Bài Tóm Tắt Thứ Nhất: Sự Hiện Diện của Người Ngoài Hành Tinh trong Thế Giới Ngày Hôm Nay

Đây là một vinh hạnh lớn lao cho chúng tôi để có thể trình bày thông tin này cho tất cả các bạn, người mà đủ may mắn để nghe thông điệp này. Chúng tôi là Những Đồng Minh của Nhân Loại. Sự truyền tải này được diễn ra bởi sự hiện diện của Những Người Vô Hình, những cố vấn thánh linh người trông coi sự phát triển của sự sống thông minh bên trong thế giới của bạn và khắp cả Cộng Đồng Vĩ Đại của Các Thế Giới. Chúng tôi không đang liên lạc thông qua bất kỳ thiết bị máy móc nào, nhưng thông qua một kênh thánh linh mà không bị can thiệp. Mặc dù chúng tôi sống trong hữu hình, như các bạn vậy, chúng tôi được ban tặng sự đặc quyền để liên lạc bằng cách này để truyền đạt thông tin mà chúng tôi phải chia sẻ với bạn.

Chúng tôi đại diện cho một nhóm nhỏ mà đang quan sát những sự kiện của thế giới của bạn. Chúng tôi đến từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Chúng tôi không can thiệp vào những vấn đề của con người. Chúng tôi không có cơ sở lực lượng ở đây. Chúng tôi đã được gửi đến cho một mục đích rất rõ ràng – để chứng kiến những sự kiện đang xảy ra trong thế giới của bạn và, được trao cơ hội để làm như vậy, để truyền tải đến bạn điều chúng tôi thấy và điều chúng tôi biết. Bởi vì bạn sống trên bề mặt của thế giới của bạn và không thấy những vấn đề bao quanh nó. Bạn cũng không thể thấy rõ sự thăm viếng mà đang xảy ra trong thế giới của bạn ngay lúc này hay điều gì nó báo trước về tương lai của bạn.

Chúng tôi muốn chứng nhận cho điều này. Chúng tôi đang làm vậy theo yêu cầu của Những Người Vô Hình, bởi vì chúng tôi đã được cử đến cho mục đích này. Thông tin mà chúng tôi sắp truyền đạt đến bạn có thể có vẻ rất thử thách và làm sửng sốt. Nó có thể là không ngờ cho nhiều người nghe thông điệp này. Chúng tôi hiểu sự khó khăn này, bởi vì chúng tôi đã phải đối mặt với điều này trong những nền văn minh riêng của chúng tôi.

Khi bạn nghe thông tin, nó có thể khó để chấp nhận lúc đầu, nhưng nó là thiết yếu cho tất cả những ai sẽ tìm cách để đóng góp cho thế giới.

Trong nhiều năm chúng tôi đã đang quan sát những vấn đề của thế giới của bạn. Chúng tôi không tìm kiếm mối quan hệ nào với nhân loại. Chúng tôi không đang ở đây dưới một sứ mệnh ngoại giao. Chúng tôi được cử đến bởi Những Người Vô Hình để sống gần thế giới của bạn để quan sát những sự kiện mà chúng tôi sắp kể.

Thế giới của bạn đang được “viếng thăm” bởi vài chủng loài ngoài hành tinh và bởi vài tổ chức khác nhau của các chủng loài. Điều này đã tích cực diễn ra trong một quãng thời gian.

Tên của chúng tôi là không quan trọng. Chúng là vô nghĩa đối với bạn. Và chúng tôi sẽ không truyền đạt chúng cho sự an toàn của chúng tôi, bởi vì chúng tôi phải tiếp tục ẩn nấp để chúng tôi có thể phục vụ.

Để bắt đầu, nó là cần thiết cho con người khắp nơi để hiểu rằng nhân loại đang nổi lên vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của cuộc sống thông minh. Thế giới của bạn đang bị “thăm viếng” bởi vài chủng loài ngoài hành tinh và bởi vài tổ chức khác nhau của các chủng loài. Điều này đã diễn ra một cách hiệu lực một khoảng thời gian rồi. Đã có nhiều cuộc viếng thăm xuyên suốt lịch sử loài người, nhưng chưa bao giờ ở mức độ này. Sự có mặt của những vũ khí nguyên tử và sự phá hoại thế giới tự nhiên của bạn đã đem những thế lực này đến những bến bờ của bạn.

Có nhiều người trên thế giới hôm nay, chúng tôi biết được, bắt đầu nhận ra rằng điều này đang xảy ra. Và chúng tôi cũng hiểu rằng có nhiều sự thông dịch về sự thăm viếng này – nó có thể có ý nghĩa gì và nó có thể ban cho điều gì. Và nhiều trong số những người nhận thức về những điều này rất hi vọng và chờ đợi một lợi ích lớn lao cho nhân loại. Chúng tôi hiểu. Đó là tự nhiên để mong chờ điều này. Đó là tự nhiên để hi vọng.

Sự thăm viếng trong thế giới của bạn ngay lúc này là rất sâu rộng, quá nhiều đến nỗi con người ở tất cả những nơi khác nhau trên thế giới đang chứng kiến nó và đang trải nghiệm ảnh hưởng của nó một cách trực tiếp. Điều đã mang những “người khách” từ Cộng Đồng Vĩ Đại, những tổ chức khác nhau với những giống loài, là không phải để phát triển sự tiến bộ của nhân loại hay sự giáo dục thánh linh của nhân loại. Điều đã mang những thế lực này đến những bến bờ của bạn với số lượng và với chủ ý như vậy là những tài nguyên của thế giới của bạn.

