Bình Luận Thứ Hai: Ảnh Hưởng của Chương Trình Bình Định

Đặt câu hỏi thì dễ. Tìm câu trả lời chân thật thì khó hơn. Con người khao khát câu trả lời, nhưng họ chưa có nhận thức. Vì vậy khi xem xét thông điệp trong Những Bài Tóm Tắt của Đồng Minh, con người phải bắt đầu phát triển một nhận thức và sự nhạy cảm của Cộng Đồng Vĩ Đại. Chỉ nhận được câu trả lời cho câu hỏi không phát triển nhận thức hoặc sự nhạy cảm này. Và thật vậy, ngay cả khi bạn có câu trả lời đúng, nếu bạn không thể trải nghiệm nó, nếu bạn không thể nhận ra nó, nếu bạn không thể thấy được ứng dụng của nó, thì, nó có ích lợi gì? Nó bị mất trên người đang hỏi. Do đó, nó luôn quay về lại việc phát triển nhận thức và sự nhạy cảm và khả năng biết. Con người muốn có bằng chứng, và vì vậy họ tìm đến bất cứ ai họ nghĩ là chuyên gia, và chuyên gia đưa ra ý kiến ​​của họ, và con người nói, “À! Đây phải là bằng chứng vì chuyên gia đã nói như vậy.” Nhưng tất cả đều là ý kiến. Không có Tri Thức, mọi thứ chỉ là ý kiến ​​trong tâm trí. Và những ý kiến ​​này được phát triển bởi sự uốn nắn của con người, bởi thái độ của họ và bởi tính khí của họ. Con người có thể trải nghiệm điều gì đó và đưa ra kết luận và đánh giá nhưng hoàn toàn sai trong ước lượng của họ.

Tuy nhiên, Chúng Tôi đang nói về ý thức cao hơn ở đây. Chúng Tôi không nói về việc có câu trả lời. Các câu trả lời, nếu không có ý thức cao hơn này, sẽ là không đủ, và ứng dụng của chúng sẽ không được hiểu. Cuối cùng, bạn phải đạt được ý thức cao hơn này. Ý thức này vượt qua khỏi văn hóa con người, sự uốn nắn của con người và ngay cả danh tính sinh học của bạn. Nó là một nhận thức về sự sống khi nó đang chuyển động xung quanh bạn và xuyên qua tất cả mọi thứ khác. Bạn cần ý thức cao hơn này để hiểu được các loài thực vật và động vật, thời tiết và chuyển động của thế giới. Bạn cần điều này để hiểu được sự hiện diện của các thế lực tiêu cực trong môi trường tinh thần và sự hiện diện của các Thế Lực Thiên Thần, mà đang ở đây để phục vụ bạn. Và chắc chắn, bạn phải có ý thức này để nhận thức được các thế lực Cộng Đồng Vĩ Đại trong thế giới, để nhận ra biểu hiện của họ, ý định của họ và phương pháp của họ. Bạn cần nhận thức cao hơn này để phân biệt bạn và thù.

Vì vậy khi con người đặt nhiều câu hỏi, câu trả lời chân thật chính là sự phát triển của ý thức cao hơn Điều này dẫn bạn vào trong bí ẩn, nơi bạn có thể không sẵn sàng đi, nhưng đây là nơi bạn phải đi nếu bạn muốn hiểu được. Đây là bí ẩn của cuộc đời bạn — bí ẩn của những gì bạn biết, bí ẩn của bản chất bạn, bí ẩn của lý do tại sao bạn đang ở đây và bí ẩn của những gì bạn phải đáp lại. Bạn đang không ở đây chỉ đơn giản để lấp đầy tâm trí của bạn với nhiều câu trả lời hơn mà không thể được nhận biết hoặc hiểu.

Điều này, do đó, đưa mọi thứ đi đúng hướng. Tuy nhiên, tất nhiên có những người không thể chịu đựng được sự bí ẩn và phải có câu trả lời, nghĩ rằng những câu trả lời sẽ giải quyết được thắc mắc của họ. Những người này sẽ chiếm phần lớn những người hỏi về Những Bài Tóm Tắt của Đồng Minh và những người sẽ hỏi bạn về nó. Cá nhân bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi về Đồng Minh — họ là ai, họ đến từ đâu, họ đến đây bằng cách nào, phương pháp đẩy của họ, nơi họ đang ẩn náu và cách họ giao tiếp. Làm sao bạn có thể trả lời tất cả những câu hỏi này?

Tuy nhiên, bạn có thể nhận thức về các Đồng Minh, và bạn có khả năng nhận ra tính hợp lệ của thông điệp của họ. Bạn đã học đủ về cuộc sống và về tự nhiên để hiểu được quan điểm của họ và những gì họ nhấn mạnh và lý do tại sao nó là cần thiết. Đó là bởi vì ý thức cao hơn, không phải bởi vì bạn có câu trả lời. Những Bài Tóm Tắt của Đồng Minh Nhân Loại khuyến khích câu hỏi. Lý do tại sao họ không trả lời mọi câu hỏi là vì bạn phải phát triển ý thức cao hơn. Nếu họ nói cho bạn đọc mọi thứ về bản thân họ, mọi người sẽ nói, “Hả, tôi không tin! Marshall đang bịa ra tất cả!” Bạn thấy không, nếu không có ý thức cao hơn, con người không thể hiểu được mối liên hệ.

