Të gjitha Brifingjet e Aleatëve të Njerëzimit janë të disponueshme falas në linjë. Filloni udhëtimin me librin e parë të Aleatëve.

Mbi njëzet vjez më parë, një grup individësh nga disa botë të ndryshme u mblodhën në një vënd të fshehur në sistemin tonë diellor afër tokës për të vëzhguar ndërhyrjen jashtëtokësore që po ndodh në botën tonë. Nga pika e tyre e fshehur e vëzhgimit, ata ishin në gjendje të përcaktonin identitetin, organizatën dhe synimet e atyreve që po vizitojnë botën dhe të monitorojnë aktivitetet e tyre.

Ky grup vezhguesësh e quan veten “Aleatët e Njerëzimit”.


Filloni të lexoni Brifingjet në linjë tani!

Përmbajtja:

Brifingu i parë: Prania jashtëtokësore në botë sot

Brifingu i dytë: Sfida për lirinë njerëzore

Brifingu i tretë: Një paralajmërim i madh

Brifingu i katërt: Manipulimi i traditave dhe besimeve fetare

Brifingu i pestë: Pragu: një shpresë e re për njerëzimin

Brifingu i gjashtë: Pyetje e përgjigje

Fjalët e fundit

Society (Shoqata) për Mesazhin e Ri tani po i vë në dispozicion të gjitha të katër vëllimet e Aleatëve të Njerëzimit në linjë pa asnjë kosto. E bëjmë këtë kështu në mënyrë që ky mesazh mund të arrijë sa më shumë njerëz që të jetë e mundur, si në bazë ashtu edhe në pozita fuqie politike, ekonomike dhe fetare.