Điều này chúng tôi hiểu rằng có thể khó để chấp nhận lúc đầu bởi vì bạn chưa thể nhận thức được thế giới của bạn đẹp như thế nào, nó sở hữu nhiều như thế nào và nó là một viên ngọc quý giá như thế nào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của những thế giới cằn cỗi và khoảng không trống rỗng. Những thế giới như của bạn đúng là hiếm. Hầu hết những nơi trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà đang được ở đã được lập thành thuộc địa, và công nghệ đã giúp điều này xảy ra. Nhưng những thế giới như của bạn nơi mà cuộc sống đã tiến hoá một cách tự nhiên, không có sự trợ giúp của công nghệ, là hiếm hơn nhiều so với bạn nhận ra. Những loài khác rất quan tâm đến điều này, dĩ nhiên rồi, bởi vì những nguồn tài nguyên sinh học của thế giới của bạn đã bị sử dụng bởi vài chủng loài khác trong hàng ngàn năm. Nó được coi là một nhà kho cho vài chủng loài khác. Và nhưng sự phát triển của nền văn minh loài người và những vũ khí nguy hiểm và sự suy thoái của những nguồn tài nguyên này đã tạo nên Sự Can Thiệp từ ngoài hành tinh.

Có lẽ bạn có thể tự hỏi tại sao những nỗ lực ngoại giao không được thiết lập để liên lạc với những nhà lãnh đạo của nhân loại. Điều này là có lý để hỏi, nhưng sự khó khăn ở đây là không có ai để đại diện cho nhân loại, bởi vì loài người của bạn là chia rẽ, và những quốc gia của bạn chống đối lẫn nhau. Nó cũng được cho rằng bởi những vị khách mà chúng tôi nói đến rằng bạn là hiếu chiến và hung hăng và rằng bạn sẽ mang đến tai hại và sự thù địch cho vũ trụ xung quanh bạn mặc cho những điểm tốt của bạn.

Do đó, trong cuộc truyền đạt của chúng tôi chúng tôi muốn trao cho bạn một ý niệm về việc gì đang xảy ra, điều đó sẽ có ý nghĩa gì cho nhân loại và nó liên quan như thế nào đến sự phát triển tâm linh của bạn, sự phát triển trong xã hội của bạn và tương lai của bạn trong thế giới và trong cả Cộng Đồng Vĩ Đại của Các Thế Giới.

Con người không nhận thức về sự hiện diện của những thế lực ngoài hành tinh, không nhận thức về sự hiện diện của những nhà thám hiểm tài nguyên, về những loài mà sẽ tìm đồng minh với nhân loại cho lợi ích riêng của họ. Có lẽ chúng tôi nên bắt đầu từ đây bằng cách cho bạn một ý niệm về cuộc sống như thế nào bên ngoài những bến bờ của bạn, bởi vì bạn chưa hành trình xa và không thể tự giải thích những điều này.

Bạn sống trong một phần của thiên hà mà cũng khá được cư trú. Không phải tất cả những phần của thiên hà là được cư trú nhiều như vậy. Có rất nhiều khu vực chưa được khám phá. Có nhiều chủng loài giấu mình. Giao dịch và thương mại giữa các thế giới chỉ được diễn ra trong những khu vực nhất định. Môi trường mà bạn sẽ trỗi vào là một môi trường rất cạnh tranh. Sự cần thiết cho những nguồn tài nguyên được trải nghiệm khắp mọi nơi, và nhiều xã hội công nghệ đã vượt quá những nguồn tài nguyên tự nhiên của thế giới của họ và phải giao dịch, đổi chác và du hành để lấy được thứ họ cần. Nó là một hoàn cảnh rất phức tạp. Nhiều nhóm đồng minh được tạo ra và xung đột có xảy ra.

Có lẽ ở thời điểm này nó là cần thiết để nhận ra rằng Cộng Đồng Vĩ Đại mà bạn đang trỗi vào là một môi trường khó khăn và một môi trường đầy thử thách, nhưng nó mang tới cơ hội vĩ đại và những khả năng vĩ đại cho nhân loại. Tuy nhiên, để những khả năng và những lợi thế này được nhận ra, nhân loại phải chuẩn bị và nhận biết được cuộc sống trong vũ trụ là như thế nào. Và nó phải hiểu được thánh linh có nghĩa gì trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của cuộc sống thông minh.

Chúng tôi hiểu được từ lịch sử của chính chúng tôi rằng đây là ngưỡng cửa vĩ đại nhất mà bất cứ thế giới nào sẽ từng đối mặt. Tuy nhiên, nó không phải là thứ mà bạn có thể lên kế hoạch cho bản thân. Nó không phải là thứ mà bạn có thể thiết kế cho tương lai riêng của bạn. Bởi vì những thế lực mà sẽ mang thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại đến đây đang hiện diện trong thế giới của bạn rồi. Những hoàn cảnh đã mang họ đến đây. Họ đang ở đây.

Có lẽ điều này cho bạn một ý niệm về cuộc sống là như thế nào bên ngoài những ranh giới của bạn. Chúng tôi không muốn tạo ra một ý tưởng đầy sợ hãi, nhưng đó là cần thiết cho phúc lợi của bạn và cho tương lai của bạn rằng bạn có một sự đánh giá chân thật và có thể thấy những điều này một cách rõ ràng.

Chúng tôi cảm thấy rằng, nhu cầu để chuẩn bị cho cuộc sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại là nhu cầu vĩ đại nhất trên thế giới của bạn ngày hôm nay. Nhưng mà, từ sự quan sát của chúng tôi, con người đang bận tâm với những việc của họ và những vấn đề của họ trong cuộc sống hằng ngày của họ, không nhận thức về những thế lực vĩ đại mà sẽ thay đổi định mệnh của họ và ảnh hưởng đến tương lai của họ.

