Bài Tóm Tắt Thứ Năm: Sự Phối Hợp Vĩ Đại

Chúng tôi biết rằng một Khải Huyền vĩ đại đang được gửi đến thế giới. Mặc dù bản thân chúng tôi đã không được ban cho Khải Huyền này, chúng tôi được kết nối với nó. Đó là bởi vì Chúa đã yêu cầu chúng tôi làm việc này thông qua các Mạng Lưới của Những Người Vô Hình, để nắm lấy thế giới đầy hứa hẹn này của bạn và trao cho nó sự khôn ngoan, khích lệ, sức mạnh và mục đích mà nó phải có vào lúc này để vượt qua khuynh hướng của nó và để chuẩn bị cho tương lai đầy thử thách của nó. Giống như chúng tôi đã được hỗ trợ để đạt được tự do của mình trong các thế giới của riêng mình, vào những thời điểm khác nhau và những tình huống khác nhau, chúng tôi có nhiệm vụ để hỗ trợ bạn theo cách tương tự, bởi vì đây là một trong những cách mà minh triết và sức mạnh được chia sẻ trong vũ trụ. Đó là một dòng dõi lâu đời. Chúng tôi không biết về lịch sử cổ đại của nó, nhưng chúng tôi là một phần của biểu hiện của nó. Việc chúng tôi đến với bạn với những Bài Tóm Tắt này thì được kết nối với Khải Huyền này cho thế giới. Bạn thật may mắn để có được Khải Huyền từ Chúa cho thế giới. Có rất ít thế giới trong vũ trụ nơi điều này có thể diễn ra theo bất kỳ hình thức công khai nào. Trong một quốc gia tự do, nó có thể xảy ra và có xảy ra, nhưng nó vẫn rất hiếm.

Chúng tôi không biết về tất cả những gì mà Khải Huyền này sẽ nói đến, nhưng chúng tôi biết rằng nó là một phần của quá trình chuẩn bị của bạn cho những điều chúng tôi nói đến. Chúng tôi biết rằng nó là món quà của sức mạnh và sự trao quyền cho nhân loại.

Tuy nhiên chúng tôi được gọi để làm chứng cho những thực tế của cuộc sống trong vũ trụ và ý nghĩa của những điều chúng tôi đang nói đến ở đây, những điều quan trọng nhất đối với bạn và đối với tương lai của bạn. Tất cả đều là một phần của Sự Phối Hợp Vĩ Đại để mang đến cho nhân loại sự hứa hẹn vĩ đại và sự trợ giúp vĩ đại này.

Chúng tôi bây giờ đang ở xa thế giới của bạn, vì vậy chúng tôi không thể chứng kiến những gì đang xảy ra. Tuy nhiên chúng tôi vẫn là một phần của Sự Phối Hợp Vĩ Đại này. Chúng tôi cam kết cho điều này trong nhóm nhỏ chúng tôi, những người còn lại.

Chúng tôi hiểu rằng có một Sứ Giả cho Khải Huyền vĩ đại này, và chính Sứ Giả này mà chúng tôi đã được hướng dẫn để gửi những Bài Tóm Tắt từ các Đồng Minh của Nhân Loại. Việc liên lạc của chúng tôi với ông ấy đã được thực hiện bởi các Quyền Năng Cao Cả, sự liên lạc được thực hiện theo cách mà nó không thể bị can thiệp hoặc lần dấu bằng bất kỳ cách thức công nghệ nào.

Đó là một phần của cách Thần Thánh hoạt động trong vũ trụ để nuôi dưỡng sự khôn ngoan, tự do và Tri Thức ở bất cứ nơi nào có thể và ở bất kỳ mức độ nào có thể. Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện, theo cách mà chúng tôi cầu nguyện, rằng Khải Huyền vĩ đại này có thể gặp và tiếp cận đủ người trong thế giới của bạn để đạt được lợi ích và tác động trọn vẹn của nó.

Chúng tôi biết rằng tự do không phải là một quyền lợi trong vũ trụ. Nó là một thứ hiếm và quý giá. Nó phải được thiết lập và bảo đảm với quyết tâm cao nhất.

Điều này sẽ hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi, mà là để nói về những điều mà chúng tôi nói đến và để mang đến cho bạn Minh Triết và Tri Thức từ vũ trụ mà chúng tôi đã phải học thông qua thử thách vĩ đại và sự cần thiết lớn lao.

