Пети Документ: Великата Координация

Ние знаем, че на света е пратено велико Откровение и въпреки че не сме получили това Откровение, ние самите сме свързани с него. Така е, защото Бог ни помоли чрез Мрежите на Мъдрите, да помогнем на вашия обещаващ свят и да му дадем мъдрост, насърчение, сила и цел, от които се нуждае сега, за да преодолее своите склонности и да се подготви за предизвикателното си бъдеще. Тъй като получихме помощ в борбата за свобода в нашите собствени светове, в различни времена и в различни ситуации, ние сме задължени сега да помогнем на вас по подобен начин, защото това е един от пътищата, по които мъдростта и силата се споделят във Вселената. Това е дълга наследствена линия. Ние не знаем за древната й история, но сме част от нейното проявление.

Нашето пристигане при вас с тези Брифинги, е свързано с Откровението за света. Големи късметлии сте, че имате такова Откровение от Бога. Малко са световете във Вселената, където това би могло да се случи публично. В свободните нации то е възможно и се случва, но все още е рядко явление.

Ние не знаем цялото съдържание на това Откровение, но сме наясно, че то е част от вашата подготовка за събитията и нещата, за които говорим. Ние знаем също така, че това е дар на сила и овластяване за човечеството.

И все пак, ние сме призвани да свидетелстваме за реалностите на живота във Вселената и за значението на нещата, за които говорим тук, неща от изключително значение за вас и за вашето бъдеще. Всичко това е част от Голяма Координация, която да донесе на човечеството голямо обещание и голяма помощ.

Сега, ние сме далеч от вашия свят и не можем да бъдем свидетели на случващото се в него. Но ние все още сме част от тази Голяма Координация. Това е, с което е ангажирана нашата малка група, тези от нас, които оцеляхме.

Ние знаем, че има Пратеник за това велико Откровение и бяхме посъветвани да изпратим Брифингите на Съюзниците на Човечеството на него. Нашият контакт с Пратеникът стана възможен чрез Висшите Сили и беше осъществен по начин, който не може да бъде възпрепятстван или проследен с никакви технологични средства.

Това е част от начина, по който Божественото работи във вселената, за да насърчи мъдростта, свободата и Знанието, където и доколкото това е възможно. Можем само да се молим по нашия си начин, това велико Откровение да срещне и достигне достатъчен брой хора във вашия свят, за да изпитате напълно неговата полза и въздействие.

Знаем, че свободата не е право във Вселената. Тя е рядко и ценно нещо. Тя трябва да бъде установена и осигурена с най-голяма решителност.

Това ще изпълни нашата задача, която е да говорим за нещата, които ви разкриваме и да ви донесем Мъдростта и Знанието от вселената, които трябваше да научим през големи изпитания и в голяма необходимост.

Ние разбираме, че всички тези неща, за които говорим тук и сега, ще бъдат доста объркващи за много хора. И ние не говорихме за Откровението от Бог досега, защото смятахме, че би било прекалено много за хората да разберат, заедно с всичко, което сме натоварени да изразим, мъдростта, която трябва да ви предадем.

Но сега, когато сме далеч от Земята, ние можем да говорим и за други неща. Необходимо е да сме свидетели на това Божествено Откровение, което вие сте щастливи да получите. Само да можехте да видите късмета си да притежавате свободата, която имате днес и която е продукт на толкова голяма човешка отдаденост и жертвоготовност. Ако можехте да разберете колко рядко събитие е това, благодарността ви щеше да бъде огромна и щяхте да разберете голямото му значение.

Трябва отново да поговорим за реалността на свободата от мястото, където сме и това, което знаем, защото от нас се иска да свидетелстваме за тези неща от нашия опит, а не само от нашата идеология или от начина, по който мислим за тях. Знаем, че свободата не е право във Вселената. Тя е рядко и ценно нещо. Тя трябва да бъде установена и защитавана с най-голяма решителност.

По-голямата мощ, по-голямата сила и нейните демонстрации трябва да бъдат скрити, ако се стремите да имате възможност за свобода и самоопределение.

Извоювахме свободата да служим по този начин на други раси – начин, който хората от вашия свят могат да чуят и който може да бъде предоставен като свидетелство. Колко рядко е това наистина.

Ние получихме помощ по този начин, след като осигурихме свободата в нашите народи, защото Висшите Сили можеха да ни помогнат директно. Развитието и стабилността на свободата е постоянно предизвикателство, което изисква голяма зрялост, мъдрост и сдържаност. Въпреки че не сме просветени общества, както може би си мислите, ние сме достатъчно свободни, за да имаме възможността да бъдем подкрепени по този начин.

Но човечеството все още няма тази свобода в момента и едно ново Откровение за вашия свят, ще бъде яростно оспорвано и отблъснато. Еволюцията на вашата раса е отговорна за това.

И все пак, докато стоите на прага на живота във Вселената, не бихте могли да имате по-голямо предимство или по-голяма сила, която да ви бъде дадена. Защото, както сме казвали многократно, никоя раса няма да дойде и да установи свобода за вас. Никаква външна надпревара няма да усъвършенства вашата технология вместо вас. Никоя раса няма да дойде и да управлява вашия свят вместо вас. Не и за вас. Това е истината, която трябва да бъде призната, иначе няма да разберете пред какво сте изправени.

Вашата задача е да осигурите свободата на вашите хора и вашия свят, да поддържате Знанието живо във вашия свят, да поддържате мъдростта жива във вашия свят, където изглежда, че тя винаги е застрашена и атакувана от други, които искат да използват всичко за лични сила и полза.

Много рядко се случва една раса да служи на друга по начините, по които го правим ние, защото обикновено пътищата на подкрепа са много потайни, много фини и отвъд погледа на правителствата. Това, за което говорим ние, е нещо много ценно.