Những thế lực và những nhóm đang ở đây ngày hôm nay đại diện cho một vài nhóm đồng minh khác nhau. Những nhóm đồng minh khác nhau này không hợp nhất với nhau trong những nỗ lực của họ. Mỗi nhóm đồng minh đại diện cho vài chủng loài khác nhau mà đang hợp tác với nhau với mục đích đoạt được quyền sử dụng những nguồn tài nguyên của thế giới của bạn và để giữ gìn quyền lợi này. Những nhóm đồng minh khác nhau này, trên căn bản, đang tranh đấu với nhau mặc dù họ không chiến tranh với nhau. Họ nhìn thế giới của bạn như một món quà thưởng to lớn, thứ mà họ muốn cho bản thân.

Điều này tạo nên một thử thách rất to lớn cho loài người của bạn, bởi vì những thế lực đang thăm viếng bạn không chỉ có công nghệ tiến bộ, mà còn có sự gắn kết xã hội mạnh mẽ và có thể ảnh hưởng suy nghĩ trong Môi Trường Tinh Thần. Bạn thấy không, trong Cộng Đồng Vĩ Đại, công nghệ được đạt được một cách dễ dàng, và do đó lợi thế lớn lao giữa những xã hội cạnh tranh với nhau là khả năng ảnh hưởng suy nghĩ. Điều này đã trở thành những sự biểu hiện rất tinh vi. Nó tượng trưng cho một chuỗi những kỹ năng mà nhân loại chỉ mới bắt đầu khám phá.

Như một kết quả, những vị khách của bạn không đến đây trang bị với những vũ khí to lớn hay với những quân đội hay với những hạm đội thuyền. Họ đến trong những nhóm khá nhỏ, nhưng họ có khả năng đáng kể trong việc ảnh hưởng con người. Điều này thể hiện một cách dùng quyền lực tinh vi và trưởng thành hơn trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đó là khả năng này mà nhân loại sẽ phải nuôi dưỡng trong tương lai nếu nó muốn cạnh tranh với những chủng loài khác một cách thành công.

Những vị khách đang ở đây để đạt được lòng trung thành của nhân loại. Họ không muốn huỷ hoại những thành lập của con người hay sự hiện diện của con người. Thay vào đó, họ muốn dùng những thứ này cho lợi ích riêng của họ. Ý định của họ là việc sử dụng, không phải sự phá huỷ. Họ cảm thấy rằng họ đúng bởi vì họ tin rằng họ đang cứu thế giới. Một số còn tin rằng họ đang cứu nhân loại khỏi chính nó. Nhưng cách nhìn này không phục vụ những quyền lợi lớn lao hơn của bạn, hay nuôi dưỡng sự khôn ngoai hay sự tự chủ trong gia đình loài người.

Nhưng bởi vì có những thế lực tốt trong Cộng Đồng Vĩ Đại của Các Thế Giới, bạn có những đồng minh. Chúng tôi đại diện cho giọng nói của những đồng minh của bạn, Những Đồng Minh của Nhân Loại. Chúng tôi không phải ở đây để dùng những nguồn tài nguyên của bạn hay để lấy từ bạn thứ mà bạn sở hữu. Chúng tôi không tìm cách để thiết lập nhân loại như là một chính quyền thân chủ hay như là một thuộc địa cho những mục đích riêng của chúng tôi. Thay vào đó, chúng tôi muốn nuôi dưỡng sức mạnh và sự khôn ngoan trong nhân loại bởi vì chúng tôi ủng hộ điều này trong khắp Cộng Đồng Vĩ Đại.

Sự hiện diện của người ngoài hành tinh trong thế giới đang gia tăng. Nó đang gia tăng hàng ngày, hàng năm. Nhiều người đang rơi vào sự thuyết phục của nó, đánh mất khả năng để biết của họ, trở nên lẫn lộn và mất tập trung, tin vào những điều chỉ có thể làm họ yếu đi.

Như thế, vai trò của chúng tôi là khá cơ bản, và thông tin của chúng tôi là rất cần thiết bởi vì ngay thời điểm này ngay cả những người biết về sự hiện diện của những vị khách cũng chưa nhận biết về những ý định của họ. Con người không hiểu được những phương thức của các vị khách. Và họ không hiểu những đạo lý hay luân lý của những vị khách. Con người nghĩ rằng những vị khách là thiên thần hay là quái vật. Nhưng trong thực tế, họ rất giống bạn trong những nhu cầu của họ. Nếu bạn có thể nhìn thế giới qua mắt họ, bạn sẽ hiểu ý thức của họ và động lực của họ. Nhưng để làm điều đó, bạn sẽ phải mạo hiểm ra ngoài.

Những vị khách đang tham gia vào bốn hoạt động cơ bản để đạt được sức ảnh hưởng bên trong thế giới của bạn. Mỗi hoạt động này là độc nhất, nhưng chúng đều được phối hợp với nhau. Chúng đang được tiến hành bởi vì nhân loại đã được nghiên cứu trong một thời gian dài. Suy nghĩ của con người, cách cư xử của con người, sinh lý học của con người và tôn giáo của con người đã được nghiên cứu trong một thời gian dài. Những điều này được hiểu rõ bởi những vị khách của bạn và sẽ được dùng cho những mục đích riêng của họ.

