Bài Tóm Tắt Thứ Ba: Lời Cảnh Báo Lớn Lao

Chúng tôi đã nóng lòng để nói chuyện tiếp với bạn về những vấn đề của thế giới của bạn và để giúp bạn thấy được, nếu có thể, điều chúng tôi đang thấy từ điểm quan sát của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng điều này là khó để nhận lãnh và sẽ tạo ra khá nhiều sự căng thẳng và lo âu, nhưng bạn phải được thông báo. Tình hình lúc này là rất nghiêm trọng từ quan điểm của chúng tôi, và chúng tôi nghĩ nó sẽ là một sự bất hạnh rất lớn nếu loài người không được cung cấp thông tin một cách chính xác. Có quá nhiều sự dối trá trong thế giới bạn đang sống, và ở nhiều thế giới khác cũng vậy, rằng sự thật, mặc dù rõ ràng và hiển nhiên, thì không được nhận ra, và những dấu hiệu và thông điệp của nó thì không được phát hiện. Chúng tôi, do đó, hi vọng rằng sự hiện diện của chúng tôi có thể giúp làm sáng tỏ tình hình và giúp bạn và những người khác thấy điều gì thật sự ở đó. Chúng tôi không có thoả hiệp trong nhận thức của chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã được cử đến để chứng kiến chính những điều mà chúng tôi đang mô tả.

Trong tương lai, hi vọng tự bạn sẽ có thể biết những điều này, nhưng bạn không có nhiêu đó thời gian. Thời gian ngay lúc này là rất ít. Sự chuẩn bị của nhân loại cho sự xuất hiện của những thế lực từ Cộng Đồng Vĩ Đại là rất chậm trễ. Nhiều người quan trọng đã chưa đáp lại. Và sự xâm nhập vào thế giới đã tăng tốc ở tốc độ nhanh hơn nhiều so với điều trước đó được nghĩ là có thể.

Chúng tôi đến với rất ít thời gian để phí phạm, nhưng chúng tôi đến với lời động viên cho bạn để chia sẻ thông tin này. Như chúng tôi đã chỉ ra trong những thông điệp trước của chúng tôi, thế giới đang bị xâm nhập và môi trường tinh thần đang bị chỉnh đổi và bị chuẩn bị. Ý định không phải để xoá bỏ loài người nhưng để dùng họ, để khiến họ trở thành công nhân cho một “tập đoàn” vĩ đại hơn. Những tổ chức thế giới và chắc chắn là môi trường tự nhiên thì được coi trọng, và đó là ưu tiên của những vị khách là những thứ này được bảo tồn cho việc sử dụng của họ. Họ không thể sinh sống ở đây, và do đó để đạt được lòng trung thành của bạn, họ đang sử dụng nhiều kỹ xão mà chúng tôi đã mô tả. Chúng tôi sẽ tiếp tục miêu tả để làm rõ những điều này.

Việc đến đây của chúng tôi đã bị cản trở bởi nhiều yếu tố, một yếu tố quan trọng trong số đó là sự thiếu sẵn sàng từ những người chúng tôi phải kết nối trực tiếp. Người phát ngôn của chúng tôi, tác giả của quyển sách này, là người duy nhất chúng tôi có thể thiết lập sự liên lạc chắc chắn, do đó chúng tôi phải đưa thông tin thiết yếu cho người phát ngôn của chúng tôi.

Các nỗ lực sẽ được thực hiện để thuyết phục các nhà lãnh đạo của các quốc gia mạnh nhất để trở nên dễ chấp nhận với sự hiện diện của các vị khách và để nhận những món quà và sự dụ dỗ để hợp tác với lời hứa cho lợi ích song phương.

Từ quan điểm của những vị khách của bạn, như chúng tôi đã học được, nước Mỹ được nhìn nhận là nhà lãnh đạo của thế giới, và do đó nhiều nhất sự chú trọng sẽ được đặt ở đây. Nhưng những quốc gia chủ lực khác cũng sẽ được liên lạc, bởi vì chúng được hiểu là có quyền lực, và quyền lực thì hiểu được bởi những vị khách, bởi vì họ đi theo mệnh lệnh của quyền lực mà không suy nghĩ và ở một mức độ lớn hơn nhiều so với điều thấy rõ trong thế giới của bạn.

