Οι ενημερώσεις

Οι Σύμμαχοι της Ανθρωπότητας παρέδωσαν τις ενημερώσεις τους για την ανθρωπότητα σε τέσσερις σειρές, οι οποίες συγκεντρώθηκαν σε τέσσερις τόμους.
Αυτές οι ενημερώσεις είναι το αποτέλεσμα τεράστιας συνεισφοράς και μεγάλων θυσιών. Είμαστε ευγνώμονες στα άτομα που έφεραν αυτές τις σημαντικές αναφορές, καθώς και στους πολιτισμούς που τους έστειλαν σε αυτή τη μεγάλη και επικίνδυνη αποστολή.