Hoạt động đầu tiên của những vị khách là để ảnh hưởng những cá nhân trong những vị trí quyền lực và quyền thế. Bởi vì những vị khách không muốn phá huỷ bất cứ thứ gì trong thế giới hay làm hại những nguồn tài nguyên của thế giới, họ tìm cách để đạt được sức ảnh hưởng với những người mà họ cho rằng đang ở những vị trí quyền lực, chủ yếu trong chính phủ và tôn giáo. Họ tìm sự liên lạc, nhưng chỉ với một số cá nhân nào đó. Họ có quyền lực để tạo nên sự liên lạc này, và họ có quyền lực thuyết phục. Không phải tất cả những người họ liên lạc sẽ bị thuyết phục, nhưng nhiều người sẽ bị. Lời hứa cho quyền lực lớn hơn, công nghệ lớn hơn và sự thống trị thế giới sẽ kích thích và kích động nhiều cá nhân. Và đó là những cá nhân này mà những vị khách sẽ tìm cách thiết lập mối quan hệ.

Có rất ít người trong các chính phủ của thế giới đang bị ảnh hưởng nhiều như vậy, nhưng số lượng của họ đang tăng lên. Những vị khách hiểu hệ thống cấp bậc của quyền lực bởi vì chính họ sống theo nó, đi theo chuỗi chỉ huy riêng của họ, bạn có thể nói vậy. Họ rất có tổ chức và rất tập trung trong những nỗ lực của họ, và ý nghĩ về những nền văn hóa đầy những cá nhân độc lập tư tưởng là khá xa lạ đối với họ. Họ không hiểu sự độc lập cá nhân. Họ như những xã hội phát triển công nghệ khác trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà hoạt động trong các thế giới của họ và trong những cơ sở của họ xuyên suốt khoảng không rộng lớn, dùng một dạng chính phủ và tổ chức được thành lập lâu đời và cứng ngắc. Họ tin rằng nhân loại là hỗn loạn và bất kham, và họ cảm thấy rằng họ đang mang trật tự tới cho một tình cảnh mà chính họ không thể hiểu được. Sự tự do cá nhân là không được biết đến đối với họ, và họ không thấy giá trị của nó. Kết quả là, điều họ tìm cách để thiết lập trong thế giới sẽ không tôn vinh sự tự do này.

Do đó, phạm vi đầu tiên của nỗ lực của họ là để thiết lập một mối quan hệ với những cá nhân trong vị trí quyền lực và ảnh hưởng để đạt được lòng trung thành của họ và để thuyết phục họ về những khía cạnh lợi ích của mối quan hệ và mục đích chung.

Con đường hoạt động thứ hai, điều mà có lẽ là khó khăn nhất để nhìn nhận từ quan điểm của bạn, là sự thao túng của những giá trị và những thôi thúc về tôn giáo. Những vị khách hiểu rằng những khả năng vĩ đại nhất của nhân loại cũng đại diện cho điểm dễ bị ảnh hưởng nhất của nó. Sự khao khát của con người cho sự cứu rỗi cá nhân đại diện cho một trong những tài sản vĩ đại nhất gia đình nhân loại có thể ban tặng, ngay cả cho Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhưng đó cũng là điểm yếu của bạn. Và đó là những thôi thúc này và những giá trị này mà sẽ bị dùng.

Một vài nhóm khách thăm muốn thiết lập bản thân như là những tác nhân thánh linh bởi vì họ biết cách nói chuyện trong Môi Trường Tinh Thần. Họ có thể nói chuyện trực tiếp với con người, và thật không may mắn, bởi vì có rất ít người trên thế giới có thể phân biệt rõ sự khác biệt giữa một giọng nói thánh linh và giọng nói của những vị khách, tình hình trở nên rất khó khăn.

Do đó, phạm vi hoạt động thứ hai là để đạt được lòng trung thành của con người thông qua những động lực tín ngưỡng và thánh linh của họ. Thật ra, điều này có thể làm được khá dễ dàng bởi vì nhân loại chưa mạnh mẽ hay phát triển trong Môi Trường Tinh Thần. Nó là khó khăn cho con người để phân biệt rõ những thôi thúc này đến từ đâu. Nhiều người muốn trao bản thân họ cho bất kỳ điều gì họ nghĩ là có một giọng nói vĩ đại và một quyền lực vĩ đại. Những vị khách của bạn có thể phóng hình ảnh, những hình ảnh của những vị thánh của bạn, của những bậc thầy của bạn, của những thiên thần – những hình ảnh được xem là yêu quý và linh thiêng trong thế giới của bạn. Họ đã trau dồi khả năng này qua nhiều, nhiều thế kỷ cố gắng ảnh hưởng lẫn nhau và bằng cách học những cách thuyết phục mà được áp dụng ở nhiều nơi trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Họ xem bạn là nguyên thủy, và do đó họ cảm thấy rằng họ có thể dùng sức ảnh hưởng này và dùng những cách thức này với bạn.

Ở đây có một nỗ lực để liên lạc với những cá nhân mà được xem là nhạy cảm, dễ lĩnh hội và bản chất dễ hợp tác. Nhiều người sẽ được chọn, những một số ít sẽ được chọn dựa vào những đặc tính này. Những vị khách của bạn sẽ tìm cách đạt được lòng trung thành từ những cá nhân này, để đạt được lòng tin của họ và để đạt được sự tận tâm của họ, kể cho những người nghe rằng những vị khách đang ở đây để nâng thánh linh nhân loại lên, để trao cho nhân loại hi vọng mới, những ân sủng mới và quyền lực mới – đúng là hứa hẹn những điều mà con người rất muốn nhưng bản thân họ chưa tìm thấy được. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi, “Làm sao một điều như vậy có thể xảy ra?” Nhưng chúng tôi có thể bảo đảm với bạn rằng nó không khó khi mà bạn học những kỹ năng và khả năng này.