Những nỗ lực sẽ diễn ra để thuyết phục những nhà lãnh đạo của các quốc gia mạnh nhất để trở nên dễ tiếp thu với sự hiện diện của những vị khách và để nhận những món quà và những sự dụ dỗ hợp tác với lời hứa hẹn cho lợi ích đôi bên, và ngay cả lời hứa hẹn thống trị thế giới cho một vài người. Sẽ có những người trong hành lang quyền lực trong thế giới sẽ đáp lại những lời dụ dỗ này, bởi vì họ sẽ nghĩ rằng có một cơ hội to lớn ở đây để đưa nhân loại ra khỏi nguy cảnh chiến tranh hạt nhân và vào một cộng đồng mới trên trái đất, một cộng đồng mà họ sẽ dẫn dắt cho mục đích riêng của họ. Nhưng những nhà lãnh đạo này đang bị lừa, bởi vì họ sẽ không được trao cho chìa khoá cho nơi này. Họ sẽ chỉ đơn giản là người coi quản sự chuyển đổi quyền lực.

Điều này bạn phải hiểu. Nó không quá phức tạp. Từ quan điểm và chỗ quan sát của chúng tôi, nó là hiển nhiên. Chúng tôi đã thấy điều này xảy ra ở nơi khác. Đó là một trong những cách mà những tổ chức lâu đời của những chủng loài mà có tập đoàn riêng của họ chiêu dụ những thế giới đang trỗi lên như thế giới của bạn. Họ tin chắc rằng mục đích của họ là đạo đức và cho sự cải thiện thế giới của bạn, bởi vì nhân loại không được nhiều tôn trọng, và mặc dù bạn đạo đức trong vài cách, những nguy cơ của bạn lớn hơn nhiều so với tiềm năng của bạn, theo quan điểm của họ. Chúng tôi không mang cách nhìn này nếu không chúng tôi sẽ không ở vị trí hiện tại, và chúng tôi sẽ không trao sự giúp đỡ của chúng tôi cho bạn như là Những Đồng Minh của Nhân Loại.

Do đó, ngay lúc này có một khó khăn to lớn trong việc phân biệt rõ ràng, một thử thách to lớn. Thử thách là để cho nhân loại hiểu được những đồng minh của nó thật sự là ai và để có thể phân biệt họ khỏi những loài có thể là kẻ địch của nó. Không có nhóm trung lập trong việc này. Thế giới quá có giá trị, những tài nguyên của nó được nhận thấy là độc nhất và có nhiều giá trị. Không có nhóm trung lập đang tham gia vào những vấn đề của con người. Bản chất thật của Sự Can Thiệp từ ngoài hành tinh là để đặt sự ảnh hưởng và điều khiển và cuối cùng là để thiết lập sự thống trị ở đây.

Những hậu duệ như vậy sẽ ở trong vị trí hoàn hảo để cung cấp sự lãnh đạo mới cho nhân loại, sự lãnh đạo được sinh ra từ ý định của các vị khách và chiến dịch của các vị khách.

Chúng tôi không phải là những vị khách. Chúng tôi là những người quan sát. Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền lợi nào với thế giới của bạn, và chúng tôi không có động cơ nào để thiết lập bản thân ở đây. Bởi vì lý do này, tên của chúng tôi được giấu, bởi vì chúng tôi không theo đuổi mối liên hệ với bạn ngoài khả năng của chúng tôi để cố vấn cho bạn theo cách này. Chúng tôi không thể điều khiển kết quả. Chúng tôi chỉ có thể khuyên nhủ bạn về những chọn lựa và những quyết định mà loài người các bạn phải làm về những sự kiện vĩ đại này.

