E.T. Interventionen | Et Kald for at Tjene Verden | Marshall Vian Summers

I dette interview, der afslører de fremmede, taler Marshall Vian Summers om, hvad Menneskehedens Allieredes Briefinger afslører med hensyn til menneskehedens store udfordring og muligheder for at tjene og yde et bidrag.