Første briefing: Den Udenjordiske Tilstedeværelse i Verden i Dag

Det er en stor ære for os at kunne præsentere denne information til alle jer, der er så heldige at høre dette budskab. Vi er Menneskehedens Allierede. Denne transmission gøres mulig ved tilstedeværelsen af De Usete, de åndelige rådgivere, der overvåger udviklingen af intelligent liv, både i jeres verden, og i hele det Større Fællesskab af Verdener. Vi kommunikerer ikke gennem nogen mekanisk anordning, men gennem en åndelig kanal, der er fri for interferens. Selvom vi lever i det fysiske, som I gør, er vi givet dette privilegium – at kommunikere på denne måde, for at levere den information, som vi må dele med jer.

Vi repræsenterer en lille gruppe, der observerer begivenhederne i jeres verden. Vi kommer fra det Større Fællesskab. Vi blander os ikke i menneskelige anliggender. Vi har ikke etableret noget her. Vi er sendt med et meget specifikt formål – at bevidne de begivenheder, der finder sted i jeres verden, og givet anledningen til at gøre dette, at kommunikere til jer, hvad vi ser, og hvad vi ved. For I lever på overfladen af jeres verden og kan ikke se de ting, der foregår omkring den. I kan heller ikke klart se det besøg, der finder sted i jeres verden, eller hvad det varsler om for jeres fremtid.

Vi vil gerne give vidneudsagn til dette. Det gør vi på anmodning af De Usete, for vi er sendt med dette formål. Den information, vi er ved at meddele jer, kan forekomme at være meget udfordrende og alarmerende. Måske vil mange, der hører dette budskab, ikke vente det. Vi forstår denne vanskelighed, for vi har selv måttet se dette i øjnene indenfor vore egne kulturer.

Når du hører denne information, kan den først være svær at acceptere, men den er livsvigtig for alle, der vil søge at yde et bidrag i verden.

Vi har i mange år observeret jeres verdens anliggender. Vi søger ingen forhold til menneskeheden. Vi er ikke her på en diplomatisk mission. Vi er sendt af De Usete til at opholde os i nærheden af jeres verden, for at observere de begivenheder, vi er ved at beskrive.

Vores navne er ikke vigtige. De vil ingen mening give jer. Og for vores sikkerheds skyld, vil vi ikke give dem, for vi må forblive skjulte, så vi kan tjene.

Som begyndelse, er det nødvendigt for mennesker overalt at forstå, at menneskeheden dukker op i et Større Fællesskab af intelligent liv. Jeres verden bliver ”besøgt” af flere fremmede racer og af flere forskellige organisationer af racer. Dette har aktivt stået på i nogen tid. Der har været besøg op gennem hele menneskehedens historie, men intet i denne størrelsesorden. Indtoget af atomvåben og ødelæggelsen af jeres naturlige verden, har bragt disse kræfter til jeres kyster.

Vi forstår, at der er mange mennesker i verden i dag, der er begyndt at erkende, at dette finder sted. Og vi forstår også, at der er mange fortolkninger af dette besøg – hvad det kunne betyde, og hvad det kunne byde på. Og mange af de mennesker, der kender til disse ting, er meget håbefulde og forventer en stor fordel for menneskeheden. Vi forstår dette. Det er naturligt at forvente. Det er naturligt at være håbefuld.

Besøget til jeres verden er nu meget omfattende, så omfattende, at folk i alle dele af verden er vidner til det og oplever dets virkning direkte. Det er ikke for at fremme menneskehedens fremskridt eller menneskehedens åndelige uddannelse, at disse ”besøgende” fra det Større Fællesskab, disse forskellige organisationer af væsner, er kommet hertil. Det, der har bragt disse kræfter til jeres kyster i så stort tal, med så stor intention, er jeres verdens ressourcer.