Bạn đã có thể thấy được những ảnh hưởng của Chương Trình Bình Định mà đang được tạo ra bởi Sự Can Thiệp. Đã có nhiều người là nạn nhân của điều này, do khuynh hướng của riêng họ hoặc do ảnh hưởng bên ngoài. Ở đây con người bị ảnh hưởng để tin rằng họ không thể thật sự đánh giá bất cứ điều gì. “À, tôi không muốn tiêu cực. Tôi sẽ cởi mở với nó.” Ai bảo họ phải cởi mở với nó? “Tôi sẽ cởi mở với bất cứ điều gì xảy ra.” Ai bảo họ phải cởi mở với bất cứ điều gì xảy ra? Sự phân biệt thiết yếu của con người đang bị phá hủy. Vì vậy điều gì đó xảy ra và họ nói, “À, bạn biết đấy, tôi không muốn đánh giá tình hình.” Bạn đang nói gì vậy! Bạn cần đánh giá những gì đang xảy ra. Những người này nghĩ rằng họ không thể chỉ trích. “À, tôi thật sự không nên chỉ trích. Tôi không muốn tiêu cực.” À, có thể cần thiết để lên tiếng và nói rằng điều gì đó là thật sự không phù hợp. Nhưng những người này thậm chí không thể làm điều đó. Những người đã bị ảnh hưởng bởi Chương Trình Bình Định này thậm chí không thể đưa ra quyết định. Họ không thể nhìn vào bất cứ thứ gì và nói, “À, đây là một điều tốt,” hoặc “Đây thật sự không phải là một điều tốt cho tôi.” Vì vậy, họ chào đón mọi thứ, nghĩ rằng đó là cách bạn phải làm với cuộc sống.

Đó không phải là cách bạn phải làm với cuộc sống. Đúng là bạn phải sẵn sàng nhìn vào mọi thứ. Nhưng không đúng là bạn phải chấp nhận mọi thứ, ràng buộc với mọi thứ, chào đón mọi thứ. Tất nhiên là không! Ý thức cao hơn không có nghĩa là bạn không đưa ra những đánh giá quan trọng. Nó đơn giản có nghĩa là bạn nhìn mọi thứ từ một điểm quan sát cao hơn. Điều này không có nghĩa là mọi thứ trở nên xám xịt. Nó có nghĩa là mọi thứ trở nên rõ ràng. Bạn thấy rõ điều gì nên làm và điều gì không nên làm, điều gì là tốt và điều gì là không tốt. Nếu đây không phải là sản phẩm của việc học tâm linh, thì ai đó đang bị vô hiệu hoá.

Mặc dù đúng là bạn phải học cách không đánh giá tình huống dựa trên sự uốn nắn hoặc niềm tin của mình, nhưng cuối cùng bạn phải đánh giá tình huống dựa trên Tri Thức, Trí Tuệ Thánh Linh đang sống bên trong bạn. Đây là người phân xử cuối cùng trong sự nhận biét của bạn.

Tuy nhiên, con người không nhận ra điều này. Họ thực hiện bước đầu tiên và họ nghĩ đó là bước cuối cùng. Bước đầu tiên là khi bạn không phán xét. Điều này có nghĩa là bạn phải học cách nhìn và nhận ra điều gì đó, việc mà bạn không thể làm nếu bạn phán xét nó ngay lập tức. Đây là bước đầu tiên, nhưng mọi người nghĩ đó là bước cuối cùng. Bước cuối cùng thì rất khác so với bước đầu tiên. Bạn không phán xét trong giây phút hiện tại bởi vì bạn cần phải thấy và biết và nhận ra những gì bạn đang nhìn vào. Đây là sự phân biệt. Bạn không thể phân biệt nếu bạn đánh giá mọi thứ liền lập tức. Tuy nhiên vượt qua khỏi sự phân biệt này, bạn phải thấy rõ liệu điều gì đó là tốt hay không.

Vì vậy bạn có thể nhận ra rằng Sự Can Thiệp thật sự là không tốt cho nhân loại. Về bản thân nó, Sự Can Thiệp không phải là một điều tốt! Nhưng nếu bạn nói, “Ồ, tôi không thể đánh giá tình hình,” làm sao bạn có thể biết được? Bạn có thể muốn nghĩ, “À, nó có thể tốt ở mức độ nào đó.” Một người bị bình định sẽ nói, “Tôi sẽ thấy nó tốt cho chúng ta như thế nào vì mọi thứ xảy ra đều tốt cho chúng ta.” Đây không chỉ là sự thiếu hiểu biết của con người; điều này thể hiện ảnh hưởng của Chương Trình Bình Định, mà khuyến khích con người tin tưởng vào mọi thứ một cách vô ý, không với sự phân biệt.

Bạn có thể thấy điều này ở khắp nơi. Bạn có thể thấy nó trong cộng đồng UFO. Bạn có thể thấy nó trong các cộng đồng tâm linh. Bạn có thể thấy nó trỗi lên trong những người xung quanh bạn. Những Bài Tóm Tắt của Đồng Minh sẽ tạo ra sự khuấy động vì họ khuyến khích sự phân biệt. Họ nói, “Sự Can Thiệp không tốt cho bạn.” Tuy nhiên nhiều người nói, “À, tôi không biết. Nó phải tốt. Ý tôi là, nó không thể xấu được.” Họ bối rối. Họ không biết phải nghĩ ra sao. “À, tôi không biết. Tôi thật sự không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào về nó.” Bạn đang nói gì vậy? Khả năng ra quyết định của bạn đã bị vô hiệu hóa rồi? Và nếu vậy, ai đã vô hiệu hóa nó? Tại sao một số người nghĩ rằng họ phải cởi mở với mọi thứ và nhận lãnh mọi thứ? Đúng, họ muốn không phán xét, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên. Họ không thực hiện bước tiếp theo. Họ không thực hiện sự nhận biết. Trong một số trường hợp, khả năng nhận biết của họ đã rớt mất rồi.

Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Kết quả của Chương Trình Bình Định này là con người không thể thấy và không thể biết, và về cơ bản, mặc dù có lẽ họ lẫn lộn và sợ hãi, họ sẽ chỉ tuân theo. “À, tôi sẽ chỉ tuân theo. Tôi sẽ chỉ cố gắng chấp nhận những gì đang xảy ra trong cuộc sống của tôi.” Những người bị bình định không thể cưỡng lại. Họ không thể chống lại điều gì đó bởi vì họ không nghĩ rằng làm điều đó là ổn. Họ nghĩ rằng mọi thứ phải được chấp nhận. Điều này đến từ đâu vậy?

