Четвърти Документ: По-висши Сили

Има две реалности във Вселената; едната се припокрива с другата. Първата и най-основната във вашeто изживяване, е реалността на Разделението и еволюционната промяна, планетарната промяна – от примитивния живот и примитивните социални организации, през ранните народи и по-големите нации, до световните нации и накрая до появата във Велика Общност от по-големи нации.

Това се припокрива с дейността на Божественото в цялата вселена, извършвана от Висшите Сили, от Ангелските Сили, които наблюдават всички раси, дори в несвободните нации, търсейки възможности за култивиране на Знание в индивиди, които са достатъчно свободни и способни да отговорят. Това изгражда голямата Мрежа на Мъдрите, която след това може да подкрепи появата на свободни нации, които все още имат потенциал за това голямо постижение.

Във физическата вселена има единствено сили, които са  задействани в начални времена. Няма Божествен План, който да организира и контролира всичко, тъй като физическата вселена е до голяма степен хаотична и се управлява от небесни и геоложки сили, както и от биологични сили в световете, които животът е успял да завладее. Всичко това е било задействано в началото на времето от Божественото и сега се движи от само себе си.

Божествената Намеса е чрез Висшите Сили, чрез Мрежите на Мъдрите и чрез нации, които са успели да поддържат живи индивидуалното съзнание и Знанието, въпреки всички опасности и конфликти, които обикновено съпътстват еволюцията и социалното развитие на световете.

Както казахме, във вселената няма просветени раси, доколкото знаем, но има свободни раси и в рамките на тези свободни раси, Мъдрите могат да ръководят своите нации. Те ще бъдат по-значими там, отколкото някога биха били в нации, които не са свободни.

Божественото има предни постове на много, много места. Съществуват и групи на Мъдрите, действащи на много, много места, дори в голяма секретност. Свободните нации позволяват на тези групи да се появят отново и да бъдат ефективни в техните общества. Но истински Мъдрите индивиди са свързани в мрежа от малки групи в рамките на своята нация или в мрежа между отделни нации, свързани чрез Висшите Сили.

Така че не мислете, че има просветлена раса, която ще дойде и ще просвети човечеството или, че самото човечество ще се превърне в просветлена раса. Това далеч надхвърля неговите възможности. Да бъдете свободна раса, където Знанието може да бъде насърчавано и подкрепяно открито, е голямо постижение. Това е голямо предизвикателство и изискване, което е пред вас сега.

Божествената Намеса е чрез Висшите Сили, чрез Мрежите на Мъдрите и чрез нации, които са успели да поддържат индивидуалното съзнание и Знание живи...

Има два вида свобода. Има практическа свобода да живеете живот без излишни ограничения или подчинение, практическа свобода да живеете стабилно и сигурно, без постоянна заплаха от войни или арогантна корупция. Това е основната свобода, която е изключително важна. Тя е първото нещо, което трябва да се установи.

След това има по-голяма духовна свобода, която дава възможност на индивида да започне своето завръщане към Божественото и да получи достъп до по-дълбокото Знание, което Бог е създал във всички индивиди, във всички раси във Вселената, които живеят в Разделение във физическата реалност.

Тази по-голяма свобода е призванието за индивидите и тя е ограничена от основните свободи, които те могат да имат в своите светове и общества. Но по-голямата свобода е върховната свобода, защото Силата на Небето може да преминава през тези индивиди в служба на другите и чрез големите Мрежи на Мъдрите да насърчава свободата и Знанието в цялата Велика Общност.

Трябва да разберете, че Дейността на Божественото във вашия свят е свързана с Дейността на Божественото във всички светове. Няма специален план за вашия свят, който е само едно малко място в една по-голяма вселена. Божият план е единен и добре установен. И Знанието живее във вас като индивиди, което е начинът, по който сте свързани с Божественото Присъствие и Сила, и начина, по който започвате да изграждате вътрешната си свобода, дори отвъд ограниченията на външната среда.