Nhân loại có tiềm năng to lớn và đã nuôi dưỡng một truyền thống thánh linh sâu đậm, nhưng nó không có sự hiểu biết về Cộng Đồng Vĩ Đại mà nó đang trỗi vào. Nhân loại thì chia rẽ và tranh đấu với nhau, do đó khiến nó dễ bị điều khiển và bị can thiệp từ bên ngoài ranh giới của bạn. Loài người của bạn bị bận tâm với những vấn đề của ngày hôm nay, nhưng thực tế của ngày mai thì không được nhận ra. Bạn có lợi gì khi lờ đi sự chuyển động vĩ đại của thế giới và khi cho rằng Sự Can Thiệp đang xảy ra hôm nay là cho lợi ích của bạn? Chắc chắn rằng không ai trong các bạn có thể nói điều này nếu bạn thấy thực tế của tình hình.

Theo một khía cạnh, nó là một vấn đề về tầm nhìn. Chúng tôi có thể thấy và bạn không thể, bởi vì bạn không có điểm quan sát. Bạn phải ở bên ngoài thế giới của bạn, bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của thế giới của bạn, để thấy điều chúng tôi đang thấy. Nhưng mà, để thấy điều chúng tôi thấy, chúng tôi phải ẩn giấu bởi vì nếu chúng tôi bị phát hiện, chúng tôi chắc chắn sẽ chết. Bởi vì những vị khách của bạn xem nhiệm vụ của họ ở đây là vô cùng có giá trị, và họ xem Trái Đất là có hứa hẹn lớn nhất giữa một vài cái khác. Họ sẽ không dừng lại bởi vì chúng tôi. Do đó nó là tự do của riêng bạn mà bạn phải coi trọng và bạn phải bảo vệ. Chúng tôi không thể làm việc này cho bạn.

Đã có những người đang bước trên Trái Đất của bạn, những người được sinh ra từ ý thức và nỗ lực tập thể của các vị khách.

Mỗi thế giới, nếu nó muốn thiết lập sự thống nhất, tự do và quyền tự quyết của riêng nó trong Cộng Đồng Vĩ Đại, phải thiết lập sự tự do này và bảo vệ nó khi cần thiết. Nếu không, sự thống trị chắc chắn sẽ xảy ra và sẽ là toàn diện.

Tại sao những vị khách của bạn muốn thế giới của bạn? Đó là rất hiển nhiên. Đó không phải là bạn mà họ thật sự quan tâm đến. Đó là những tài nguyên sinh học của thế giới của bạn. Đó là vị trí chiến lược của hệ mặt trời này. Bạn chỉ có ích cho họ trong chừng mực mà những thứ này được coi trọng và có thể được sử dụng. Họ sẽ chào mời những gì bạn muốn và họ sẽ nói điều bạn muốn nghe. Họ sẽ chào mời những dụ dỗ, và họ sẽ dùng các tôn giáo của bạn và các lý tưởng tôn giáo của bạn để nuôi dưỡng sự tự tin và niềm tin rằng họ, hơn cả bạn, hiểu những nhu cầu của thế giới của bạn và sẽ có thể đáp ứng những nhu cầu này để đem lại sự thanh thản lớn lao hơn ở đây. Bởi vì nhân loại có vẻ như không thể thiết lập sự thống nhất và trật tự, nhiều người sẽ cởi mở tâm trí và trái tim của họ cho những ai mà họ tin rằng sẽ có khả năng lớn hơn để làm việc này.