Những ý tưởng này về việc chấp nhận mà không nghi vấn thì phổ biến trong phần lớn giáo lý tâm linh mà bạn thấy ngày hôm nay. Và mọi người hết lòng chấp nhận những ý tưởng này. Họ nghĩ, “À, đây là chân lý cao hơn. Chúng tôi đi theo chân lý cao hơn.” Hãy xem xét điều này trong khía cạnh của Chương Trình Bình Định và bạn sẽ bắt đầu thấy được nó thật sự lan tỏa như thế nào.

Những người đang được bình định sẽ bị ảnh hưởng để tin rằng họ đang đạt được ý thức cao hơn trong khi thực tế mọi quyền lực của họ đang bị tước đoạt khỏi họ. Chương Trình Bình Định được dựa trên hiểu biết về tâm lý con người và khuynh hướng của con người. Ở đây con người bị uốn nắn để nghĩ rằng để được Chúa chấp nhận, về cơ bản họ phải cho đi những gì Chúa đã ban cho họ để sử dụng. “À, để là chấp nhận được đối với Chúa, tôi phải nhu mì và ôn hòa và không phán xét và đón nhận mọi thứ. Tôi sẽ tìm kiếm điều tốt đẹp trong tất cả mọi thứ.”

Điều này đến từ đâu vậy? Sự quy phục như vậy có phải chỉ hoàn toàn là phát minh của con người không? Đây có phải là thứ mà con người chỉ pha chế cho bản thân để có thể hạnh phúc trong hiện tại không? À, trong một số trường hợp, điều này là đúng. Nhưng hãy xem xét sự bình định của nhân loại. Con người đang bị bình định bằng cách nào? Họ được bảo những gì họ muốn nghe, và họ được bảo rằng họ không thật sự cần phải xem xét bất cứ điều gì khác. Cuối cùng thì, nếu mọi thứ xảy ra với bạn là tốt, thì tại sao lại cưỡng lại bất cứ điều gì? Hãy ôm lấy tất cả! Đây là Chương Trình Bình Định đang vận hành.

Ảnh hưởng này đang trở nên phổ biến xung quanh bạn. Con người đổ xô đến những nơi mà Sự Can Thiệp đang hoạt động, nghĩ rằng “năng lượng” ở đó rất cao. Họ nói, “Đây là một nơi khai sáng.” Ôi, Chúa tôi! Họ đang nhảy vào trong biển lửa. Họ đang hết lòng trao đi bản thân. Họ đến những nơi này và họ cảm nhận được năng lượng ở đó, và họ nghĩ, “Ồ, đây thật sự là một nơi quyền lực. Đây là nơi nó đang xảy ra!” Và họ ở lại càng lâu, họ càng ít biết, và họ càng ít nghĩ rằng họ có thể trở lại cuộc sống trước đây của mình. Họ ngày càng trở nên thiếu sức sống và bận tâm với bản thân hơn, và họ trở nên rối loạn chức năng hơn bao giờ hết.

Sự tách rời này tạo ra sự căng thẳng ở mức độ sâu hơn, mức độ khi bạn biết rằng cuộc đời mình đang không tiến triển và rằng bạn đang không đi đến nơi mình cần đến. Tuy nhiên những người này sẽ nghĩ rằng sự khó chịu này là một phần của nỗi sợ hãi của họ, hoặc một phần của tâm lý của họ mà phải được xóa bỏ và trừ tà ra khỏi bản thân họ. Và vì vậy họ sẽ nỗ lực để phớt lờ chính những dấu hiệu mà đang nói với họ rằng cuộc sống của họ đang thiếu sót và rằng họ đang đánh mất cuộc đời mình.

Họ sẽ nói, “Tất cả là tình yêu. Hãy yêu thương. Chỉ có tình yêu.” Nếu họ biết điều họ đang nói, thật ra đó là đúng. Nhưng họ nghĩ rằng tình yêu chỉ đơn giản là sự thụ động, hạnh phúc và chấp nhận bởi vì đó là Chương Trình Bình Định đang hoạt động trên họ. Bây giờ họ đang nới rộng nó đến những người khác và bản thân họ trở thành những người bình định. Và sau một thời gian, à, họ sẽ không biết điều họ biết. Và nếu có điều gì đó thật sự không ổn, họ sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng họ sẽ nghĩ đó chỉ là một phần của vấn đề tâm lý của họ, và họ sẽ cố gắng phớt lờ nó hoặc loại bỏ nó hoặc chôn vùi nó. Và sau đó họ sẽ làm bất cứ điều gì được bảo họ làm bởi Sự Can Thiệp. Họ sẽ nói, “Ồ, tôi có một thông điệp. Tôi phải làm điều này. Tôi đang được dẫn dắt. Đây là sự dẫn dắt bên trong cho tôi. ”

Sẽ rất khó để đánh thức con người khỏi điều này. Bạn phải tự đánh thức mình trước đã. Con người quá chìm đắm trong sự thiếu sức sống của họ và mưu cầu hạnh phúc của họ, nó gần như thể họ vượt ngoài tầm với. Họ bị quá ru ngủ và quá bị uốn nắn, bạn sẽ phải thả quả bom vào lòng họ để đánh thức họ!

Bạn có thể thấy được ảnh hưởng của Chương Trình Bình Định trong các cộng đồng tâm linh ở nhiều nơi. Chắc chắn không phải với tất cả mọi người, nhưng với nhiều người, sự chấp nhận có vẻ như lối đi dễ dàng, con đường dễ dàng, con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự. Từ bỏ việc biết được bất cứ điều gì, từ bỏ việc đánh giá bất cứ điều gì, từ bỏ việc chống lại bất cứ điều gì, và nó có vẻ như, “Ồ, mọi thứ chỉ là hạnh phúc kể từ bây giờ. Thuận buồm xuôi gió phía trước!”

Những người tốt bụng này, Sự Can Thiệp sẽ đơn giản ru họ vào trong một trạng thái thiếu sức sống và rồi về cơ bản họ sẽ không là vấn đề, và họ sẽ tiếp nhận bất cứ điều gì được trao cho họ. Sự hiểu biết tự nhiên của họ sẽ bị quá loại bỏ khỏi nhận thức của họ, mà nó bây giờ sẽ trở thành kẻ thù. Họ sẽ nghĩ nó là sự sợ hãi. Họ sẽ nghĩ nó là sự tiêu cực. Và họ sẽ không muốn bất kỳ phần nào của nó.

