Πάνω από δώδεκα χρόνια πριν, μια ομάδα ατόμων από διάφορους κόσμους συγκεντρώθηκε σε μια απόμερη τοποθεσία στο ηλιακό μας σύστημα κοντά στη Γη για να παρατηρεί τις εξωγήινες επισκέψεις που γίνονται στον κόσμο μας.

Πίνακας περιεχομένων

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΗ: Η Εξωγήινη Παρουσία στον Κόσμο Σήμερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: Η Πρόκληση στην Ανθρώπινη Ελευθερία

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΙΤΗ: Μια Σημαντική Προειδοποίηση

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ: Χειραγώγηση των Θρησκευτικών Παραδόσεων και Πεποιθήσεων

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΜΠΤΗ: Το Κατώφλι: Μια Νέα Υπόσχεση για την Ανθρωπότητα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΗ: Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Επίλογος

The Society for The New Message is now providing all four volumes of The Allies of Humanity online at no cost. We do this so that this message can reach as many people as possible, both at the grass roots and in positions of political, economic and religious power.