Trong bài đàm luận thứ hai, chúng tôi đã nói một ít về chương trình lai giống. Một vài người đã nghe về hiện tượng này, và chúng tôi hiểu rằng có vài sự bàn luận về việc này. Những Người Vô Hình đã nói cho chúng tôi rằng có một nhận thức ngày càng tăng về việc một chương trình như vậy tồn tại, nhưng thật đáng kinh ngạc con người không thể thấy những hậu quả hiển nhiên, khi họ quá phụ thuộc vào những ưa thích của họ về vấn đề này và trang bị quá kém cỏi để đối phó với việc một Sự Can Thiệp như vậy có thể là nghĩa gì. Rõ ràng là, một chương trình lai giống là một nỗ lực để kết hợp khả năng thích nghi với thế giới vật chất của loài người và tâm trí nhóm thể và ý thức tập thể của những vị khách. Những con cháu như vậy sẽ ở một vị trí hoàn hảo để trao cho sự lãnh đạo mới cho nhân loại, một sự lãnh đạo được sinh ra từ những ý định của những vị khách và chiến dịch của những vị khách. Những cá nhân này sẽ có mối quan hệ huyết thống trong thế giới, và do đó những người khác sẽ có mối quan hệ họ hàng với họ và chấp nhận sự hiện diện của họ. Nhưng tâm trí của họ sẽ không ở với bạn, trái tim của họ cũng vậy. Và mặc dù họ có thể cảm thấy tội nghiệp bạn trong hoàn cảnh của bạn và cho việc hoàn cảnh của bạn có thể trở thành ra sao, họ sẽ không có quyền thế cá nhân, bản thân họ không được huấn luyện theo Con Đường của Tri Thức và sự Sáng Suốt, để hỗ trợ bạn hay để cưỡng lại ý thức tập thể mà đã nuôi dưỡng họ ở đây và đã trao cho họ sự sống.

Tại thời điểm này, có nhiều hơn một tập đoàn đang cạnh tranh cho lợi thế ở đây. Điều đó đặt nhân loại vào giữa một chuỗi các tình cảnh rất bất thường nhưng đầy sáng tỏ.

Bạn thấy không, tự do cá nhân không được coi trọng bởi những vị khách. Họ xem nó là liều lĩnh và không có trách nhiệm. Họ chỉ có thể hiểu được ý thức tập thể của họ, điều họ xem là có đặc quyền và được ban ơn phước. Nhưng họ không thể tiếp cận thánh linh thật, điều được gọi là Tri Thức trong vũ trụ, bởi vì Tri Thức được sinh ra từ sự khám phá bản thân của cá nhân và tồn tại qua những mối quan hệ ở phẩm chất cao. Không hiện tượng nào hiện diện trong cấu tạo xã hội của những vị khách. Họ không thể nghĩ cho bản thân. Ý muốn của họ là không chỉ riêng cho họ. Và do đó một cách tự nhiên họ không thể tôn trọng triển vọng để phát triển hai hiện tượng vĩ đại này trong thế giới của bạn, và họ chắc chắn là không ở trong vị trí để trau dồi những điều như vậy. Họ chỉ tìm sự tuân theo và lòng trung thành. Và những giáo huấn thánh linh mà họ sẽ nuôi dưỡng trong thế giới sẽ chỉ phục vụ để khiến con người phục tùng, cởi mở và không nghi ngờ để thu lấy một niềm tin mà đã chưa bao giờ được giành lấy.

Chúng tôi đã thấy những điều này trước đây ở những nơi khác. Chúng tôi đã thấy toàn bộ những thế giới rơi vào sự điều khiển của những tập đoàn như vậy. Có nhiều tập đoàn như vậy trong vũ trụ. Bởi vì những tập đoàn như vậy làm về giao dịch giữa các hành tinh và bao phủ trên những vùng rộng lớn, họ tuân theo một sự tuân thủ nghiêm khắc không với sự chênh lệch nào. Không có tính chất cá nhân giữa họ, ít ra là không theo bất kỳ cách nào mà bạn có thể nhận ra.

Chúng tôi không chắc rằng chúng tôi có thể cho ví dụ trong thế giới của bạn về việc điều này có thể là như thế nào, nhưng chúng tôi đã được bảo rằng có những tập đoàn thương mại mà bao phủ nhiều nền văn hoá trong thế giới của bạn, mà nắm quyền lực rất lớn nhưng chỉ được thống trị bởi một số ít người. Đây có lẽ là một ví dụ tương tự cho điều chúng tôi đang mô tả. Tuy nhiên, điều chúng tôi đang mô tả thì quyền lực hơn, lan rộng hơn và lâu đời hơn rất nhiều so với bất cứ gì mà bạn có thể đưa ra như một ví dụ trong thế giới.