Điều này thật sự đang xảy ra ngay lúc này. Chúng Tôi đang nói về trường hợp cực đoan, nhưng những trường hợp cực đoan này đang gia tăng về phạm vi và mức độ. Nhiều người hơn chỉ đơn giản đang rơi vào trạng thái này — ngay cả những người trẻ tuổi, một số trong số đó đặc biệt dễ bị tác động bởi sự ảnh hưởng này.

Hãy xem xét điều này. Hạnh phúc chân thật đến từ việc sống thật với bản thân, từ việc phát triển sự chính trực của riêng bạn và từ việc sống một cách danh dự với sự chính trực của bạn. Những mối quan hệ chân thật được dựa trên việc chia sẻ sự chính trực chân thật với người khác, xây dựng mối quan hệ của sự chính trực, mối quan hệ thể hiện bản chất sâu hơn và mục đích của bạn trong cuộc đời.

Tuy nhiên, hãy nhìn vào các mối quan hệ của một người bị bình định, người nói, “À, chúng ta ở bên nhau miễn là nó cảm thấy tốt, miễn là nó ổn, và nếu chúng ta không ở bên nhau, nó cũng ổn, và bất cứ điều gì chúng ta làm là cũng ổn.” Nhưng nó không ổn. Và họ biết là nó không ổn, nhưng sự hiểu biết tự nhiên của họ đã bị loại bỏ khỏi nhận thức của họ. Kết quả là họ nói,“ Tôi sẽ không cảm thấy những điều đó. Chúng phá vỡ hạnh phúc của tôi, sự bình yên của tôi, sự thanh thản của tôi.” Tuy nhiên không có sự bình yên hay thanh thản bởi vì không có sự chính trực, và bởi vì không có sự chính trực, không có mối quan hệ chân thật.

Bạn có thấy được ở đây cách mà chất độc bị ngấm vào chính thức ăn mà con người muốn ăn? Thức ăn tâm linh đang bị nhiễm độc. Có bao nhiêu giáo viên tâm linh ngày hôm nay đang dạy sự phân biệt chân thật? Có bao nhiêu người đang khuyến khích sự chính trực cá nhân chân thật? Có bao nhiêu người đang khuyến khích mọi người nhìn một cách rõ ràng và thấy? Có bao nhiêu giáo viên đang khuyến khích học sinh của họ đáp lại thế giới? Đúng là có một số, nhưng hãy nhìn xung quanh và bạn sẽ thấy Chương Trình Bình Định đang được thúc đẩy một cách vô tình.

Điều này thật hoàn hảo cho mục tiêu của người ngoài hành tinh. Nó tốn thời gian, nhưng từ quan điểm của họ, à, kết quả là xứng đáng. Khi đó Sự Can Thiệp sẽ có một mạng lưới rộng lớn những người nghe lời mà qua đó kế hoạch của họ có thể chảy qua. Và những người đó sẽ không bao giờ biết được nó đến từ đâu.

Trong một kịch bản khác, tình hình trở nên phức tạp hơn. Ở đây Sự Can Thiệp bắt đầu bộc lộ mặt tối của nó. Không phải ai cũng có thể dễ dàng bị bình định. Những người không thể bị bình định bởi Sự Can Thiệp sẽ bị điều khiển bởi Sự Can Thiệp để phán xét những người chống đối nó. Điều này sẽ đặc biệt đúng đối với những người có quan điểm và thành kiến ​​tôn giáo cực đoan. Những người này sẽ bị điều khiển để lên án những người không cùng quan điểm với họ. Thật vậy, có những người trong một số cộng đồng tôn giáo mà sẽ nhận được thông điệp rằng tất cả những kẻ thù của Đấng Kitô phải được tiêu diệt nếu họ không thể được cứu và rằng Sự Tái Lâm sẽ đòi hỏi sự thanh tẩy của gia đình loài người.

Có những cá nhân ngày hôm nay đang bị quá điều khiển, và mặc dù họ không nhất thiết đại diện cho giới lãnh đạo của các cộng đồng tôn giáo này, trọng tâm của họ sẽ tăng lên khi sự tức tối của họ tăng lên. Họ đang chờ đợi việc đến vĩ đại của Giê-su, và họ nghĩ rằng điều đó không xảy ra bởi vì tội lỗi của gia đình loài người, tội lỗi mà bây giờ phải được xóa bỏ chứ không chỉ đơn giản là chống lại. Và Giê-su sẽ đến sẽ không phải là Giê-su thật, nhưng sẽ là Giê-su được chuẩn bị thông qua sự Sự Can Thiệp. Đây sẽ là một Giê-su giả mà họ không thể thật sự nhận ra bởi vì họ không được phát triển về Tri Thức. Giê-su này sẽ không mang lại hòa bình nhưng là sự xem xét. Sự xem xét này sẽ được hoan nghênh bởi những người đi theo bởi vì bản thân họ cũng đầy bất bình và tin rằng những lời tiên tri của họ không được thực hiện vì tội lỗi của nhân loại và rằng tội lỗi này bây giờ phải được xóa bỏ để mang lại Thiên Đàng trên Trái Đất.

Bạn có thể thấy được trong giây lát thật dễ ra sao cho sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại ở đây, Sự Can Thiệp, rất tài năng trong việc ảnh hưởng lên môi trường tinh thần và rất nhận thức về khuynh hướng và sự yếu đuối của con người, để cung cấp dạng ảnh hưởng này? Bạn có thể thấy được cách mà, bởi vì với sự thao túng này, những người công bình có thể bắt đầu gây chiến chống lại những người không đồng ý với họ và chống lại những người sẽ bảo tồn Tri Thức trên thế giới? Bạn có thấy được thật dễ ra sao để điều này được tạo ra không?