Chúng tôi hiểu rằng điều này sẽ rất khó hiểu đối với nhiều người, tất cả những điều mà chúng tôi đang nói ở đây vào lúc này. Và chúng tôi trước đây đã không nói về Khải Huyền từ Chúa vì chúng tôi cảm thấy rằng sẽ là quá nhiều để con người cố gắng hiểu được, cùng với tất cả những gì chúng tôi được giao trách nhiệm để diễn đạt, sự khôn ngoan mà chúng tôi được giao trách nhiệm để cung cấp cho bạn.

Nhưng bây giờ chúng tôi đang ở xa nên chúng tôi có thể nói về những vấn đề khác. Đó là cần thiết rằng chúng tôi là nhân chứng cho điều này, cho Khải Huyền này từ Thần Thánh mà bạn rất may mắn có được giữa các bạn. Giá như bạn có thể thấy mình may mắn như thế nào, với tự do bạn có ngày hôm nay, mà là sản phẩm của rất nhiều sự cho đi và hy sinh của con người. Nếu bạn có thể hiểu rằng sự kiện này hiếm đến mức nào, thì lòng biết ơn của bạn sẽ tràn đầy, và bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng vĩ đại của nó.

Một lần nữa chúng tôi phải nói về thực tế của tự do từ nơi chúng tôi đang đứng và những gì chúng tôi biết, vì chúng tôi được yêu cầu làm chứng cho những điều này từ trải nghiệm của chúng tôi, không chỉ từ hệ tư tưởng của chúng tôi hoặc cách chúng tôi nghĩ về những điều này. Chúng tôi biết rằng tự do không phải là một quyền lợi trong vũ trụ. Nó là một thứ hiếm và quý giá. Nó phải được thiết lập và bảo đảm với quyết tâm cao nhất.

Quyền lực lớn lao, sức mạnh lớn lao và những biểu hiện của nó phải được che giấu nếu bạn muốn có được cơ hội cho tự do và quyền tự quyết.

Chúng tôi đã giành được quyền tự do để phục vụ theo cách này, để có thể phục vụ một chủng loài khác theo cách này — theo cách mà người dân của thế giới bạn có thể nghe thấy, mà nó có thể được cung cấp làm bằng chứng. Điều này thật sự hiếm làm sao.

Chúng tôi đã được hỗ trợ theo cách này một khi chúng tôi đã có thể đảm bảo quyền tự do của mình trong các quốc gia của mình, vì các Quyền Năng Vĩ Đại đã có thể phục vụ chúng tôi một cách trực tiếp. Bởi vì sự phát triển của tự do và sự ổn định của tự do là một thách thức liên tục đòi hỏi sự trưởng thành, khôn ngoan và kiềm chế. Mặc dù chúng tôi không phải là những xã hội khai sáng như bạn nghĩ về chúng, nhưng chúng tôi có đủ tự do để có cơ hội này và để được phục vụ theo cách này.

Nhưng nhân loại vẫn chưa có tự do này, ngay cả vào lúc này, bởi vì một Tân Khải Huyền cho thế giới của bạn sẽ bị cực kỳ chống lại và tranh cãi. Chính sự tiến hóa của toàn bộ chủng loài của bạn mà khiến nó như vậy.

Tuy nhiên khi bạn đứng ở ngưỡng cửa của sự sống trong vũ trụ, bạn không thể có một lợi thế nào khác lớn hơn hoặc một sức mạnh nào khác lớn hơn được ban cho bạn. Vì như chúng tôi đã nói nhiều lần, không có chủng loài nào sẽ đến và thiết lập tự do cho bạn. Không có chủng loài nào sẽ đến và nâng cao công nghệ của bạn cho bạn. Không có chủng loài nào sẽ đến và quản lý thế giới của bạn cho bạn. Không phải để cho bạn. Đây là sự thật phải được nhận ra, nếu không bạn sẽ không hiểu được mình đang đối mặt với điều gì.

Nhiệm vụ của bạn là để đảm bảo quyền tự do của chủng loài của mình và thế giới của mình, giữ cho Tri Thức tồn tại trong thế giới của mình, giữ cho sự khôn ngoan tồn tại trong thế giới của mình, nơi nó sẽ có vẻ luôn bị đe dọa và tấn công bởi những người muốn sử dụng mọi thứ cho quyền lực và lợi ích cá nhân.

Rất hiếm khi một chủng loài có thể phục vụ một chủng loài khác theo các cách thức mà chúng tôi đang làm ở đây, vì thông thường các cách thức hỗ trợ thì rất bí mật, rất tinh vi, nằm ngoài sự giám sát của các chính phủ. Đó là một điều rất quý giá mà chúng tôi đang nói đến.