Đó là đúng đối với sự sống thông minh ở khắp nơi rằng sự sợ hãi có thể là một thế lực phá hoại. Nhưng sự sợ hãi phục vụ chỉ một và duy nhất một mục đích nếu nó được hiểu đúng và đó là để thông báo cho bạn về sự hiện diện của nguy hiểm. Chúng tôi lo ngại, và đó là bản chất của nỗi sợ hãi của chúng tôi. Chúng tôi hiểu điều gì đang bị nguy hiểm. Đó là bản chất của nỗi lo ngại của chúng tôi. Sự sợ hãi của bạn được sinh ra bởi vì bạn không biết điều gì đang xảy ra, do đó nó là một sự sợ hãi đầy phá hoại. Nó là một sự sợ hãi mà không thể trao sức mạnh cho bạn hay trao cho bạn sự nhận thức mà bạn cần để hiểu điều gì đang xảy ra trong thế giới của bạn.

Nếu bạn có thể được thông báo, thì sự sợ hãi được biến hoá thành sự lo ngại và sự lo ngại được biến hoá thành hành động có tính xây dựng. Chúng tôi không biết cách nào khác để mô tả điều này.

Chương trình lai giống đang trở nên rất thành công. Chưa gì đã có những loài đang đi lại trong Trái Đất của bạn mà được sinh ra từ ý thức và nỗ lực tập thể của những vị khách. Họ không thể cư ngụ ở đây trong khoảng thời gian dài, nhưng trong vòng chỉ một vài năm, họ sẽ có thể sống cố định trên bề mặt thế giới của bạn. Đó sẽ là sự hoàn hảo của kỹ thuật thay đổi gene của họ mà họ sẽ có vẻ chỉ hơi khác so với bạn, trong cách ứng xử và trong sự hiện diện của họ hơn là trong vẻ bề ngoài của họ, tới mức mà họ hầu như sẽ không được để ý và không được nhận diện. Tuy nhiên, họ sẽ có những khả năng tinh thần lớn hơn. Và điều này sẽ trao cho họ lợi thế mà bạn không thể bằng được ngoại trừ khi bạn được huấn luyện trong Những Con Đường của Sự Sáng Suốt.

Đó là thực tế vĩ đại mà nhân loại đang trỗi vào – một vũ trụ đầy với những điều kỳ diệu và những điều ghê rợn, một vũ trụ của sự ảnh hưởng, một vũ trụ của sự cạnh tranh, nhưng cũng là một vũ trụ đầy với Ơn Lành, cũng như thế giới riêng của bạn nhưng vĩ đại hơn vô số lần. Thiên Đường mà bạn tìm kiếm thì không ở đây. Tuy nhiên, những thế lực mà bạn phải ganh đua thì ở đây. Đây là ngưỡng cửa vĩ đại nhất mà chủng loài của bạn sẽ từng phải đối mặt. Mỗi người chúng tôi trong nhóm của chúng tôi đã đối mặt với điều này trong những thế giới của chúng tôi, và đã có rất nhiều thất bại, với chỉ một ít thành công. Những chủng loài có thể giữ gìn tự do và sự cách ly của họ phải trở nên mạnh mẽ và thống nhất và hầu như sẽ rút lui khỏi phần lớn những tương tác với Cộng Đồng Vĩ Đại để bảo vệ tự do đó.

Nếu bạn suy nghĩ về những điều này, có lẽ bạn sẽ thấy những hậu quả tất nhiên trong thế giới của bạn. Những Người Vô Hình đã kể nhiều cho chúng tôi về sự phát triển thánh linh của bạn và hứa hẹn lớn lao của nó, nhưng họ cũng đã cố vấn cho chúng tôi rằng những khuynh hướng và những ý tưởng về thánh linh của bạn đang bị điều khiển rất nhiều ở thời điểm này. Có toàn bộ những giáo huấn được đưa vào thế giới bây giờ để dạy sự chấp nhận của con người và sự đình chỉ của những khả năng phê bình và xem trọng chỉ những thứ dễ chịu và thoải mái. Những giáo huấn này đã được đưa cho để làm mất khả năng của loài người để tiếp cận Tri Thức bên trong họ cho tới khi loài người đi đến một mức độ khi họ cảm thấy họ hoàn toàn lệ thuộc vào những thế lực lớn lao hơn mà họ không thể xác minh. Vào lúc đó, họ sẽ đi theo bất kỳ điều gì được đưa cho họ để làm, và ngay cả khi họ cảm thấy có điều gì đó sai trái, họ sẽ không còn sức mạnh để chống lại.