Ngay cả những tín đồ chân chính trong Kitô cũng sẽ bị nhắm đến, bởi vì họ không có cùng những bất bình này, và do đó họ không phù hợp với những cá nhân đang bị điều khiển bởi Sự Can Thiệp. Những tín đồ chân chính của Kitô sẽ nhấn mạnh về sự hòa hợp và nhận biết và khoan dung. Nhưng những người đang bị điều khiển bởi Sự Can Thiệp chỉ muốn sự trả thù cho những lời tiên tri thất bại của họ. Họ muốn sự trừng phạt của Chúa được kêu gọi, và họ sẵn sàng trở thành kẻ hành quyết. Họ sẵn sàng làm quan tòa và bồi thẩm đoàn để thực hiện những gì bây giờ họ tin là ý muốn của Chúa. Sự Can Thiệp sẽ tiêu diệt đối thủ của nó bằng cách nào? Nếu nó có đủ sức mạnh, bạn có thể thấy được cách thức điều này có thể được hoàn thành.

Ở những nơi mà sự bình định không thể đạt được, thì Sự Can Thiệp sẽ ảnh hưởng lên con người để thực hiện hành vi thù địch của họ lên nhau. Khi thế giới trở nên khó khăn hơn, khi tài nguyên giảm đi, khi dân số tăng lên, khi cạnh tranh gia tăng, khi bi kịch xảy ra thường xuyên hơn, ý thức khoan dung của con người sẽ giảm bớt, và sự bất bình của họ sẽ được khuyến khích — không chỉ bởi Sự Can Thiệp, mà chắc chắn bởi những người tham vọng và muốn đặt mình vào vị trí quyền lực. Điều này phù hợp một cách hoàn hảo với mục tiêu của người ngoài hành tinh, vốn tìm cách đơn giản hóa và tái cấu trúc lòng trung thành của con người. Sự Can Thiệp không quan tâm đến việc họ sử dụng tôn giáo nào miễn là nó có thể đạt được những kết quả này. Đó là lý do tại sao một người sùng đạo Kitô giáo, Hồi giáo, Hindu hay Phật giáo đều phải học Con Đường của Tri Thức. Nếu không, làm sao họ có thể phân biệt giữa ảnh hưởng tâm linh và ảnh hưởng của Cộng Đồng Vĩ Đại? Đối với những người không nhận biết, à, tất cả đều có vẻ như nó đến từ một nơi cao hơn, từ Thiên Đàng. Vậy thì, bạn có thể tin tưởng ai?

Sự Can Thiệp có thể tạo ra những kịch bản tâm linh tuyệt vời để kích hoạt những cá nhân dễ trở thành sứ giả của họ nhất. Việc đó không khó để Sự Can Thiệp thực hiện. Họ chỉ đơn giản dựng một vở kịch và đưa ai đó vào giữa, và người này không thể phân biệt. Con người không biết sự hiện diện của Cộng Đồng Vĩ Đại là gì. Đối với họ, tất cả đều đến từ nơi nào khác, không phải ở mức độ của họ, nhưng từ một nơi cao hơn. Vì vậy, trong một kịch bản, hình ảnh của Giê-su được chiếu cho một người sùng đạo, và người sùng đạo nói, “Giê-su đã đến với tôi.” Và Giê-su nói, “Ngươi phải tập hợp những tín đồ chân chính của ta và ngươi phải tố cáo tất cả những người khác!” Và tín đồ sùng đạo nói, “Vâng, thưa Thầy, vâng, thưa Thầy!”

Không thể nào tin được? Vâng. Không thể nào? Sai. Nếu mục tiêu của người ngoài hành tinh là để tạo ra sự trung thành thống nhất và tuân thủ của con người, thì nó phải tiêu diệt những phần tử bất đồng chính kiến, những phần tử không tuân thủ. Họ sẽ không tự mình làm điều này bởi vì sau đó mọi người sẽ biết rằng có Sự Can Thiệp. Thay vào đó, họ sẽ để con người làm điều đó cho họ nhân danh lòng tin và định kiến tôn giáo ​​của con người. Và sẽ không ai sẽ biết được điều gì đằng sau tất cả. Một số người sẽ nghĩ đó là Satan hoặc Lucifer, nhưng họ sẽ không biết.

Chính sự thiếu hiểu biết của con người là điểm yếu lớn nhất của nó. Chính Tri Thức của nhân loại mới là sức mạnh lớn nhất của nó. Cộng Đồng Vĩ Đại, vũ trụ có dân cư mà bạn đang sống trong, là một môi trường rất phức tạp của sự tương tác và ảnh hưởng. Nếu con người định đi theo định kiến của họ, lòng căm thù của họ và sự bất bình của họ và không thể phân biệt giữa ảnh hưởng tâm linh và ảnh hưởng của Cộng Đồng Vĩ Đại, thì Cộng Đồng Vĩ Đại là một môi trường cực kỳ nguy hiểm. Ai đó trong Cộng Đồng Vĩ Đại cuối cùng sẽ thu phục bạn vào Tập Đoàn của họ hoặc vào mục tiêu của họ. Họ sẽ làm điều này bằng cách nào? Họ sẽ chỉ đơn giản dùng những gì bạn tin vào rồi thay vì dạy bạn điều gì đó mới.

Đây là lý do tại sao việc học Con Đường của Tri Thức lại vô cùng quan trọng vì điều này dạy bạn về thực tế của sự sống và tâm linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Nó dạy bạn về bản chất của sự thao túng và cách bảo vệ bản thân và những người khác. Nó dạy bạn cách nhận ra những tác động và biểu hiện của Chương Trình Bình Định và những gì bạn có thể làm ngày hôm nay để phát triển khả năng miễn nhiễm của bản thân trước những thế lực này, mà có ảnh hưởng lớn lên những người khác.

Điều này là vô cùng thiết yếu trong thế giới ngày hôm nay. Mỗi ngày những người nam và nữ có lương tâm tốt đang bị thuyết phục rằng họ không thể phân biệt. Đó là một quá trình diễn ra dần dần. Cuối cùng họ thậm chí không biết gì về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ và thù địch với bất kỳ hình thức sửa chữa nào.