Vi forstår at dette i begyndelsen kan være svært at acceptere, for I kan endnu ikke påskønne, hvor smuk jeres verden er, hvor meget den besidder, og hvilken sjælden juvel, den er i et Større Fællesskab af golde verdener og tomt rum. Verdener, som jeres, er sandeligt sjældne. De fleste steder i det Større Fællesskab, der nu er beboede, er koloniserede, og teknologi har gjort det muligt. Men verdener, som jeres, hvor livet naturligt har udviklet sig, uden teknologiens hjælp, er langt mere sjældne, end I måske aner. Naturligvis lægger andre meget mærke til dette, for jeres verdens biologiske ressourcer har været brugt af mange racer i årtusinder. Nogle betragter den som et depot. Og dog er det udviklingen af menneskelig kultur og farlige våben og nedbrydningen af disse ressourcer, der har forårsaget denne fremmede Intervention.

Måske undrer du dig over, hvorfor diplomatiske bestræbelser ikke er gjort for at kontakte menneskehedens ledere. Det er rimeligt at spørge om, men vanskeligheden her er, at der ingen er til at repræsentere menneskeheden, for jeres folk er splittede og jeres nationer går imod hinanden. De besøgende, vi taler om, antager også, at I er krigeriske og aggressive, og at I ville gøre skade og bringe fjendtlighed til universet omkring jer, på trods af jeres gode kvaliteter.

Jeres verden bliver ”besøgt” af flere fremmede racer og af flere forskellige organisationer af racer. Dette har aktivt stået på i nogen tid.

Derfor vil vi gerne i vor diskurs give jer en idé om, hvad der foregår, hvad det vil betyde for menneskeheden, og hvordan dette er forbundet med jeres åndelige udvikling, jeres sociale udvikling og jeres fremtid i verden og i selve det Større Fællesskab af Verdener.

Folk er uvidende om tilstedeværelsen af fremmede kræfter, uvidende om tilstedeværelsen af ressourcesøgere, uvidende om de kræfter, der vil søge en alliance med menneskeheden, til gavn for sig selv. Måske skulle vi her begynde med at give jer en idé om, hvordan livet er udenfor jeres kyster, for I har endnu ikke rejst langt og kan ikke selv gøre rede for disse ting.

I lever i en del af galaksen, der er ret befolket. Ikke alle dele af galaksen er ligeså befolket. Der er store uudforskede regioner. Der er mange skjulte racer. Det er kun i visse områder at handel og kommers finder sted. Det miljø, I vil dukke op i, er et meget konkurrencepræget et. Behovet for ressourcer opleves overalt, og mange teknologiske samfund har rippet deres verden for naturlige ressourcer og må handle, bytte og rejse, for at få det, de har brug for. Det er en meget kompliceret situation. Mange alliancer formes og konflikter opstår.

Måske er det nødvendigt på dette tidspunkt at erkende, at det Større Fællesskab, som I dukker op i, er et vanskeligt miljø og et udfordrende et, og dog bringer det store muligheder med sig for menneskeheden. Men for at erkende disse muligheder, må menneskeheden forberede sig og lære, hvordan livet er i universet. Og den må komme til at forstå, hvad åndelighed betyder indenfor et Større Fællesskab af intelligent liv.

Fra vores egen fortid forstår vi, at dette er den største tærskel, som nogen verden nogensinde vil se i øjnene. Imidlertid er det ikke en tærskel, I kan planlægge for jer selv. Det er ikke noget, I kan designe for jeres egen fremtid. For selve de kræfter, der ville bringe Større Fællesskabsvirkelighed hertil, er allerede tilstede i verden. Omstændigheder har bragt dem her. De er her.

Måske giver dette jer en idé om, hvordan livet er hinsides jeres grænser. Vi vil ikke så gerne skabe en skræmmende idé, men det er nødvendigt for jeres eget velbefindende og for jeres fremtid, at I får en ærlig vurdering og selv kan komme til at se disse ting tydeligt.

Vi føler at behovet for at forberede sig på livet i det Større Fællesskab er det største behov, der er i jeres verden i dag. Og dog er folk, set fra vor observation, optagede af deres egne anliggender og af deres egne problemer i deres dagligdag, og er uvidende om de større kræfter, der vil ændre deres skæbne og påvirke deres fremtid.

