Alle Menneskehedens Allieredes Briefinger er tilgængelige gratis online. Begynd rejsen med Allierede Bog To.

In this second set of briefings, the Allies of Humanity wish to give us a greater understanding and a greater vision of what life is really like in the Universe around us. Our allies abroad wish to warn us regarding the great risks that we face now, the risks of emerging into the Greater Community. They wish to show us our need to preserve our freedom and our integrity as a race as we undergo this difficult and prolonged transition.


Begynd at Læse Briefingerne Online Nu!

Indholdsfortegnelse:

Første briefing: Det Univers, Hvori I Dukker Op

Anden Briefing: Hvorfor Interventionen Foregår

Tredje Briefing: Påvirkningen af Menneskeheden

Fjerde Briefing: Kollektiverne

Femte Briefing: Hvad De Ønsker

Sjette Briefing: En Opfordring til Handling

First Commentary: The Problem of Human Denial

Second Commentary: Effects of the Pacification Program

Third Commentary: Understanding the Intervention

The Society for Det Nye Budskab leverer nu alle Menneskehedens Allieredes fire bind, uden omkostninger for dig. Det gør vi for at dette budskab kan nå så mange mennesker som muligt, både på græsrodsniveau og i politiske, økonomiske og religiøse magtstillinger.