Независимо къде основната свобода може да бъде изградена, установена и поддържана с течение на времето, това ще даде възможност на по-голямата свобода да бъде насърчавана и подкрепяна, както и на по-голяма свобода, която ще се изразява в този свят, в тази нация и в това общество. Защото свободата във вселената не е свобода да продължавате вашето Разделение. Това е свободата да се върнете към вашия Източник и да служите в тази физическа реалност.

Както можете да видите тук, дори най-фундаменталните ви понятия за мир, свобода и отговорност трябва да бъдат предефинирани в по-широк контекст или ще продължите да мислите, че вашият мир, вашата свобода и вашата отговорност са само за вас самите или за вашето семейство. Не такова е значението на тези неща във Великата Общност и те няма да бъдат ефективни и дори значими в света, в който започвате да навлизате, където влошаването на околната среда, загубата на производството на храни и променящият се климат във вашия свят ще направят живота много по-труден, изискващ по-голямо участие и сътрудничество, ако искате да успеете.

Дори онези неща, които ви заплашват отвън и които могат да ви подкопаят тук, в този свят, са в състояние да насърчат по-голяма свобода в истинския смисъл, ако тази възможност бъде призната и разбрана от достатъчен брой хора. Колкото по-голямо е предизвикателството, толкова по-голяма е и възможността.

Трябва да разберете, че Дейността на Божественото във вашия свят е свързана с Дейността на Божественото във всички светове.

Защото в момента човечеството е твърде слабо, твърде разделено и твърде неорганизирано, за да може някога да се поддържа като свободна и суверенна раса във Вселената. Това, което ще изгради тази сила, това сътрудничество, тази свобода и тази отговорност, са големите предизвикателства, пред които сте изправени сега: предизвикателството на деградацията и колапса отвътре и предизвикателството на Намесата и подчинението отвън. Само тези големи и властни предизвикателства ще генерират изискването за свобода, сила и отговорност, за които говорим тук.

Не всеки ще откликне на това предизвикателство, но дори малка част от хората във вашия свят да могат да го направят, това може да доведе до по-голям резултат. Светът се управлява от малък брой хора, за добро или за зло. В този случай малък брой хора биха могли да спасят от колапс и разпад цялата човешка раса.

Да, това е огромно предизвикателство. Да, то изглежда  несправедливо и дори жестоко за вашето разбиране. Но това означава да израснете във Вселената: да станете зряла, а не юношеска раса, която се бори и воюва помежду си за привилегии, богатство и възможности.

Ние трябваше да израстем под болката и предизвикателството на Интервенцията и деградацията в нашите светове. Това е част от живота, да станете зрели, да станете отговорни не само за себе си, но и за благополучието на вашия свят – воден ту от необходимост, ту от предизвикателство, ту от голяма заплаха. Всички тези неща са основа за силата, мъдростта и сътрудничеството, от които ще се нуждаете за голямата промяна, която наближава света.

Следователно, ние не носим мир по начина, по който си мислите. Ние носим предизвикателство. Ние носим отговорност. Ние внасяме яснота. Ние носим мъдрост. Ние носим сила. Ние носим призванието за всички тези неща.

Светът се управлява от малък брой хора, за добро или за лошо. В този случай малък брой хора биха могли да спасят цялата човешка раса от колапс и разпад.

Ако можехте да видите или да почувствате накъде върви животът ви и степента на Намесата във вашия свят днес, вие бихте били сразени или извисени, за да посрещнете предизвикателствата. Такава е непознатата възможност тук.

Бог знае, че това е най-големият праг за човешкото семейство, най-големият праг, с който някога сте се сблъсквали и с който може да се сблъскате – залязващ свят и поява във Великата Общност, които обикновено вървят ръка за ръка. Бог е изпратил Ново Послание на света. Ние знаем за него. Това е едно от нещата, които ни зоват тук, за да насърчим човешкото семейство. Ще говорим за това по-нататък, защото то е фундаментално за вашия успех и за вашата свобода.