De kræfter og de grupper, der er her i dag, repræsenterer mange forskellige alliancer. Disse forskellige alliancer er ikke forenede med hinanden i deres bestræbelser. Hver alliance repræsenterer mange forskellige raciale grupper, der arbejder sammen, med det formål at få adgang til jeres verdens ressourcer og beholde denne adgang. Disse forskellige alliancer konkurrerer i det væsentlige med hinanden, skønt de ikke er i krig med hinanden. De ser jeres verden som en stor gevinst, noget, de gerne vil have for sig selv.

Dette skaber en meget stor udfordring for jer, for de kræfter, der besøger jer, har ikke blot avanceret teknologi, men også et stærkt socialt sammenhold og kan påvirke tanke i det Mentale Miljø. Ser du, i det Større Fællesskab erhverves teknologi nemt, så den store fordel mellem konkurrerende kræfter er evnen til at påvirke tanke. Dette har ført til meget sofistikerede demonstrationer. Det repræsenterer en række færdigheder, som menneskeheden kun lige er begyndt at opdage.

Som resultat kommer jeres besøgende ikke bevæbnede med stærke våben eller med hære eller med armadaer af fartøjer. De kommer i forholdsvist små grupper, men besidder betydelige evner med henblik på at påvirke mennesker. Dette repræsenterer en mere sofistikeret og moden anvendelse af magt i det Større Fællesskab. Det er denne evne, som menneskeheden må dyrke i fremtiden, hvis det skal lykkes den at kappes med andre racer.

De besøgende er her for at få menneskehedens loyalitet. De vil ikke ødelægge menneskelige virksomheder eller den menneskelige tilstedeværelse. I stedet vil de bruge dem til gavn for dem selv. Deres hensigt er ansættelse, ikke ødelæggelse. De føler sig i deres ret, for de mener, at de redder verden. Nogle mener endda, at de redder menneskeheden fra sig selv. Men dette perspektiv tjener ikke jeres større interesser og nærer heller ikke visdom eller selvbestemmelse i den menneskelige familie.

Men, da der er kræfter for det gode i det Større Fællesskab af Verdener, har I allierede. Vi repræsenterer jeres allieredes stemme, Menneskehedens Allierede. Vi er her ikke for at bruge jeres ressourcer eller tage det fra jer, der er jeres. Vi søger ikke at etablere menneskeheden som en klientstat eller som en koloni til eget brug. I stedet vil vi gerne nære styrke og visdom i menneskeheden, for dette støtter vi i hele det Større Fællesskab.

Derfor er vores rolle ret essentiel, og der er meget brug for vores information, for på dette tidspunkt er selv mennesker, der er bevidste om de besøgendes tilstedeværelse, ikke bevidste om deres hensigter. Folk forstår ikke de besøgendes metoder. Og de begriber ikke deres etik eller moral. Folk tror, at de besøgende enten er engle eller monstre. Men i virkeligheden er de meget ligesom jer i deres behov. Hvis I kunne se verden gennem deres øjne, ville I forstå deres bevidsthed og det, der driver dem. Men for at gøre dette, vil I være nødt til at vove jer udover jeres eget.

De besøgende er engagerede i fire tilgrundliggende aktiviteter for at få indflydelse i jeres verden. Hver af disse aktiviteter er unikke, men samkøres. De foretages, fordi menneskeheden er blevet studeret længe. Menneskelig tanke, menneskelig opførsel, menneskelig fysiologi og menneskelig religion er blevet studeret gennem nogen tid. De er vel-forståede af jeres besøgende og vil blive brugt med deres egne hensigter for øje.

De besøgendes første aktivitetsområde er at påvirke enkeltmennesker, der sidder i magt og autoritetsstillinger. Da de besøgende ikke vil ødelægge noget i verden eller skade verdens ressourcer, søger de at opnå indflydelse over de mennesker, de føler, sidder i magtstillinger, først og fremmest indenfor regering og religion. De søger kontakt, men kun med visse enkeltpersoner. De har magten til at få denne kontakt, og de har overtalelsesmagten. Ikke alle de mennesker, de kontakter, vil blive overtalt, men mange vil. Løftet om større magt, bedre teknologi og verdensherredømme vil anspore og opildne mange. Og det er disse enkeltpersoner, med hvem de besøgende vil søge at etablere en forbindelse.