Nỗ lực ở đây là để bình định và để giáo dục lại con người thông qua sự thuyết phục về thánh linh. “Chương Trình Bình Định Hóa” này được áp dụng khác nhau với các nhóm tín ngưỡng khác nhau tuỳ thuộc vào những tư tưởng của họ và tính khí của họ. Nó luôn được hướng đến những cá nhân dễ lĩnh hội. Ở đây nó được hi vọng rằng con người sẽ đánh mất cảm giác về sự phân biệt rõ ràng của họ và sẽ trở nên hoàn toàn tin tưởng vào quyền lực vĩ đại hơn mà họ cảm thấy đang được trao cho họ bởi những vị khách. Khi lòng trung thành này đã được thiết lập, nó trở nên ngày càng khó khăn cho con người để phân biệt rõ điều họ biết trong họ khỏi điều đang được nói cho họ. Đó là một hình thức thuyết phục và thao túng rất tinh tế nhưng rất lan rộng. Chúng tôi sẽ nói thêm về điều này.

Chúng tôi sẽ nói về phạm vi hoạt động thứ ba, đó là để thiết lập sự hiện diện của những vị khách trong thế giới và để con người quen với sự hiện diện này. Họ muốn nhân loại thích nghi với sự đổi thay rất lớn lao này mà đang diễn ra giữa các bạn – để khiến bạn thích nghi với sự hiện diện xác thịt của những vị khách này và với hiệu lực của họ trong Môi Trường Tinh Thần riêng của bạn. Để phục vụ mục đích này, họ sẽ xây dựng những cơ sở ở đây, mặc dù không trong tầm nhìn. Những cơ sở này sẽ được giấu, nhưng chúng sẽ rất có quyền lực trong việc phủ sức ảnh hưởng vào những cộng đồng dân cư gần chúng. Những vị khách sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian để bảo đảm rằng những cơ sở này là có hiệu quả và rằng đủ người trung thành với chúng. Đó là những người này mà sẽ bảo vệ và giữ gìn sự hiện diện của những vị khách.

Đây chính xác là điều đang xảy ra trong thế giới của bạn ngay lúc này. Nó đại diện cho một thử thách vĩ đại và thật không may mắn, một rủi ro vĩ đại. Đó là cùng một điều chúng tôi đang mô tả mà đã xảy ra rất nhiều lần ở rất nhiều nơi trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Và những chủng loài đang trỗi lên như chủng loài của bạn luôn dễ bị tổn thương nhất. Một vài chủng loài đang trỗi lên có thể thiết lập nhận thức, khả năng và sự hợp tác của riêng họ đến một mức độ mà họ có thể bù đắp lại những ảnh hưởng từ bên ngoài như vầy và thiết lập một sự hiện diện và một vị trí trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhưng rất nhiều chủng loài, trước khi họ có thể đạt được tự do này, rơi vào sự điều khiển và ảnh hưởng của những thế lực bên ngoài.

Chúng tôi hiểu rằng thông tin này có thể kích động sự sợ hãi và có lẽ sự phủ nhận hay sự bối rối. Nhưng khi chúng tôi quan sát sự kiện, chúng tôi nhận ra rằng có rất ít người nhận thức về tình hình như nó thật sự tồn tại. Ngay cả những người bắt đầu nhận thức về sự hiện diện của những thế lực ngoài hành tinh không ở trong vị trí và không có điểm nhìn mà từ đó họ có thể nhìn thấy tình hình một cách rõ ràng. Và luôn có hi vọng và đầy tích cực, họ tìm cách để trao cho hiện tượng vĩ đại này nhiều nhất ý nghĩa tích cực mà họ có thể trao.

Tuy nhiên, Cộng Đồng Vĩ Đại là một môi trường cạnh tranh, một môi trường khó khăn. Những loài tham gia vào du hành không gian không đại diện cho những loài tiến hoá về thánh linh, bởi vì những loài tiến hoá về thánh linh tìm sự cô lập khỏi Cộng Đồng Vĩ Đại. Họ không tìm thương mại. Họ không tìm cách ảnh hưởng những chủng loài khác hay để tham gia vào những mạng lưới quan hệ rất phức tạp mà đã được thiết lập cho giao dịch và lợi ích song phương. Thay vào đó, những loài tiến hoá về thánh linh tìm cách để luôn giấu mình. Đây là một hiểu biết rất khác biệt, có lẽ, nhưng cần thiết cho bạn để hiểu được nguy hiểm vĩ đại mà nhân loại đang đối mặt. Nhưng nguy hiểm này chứa đựng những cơ hội vĩ đại. Chúng tôi muốn nói về những điều này lúc này.

Mặc cho mức độ nghiêm trọng của tình hình mà chúng tôi đang mô tả, chúng tôi không cảm thấy rằng những tình cảnh này là một bi kịch cho nhân loại. Thật sự là, nếu những tình cảnh này có thể được nhận ra và hiểu ra, và nếu sự chuẩn bị cho Cộng Đồng Vĩ Đại, điều đang tồn tại trong thế giới ngay lúc này, có thể được sử dụng, học hỏi và áp dụng, thì con người với thiện tâm khắp nơi sẽ có khả năng để học Tri Thức và Sự Khôn Ngoan của Cộng Đồng Vĩ Đại. Do đó, con người khắp nơi sẽ có thể tìm thấy nền tảng cho sự hợp tác để mà gia đình loài người có thể cuối cùng thiết lập một sự thống nhất mà đã chưa bao giờ được thiết lập ở đây trước kia. Bởi vì nó sẽ cần sự che phủ của Cộng Đồng Vĩ Đại để thống nhất nhân loại. Và sự che phủ này đang diễn ra ngay lúc này.

