Документите

Съюзниците на човечеството изнесоха своите брифинги за човечеството в четири серии, събрани в четири тома.
Съюзниците на човечеството изнесоха своите брифинги за човечеството в четири серии, събрани в четири тома.