Der er meget få mennesker i verdens regeringer, der bliver således påvirket, men deres antal vokser. De besøgende forstår magthierarkiet, for de lever selv efter det og følger deres egen kommandokæde, kunne man sige. De er meget velorganiserede og meget fokuserede i deres bestræbelser, og tanken om at have kulturer fulde af frit-tænkende individer er stort set fremmed for dem. De begriber eller forstår ikke personlig frihed. De er ligesom mange teknologisk avancerede samfund i det Større Fællesskab, der både fungerer i deres respektive verdener, og i deres virksomheder, der strækker sig over enorme afstande i rummet, som benytter sig af en meget veletableret og stiv styreform og organisering. De mener, at menneskeheden er kaotisk og uregerlig, og de føler, at de bringer orden til en situation, som de ikke selv kan begribe. Personlig frihed er ukendt for dem, og de ser ikke dens værdi. Som et resultat, vil det, de søger at etablere i verden, ikke ære denne frihed.

Derfor er det, at etablere en forbindelse med enkeltpersoner i magt og indflydelsesstillinger, at få deres troskab og overbevise dem om de fordelagtige aspekter af forhold og fælles formål, det første de bestræber sig på.

Det andet aktivitetsområde, der måske er det vanskeligste at tænke på set fra jeres perspektiv, er manipulationen af religiøse værdier og tilskyndelser. De besøgende forstår, at menneskehedens største evne samtidigt repræsenterer dens største sårbarhed. Folks længsel efter personlig forløsning repræsenterer en af de største aktiver, den menneskelige familie har at byde på, selv i det Større Fællesskab. Men det er også jeres svaghed. Og det er disse tilskyndelser og disse værdier, der vil blive brugt.

Mange af de grupper, der besøger jer, vil gerne etablere sig som åndelige repræsentanter, fordi de ved, hvordan man taler i det Mentale Miljø. De kan kommunikere direkte til mennesker og, desværre, fordi der er så få mennesker i verden, der kan skelne mellem en åndelig stemme og de besøgendes stemme, bliver situationen meget vanskelig.

Derfor er det andet aktivitetsområde, at få folks loyalitet gennem deres religiøse og åndelige drivkræfter. Det kan faktisk gøres ret nemt, fordi menneskeheden endnu ikke er stærk eller udviklet i det Mentale Miljø. Det er vanskeligt for folk at skelne, hvor disse impulser kommer fra. Mange mennesker vil gerne give sig selv til hvad som helst, de tror, har en større stemme og en større magt. Jeres besøgende kan projicere billeder – billeder af jeres helgener, af jeres lærere, af engle – billeder, der holdes kære og hellige i jeres verden. De har dyrket denne evne gennem mange, mange århundreders forsøg på at påvirke hinanden og ved at lære de overtalelsesmetoder, der praktiseres mange steder i det Større Fællesskab. De anser jer for at være primitive, og således føler de, at de kan udøve denne indflydelse og anvende disse metoder på jer.

Her vil der gøres et forsøg på at kontakte de personer, der anses for at være sensitive, modtagelige og naturligt givne til at være samarbejdsvillige. Mange vil blive udsøgt, men kun få vil blive udvalgt på baggrund af disse særlige egenskaber. Jeres besøgende vil søge at få loyalitet fra disse mennesker, at få deres tillid og deres hengivenhed, idet de fortæller modtagerne, at de er her for at opløfte menneskeheden åndeligt, for at give menneskeheden nyt håb, nye velsignelser og ny magt – lover det, folk så inderligt ønsker, men endnu ikke selv har fundet. Måske undrer du dig og spørger, ”Hvordan kan sådan noget finde sted?” Men vi kan forsikre dig om, at det ikke er vanskeligt, når man først en gang har lært disse færdigheder og evner.