Nhân loại đã sống trong cô lập trong một quãng thời gian dài. Có lẽ nó được tin rằng một Sự Can Thiệp như vậy không thể nào diễn ra và rằng mỗi người có chủ quyền trên ý thức và tâm trí riêng của họ. Nhưng đó chỉ là giả thiết. Nhưng chúng tôi đã được nói rằng những người thông thái trong thế giới của bạn đã học để vượt qua những giả thiết này và đã đạt được sức mạnh để thiết lập môi trường tinh thần riêng của họ.

Chúng tôi sợ rằng lời nói của chúng tôi có thể là quá trễ và có quá ít tác động và rằng người chúng tôi đã chọn để nhận lãnh chúng tôi có quá ít sự hỗ trợ và ủng hộ để phát hành thông tin này. Ông ấy sẽ gặp phải sự không tin và sự nhạo báng, bởi vì ông ấy sẽ không được tin, và điều ông ấy nói về sẽ đối lập với điều nhiều người cho là đúng. Những người đã rơi vào sự thuyết phục của người ngoài hành tinh, đặc biệt họ sẽ chống đối ông ấy, bởi vì họ không có lực chọn trong việc này.

Vào trong tình cảnh nghiêm trọng này Đấng Tạo Hoá của mọi sự sống đã gửi đến một sự chuẩn bị, một giáo huấn về khả năng thánh linh và sự phân biệt rõ ràng, quyền lực và thành tựu. Chúng tôi là học trò của một giáo huấn như vậy, cũng như nhiều loài khác khắp vũ trụ. Giáo huấn này là một hình thức của sự can thiệp từ Thánh Linh. Nó không thuộc vào bất kỳ một thế giới nào. Nó không phải là sở hữu của bất kỳ một chủng loài nào. Nó không tập trung quanh một nam hay nữ anh hùng nào, một cá nhân nào. Một sự chuẩn bị như vậy đang có ngay lúc này. Nó sẽ được cần. Từ quan điểm của chúng tôi, nó là điều duy nhất trong hiện tại mà có thể trao cho nhân loại cơ hội để trở nên thông thái và phân biệt rõ về cuộc sống mới của bạn trong Cộng Đồng Vĩ Đại.

Như đã xảy trong trong thế giới của bạn trong lịch sử riêng của bạn, người đầu tiên đến những vùng đất mới là những nhà khám phá và những người đi chinh phục. Họ không đến vì những lý do vị tha. Họ đến để tìm quyền lực, tài nguyên và sự thống trị. Đây là bản chất của cuộc sống. Nếu nhân loại rành rõi trong những vấn đề của Cộng Đồng Vĩ Đại, bạn sẽ chống lại bất kỳ cuộc viếng thăm nào đến thế giới của bạn trừ khi đã có một hiệp định song phương được thiết lập trước đó. Bạn sẽ biết để không cho phép thế giới của bạn quá dễ bị tấn công.

Vào thời điểm này, có hơn một tập đoàn đang cạnh tranh cho lợi thế ở đây. Điều đó đặt nhân loại ở giữa những hoàn cảnh rất khác thường nhưng cũng giúp làm sáng tỏ. Đó là tại sao những thông điệp của những vị khách sẽ thường xuyên có vẻ mâu thuẫn. Đã có mâu thuẫn giữa họ, nhưng họ sẽ thương lượng với nhau nếu lợi ích song phương có thể được nhận ra. Tuy nhiên, họ vẫn cạnh tranh với nhau. Đối với họ, đây là ranh giới. Đối với họ, bạn chỉ được coi là có ích. Nếu bạn không còn được coi là có ích, bạn sẽ đơn giản bị bỏ đi.

