Ndërhyrja jashtëtokësore | Një thirrje për të shërbyer botën | Marshall Vian Summers

Në këtë intervistë rreth shfaqes jashtëtokësore, Marshall Vian Summers flet për atë që Brifingjet e Aleatëve të Njerëzimit zbulojnë në lidhje me sfidat dhe oportunitetet e mëdha të njerëzimit rreth shërbimit dhe kontributës.