Her bestræber man sig på at pacificere og genuddanne folk gennem åndelig overtalelse. Dette ”Pacificeringsprogram” anvendes forskelligt på forskellige religiøse grupper, afhængigt af deres idealer og deres temperament. Det rettes altid imod modtagelige personer. Her håbes der på, at folk vil miste deres skelneevne og få fuldkommen tillid til de større kræfter, de føler, der gives dem af de besøgende. Når denne tillid én gang er etableret, bliver det vanskeligere og vanskeligere for folk at skelne, hvad de ved indefra, fra hvad der bliver dem fortalt. Det er en meget subtil form for overtalelse og manipulation, men den har meget gennemslagskraft. Vi vil tale mere om dette, idet vi fortsætter.

Lad os nu nævne det tredje aktivitetsområde, der handler om at etablere de besøgendes tilstedeværelse i verden og vænne folk til denne tilstedeværelse. De vil have menneskeheden til at tilpasse sig den meget store forandring, der foregår i jeres midte – at vænne jer til de besøgendes fysiske tilstedeværelse og til deres påvirkning på jeres eget Mentale Miljø. Til dette formål vil de bygge anlæg her, dog udenfor synsvidde. Disse anlæg vil være skjulte, men de vil kaste en stærk indflydelse på den menneskelige befolkning, der befinder sig i deres nærhed. De besøgende vil være meget omhyggelige med at sikre, at disse anlæg er effektive og at tilstrækkeligt mange mennesker er loyale overfor dem. Det er disse mennesker, der vil vogte over og bevare de besøgendes tilstedeværelse.

Det er netop det, der finder sted i jeres verden på dette tidspunkt. Det repræsenterer en stor udfordring og desværre en stor risiko. Det selvsamme, vi beskriver, er foregået så mange gange, så mange steder i det Større Fællesskab. Og fremkommende racer, som jeres, er altid de mest sårbare. Nogle fremkommende racer er i stand til at etablere deres egen bevidsthed, egen evne og eget samarbejde, så vidt, at de kan opveje udefrakommende påvirkninger som disse, og etablere en tilstedeværelse og en position i det Større Fællesskab. Men mange racer, der endnu ikke selv har opnået denne frihed, falder under fremmede kræfters kontrol og indflydelse.

Vi forstår, at disse oplysninger kan anspore til megen frygt og måske fornægtelse eller forvirring. Men, som vi observerer hændelser, erkender vi, at der er meget få mennesker, der kender til situationen, som den faktisk foreligger. Selv de mennesker, der er ved at være opmærksomme på tilstedeværelsen af fremmede kræfter, befinder sig ikke i en position og har ikke et udsigtspunkt, hvorfra de kan se situationen klart. Og evigt håbefulde og optimistiske, søger de at give dette store fænomen så megen positiv mening, som de kan.

Det Større Fællesskab er imidlertid et konkurrencepræget miljø, et vanskeligt miljø. De væsner, der engagerer sig i rumfart, repræsenterer ikke de åndeligt avancerede, for de, der er åndeligt avancerede, søger at isolere sig fra det Større Fællesskab. De søger ikke kommers. De søger ikke at påvirke andre racer eller at engagere sig i den meget komplekse række forhold, der er etableret for gensidig handel og nytte. De åndeligt avancerede søger i stedet at forblive skjulte. Det er måske en meget anden forståelse, men den er nødvendig, så I kan komme til at forstå den store forlegenhed menneskeheden står i. Dog rummer denne forlegenhed store muligheder. Dem vil vi gerne tale om nu.

På trods af den alvorlige situation, som vi beskriver, føler vi ikke, at disse forhold er en tragedie for menneskeheden. Faktisk føler vi, at hvis disse omstændigheder kan anerkendes og forstås, og hvis den forberedelse på det Større Fællesskab, der nu er i verden, kan benyttes, studeres og gøres gældende, vil folk overalt af god samvittighed have evnen til at lære Større Fællesskabs Kundskab og Visdom. Således vil folk overalt kunne finde et grundlag for samarbejde, så den menneskelige familie endeligt kan etablere den samhørighed, der aldrig er blevet etableret her før. At forene menneskeheden vil kræve, at det Større Fællesskab overskygger. Og denne overskygning finder sted nu.