Khi bạn bắt đầu phát triển nhận thức về Cộng Đồng Vĩ Đại này và chia sẻ thông điệp của Đồng Minh với những người khác, bạn sẽ thấy sự phản kháng này. Bạn sẽ thấy con người không có khả năng đáp lại. Giống như ai đó đã rút phích bên trong họ và bây giờ họ chỉ không biết gì cả. Và nếu họ đáp lại ở mức độ nào đó, họ có thể cố gắng tự trấn an mình. Họ sẽ nói, “À, đó chỉ là một quan điểm, và bạn biết đấy, chúng ta phải tìm kiếm điều tốt trong tình huống này. Chúng ta thật sự phải chào đón tình huống này. Nếu các vị khách đang ở đây, thì họ phải ở đây cho một mục đích, và chúng ta phải cởi mở bản thân cho mục đích này. Có thể một số người trong số họ không tốt, nhưng một số người thì tốt, và chúng ta phải yêu họ để hiểu họ.”

Đây đều là tâm lý bình định. Đây là việc dễ làm. Chỉ cần nhượng bộ. Và nếu hạnh phúc là mục tiêu của cuộc đời bạn, bạn sẽ nhượng bộ. Bạn sẽ thoả hiệp tính chính trực của mình. Bạn sẽ phủ nhận sự căng thẳng của chính mình. Bạn sẽ bỏ qua những dấu hiệu và những manh mối cho bạn biết rằng có điều gì đó không ổn ở đây. Bạn có thể tự nhủ: “À, tất cả chỉ là một phần của vở kịch cuộc đời, và tôi sẽ vượt trên tất cả.”

Trên khắp thế giới ngày nay, những nhà thông thái đang rút lui vì Sự Can Thiệp đang ở đây. Chỉ một số ít đang ở trong vị trí để tuyên truyền. Marshall là một trong những người đó. Tuy nhiên ông ấy sẽ cần những người khác để giúp ông. Thế giới chưa bị mất. Nhưng nguy cơ nó bị mất đang gia tăng.

Do đó, bạn không thể đơn giản rút lui và đi sống cuộc sống mục đồng nông thôn ở đâu đó, bỏ mặc tất cả, chỉ hạnh phúc mỗi ngày, về lại với thiên nhiên, gánh nước, trồng ngô, nấu ăn và sống qua mùa. Việc đó chấm dứt rồi! Nếu bạn muốn có ý thức, tự quyết và có sự chính trực của riêng mình, thì không có việc chạy trốn vào lúc này. Không có việc đi vào rừng và giả vờ như nó đang không xảy ra.

Không còn việc trị liệu liên tục lên bản thân. Cuối cùng thì, liệu pháp thật sự duy nhất là để trở nên trung thực với những gì bạn biết, để đại diện cho điều bạn biết, để học hỏi sự khôn ngoan cần thiết để thực hiện điều bạn biết và để truyền đạt điều bạn biết một cách từ bi và quyền lực. Đây là điều mà bất kỳ hình thức trị liệu thật sự nào cũng phải dẫn đến. Bạn có định quay trở lại và chỉnh sửa tuổi thơ của mình? Bạn có định tìm kiếm tình yêu đơn phương mà cha mẹ bạn đã không dành cho bạn? Những người trở nên quá tập trung vào những điều này trở nên bị vô hiệu hoá. Họ bị kẹt trong xe lăn trong tâm trí của chính mình. Họ đều có thể trở thành những người tuyên truyền cho sự thật, nhưng thay vào đó, tất cả những gì họ trở thành là những người tuyên truyền cho liệu pháp, và không nhiều liệu pháp được thực hiện ngày hôm nay dẫn đến sự thật. Không có việc chạy trốn. Không có việc thoả mãn bản thân bạn với cái giá của việc thiết lập tính chính trực của riêng bạn, biết được sự thật và đại diện cho sự thật.

Nhân loại phải đoàn kết, nếu không nó sẽ bị thống trị trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Điều này thật hiển nhiên khi bạn suy nghĩ về nó. Nếu các thế lực khác bên ngoài thế giới của bạn muốn hành tinh của bạn, tài nguyên của nó và lòng trung thành của con người, à, nếu gia đình loài người bị chia rẽ, bạn đang thật sự mời gọi những loài khác tiếp cận bạn. “Chắc chắn rồi, vào đi! Có nhiều chỗ cho mọi người!”

Những người chống lại Sự Can Thiệp sẽ bị buộc tội là không sáng tỏ và sợ hãi. Một số người sẽ bị buộc tội chống lại Sự Can Thiệp để bảo vệ lợi ích đặc biệt của họ. Và có một số người sẽ chống lại sự Sự Can Thiệp vì những lợi ích này. Tuy nhiên, có những người sẽ chống lại Sự Can Thiệp bởi vì nó là Sự Can Thiệp. Nhưng với Chương Trình Bình Định, ai thậm chí có thể gọi nó như chính bản chất của nó? Ai có thể nói, “Nó là như thế này!” mà không bị phản đối và lên án? Đây là một vấn đề thật ngày hôm nay.

Chúng Tôi khuyến khích sự phát triển của sự phân biệt, kín đáo của con người và việc áp dụng các khả năng thiết yếu của họ. Những gì Chúng Tôi khuyến khích ở đây không được dựa trên định kiến ​​cá nhân hay ảnh hưởng xã hội, mà dựa trên Tri Thức. Tri Thức là phần của bạn mà biết. Nó là tâm trí lớn lao bên trong bạn mà Đấng Tạo Hóa đã trao cho bạn để đáp ứng những thách thức và cơ hội của cuộc đời bạn. Đó là tiếng nói của lương tâm bên trong bạn. Con người so sánh hệ thống niềm tin của họ và đánh giá lẫn nhau, nhưng đây không phải là điều Chúng Tôi đang nói.

