Để hỗ trợ bạn trong việc chia sẻ Thông Điệp và Những Bài Chỉ Dẫn của Đồng Minh với người khác, chúng tôi cung cấp bản tóm tắt 12 điểm này cho bốn bộ Chỉ Dẫn. Bản tóm tắt này chỉ trình bày một tổng quan chung và không bao gồm nhiều chi tiết quan trọng giúp hiểu đầy đủ về Bài Chỉ Dẫn của Đồng Minh.

 

 1. Định mệnh của nhân loại là để trỗi vào và tương tác với Cộng Đồng Vĩ Đại của sự sống thông minh trong vũ trụ.

 2. Việc tiếp xúc với các dạng sống thông minh khác thì tượng trưng cho ngưỡng cửa vĩ đại nhất mà nhân loại từng đối mặt. Kết quả của Sự Tiếp Xúc này sẽ quyết định tương lai của nhân loại cho các thế hệ mai sau. Sự Tiếp Xúc này đang diễn ra vào lúc này.

 3. Nhân loại chưa chuẩn bị cho Sự Tiếp Xúc. Các nhà nghiên cứu vẫn không thể thấy rõ ai đang viếng thăm thế giới của chúng ta và tại sao. Các chính phủ không tiết lộ những gì họ biết, và hầu hết mọi người vẫn phủ nhận rằng hiện tượng này thậm chí đang xảy ra.

 4. Vì sự thiếu chuẩn bị này, các Đồng Minh thật sự của nhân loại đã cử đại diện đến địa điểm gần Trái Đất để quan sát sự hiện diện và hoạt động của người ngoài hành tinh trong thế giới của chúng ta. Các Bài Chỉ Dẫn của Đồng Minh của Nhân Loại đại diện cho bài báo cáo của họ.

 5. Các Bản Chỉ Dẫn tiết lộ rằng thế giới chúng ta đang trải qua Sự Can Thiệp ngoài hành tinh bởi các thế lực mà, như đã được chứng minh bằng hành động của họ, đang ở đây để lật đổ chính quyền loài người và để hội nhập vào xã hội loài người cho lợi ích của riêng họ. Những thế lực này đại diện cho các tổ chức phi quân sự đang ở đây để tìm kiếm nguồn tài nguyên con người và sinh học. Đồng Minh gọi các lực lượng này là “Tập Đoàn.” Các Tập Đoàn không coi trọng tự do của con người.

 6. Bởi vì Sự Can Thiệp đang được thực hiện bởi các nhóm nhỏ lực lượng can thiệp, nên nó phải chủ yếu dựa vào sự lừa dối và thuyết phục để đạt được mục tiêu của mình. Các Bài Chỉ Dẫn của Đồng Minh mô tả chi tiết cách điều này được thực hiện và những gì chúng ta phải làm để ngăn chặn nó.

 7. Sự Can Thiệp ngoài hành tinh này đang được tập trung vào bốn khu vực:

  • Nó đang ảnh hưởng lên những cá nhân nhất định trong các vị trí quyền lực và thẩm quyền trong chính phủ, thương mại và tôn giáo để hợp tác với Sự Can Thiệp thông qua lời hứa về sự giàu có, quyền lực và công nghệ lớn hơn

  • Nó đang tạo ra các cơ sở bí mật trên thế giới mà từ đó Sự Can Thiệp có thể phủ ảnh hưởng của nó trong môi trường tinh thần, tìm cách khiến con người khắp nơi cởi mở và tuân theo ý muốn của nó thông qua “Chương Trình Bình Định Hóa”

  • Nó đang thao túng các giá trị tôn giáo và động lực tâm linh của chúng ta để có thể đạt được lòng trung thành của con người đối với mục tiêu của họ

  • Nó đang bắt cóc con người ngược lại ý muốn của họ, và thường không với nhận thức của họ, để ủng hộ một chương trình lai giống được thiết kế để tạo ra một loài lai và một ban lãnh đạo mới mà sẽ gắn bó với “những vị khách.”

 8. Những vị khách ngoài hành tinh có tiềm năng có ích cho nhân loại đều đã rút lui khỏi thế giới khi đối mặt với Sự Can Thiệp. Những loài còn lại là những chủng loài ngoài hành tinh không ở đây cho lợi ích của chúng ta. Điều này đặt chúng ta trong một tình huống rõ ràng về ý định và hoạt động của sự hiện diện của ngoài hành tinh. Điều này cho phép chúng ta thấy rõ những gì mình đang đối mặt. Nếu không, chúng ta sẽ không thể phân biệt được bạn với thù.

 9. Những Bài Chỉ Dẫn của Đồng Minh nhấn mạnh mối nguy hiểm nghiêm trọng trong việc chúng ta chấp nhận và trở nên phụ thuộc vào công nghệ ngoài hành tinh được cung cấp bởi Sự Can Thiệp. Điều này sẽ chỉ dẫn đến việc chúng ta trở nên phụ thuộc vào “những vị khách,” dẫn đến việc chúng ta mất tự do và khả năng tự cung tự cấp. Không có Đồng Minh thật sự nào của nhân loại sẽ cung cấp điều này cho chúng ta. Đồng Minh nhấn mạnh rằng chúng ta có các giải pháp trên trái đất cho tất cả các vấn đề mà chúng ta đối mặt. Thứ chủng loài chúng ta thiếu chính là sự thống nhất, ý chí và sự hợp tác.

 10. Bất chấp thách thức vĩ đại mà chúng ta đang đối mặt, nhân loại vẫn có lợi thế vĩ đại nếu chúng ta có thể phản hồi kịp thời. Các Bài Chỉ Dẫn của Đồng Minh tiết lộ cả điểm mạnh và điểm yếu của Sự Can Thiệp. Một trong những điểm yếu của Sự Can Thiệp là sự phụ thuộc của nó vào sự đồng thuận và hợp tác của con người để đạt được mục tiêu của nó. Dựa theo các quy tắc hành xử của Cộng Đồng Vĩ Đại trong khu vực không gian mà thế giới của chúng ta tồn tại, Sự Can Thiệp không được cho phép trừ khi nó có thể chứng minh rằng người dân bản địa hoan nghênh và chấp thuận nó. Ở đây tiếng nói của chúng ta có thể có quyền lực trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Vào lúc này, Sự Can Thiệp có ít người chỉ trích. Nhưng nếu đủ người có thể nhận thức về nó và lên tiếng phản đối nó, thì Sự Can Thiệp sẽ được cản trở và phải rút lui. Đây là bước đầu tiên trong quá trình chuẩn bị của nhân loại để đối phó với thực tế của cuộc sống trong vũ trụ. Bước này và tất cả các bước tiếp theo sẽ trao cho nhân loại cơ hội vĩ đại của nó để vượt qua những xung đột lâu đời của mình và để thống nhất để bảo tồn thế giới. Đồng Minh nhấn mạnh rằng loài người chúng ta có quyền lực tâm linh và tập thể để làm được điều này, và chúng ta phải làm điều này nếu chúng ta muốn tồn tại và phát triển như một chủng loài tự do và độc lập trong vũ trụ.

 11. Quá trình chuẩn bị cho sự tiếp xúc của chúng ta với Cộng Đồng Vĩ Đại bắt đầu với nhận thức, giáo dục và Tri Thức, Tâm Trí tâm linh của chúng ta.

 12. Khi đối mặt với Cộng Đồng Vĩ Đại, nhân loại phải xây dựng sự thống nhất, tự cung tự cấp và kín đáo. Đây là ba yêu cầu mà tất cả các quốc gia tự do phải thiết lập để được tự do trong vũ trụ.