Đó là quá trình tiến hoá của bạn để trỗi vào trong một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh. Nó sẽ xảy ra mặc dù bạn đã chuẩn bị hay không. Nó phải xảy ra. Sự chuẩn bị, như vậy, trở thành chìa khoá. Sự hiểu biết và sự sáng tỏ, đây là những thứ mà là cần thiết và cần có trong thế giới của bạn ngay lúc này.

Con người ở khắp nơi có những món quà thánh linh vĩ đại mà có thể khiến họ thấy và biết một cách rõ ràng. Những món quà này là cần có ngay lúc này. Chúng cần được nhận ra, sử dụng và chia sẻ một cách tự do. Nó không đơn thuần dựa vào một bậc thầy vĩ đại hay một vị thánh vĩ đại trong thế giới của bạn để làm điều này. Nó phải được nuôi dưỡng bởi nhiều người hơn ngay lúc này. Bởi vì tình cảnh đem đến sự cần thiết, và nếu sự cần thiết có thể được tôn trọng, nó đem đến cơ hội vĩ đại.

Tuy nhiên, những điều kiện để học về Cộng Đồng Vĩ Đại và để bắt đầu trải nghiệm Thánh Linh của Cộng Đồng Vĩ Đại là rất lớn. Chưa bao giờ trước đây con người phải học những thứ như vậy trong một thời gian ngắn như vậy. Đúng vậy, những điều như vậy hiếm khi được học bởi bất cứ ai trong thế giới bạn trước giờ. Nhưng bây giờ nhu cầu đã thay đổi. Những tình cảnh đã khác. Ngay lúc này có những sức ảnh hưởng mới giữa các bạn, những sức ảnh hưởng mà bạn có thể cảm nhận và bạn có thể biết.

Những vị khách tìm cách để vô hiệu hoá loài người khỏi việc có tầm nhìn này và Tri Thức này bên trong họ, bởi vì những vị khách của bạn không có nó bên trong họ. Họ không thấy giá trị của nó. Họ không hiểu thực tế của nó. Trong việc này, nhân loại như một thể thì tiến hoá hơn họ. Nhưng đây chỉ là một tiềm năng, một tiềm năng mà phải được nuôi dưỡng.

Sự hiện diện ngoài hành tinh trong thế giới đang lớn lên. Nó đang lớn lên từng ngày, từng năm. Nhiều người hơn đang rơi vào sự thuyết phục của nó, đánh mất khả năng của họ để biết, trở nên lẫn lộn và bị phân tâm, tin vào những thứ mà chỉ có thể làm yếu họ và làm họ bất lực khi đối mặt với những loài mà sẽ tìm cách để dùng họ cho những mục đích riêng của họ.

Nhân loại là một chủng loài đang trỗi dậy. Nó dễ bị ảnh hưởng. Nó đang đối mặt với một loạt những tình cảnh và những sự ảnh hưởng ngay bây giờ mà nó chưa từng phải đối mặt trước kia. Bạn chỉ đã tiến hoá để cạnh tranh với nhau. Bạn chưa phải cạnh tranh với những hình dạng khác của sự sống. Nhưng đó là cuộc cạnh tranh này mà sẽ củng cố bạn và sẽ gọi ra những thuộc tính vĩ đại nhất của bạn nếu tình cảnh có thể được thấy và hiểu một cách rõ ràng.

Đó là vai trò của Những Người Vô Hình để nuôi dưỡng sức mạnh này. Những Người Vô Hình, người bạn gọi đúng là thiên thần, không chỉ nói với trái tim loài người mà với những trái tim khắp nơi mà có thể nghe và đã đạt được sự tự do để nghe.

Như vậy, chúng tôi đến với một thông điệp khó khăn, nhưng một thông điệp của lời hứa và hi vọng. Có lẽ đó không phải là thông điệp mà con người muốn nghe. Nó chắc chắn không phải là thông điệp mà những vị khách muốn khuyến khích. Nó là một thông điệp mà có thể được chia sẻ giữa người với người, và nó sẽ được chia sẻ bởi vì đó là tự nhiên để làm như vậy. Nhưng những vị khách và những người đã rơi vào ảnh hưởng của chúng sẽ chống lại một nhận thức như vậy. Họ không muốn thấy một nhân loại độc lập. Đó không phải là mục đích của họ. Họ ngay cả không tin rằng nó là có lợi. Do đó, đó là khao khát chân tình của chúng tôi rằng những ý tưởng này được xem xét không với sự lo lắng, nhưng với một tâm trí nghiêm túc và một mối quan tâm sâu thẳm mà được chứng minh là đúng ở đây.

Có nhiều người trong thế giới ngày hôm nay, chúng tôi biết được, cảm nhận rằng một sự đổi thay vĩ đại đang đến với nhân loại. Những Người Vô Hình đã nói cho chúng tôi những điều này. Nhiều lý do được liên kết với cảm nhận về đổi thay này. Và nhiều kết quả được tiên đoán. Nhưng trừ khi bạn có thể bắt đầu để hiểu về thực tế rằng nhân loại đang trỗi vào một Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh, bạn chưa thể có bối cảnh đúng để hiểu định mệnh của nhân loại hay sự đổi thay vĩ đại mà đang xảy ra trong thế giới.

