Документите

Съюзниците на човечеството изнесоха своите брифинги за човечеството в четири серии, събрани в четири тома.
Тези брифинги са резултат от огромен принос и голяма саможертва. Благодарни сме на хората, които донесоха този важен доклад, както и на цивилизациите, които ги изпратиха на тази велика и опасна мисия.