Chúng Tôi đang nói về việc giải cứu nhân loại khỏi một huống có thể nô lệ hoá nó. Chúng Tôi đang nói về việc bảo tồn tự do và quyền tự quyết của con người và khuyến khích sự chính trực của con người giữa các thế lực từ Cộng Đồng Vĩ Đại đang can thiệp trong thế giới bạn. Việc đạt được điều này có là bất khả thi không? À, theo một cách nào đó, sự thật luôn có vẻ là bất khả thi. Việc tuyên truyền và bảo tồn sự thật luôn có vẻ như nó đang đối mặt với những khó khăn không thể vượt qua. Nhưng đó chỉ là vì sự thật không được xem trọng, nhận biết và cảm nhận sâu sắc bởi đủ người. Điều sẽ đưa nhân loại thoát khỏi tình trạng khó khăn này cũng chính là điều sẽ đưa nhân loại thoát khỏi mọi tình trạng khó khăn. Đó là việc đối mặt với sự thật và làm những gì cần phải làm.

Có nhiều người trên thế giới ngày nay rất khó chịu vì họ biết rằng có điều gì đó thật sự không ổn đang xảy ra. Có lẽ họ nghĩ rằng sự khó chịu của họ chỉ là vấn đề tâm lý của riêng họ. Có lẽ họ nghĩ rằng đó là một mình vấn đề chính trị, kinh tế hoặc môi trường. Nó họ không có nhận thức về Cộng Đồng Vĩ Đại, thì họ phải tập trung sự chú ý của họ vào thứ khác và tìm kiếm kiểu nguyên nhân khác. Nhưng họ biết rằng có điều gì đó không ổn về những gì đang xảy ra ngày hôm nay. Mọi thứ không cảm thấy ổn. Sự việc đang di chuyển theo hướng mà chúng không nên đi đến. Có điều gì đó đang diễn ra mà sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng không theo chiều hướng tốt. Và những người cảm thấy điều này thì không thoải mái. Họ thức dậy với cảm giác khó chịu này; họ đi ngủ với cảm giác khó chịu này. Nó chỉ ở đó. Họ cảm thấy nó khi họ ra ngoài thế giới. Có điều gì đó không ổn.

Cảm giác khó chịu này đến từ đâu? Tại sao lại có? Bạn có thể thiền. Bạn có thể đi du lịch. Bạn có thể có đồ ăn ngon. Và bạn có thể có những giây phút thích thú. Nhưng sau đó bạn lại quay trở lại với cảm giác khó chịu. Có điều gì đó sai. Nó không đơn giản là vì có sự nghèo đói hoặc chiến tranh hoặc thiếu thốn trong thế giới.Những thứ này đã luôn ở bên bạn. Có điều gì khác đang xảy ra ở đây. Có điều gì khác thật sự không ổn.

Tuy nhiên bạn nhìn xung quanh và hầu hết mọi người không để ý. Họ không biết điều đó. Họ không cảm nhận được điều đó. Và họ không quan tâm. Hoặc họ có những lý do chính đáng. “À, bạn biết đấy. Đó chỉ là bản chất con người”, hoặc “Bạn biết đấy, đó là nỗi sợ hãi của con người. Họ chỉ cần yêu thương nhiều hơn.” Và bạn nghe thấy những lời bào chữa yếu ớt cho điều gì đó vĩ đại.

Nhận thức của bạn cần phải phát triển. Ngọn lửa của bạn cần phải phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn — ngọn lửa của sự thật, ngọn lửa của Tri Thức. Nếu không, ngọn lửa của bạn luôn bị dập tắt, bị dập tắt bởi sự mâu thuẫn cá nhân, nỗi sợ hãi cá nhân, sở thích cá nhân hoặc kiểu thiếu sức sống mà là sản phẩm của Chương Trình Bình Định.

Ánh sáng của sự thật phải trở nên mạnh mẽ bởi vì có các thế lực đen tối lớn lao đang ở đây vào lúc này. Sự lừa dối thì sâu thẳm và phức tạp. Sự phủ nhận lan rộng, và sự quy phục lan rộng và ngày càng lan rộng hơn hằng ngày. Chỉ có Tri Thức bên trong bạn mới có thể xuyên thủng nó.

Nhân loại đang đánh mất tự do của nó, chậm nhưng chắc, và theo cách mà sự mất mát này sẽ rất trọn vẹn vì sự khôn khéo của chương trình đằng sau nó. Điều này có thể xảy ra do khuynh hướng của rất nhiều người ngày hôm nay. Điều này có thể xảy ra vì ảnh hưởng của Chương Trình Bình Định, mà bây giờ được thiết lập rất tốt ở nhiều nơi trên thế giới.

Do đó, cần sự can đảm và sự vận động mạnh mẽ để kích hoạt những người đã cảm thấy khó chịu rồi, những người đã cảm thấy vấn đề rồi nhưng không thể xác định được nó hoặc nguồn gốc của nó. Và sẽ cần sự vận động mạnh mẽ để tiếp cận những người đã bắt đầu quy phục nhưng với ý thức về sự chính trực đủ nguyên vẹn để họ biết rằng có vấn đề bên trong họ và xung quanh họ và những người đang vật lộn để duy trì sự sáng rõ của tâm trí họ khi sương mù phủ xuống.

Đối với những người đã hoàn toàn quy phục, có thể không có câu trả lời. Họ có thể nằm ngoài tầm với của bạn. Sẽ cần một Quyền Lực Vĩ Đại, Sự Hiện Diện của Thiên Thần, để tiếp cận họ. Nhưng ngay cả ở đây, điều đó cũng khá khó khăn vì sự bình định có thể trở nên quá trọn vẹn đến nỗi con người sẽ nghĩ rằng chính bàn tay của Ân Sủng đang cố gắng giải cứu họ là thứ mà họ phải tránh.

Bạn chỉ có thể tiếp cận những người không thoải mái, những người có cảm giác nhận biết rằng sự chính trực của họ đang bị vi phạm và những người đã bắt đầu cảm thấy sự thuyết phục của Sự Can Thiệp nhưng chưa quy phục cho nó. Có nhiều người trong nhóm này. Bạn đang không nói với thiểu số. Việc vận động này sẽ mất thời gian. Đó không phải là điều có thể được làm trong vài tuần, vài tháng hay vài năm. Nó là điều phải liên tục.