Từ quan điểm của chúng tôi, con người được sinh ra vào thời đại của họ để phục vụ thời đại đó. Đây là một bài học trong Thánh Linh của Cộng Đồng Vĩ Đại, một giáo huấn mà chúng tôi cũng là học sinh. Nó dạy về sự tự do và quyền lực của mục đích chung. Nó ban quyền thế cho cá nhân và cho cá nhân mà có thể tham gia với những người khác, những ý tưởng mà hiếm khi được chấp nhận hay được dùng trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bởi vì Cộng Đồng Vĩ Đại không phải là một trạng thái thiên đàng. Nó là một thực tế về vật chất với những khắc nghiệt sinh tồn và tất cả những điều khác mà nó bao gồm. Tất cả những sinh vật trong thực tế này phải ganh đua với những nhu cầu và vấn đề này. Và trong việc này, những vị khách của bạn thì giống bạn hơn là bạn nhận ra. Họ không phải không thể hiểu được. Họ sẽ tìm cách để trở nên không thể hiểu được, nhưng họ có thể được hiểu. Bạn có quyền lực để làm việc này, nhưng bạn phải nhìn với con mắt sáng rõ. Bạn phải nhìn với một tầm nhìn lớn lao hơn và biết với sự thông minh lớn lao hơn, điều mà bạn có cơ hội để nuôi dưỡng trong bạn.

Đó là cần thiết cho chúng tôi lúc này để nói thêm về phạm vi thứ hai của ảnh hưởng và sức thuyết phục bởi vì điều này có tầm quan trọng to lớn, và đó là khao khát chân tình của chúng tôi rằng bạn sẽ hiểu những điều này và xem xét chúng cho chính bạn.

Các tôn giáo của thế giới nắm giữ chìa khoá cho sự cống hiến của loài người và lòng trung thành của loài người, hơn cả các chính phủ, hơn cả bất kỳ tổ chức nào khác. Điều này nói tốt cho nhân loại bởi vì những tôn giáo như vậy thường là khó để tìm thấy trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Thế giới của bạn thì giàu có trong điểm này, nhưng sức mạnh của bạn cũng là nơi bạn yếu ớt và dễ bị ảnh hưởng. Nhiều người muốn được dẫn dắt và bổ nhiệm bởi thánh linh, để cho đi sự kiểm soát của cuộc sống của họ và để có một quyền lực thánh linh vĩ đại hơn dẫn dắt họ, cố vấn họ và giữ gìn họ. Đây là một khát khao chân thật, nhưng trong một bối cảnh của Cộng Đồng Vĩ Đại, một sự khôn ngoan đáng kể phải được nuôi dưỡng để khát khao này được hoàn tất. Nó là rất buồn cho chúng tôi để thấy con người trao đi quyền lực của họ một cách dễ dàng như thế nào, điều mà họ ngay cả chưa có một cách trọn vẹn, họ sẽ trao đi một cách sẵn sàng cho những loài mà họ không biết.

Thông điệp này có định mệnh để chạm tới những người có một sự thu hút về thánh linh lớn lao hơn. Do đó, đó là cần thiết để chúng tôi giải thích thêm về chủ đề này. Chúng tôi tiên phong một thánh linh mà được dạy trong Cộng Đồng Vĩ Đại, không phải thánh linh mà bị cai quản bởi các quốc gia, các chính phủ hay các đồng minh chính trị, nhưng là một thánh linh tự nhiên – khả năng để biết, để thấy và để làm. Và nhưng điều này không được nhấn mạnh bởi những vị khách của bạn. Họ tìm cách để khiến con người tin rằng những vị khách là gia đình của họ, rằng những vị khách là nhà của họ, rằng những vị khách là anh chị em của họ, cha mẹ của họ. Nhiều người muốn tin, và do đó họ tin. Con người muốn trao đi quyền lực cá nhân của họ, và do đó nó được trao đi. Con người muốn thấy bạn bè và sự cứu rỗi trong những vị khách, và do đó đây là điều được chỉ.

Nó đòi hỏi sự điềm tỉnh và sự khách quan to lớn để nhìn xuyên qua những lừa dối và những khó khăn này. Đó là cần thiết cho con người để làm điều này nếu nhân loại có thể trỗi dậy một cách thành công vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại và giữ gìn tự do của nó và quyền tự quyết của nó trong một môi trường với những sức ảnh hưởng to lớn hơn và những thế lực to lớn hơn. Trong việc này, thế giới của bạn có thể bị chiếm đoạt không với một tiếng súng, bởi vì bạo lực được xem là nguyên thuỷ và thô sơ và hiếm khi được dùng trong những vấn đề như thế này.

Có lẽ bạn sẽ hỏi, “Điều này có nghĩa là có một cuộc xâm lược của thế giới chúng tôi?” Chúng tôi phải nói rằng câu trả lời cho điều này là “đúng,” một cuộc xâm lược thuộc loại tinh tế nhất. Nếu bạn có thể suy ngẫm về những ý nghĩ này và xem xét chúng một cách nghiêm túc, bạn sẽ có thể thấy những việc này cho chính bạn. Bằng chứng của cuộc xâm lược là ở khắp nơi. Bạn có thể thấy như thế nào mà khả năng của con người bị bù đắp bởi khao khát cho hạnh phúc, hoà bình và sự an toàn, như thế nào mà tầm nhìn của con người và khả năng để biết bị cản trở bởi những sức ảnh hưởng ngay cả trong các nền văn hoá riêng của họ. Những sức ảnh hưởng này sẽ là to lớn hơn rất nhiều bên trong một môi trường Cộng Đồng Vĩ Đại.