Det er jeres evolution at dukke op i et Større Fællesskab af intelligent liv. Det vil ske, uanset om I er forberedte eller ej. Det må ske. Således bliver forberedelse nøglen. Forståelse og klarhed – det er disse ting, der mangler og er brug for i jeres verden på dette tidspunkt.

Folk overalt har store åndelige gaver, der kan gøre dem i stand til at se og at vide klart. Disse gaver er der nu brug for. De må anerkendes, bruges og deles frit. Det er ikke bare op til en stor lærer eller en stor helgen i jeres verden at gøre dette. Det må dyrkes af mange flere mennesker nu. For situationen fører nødvendighed med sig, og hvis nødvendighed kan favnes, bringer den store muligheder med sig.

Behovet for at lære om det Større Fællesskab og at begynde at opleve Større Fællesskabs Spiritualitet er imidlertid enormt. Aldrig før har mennesker måttet lære den slags på så kort tid. Faktisk er det sjældent lært nogensinde af nogen i jeres verden. Men nu har behovet ændret sig. Omstændighederne er anderledes. Nu er der nye påvirkninger i jeres midte, påvirkninger, som I kan mærke og som I kan kende.

De besøgende søger at gøre folk ude af stand til at have dette syn og denne Kundskab i sig selv, for de har den ikke i sig. De ser ikke dens værdi. De forstår ikke dens virkelighed. I dette er menneskeheden som helhed mere fremskredne end de er. Men dette er kun et potentiale, et potentiale, som nu må dyrkes.

Den fremmede tilstedeværelse i verden vokser. Den vokser dag for dag, år for år. Mange flere mennesker falder under dens overtalelse og mister deres evne til at vide, bliver forvirrede og distraherede og tror på ting, der kun kan svække dem og gøre dem magtesløse i lyset af de væsner, der vil søge at bruge dem med deres egne formål for øje.

Menneskeheden er en opdukkende race. Den er sårbar. Den står nu overfor en række forhold og påvirkninger, den aldrig har stået overfor før. I har kun udviklet jer til at konkurrere med hinanden. I har aldrig måttet konkurrere med andre former for intelligent liv. Alligevel er det denne konkurrence, der vil styrke jer og kalde jeres største egenskaber frem, hvis situationen kan ses og forstås tydeligt.

Det er De Usetes rolle at nære denne styrke. De Usete, som I med rette kunne kalde engle, taler ikke kun til det menneskelige hjerte, men til hjerter overalt, som kan lytte, og som har opnået friheden til at lytte.

Så vi kommer med et vanskeligt budskab, men et budskab med løfte og håb. Måske er det ikke det budskab, folk gerne vil høre. Det er afgjort ikke det budskab, de besøgende vil fremme. Det er et budskab, der kan deles fra person til person, og det vil blive delt, for det er naturligt at gøre. Dog vil de besøgende og de mennesker, der er kommet under deres overtalelse, modsætte sig denne opfattelse. De ønsker ikke at se en uafhængig menneskehed. Det er ikke deres formål. De tror ikke en gang at det ville være gavnligt. Derfor er det vores oprigtige ønske, at disse idéer overvejes, uden bæven, men med et alvorligt sind og en dyb bekymring, der er velbegrundet her.

Vi forstår, at der er mange mennesker i verden i dag, der føler, at en stor forandring kommer til menneskeheden. De Usete har fortalt os disse ting. Der tilskrives mange grunde til denne følelse af forandring. Og mange udfald forudsiges. Men, medmindre I kan begynde at forstå den virkelighed, at menneskeheden er ved at dukke op i et Større Fællesskab af intelligent liv, har I ikke den rette sammenhæng til at forstå menneskehedens skæbne eller den store forandring, der finder sted i verden.

Den fremmede tilstedeværelse i verden vokser. Den vokser dag for dag, år for år. Mange flere mennesker falder under dens overtalelse og mister deres evne til at vide, bliver forvirrede og distraherede og tror på ting, der kun kan svække dem.