Ở đây có một thử thách lớn lao cho loài người của thế giới của bạn và đặc biệt cho những người ở vị trí quyền lực và trách nhiệm để nhận ra sự khác biệt giữa một sự hiện diện thánh linh và một cuộc viếng thăm từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Nhưng làm sao bạn có khuôn khổ để phân biệt? Bạn có thể học những điều như vậy ở đâu? Ai trong thế giới của bạn đang ở vị trí để dạy về thực tế của Cộng Đồng Vĩ Đại? Chỉ có một giáo huấn từ bên ngoài thế giới mới có thể chuẩn bị bạn cho cuộc sống ngoài thế giới, và sự sống ngoài thế giới đang ở trong thế giới của bạn ngay lúc này, tìm cách để thiết lập bản thân ở đây, tìm cách để mở rộng sức ảnh hưởng của nó, tìm cách để thắng được tâm trí và trái tim và linh hồn của con người khắp nơi. Đó là rất đơn giản. Nhưng rất huỷ hoại.

Do đó, nhiệm vụ của chúng tôi trong những thông điệp này là để đem đến một lời cảnh báo vĩ đại, nhưng lời cảnh báo là không đủ. Phải có nhận thức giữa loài người của bạn. Ít nhất là ở giữa đủ người ở đây, phải có sự hiểu biết về thực tế mà bạn đang đối mặt. Đây là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử loài người – thử thách vĩ đại nhất cho tự do loài người và cơ hội vĩ đại nhất cho sự thống nhất và hợp tác của loài người. Chúng tôi nhận ra những lợi thế và cơ hội lớn lao này, nhưng với mỗi ngày trôi qua sự hứa hẹn của chúng mờ dần – khi càng ngày càng nhiều người bị bắt và nhận thức của họ bị trau dồi lại và bị xây dựng lại, khi càng ngày càng nhiều người học những chỉ dạy thánh linh mà đang được tuyên truyền bởi những vị khách và khi càng ngày càng nhiều người trở nên dễ chấp nhận hơn và ít khả năng phân biệt hơn.

Chúng tôi đã đến theo yêu cầu của Những Người Vô Hình để phục vụ trong chức năng như người quan sát. Nếu chúng tôi thành công, chúng tôi sẽ tiếp tục ở gần thế giới của bạn chỉ đủ lâu để tiếp tục trao cho bạn thông tin này. Sau đó, chúng tôi sẽ trở về quê hương của chúng tôi. Nếu chúng tôi thất bại và nếu chiều hướng chống lại nhân loại và nếu bóng tối vĩ đại bao phủ thế giới, bóng tối của sự thống trị, thì chúng tôi sẽ phải ra đi, sứ mệnh của chúng tôi không hoàn thành. Cách nào đi nữa, chúng tôi không thể ở với bạn, nhưng nếu bạn bộc lộ sự hứa hẹn chúng tôi sẽ ở cho đến khi bạn được bảo vệ, cho đến khi bạn có thể cung cấp cho bản thân. Bao gồm trong điều này là yêu cầu rằng bạn có thể tự cung cấp. Nếu bạn trở nên phụ thuộc vào giao dịch với những chủng loài khác, điều này tạo ra một nguy cơ rất vĩ đại cho sự điều khiển từ bên ngoài, bởi vì nhân loại chưa đủ mạnh để chống lại quyền lực trong môi trường tinh thần mà có thể được đặt lên ở đây và đang được đặt lên ở đây ngay lúc này.

Những vị khách sẽ cố gắng tạo ấn tượng rằng họ là “những đồng minh của nhân loại.” Họ sẽ nói rằng họ đang ở đây để cứu nhân loại khỏi chính nó, rằng chỉ họ có thể trao cho hi vọng lớn lao mà nhân loại không thể trao cho bản thân, rằng chỉ họ có thể thiết lập trật tự và sự hài hoà thật sự trong thế giới. Nhưng trật tự này và sự hài hoà này sẽ là của họ, không phải của bạn. Và tự do mà họ hứa hẹn sẽ không là của bạn để tận hưởng.