Đây là thông điệp khó khăn mà chúng tôi phải trình bày. Đây là thông điệp mà phải được nói, sự thật mà phải được nói ra, sự thật mà là sống còn và không thể đợi. Đó là cần thiết cho con người ngay lúc này để học về một Tri Thức vĩ đại hơn, một Sự Khôn Ngoan vĩ đại hơn và một Thánh Linh vĩ đại hơn để mà họ có thể tìm thấy những khả năng thật của họ và có thể dùng chúng một cách hiệu quả.

Sự tự do của bạn đang bị đe doạ ngay lúc này. Tương lai của thế giới bạn đang bị đe doạ ngay lúc này. Đó là vì điều này mà chúng tôi đã được cử đến đây để nói thay cho Những Đồng Minh của Nhân Loại. Có những loài trong vũ trụ đang giữ Tri Thức và Sự Khôn Ngoan tồn tại và đang thực hành một Thánh Linh của Cộng Đồng Vĩ Đại. Họ không du hành xung quanh, phủ sức ảnh hưởng lên những thế giới khác. Họ không bắt người trái với ý muốn của họ. Họ không lấy trộm thú vật của bạn và cây cối của bạn. Họ không phủ sức ảnh hưởng lên các chính phủ của bạn. Họ không tìm cách để giao phối với nhân loại để tạo ra một lãnh đạo mới ở đây. Những đồng minh của bạn không tìm cách để can thiệp vào những vấn đề của loài người. Họ không tìm cách để điều khiển số mệnh của con người. Họ nhìn từ xa và họ cử đến những sứ giả như chúng tôi, với sự hiểm nguy lớn lao cho chúng tôi, để gửi đến cố vấn và sự động viên và để làm rõ những điều khi cần thiết. Chúng tôi, do đó, đến trong hoà bình với một thông điệp rất quan trọng.

Bây giờ chúng tôi phải nói về phạm vi thứ tư mà những vị khách của bạn tìm cách để thiết lập bản thân, và đó là thông qua sự lai giống. Họ không thể sống trong môi trường của bạn. Họ cần sức chịu đựng về thể lực của bạn. Họ cần sự gắn kết tự nhiên của bạn với thế giới. Họ cần những khả năng sinh sản của bạn. Họ muốn kết hợp với bạn bởi vì họ biết điều này tạo lòng trung thành. Điều này, theo một cách nào đó, thiết lập sự hiện diện của họ ở đây bởi vì những con cháu của một chương trình như vậy sẽ có mối quan hệ dòng dõi trong thế giới và nhưng sẽ có lòng trung thành với những vị khách. Có lẽ điều này có vẻ đáng kinh ngạc, nhưng nó là rất thật.

Những vị khách không đang ở đây để lấy những khả năng sinh sản của bạn từ bạn. Họ đang ở đây để thiết lập bản thân. Họ muốn nhân loại tin vào họ và phục vụ họ. Họ muốn nhân loại làm việc cho họ. Họ sẽ hứa hẹn bất cứ điều gì, đề nghị bất cứ điều gì và làm bất cứ gì để đạt được mục tiêu này. Nhưng mặc dù sức thuyết phục của họ là to lớn, số lượng của họ thì nhỏ Nhưng sức ảnh hưởng của họ đang lớn lên và chương trình lai giống của họ, điều mà đã diễn ra trong vài thế hệ, cuối cùng sẽ hiệu quả. Sẽ có những con người với sự thông minh to lớn hơn nhưng không đại diện cho gia đình loài người. Những điều như vậy là có thể và đã xảy ra vô số lần trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Bạn chỉ phải nhìn vào lịch sử của chính bạn để thấy tác động của những nền văn minh và những chủng loài với nhau và thấy những tương tác này có thể thống trị và ảnh hưởng như thế nào.

Do đó, chúng tôi mang theo thông tin quan trọng, thông tin nghiêm trọng. Nhưng bạn phải có can đảm, bởi vì đây không phải là lúc để mâu thuẫn. Đây không phải là lúc để tìm lối thoát. Đây không phải là lúc để lo cho hạnh phúc riêng của bạn. Đây là lúc để đóng góp cho thế giới, để củng cố gia đình loài người và để gọi ra những khả năng tự nhiên tồn tại trong con người – khả năng thấy, biết và làm trong hài hoà với nhau. Những khả năng này có thể bù đắp lại sức ảnh hưởng đang được phủ lên nhân loại ngay lúc này, nhưng những khả năng này phải phát triển và được chia sẻ. Đây là điều cực kỳ quan trọng.

Đây là lời cố vấn của chúng tôi. Nó đến với những ý định tốt. Vui mừng là bạn có những đồng minh trong Cộng Đồng Vĩ Đại, bởi vì bạn sẽ cần những đồng minh.

Bạn đang tiến vào một vũ trụ vĩ đại hơn, đầy với những thế lực và những sức ảnh hưởng mà bạn chưa học cách chống lại. Bạn đang tiến vào một tầm rộng vĩ đại hơn của sự sống. Và bạn phải chuẩn bị cho điều này. Lời nói của chúng tôi chỉ là một phần của việc chuẩn bị. Một sự chuẩn bị đang được gửi đến thế giới ngay lúc này. Nó không đến từ chúng tôi. Nó đến từ Đấng Tạo Hoá của mọi sự sống. Nó đến vào đúng thời điểm. Bởi vì đây là thời điểm cho nhân loại để trở nên mạnh mẽ và thông thái. Bạn có khả năng làm điều này. Và những sự kiện và hoàn cảnh của cuộc sống của bạn tạo nên một nhu cầu lớn lao cho điều này.