Що се отнася до свободните общества, трябва да ви споделим още нещо за тях. Свободните общества признават границите на полезните технологии. Ако развиете технология, която е далеч отвъд основните ви нужди и отвъд основните ползи за вашето общество, вие ще привлечете други сили към себе си. Вашата изолация във Вселената ще намалее. Тогава ще притежавате сили, които много трудно могат да останат скрити.

Защото, въпреки че нашите раси са свободни по начините, за които говорихме, все още има погледи отвъд, които са вперени в нас и ни наблюдават по всяко време. Ако демонстрираме някакви изключителни способности или напреднала технология, това ще привлече още по-голямо внимание и убеждаване. Други ще се опитват да вземат тези неща от нас по всякакъв начин, с изключение на открито завладяване. Ето защо силите, които бихме могли да притежаваме, трябва да бъдат изразени много фино и дори да бъдат държани далеч от обществото от Мъдрите, които ръководят нашите светове.

Истината за живота във Вселената е, че по-голямата мощ, по-голямата сила и демонстрирането й трябва да бъдат скрити, ако се стремите към свобода и самоопределение.

Има ясновидци в някои чужди нации, които се опитват да надникнат в нашите дела и да разберат какво правим, какво имаме, кои са нашите силни и слаби страни. Ние можем да противодействаме на това само до известна степен. Защото щом веднъж очите на Вселената са насочени към вас, те ще продължат да ви наблюдават. Това ще става или чрез технологични средства, или чрез по-фини методи.

Затова Мъдрите, които управляват нашите светове, не споделят с обществеността всички неща, които знаят, тъй като обществеността не притежава достатъчна дискретност, за да опази подобна информация. Това е прекалено много за цяла една раса. Вие, които смятате, че свободата е възможност да знаете всичко, нямате представа какво мислите и не знаете значението на своите мисли в присъствието на по-големи сили.

Ето защо, трябва да разберете, че технологията не трябва да отива отвъд задоволяването на истинските нужди на една раса. Технологията ви дава сили, които не можете да използвате и които трябва да криете. Тя отваря врати за външна прозорливост и приканва към намеса, манипулация и все по-голям контрол. Затова не мислете, че безкрайно развиващите се технологии са достойно и благородно занимание. Те са полезни само по определени начини и до определен момент. Отвъд това, те са опасни и рисковани.

Ако имате вътрешна или технологична сила, която другите нации не притежават, те ще я търсят от вас. Ето защо Мъдрите трябва да останат скрити, велика и трайна истина във вселената.

Със силата идват отговорността, дискретността, проницателността и предпазливостта да бъдете много внимателни с нечий ум, действия и мисли в светлината на тяхното въздействие върху другите, както и това, което могат да привлекат отвън. Всички ние от нашата група, бяхме ученици на това велико Учение, което сега и вие имате възможност да изучавате по чиста необходимост.

Нашите свободни нации трябва да опазват стабилността и сигурността си, тъй като свободните нации не съжителстват добре с големи и несвободни нации, с нации, които са по-мощни технологично и военно. Трябва да пазим не само границите, но и мислите си. Това е бремето на Мъдрите навсякъде във вселената.

Ние разбираме, че Новото Откровение за света може да учи хората на тези неща и да ги предаде на човешкото семейство. Ако това е вярно, то това е страхотен знак.

Възможно е сред вас да има и такива, които ще станат наистина по-мъдри. Задачата ви е да осигурите свободата на вашите хора и на вашия свят, да поддържате Знанието живо на Земята, да поддържате мъдростта жива във вашия свят, където винаги ще изглежда, че те са застрашени и атакувани от други, които искат да използват всичко в своя полза. Това е истина както във вашия свят, така и във Великата Общност. Всичко, което ви казваме тук днес, е истина във вашия свят, защото то е истина навсякъде. То е истина в сферата на Разделението.

Заедно с това голямо и трезво учение, ние носим и насърчение, защото човешкото семейство има голям потенциал. Осъзнаването на Божественото и силата на Знанието в индивида, не са били заличени във вашия свят. Те не са забравени. Те все още се ценят от мнозина, а в някои части на вашия свят и все още се практикуват от мнозина. Това е страхотен знак във Вселената, където много малко напредващи раси притежават подобен потенциал.

Ние знаем, че Знанието във вас може да отговори на тези неща и да резонира, защото е по-голямо царство на истината и защото чрез живота си, вие също трябва да бъдете част от Висшата Координация. Въпреки че сега ви изглежда като далечна перспектива, тя може да бъде основополагаща за това кои сте и защо сте на света в този момент, тъй като само тя притежава силата, визията и резонанса, които да ви позволят да реагирате и да приемате правилно и благоприятно ситуацията, в която се намирате. Това ще ви прати от обикновения и разочароващ живот, в много по-голямата сфера на служба и значение, както го стори за нас.

Ние още не можем да се завърнем в родните си светове, докато мисията ни не приключи. Отне ни много години, за да осъществим това, което продължаваме да вършим. Нашата мисия претърпя много предизвикателства и неуспехи. Изгубихме членове на нашата група. Трябваше да бягаме в далечни и сигурни убежища, защото Интервенцията, която се осъществява във вашия свят, разбра за нас след доставянето на първият набор Брифинги и започнаха да ни търсят. Не вярваме, че те са очаквали нашето присъствие и със сигурност ще бъдат предизвикани и заплашени от нашето послание.

И все пак нашата мисия все още не е завършена, защото въпреки че вече сме далеч от вас, все още има Мъдрост от вселената, която можем да ви предоставим. Имате нужда от тази Мъдрост сега и ще имате нужда от нея все повече, докато вървите напред.