Về các xã hội tự do, có thứ khác mà chúng tôi phải nói với bạn. Các xã hội tự do nhận biết giới hạn của công nghệ có ích. Nếu bạn đưa công nghệ đi quá xa, ngoài những nhu cầu cơ bản của bạn, ngoài những lợi ích cơ bản cho xã hội của bạn, thì bạn sẽ thu hút những quyền lực khác đến với bạn. Sự cách ly của bạn trong vũ trụ sẽ bắt đầu suy giảm. Bây giờ bạn có những quyền lực mà rất khó để che giấu.

Bởi vì mặc dù các chủng loài của chúng tôi là tự do theo những cách mà chúng tôi đã nói, nhưng vẫn luôn có những đôi mắt đang theo dõi chúng tôi vào mọi lúc. Nếu chúng tôi thể hiện bất kỳ khả năng phi thường hoặc công nghệ phi thường nào, thì nó sẽ thu hút sự soi xét và thuyết phục ngày càng lớn. Những loài khác sẽ tìm cách có được nó từ chúng tôi bằng mọi cách, chỉ không xâm lược công khai mà thôi. Đó là lý do tại sao những quyền lực mà chúng tôi có thể có phải được thể hiện một cách rất tinh vi, thậm chí được giấu khỏi tầm nhìn của công chúng giữa những Nhà Thông Thái đang dẫn dắt các thế giới của chúng tôi.

Đây là sự thật của cuộc sống trong vũ trụ rằng quyền lực lớn lao, sức mạnh lớn lao và những biểu hiện của nó phải được che giấu nếu bạn muốn có được cơ hội cho tự do và quyền tự quyết.

Có những nhà tiên kiến trong các quốc gia khác mà đang cố gắng nhìn vào các vấn đề của chúng tôi, những người cố gắng nhận biết chúng tôi đang làm gì, chúng tôi có gì, điểm mạnh của chúng tôi và điểm yếu của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể chống lại điều này ở mức độ nào đó. Bởi vì một khi các đôi mắt của vũ trụ nhìn vào bạn, thì chúng sẽ tiếp tục quan sát. Hoặc thông qua các cách thức công nghệ hoặc thông qua các cách thức tinh vi hơn, đây sẽ là như vậy.

Vì vậy những Nhà Thông Thái quản trị thế giới của chúng tôi không chia sẻ tất cả những điều họ biết với công chúng, vì công chúng không đủ mạnh để giữ kín đáo với điều này. Đó là quá nhiều để yêu cầu từ toàn thể chủng loài. Bạn, người nghĩ rằng tự do là tự do để biết được mọi thứ, thì không biết gì về những gì bạn đang nghĩ hoặc ý nghĩa của điều này giữa sự hiện diện của các lực lượng lớn hơn.

Do đó, hãy hiểu rằng ngoài việc đáp ứng các nhu cầu đích thực thật sự của chủng loài, công nghệ không nên tiến xa hơn nữa. Nó trao cho bạn những quyền lực mà bạn không thể sử dụng và phải giấu. Nó mời gọi sự nhận biết từ bên ngoài và mời gọi sự can thiệp và thao túng và soi xét ngày càng lớn. Vì vậy, đừng nghĩ rằng việc phát triển không ngừng công nghệ là một mục tiêu theo đuổi xứng đáng và cao quý. Nó chỉ có ích trong những mặt nhất định, tới mức độ nhất định. Vượt qua khỏi điều này, nó tạo ra nguy hiểm.

Nếu bạn có quyền lực của nhận thức sâu sắc hoặc quyền lực của công nghệ mà các quốc gia khác không có, thì họ sẽ tìm kiếm nó từ bạn. Đây là lý do tại sao những Nhà Thông Thái phải luôn ẩn mình, đây là một sự thật vĩ đại và trường tồn trong vũ trụ.

Quyền lực đi kèm với trách nhiệm này, sự kín đáo này, sự nhận biết này, sự thận trọng này, việc rất cẩn thận với tâm trí và hành động và suy nghĩ của ai đó vì tác động của họ lên người khác và những gì họ có thể mời gọi từ bên ngoài. Tất cả những người trong nhóm chúng tôi đều đã là học sinh của Giáo Huấn vĩ đại này, mà bây giờ bạn có cơ hội học bởi sự cần thiết.

