговор. Ако хората не могат да отговорят, ами, светът ще бъде предаден.

Тук на света няма голям брой посетители. Техният брой не е толкова голям. Но работата им се улеснява поради човешкото примирение и поради човешкото невежество. Отново отговорът. Способността да се реагира. Способ-ност. Способността за реакция. Ако няма способност за реакция, хората няма да реагират и окупацията ще се случи точно под краката им. И хората ще си помислят: “О, добре, нещо се случва на света. Нещата определено се променят!” И ще изглежда, че всичко е наред, докато не разберат какво всъщност наистина се случва.

Ето защо в този момент се доставя спешно съобщение. Осъзнаването е първото нещо. След това трябва да учите за живота във Великата Общност, което можете да започнете, като наблюдавате обективно собствения си свят. След това трябва да започнете да придобивате перспектива за Великата Общност и да учите за живота и духовността във Вселената. Това се представя в учението за Духовността на Великата Общност. Не всеки ще може да учи това учение, но достатъчно хора на много места ще се нуждаят от достъп до него, за да разберат какво се случва.

Човечеството би могло да прекрати Интервенцията още утре, ако беше информирано и наясно с нея. Човечеството би могло да предотврати бъдеща Интервенция от този вид, ако беше информирано, осъзнато и обединено. Хората са толкова заети със себе си, че границите им не са защитени. О, да, те имат граници помежду си, огромни граници, стени, съпротива и враждебност. Но вашите граници с космоса не са защитени. Нямате стени, които да попречат на някой отвън да влезе, защото не мислите, че има някой отвън, който може да влезе или който ще влезе.

Време е за смелост, за доверие и за честност. Време е за истинска равносметка със себе си. Прочетете Брифингите на Съюзниците и се запитайте: “Какво наистина знам?“ не “Какво искам?“ или “Какво предпочитам?“ или “В какво вярвам?“ но “Какво всъщност знам? Това наистина ли се случва?“ Консултирайте се със Знанието във вас, ако можете, не с вашите идеи, страхове или вярвания, а с нещо по-дълбоко във вас. Именно там ще се случи истинското потвърждение. И ще е необходима голяма смелост, за да се запитате за това, защото това осъзнаване ще промени живота ви. То ще ви направи свободни и ще ви даде посока. Но трябва да сте готови за тази промяна в себе си. Това е откровението, което се случва във всеки човек. Има голяма съпротива срещу него. Има много отлагане. Но ако може да се осъществи, това е най-ценното нещо.

Ние изпращаме нашите благословии към вас като ви молим да получите този съвет и да го обмислите сами, защото вие трябва да вземете окончателното решение. Ние можем само да ви информираме. Ние не можем да ви контролираме. Присъствието на Учителите е с вас.