Fra vores perspektiv, er folk født ind i deres tid, for at være i denne tids tjeneste. Det er en lære i Større Fællesskabs Spiritualitet, en lære, som vi også er elever af. Den instruerer i frihed og magten af fælles formål. Den giver myndighed til den enkelte og til den, der kan deltage sammen med andre – idéer, der sjældent accepteres eller optages i det Større Fællesskab. For det Større Fællesskab er ikke en himmelsk tilstand. Det er en fysisk virkelighed med overlevelsens rigor og alt hvad den indebærer. Alle væsener i denne virkelighed må kæmpe med disse behov og med disse problemer. Og i dette, er jeres besøgende mere som I, end I aner. De er ikke ubegribelige. De ville gerne være ubegribelige, men de kan forstås. I har magten til at forstå dem, men I må se med klare øjne. I må se med et større syn og vide med en større intelligens, som I har muligheden for at dyrke i jer selv.

Nu er det nødvendigt for os at tale mere om det andet indflydelses- og overtalelsesområde, for det har stor betydning, og det er vores oprigtige ønske, at I vil forstå disse ting og selv overveje dem.

Mere end regeringer, mere end nogen anden institution, har verdens religioner nøglen til menneskers hengivenhed og menneskers loyalitet. Dette taler godt for menneskeheden, for religioner, som disse, er ofte svære at finde i det Større Fællesskab. Jeres verden er rig i denne henseende, men jeres styrke er også, hvor I er svage og sårbare. Mange mennesker vil gerne ledes og udpeges guddommeligt og overgive deres eget livs tøjler og have en større åndelig magt til at lede sig, råde sig og bevare sig. Dette er et ægte ønske, men indenfor en Større Fællesskabssammenhæng, må betragtelig visdom udvises for at få dette ønske opfyldt. For os er det meget trist at se, hvordan folk så let vil give deres autoritet væk – noget de aldrig helt selv har haft, vil de villigt give væk til nogen, der er ukendte for dem.

Dette budskab er bestemt til at nå folk, der har en større spirituel affinitet. Derfor er det nødvendigt for os at uddybe dette emne. Vi går ind for en spiritualitet, der undervises i i det Større Fællesskab, som ikke er en spiritualitet, der er styret af nationer, af regeringer eller af politiske alliancer, men en naturlig spiritualitet – evnen til at vide, til at se og til at handle. Og dog lægger jeres besøgende ikke vægten her. De søger at få folk til at tro, at de besøgende er deres familie, at de besøgende er deres hjem, at de besøgende er deres brødre og søstre, deres mødre og fædre. Mange mennesker vil gerne tro, og så tror de. Folk vil gerne overgive deres personlige autoritet, og så overgiver de den. Folk vil gerne se venner og frelse i de besøgende, så dette er, hvad der bliver vist dem.

Det vil kræve stor nøgternhed og objektivitet at se igennem disse bedrag og disse vanskeligheder. Det vil være nødvendigt for folk at gøre, hvis det skal lykkes menneskeheden at komme ind i det Større Fællesskab og bevare sin frihed og sin selvbestemmelse i et miljø med større påvirkninger og større kræfter. I dette kunne jeres verden overtages, uden at affyre et eneste skud, for vold anses for at være primitivt og groft og benyttes sjældent i sager, som denne.

Måske kan du spørge, “Betyder dette, at vores verden er invaderet?” Til dette må vi sige, at svaret er ja, en invasion af den mest subtile slags. Hvis du kan underholde disse tanker og overveje dem alvorligt, vil du kunne se disse ting selv. Beviset på denne invasion er overalt. Du kan se, hvordan menneskers evner tilsidesættes for ønsket om lykke, fred og sikkerhed, hvordan folks vision og evne til at vide er hæmmede af påvirkninger, selv indenfor deres egne kulturer. Hvor meget større vil disse påvirkninger ikke være i et Større Fællesskabsmiljø.