Việc trỗi lên của nhân loại vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ khá khó khăn do Sự Can Thiệp. Nó sẽ đòi hỏi rằng một ý thức cao hơn được trau dồi, bảo vệ và duy trì trong đủ người. Nó sẽ đòi hỏi trình độ phân biệt và kín đáo cao hơn, quan tâm nhiều hơn đến việc bạn liên kết với ai và những gì bạn truyền đạt. Nó sẽ đòi hỏi một nhận thức và sự nhạy cảm lớn hơn đối với thế giới và đối với những thế lực hiện đang ở trong thế giới phủ ảnh hưởng lên nhân loại.

Việc phát triển nhận thức này và sự nhạy cảm này và thiết lập sự chính trực cá nhân của một người và các mối quan hệ đại diện cho sự chính trực này là tuyệt đối thiết yếu cho sự thành công. Đây là điều sẽ giữ cho Tri Thức tồn tại trên thế giới. Đây là điều sẽ xây dựng tự do và giữ cho nó tồn tại trong thế giới. Đây là điều sẽ giữ nhân loại nguyên vẹn. Bởi vì một khi bạn mất đi sự chính trực của mình và tự do của mình, thì rất khó để giành lại chúng. Rất khó. Ngay cả khi con người đã hy sinh sự chính trực của họ cho các mối quan hệ hay cho tiền bạc hay cho lợi thế, ngay cả trong những hoàn cảnh bình thường hơn này, rất khó để giành lại nó. Bạn phải tụ họp nỗ lực khổng lồ và chấp nhận rủi ro. Do đó, dễ hơn để tránh rắc rối hơn là để thoát ra. Bạn không muốn trở thành tù nhân trong thế giới của chính mình. Bạn không muốn trở thành tù nhân trong tâm trí của riêng mình. Bạn không muốn trở thành tù nhân của bất kỳ ai hay bất cứ điều gì khác.

Nếu bạn có thể có quan điểm của Cộng Đồng Vĩ Đại trong những vấn đề này, bạn sẽ nhận ra rằng mặc dù nhân loại có những khó khăn vĩ đại và những điểm yếu nghiêm trọng, nó vẫn tương đối tự do trong vũ trụ. Dĩ nhiên, sống trên bề mặt thế giới của bạn trong cô lập, bạn không thể nhìn thấy điều này bởi vì bạn không có góc nhìn. Đó là lý do tại sao Những Bài Tóm Tắt của Đồng Minh lại có giá trị như vậy, bởi vì chúng trao cho bạn một góc nhìn mà bản thân bạn không thể có được. Làm sao bạn có thể so sánh bản thân với phần còn lại của sự sống trong vũ trụ? Làm sao bạn có thể hiểu được giá trị của tự do của bạn nếu bạn không thể thấy rằng tự do như thế này là hiếm và phải được bảo vệ tốt trong Cộng Đồng Vĩ Đại?

Đây là lý do tại sao Đồng Minh cung cấp một góc nhìn lớn hơn. Nhưng một số người sẽ phàn nàn, “À, họ không trao cho chúng ta câu trả lời. Họ không nói cho chúng ta biết ngày tháng và thông tin và số liệu và địa điểm.” Đó không phải là điều quan trọng. Chính hiểu biết, quan điểm, ý thức cao hơn mà là vô cùng quan trọng. Ai quan tâm Đồng Minh đến từ đâu? Tên các thế giới của họ sẽ là vô nghĩa đối với bạn. Bạn sẽ không thể đến đó trong khoảng thời gian dài! Chắc chắn rằng không trong cuộc đời bạn. Đồng Minh đang cung cấp những gì quan trọng để bạn biết về Cộng Đồng Vĩ Đại và về Sự Can Thiệp. Họ đang cho bạn biết ai đang ở đây, tại sao họ ở đây và những gì họ đang làm. Họ đang chỉ hướng đến những gì phải được làm để chống lại Sự Can Thiệp này, bao gồm việc phát triển nhận thức của Cộng Đồng Vĩ Đại và ý thức cao hơn.

Sự phát triển này luôn phải được nhấn mạnh. Nó cực kỳ quan trọng, nếu không con người sẽ bỏ lỡ toàn bộ vấn đề. Họ sẽ chỉ cho rằng đây chỉ là một điều phi thường nào đó mà có lẽ cũng chẳng là sự thật. Một số người sẽ nói, “Những Đồng Minh này thậm chí không cho chúng ta biết tên của họ hoặc cách họ đến đây.” Đây là sự ngu ngốc! Nếu Chúa cử đến sứ giả, bạn có phủ nhận sứ giả vì ông ta không trả lời những câu hỏi nhỏ nhặt không? Chúa đã cử Đồng Minh đến đây để giúp giáo dục nhân loại và để cảnh báo nhân loại về những rủi ro trầm trọng mà nó phải đối mặt tại thời điểm này. Liệu điều này sẽ bị phủ nhận vì một số thông tin nhỏ nhặt không được cung cấp?

Đây là lý do tại sao việc phát triển nhận thức của Cộng Đồng Vĩ Đại là cực kỳ quan trọng vào lúc này. Đây là lý do tại sao ý thức cao hơn phải được thúc đẩy và bảo tồn. Đây là lý do tại sao bạn giữ cho Tri Thức tồn tại trên thế giới. Chính điều này mà phải được hỗ trợ và tôn vinh vào bước ngoặt vĩ đại này.

Hãy trân trọng tài liệu này. Hãy công nhận nó như một món quà của Ân Sủng. Hãy đáp lại nó. Hãy có can đảm để làm điều này. Hãy cưỡng lại sự bình định. Hãy cưỡng lại ảnh hưởng để trở nên thiếu sức sống và không phản ứng với Tri Thức của chính bạn. Hãy cưỡng lại sự cám dỗ để cống hiến bản thân cho hạnh phúc riêng bản thân trên tất cả mọi thứ khác. Hãy cưỡng lại sự cám dỗ để tấn công những người thuộc các tín ngưỡng, nền văn hóa hoặc quốc gia khác. Hãt cưỡng lại Sự Can Thiệp thông qua nhận thức, thông qua tuyên truyền, thông qua hiểu biết. Hãy thúc đẩy sự hợp tác, thống nhất và chính trực của con người.