Các quốc gia tự do của chúng tôi phải bận tâm đến sự ổn định và an ninh, bởi vì các quốc gia tự do không cùng tồn tại tốt với các quốc gia lớn mà không tự do, các quốc gia lớn mà quyền lực hơn về công nghệ và quân sự. Chúng tôi phải bảo vệ không chỉ biên giới của mình mà còn cả suy nghĩ của mình. Đây là gánh nặng của những Nhà Thông Thái ở mọi nơi.

Chúng tôi hiểu rằng Tân Khải Huyền cho thế giới có thể dạy con người những điều này và trao điều này cho gia đình loài người. Nếu đúng vậy, thì đó là một dấu hiệu rất tuyệt vời.

Có thể rằng có thể có những người trong số các bạn mà trở nên thật sự khôn ngoan với điều này. Nhiệm vụ của bạn là để đảm bảo quyền tự do của chủng loài của mình và thế giới của mình, giữ cho Tri Thức tồn tại trong thế giới của mình, giữ cho sự khôn ngoan tồn tại trong thế giới của mình, nơi nó sẽ có vẻ luôn bị đe dọa và tấn công bởi những người muốn sử dụng mọi thứ cho quyền lực và lợi ích cá nhân. Đó là sự thật trong thế giới của bạn cũng như đó là sự thật trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Tất cả những gì chúng tôi đang nói với bạn ở đây ngày hôm nay là sự thật trong thế giới của bạn, bởi vì nó là sự thật ở khắp mọi nơi. Nó là sự thật trong cõi của Sự Tách Biệt.

Chúng tôi mang đến sự khích lệ cùng với giáo huấn vĩ đại và tỉnh táo này, bởi vì gia đình loài người có tiềm năng vĩ đại. Nhận thức về Thần Thánh, và quyền lực của Tri Thức trong cá nhân, vẫn chưa bị xóa bỏ trong thế giới của bạn. Nó chưa bị lãng quên. Nó vẫn được coi trọng bởi nhiều người, và ở một số nơi trên thế giới của bạn, nó vẫn được thực hành bởi nhiều người. Đây là một dấu hiệu tuyệt vời trong vũ trụ, nơi rất ít chủng loài tiên tiến có kiểu tiềm năng này.

Chúng tôi biết rằng Tri Thức bên trong bạn có thể đáp lại những điều này và cộng hưởng bởi vì nó là cõi lớn lao của sự thật, bởi vì trong cuộc sống của bạn, bạn cũng được định để trở thành một phần của Sự Phối Hợp Vĩ Đại. Mặc dù có lẽ bây giờ nó có vẻ là một khả năng xa vời đối với bạn, nhưng nó là nền tảng cho việc bạn là ai và tại sao bạn đang ở đây trên thế giới vào lúc này, vì một mình nó nắm giữ sức mạnh và tầm nhìn và sự cộng hưởng mà có thể cho phép bạn đáp lại và nhận thức tình cảnh của bạn một cách chính xác và có ích. Nó sẽ kêu gọi bạn ra khỏi một cuộc sống bình thường và thất vọng và vào trong một cõi lớn hơn nhiều của phụng vụ và ý nghĩa, như nó đã làm cho chúng tôi.

Chúng tôi vẫn chưa thể trở về thế giới quê hương của mình cho đến khi sứ mệnh của chúng tôi hoàn thành. Đã mất nhiều năm để điều này diễn ra, thậm chí cho tới giờ. Đã có nhiều thách thức và thất bại. Chúng tôi đã mất các thành viên trong nhóm của mình. Chúng tôi đã phải trốn đến những nơi trú ẩn xa xôi và an toàn. Bởi vì Sự Can Thiệp mà đang tham gia trong thế giới của bạn đã biết về chúng tôi sau khi các Bài Tóm Tắt đầu tiên của chúng tôi đã được truyền đạt, và cuộc tìm kiếm của họ cho chúng tôi đã bắt đầu. Chúng tôi không nghĩ rằng họ đã dự đoán về sự hiện diện của chúng tôi và chắc chắn sẽ bị thách thức và đe dọa bởi thông điệp của chúng tôi.

Tuy nhiên sứ mệnh của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành, bởi vì mặc dù chúng tôi không còn ở gần bạn nữa, nhưng vẫn có Minh Triết từ vũ trụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn. Bạn cần Minh Triết này vào lúc này, và bạn sẽ cần nó ngày càng nhiều khi bạn tiến bước.