Det er et vanskeligt budskab, vi må præsentere. Det er dette budskab, der må siges, den sandhed, der må udtrykkes, den sandhed, der er livsnødvendig og ikke kan vente. Nu er det nødvendigt for folk at lære en større Kundskab, en større Visdom og en større Spiritualitet at kende, så de kan finde deres sande evner og bruge dem effektivt.

Jeres frihed står på spil. Jeres verdens fremtid står på spil. Det er af denne grund, at vi er sendt hertil, for at tale for Menneskehedens Allierede. Der er dem i universet, der holder Kundskab og Visdom i live, og som praktiserer en Større Fællesskabs Spiritualitet. De rejser ikke rundt overalt og kaster indflydelse på forskellige verdener. De tager ikke mennesker imod deres vilje. De stjæler ikke jeres dyr og jeres planter. De kaster ikke en indflydelse på jeres regeringer. De søger ikke genetisk at krydse sig med menneskeheden for at skabe en ny ledelse her. Jeres allierede søger ikke at blande sig i menneskelige anliggender. De søger ikke at manipulere med menneskers skæbne. De ser på langvejsfra og de sender udsendinge, som os selv, med stor risiko for os, for at give råd og opmuntring, og for at afklare ting, når det bliver nødvendigt. Vi kommer derfor med fred, med et livsvigtigt budskab.

Nu må vi tale om det fjerde område i hvilket jeres besøgende søger at etablere sig, hvilket er gennem genetisk krydsning. De kan ikke leve i jeres miljø. De har brug for jeres fysiske stamina. De har brug for jeres naturlige affinitet med verden. De har brug for jeres reproduktive evner. De vil også gerne binde sig til jer, fordi de forstår, at dette skaber loyalitet. På en måde etablerer det deres tilstedeværelse her, for afkommet af dette program vil have blodrelationer i verden og dog være tro mod de besøgende. Det kan forekomme utroligt, men er dog så virkeligt.

De besøgende er her ikke for at tage jeres reproduktive evner fra jer. De er her for at etablere sig selv. De vil have menneskeheden til at tro på sig og tjene sig. De vil have menneskeheden til at arbejde for sig. De vil love alt, tilbyde alt og gøre alt, for at nå dette mål. Dog, skønt deres overtalelse er stor, er deres antal lille. Men deres indflydelse vokser, og deres krydsningsprogram, som har været undervejs i flere generationer, vil til sidst være effektiv. Der vil være mennesker med større intelligens, men som ikke repræsenterer den menneskelige familie. Disse ting er mulige og er sket utallige gange i det Større Fællesskab. I behøver blot at se på jeres egen historie, for at se kulturers og racers indvirkning på hinanden og se, hvor dominerende og hvor indflydelsesrige disse interaktioner kan være.

Således bringer vi vigtige nyheder, alvorlige nyheder, med os. Men I må fatte mod, for dette er ikke en tid for ambivalens. Dette er ikke en tid at søge tilflugt i. Dette er ikke en tid at beskæftige sig med sin egen lykke. Dette er tiden til at bidrage til verden, til at styrke den menneskelige familie og kalde de naturlige evner frem, der findes i mennesker – evnen til at se, at vide og at handle i harmoni med hinanden. Disse evner kan opveje den indflydelse, der kastes over menneskeheden på dette tidspunkt, men disse evner må vokse og deles. Det er af allerstørste vigtighed.

Dette er vores råd. Det kommer med gode intentioner. Vær glad for, at I har allierede i det Større Fællesskab, for allierede vil I få brug for. I træder ind i et større univers fyldt med kræfter og påvirkninger, som I endnu ikke har lært at modvirke. I træder ind i et større panorama af liv. Og I må forberede jer på det. Vores ord er blot en del af forberedelsen. En forberedelse bliver nu sendt ind i verden. Den kommer ikke fra os. Den kommer fra Skaberen af alt liv. Den kommer på det helt rigtige tidspunkt. For nu er det tid for menneskeheden at blive stærk og vis. Det har I evnen til at blive. Og jeres livs begivenheder og omstændigheder skaber et stort behov for det.